Lubartów.MamPrawoWiedziec.pl
Sprawdzamy, kim są i jak głosują radni miasta Lubartów. Śledzimy zmiany w przepisach lokalnych. Ułatwiamy dostęp do informacji publicznej. Serwis opiera się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta oraz na informacjach uzyskanych od radnych.

Twoi reprezentanci

Filtruj wyniki

Płeć

Klub

Okręg

Komisja

Funkcja w komisji

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Osoby 1–21 z 21 pokaż 12 / 24 / 60 / wszystkie
pokaż 12 / 24 / 60 / wszystkie
Zobacz zmiany w trakcie kadencji      

Aktualności

Sesja 6 VIII Kadencji. Przekazujemy zaproszenie

Uprzejmie zapraszam na VI sesję Rady Miasta Lubartów, która odbędzie się  we wtorek 26 marca 2019 roku o...

Samorząd bez tajemnic vol. 4 Obwieszczenia dot. środowiska i nie tylko

Obwieszczenia dot. środowiska i nie tylko. W sytuacjach szczególnych, lub jeżeli liczba stron postępowania przekracza 20, urząd zawiadamia nas przez...

Samorząd bez tajemnic vol. 3 Zielony LOF, budynek przy Farnej i park

Dokumenty dotyczące miejskich i niemiejskich pieniędzy na przebudowę budynku przy Farnej i miejskiego parku. Jak dotrzeć do interesujących informacji...

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 5 z dnia 22.02.2019

Uchwała nr V/27/2019

Uchwała NR V/27/2019 z dnia 22 lutego 2019 roku — zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023"

Projekt uchwały nr do pkt 4 porządku obrad

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto Lubartów za rok 2018.

Najbliższa sesja

Projekt uchwały nr do pkt 6d porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lubartów.

Projekt uchwały nr do pkt 6k porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I PORZĄDKU PUBLICZNEGO Rady Miasta Lubartów na 2019 rok.

Projekt uchwały nr do pkt 6c porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie wniesienia sprzeciwu do uchwały Nr II/12/2019 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Projekt uchwały nr do pkt 6a porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie wystąpienia Miasta Lubartów ze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Projekt uchwały nr do pkt 6b porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Lubartów nr XLV/294/10 z dnia 9 lipca 2010 r

Projekt uchwały nr do pkt 6l porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I REKREACJI Rady Miasta Lubartów na 2019 rok.

Projekt uchwały nr do pkt 6j porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy KOMISJI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA Rady Miasta Lubartów na 2019 rok.

Projekt uchwały nr do pkt 6i porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy KOMISJI BUDŻETOWEJ I INICJATYW GOSPODARCZYCH Rady Miasta Lubartów na 2019 rok.

Projekt uchwały nr do pkt 6h porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI Rady Miasta Lubartów na 2019 rok.

Projekt uchwały nr do pkt 6g porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy KOMISJI REWIZYJNEJ Rady Miasta Lubartów na 2019 rok.

Projekt uchwały nr do pkt 6f porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Lubartów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia l września 2019 roku

Projekt uchwały nr do pkt 6e porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

Projekt uchwały nr do pkt 5 porządku obrad

INFORMACJA z realizacji Programu .Lubartowska Karta Dużej Rodziny 3+ i Rodziny Zastępczej" za rok 2018

Projekt uchwały nr do pkt 4 porządku obrad

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 r. oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w 2019 r.
Zobacz pozostałe
Zwiń

Aktualności ogólnopolskie

Parlament Europejski 2019

26 maja 2019 r. wybierzemy europosłów. Jak być wyborcą, a nie tylko zagłosować?

Monitoruj z nami lobbing

Budujemy nowy serwis internetowy o lobbystach. Dołącz do naszego zespołu!

Sprawdzamy, co zmienia się w prawie

Co tydzień przygotowujemy streszczenie najważniejszych przepisów, które wchodzą w życie.