Lubartów.MamPrawoWiedziec.pl
Sprawdzamy, kim są i jak głosują radni miasta Lubartów. Śledzimy zmiany w przepisach lokalnych. Ułatwiamy dostęp do informacji publicznej. Serwis opiera się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta oraz na informacjach uzyskanych od radnych.

Twoi reprezentanci

Filtruj wyniki

Płeć

Klub

Okręg

Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja

Funkcja w komisji

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Osoby 1–21 z 21 pokaż 12 / 24 / 60 / wszystkie
pokaż 12 / 24 / 60 / wszystkie
Zobacz zmiany w trakcie kadencji      

Aktualności

Prasówka — Miasto Obywatelskie Lubartów

Publikujemy online wydania miesięcznika Miasto Obywatelskie Lubartów. Zgubi Wam się egzemplarz? Nie ma problemu! Drukujcie własne, albo czytajcie w...

Pobudka! Droga wschodnia

Informacja to potęga. Może ta potęga wisi na tablicy(informacyjnej), więc czujcie się poinformowani. My was informujemy, że was poinformujemy na końcu, więc...

Po co zmieniać burmistrza, jak jest dobry?

Radni co roku oceniają pracę burmistrza. Jak w szkole. Albo otrzymuje promocję do następnej klasy, albo przechodzi warunkowo, albo – nie zdaje. Co roku...

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 36 z dnia 29.06.2018

Projekt uchwały nr do pkt 6h porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

Projekt uchwały nr do pkt 6g porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubartów za 2017 rok

Projekt uchwały nr do pkt 6f porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Lubartów, nie wymienionych wart. 42 ust. 3 Ustawy Karta Nauczyciela

Projekt uchwały nr do pkt 6e porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie: ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Lubartów

Projekt uchwały nr do pkt 6d porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XXIX/182/2017 Rady Miasta Lubartów z dnia 12 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

Projekt uchwały nr do pkt 6c porządku obrad

Projekt uchwały powołania Doraźnej Komisji REGULAMINOWO-STATUTOWEJ

Projekt uchwały nr do pkt 6b porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie uznania skargi Fundacji Miasto Obywatelskie Lubartów za bezzasadną

Projekt uchwały nr do pkt 6a porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie uznania skargi za bezzasadną

Projekt uchwały nr do pkt 5 porządku obrad

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

Projekt uchwały nr do pkt 3c porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.

Projekt uchwały nr do pkt 3b porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

Projekt uchwały nr do pkt 3a porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Zobacz pozostałe
Zwiń

Aktualności ogólnopolskie

Obywatele w wyborach

Wybory współorganizują obywatele. Dowiedz się, jak możesz się włączyć.

Monitoruj z nami lobbing

Budujemy nowy serwis internetowy o lobbystach. Dołącz do naszego zespołu!

Sprawdzamy, co zmienia się w prawie

Co tydzień przygotowujemy streszczenie najważniejszych przepisów, które wchodzą w życie.