Lubartów.MamPrawoWiedziec.pl
Sprawdzamy, kim są i jak głosują radni miasta Lubartów. Śledzimy zmiany w przepisach lokalnych. Ułatwiamy dostęp do informacji publicznej. Serwis opiera się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta oraz na informacjach uzyskanych od radnych.

Twoi reprezentanci

Filtruj wyniki

Płeć

Klub

Okręg

Komisja

Funkcja w komisji

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Osoby 1–21 z 21 pokaż 12 / 24 / 60 / wszystkie
pokaż 12 / 24 / 60 / wszystkie
Zobacz zmiany w trakcie kadencji      

Aktualności

Sesja 8 VIII Kadencji

ZAWIADOMIENIE Uprzejmie zapraszam na VIII sesję Rady Miasta Lubartów w dniu 28 czerwca 2019 roku...

Czego się dowiemy z Raportu o stanie Gminy Miasto Lubartów za 2018 rok

Dowiemy się, że jeśli chodzi o realizację budżetu, to planowane dochody ogółem zostały zrealizowane w  85,96% planu. Planowane dochody ze sprzedaży...

Sesja 7 VIII Kadencji

Przekazujemy zaproszenie wraz ze wszystkimi projektami uchwał. Zachęcamy do zapoznania się dokumentami. 

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 7 z dnia 12.04.2019

Uchwała nr VII/48/2019

Uchwała NR VII/48/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 roku — w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok (w załączeniu wyniki głosowania)

Uchwała nr VII/47/2019

Uchwała NR VII/47/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 roku — zmieniająca uchwałę w sprawie Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Lubartów na lata 2018-2022 (w załączeniu wyniki głosowania)

Uchwała nr VII/45/2019

Uchwała NR VII/45/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 roku — w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubartów" (w załączeniu wyniki głosowania)

Uchwała nr VII/44/2019

Uchwała NR VII/44/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 roku — w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lubartów (w załączeniu wyniki głosowania)

Uchwała nr VII/43/2019

UCHWAŁA NR VII/43/2019 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Lubartów w 2018 roku

Uchwała nr VII/46/2019

Uchwała NR VII/46/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 roku — w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert (w załączeniu wyniki głosowania)

Projekt uchwały nr do pkt 4 porządku obrad

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Obywatelskiego za 2018 r.
Zobacz pozostałe
Zwiń

Najbliższa sesja

Projekt uchwały nr Sprawozdanie

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) na 2018 rok

Projekt uchwały nr do pkt 5h porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

Projekt uchwały nr do pkt 5h porządku obrad

Uchwała RIO — Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

Projekt uchwały nr do pkt 5h porządku obrad

Projekt uchwały KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubartów za 2018 rok,

Projekt uchwały nr do pkt 5g porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubartów za 2018 rok.

Projekt uchwały nr do pkt 5g porządku obrad

uchwała RIO

Projekt uchwały nr do pkt 5f porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów wotum zaufania

Projekt uchwały nr do pkt 5f porządku obrad

RAPORT O STANIE GMINY MIASTO LUBARTÓW za 2018 rok

Projekt uchwały nr do pkt 4 porządku obrad

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok

Projekt uchwały nr do pkt 7 porządku obrad

Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubartów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubartowie
Zobacz pozostałe
Zwiń

Aktualności ogólnopolskie

Sprawdź poglądy kandydatów

Do wszystkich kandydatów i kandydatek wysłaliśmy kwestionariusz doświadczenia i poglądów. Sprawdź ich odpowiedzi.

Kto kandyduje?

Zbieramy dane o kandydatach w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Sprawdź, kto kandyduje w Twoim okręgu.

Monitoruj z nami lobbing

Budujemy nowy serwis internetowy o lobbystach. Dołącz do naszego zespołu!