Lubartów.MamPrawoWiedziec.pl
Sprawdzamy, kim są i jak głosują radni miasta Lubartów. Śledzimy zmiany w przepisach lokalnych. Ułatwiamy dostęp do informacji publicznej. Serwis opiera się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta oraz na informacjach uzyskanych od radnych.

Twoi reprezentanci

Filtruj wyniki

Płeć

Klub

Okręg

Komisja

Funkcja w komisji

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Osoby 1–21 z 21
pokaż  12 / 24 / 60 / wszystkie
pokaż  12 / 24 / 60 / wszystkie
Zobacz zmiany w trakcie kadencji      

Aktualności

Sesja 16 VIII Kadencji — Przekazujemy zaproszenie z projektami uchwał

ZAWIADOMIENIE Uprzejmie zapraszam na XVI sesję Rady Miasta Lubartów, która odbędzie

Kontrola kontroli #BIPdokawy Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej

Warto zaglądać do wystąpień pokontrolnych, bo dzięki temu mieszkańcy mogą dowiedzieć się, jak (dobrze) pracują dla nich urzędnicy. Czy wszystko jest w porządku, nie...

Alkohol i narkotyki. Miejski Program, a Miejska Komisja — to nie to samo!

Sporo z naszych pieniędzy wydajemy na realizację Miejskiego Programu plus utrzymanie Miejskiej Komisji. To podzbiór w zbiorze ogólnym. Miejska Komisja...

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 15 z dnia 23.12.2019

Uchwała nr XV/130/2019

Uchwała NR XV/130/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku — w sprawie uzupełnienia składu STAŁEJ KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I BUDOWNICTWA

Uchwała nr XV/128/2019

Uchwała NR XV/128/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku — w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Uchwała nr XV/123/2019

Uchwała NR XV/123/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku — w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody i ścieków dla grupy odbiorców — gospodarstwa domowe Gminy Miasto Lubartów

Uchwała nr XV/124/2019

Uchwała NR XV/124/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku — w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogów formalnych, jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji

Uchwała nr XV/122/2019

Uchwała NR XV/122/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku — w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych Miasta Lubartów

Uchwała nr XV/125/2019

Uchwała NR XV/125/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku — w sprawie Statutu Miasta Lubartów

Uchwała nr XV/121/2019

Uchwała NR XV/121/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku — uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Lubartowskiego Ośrodka Kultury w Lubartowie, Muzeum Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza w Lubartowie

Uchwała nr XV/120/2019

Uchwała NR XV/120/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku — w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Uchwała nr XV/119/2019

Uchwała NR XV/119/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku — w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem są części nieruchomości, położone w Lubartowie, oznaczone jako części działek gruntu: nr 896/4 w obrębie 7, nr 33/5 w obrębie 10, nr 62/5 w obrębie 11, nr 133/5 w obrębie 1 oraz nr 354/7 i nr 198/6 w obrębie 4

Uchwała nr XV/118/2019

Uchwała NR XV/118/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku — w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych

Uchwała nr XV/129/2019

Uchwała NR XV/129/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku — uchylająca uchwałę Nr X/79/2019 Rady Miasta Lubartów w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Centrum Integracji Społecznej i nadania mu Statutu, zmienioną uchwałą Nr XIII/97/2019 Rady Miasta Lubartów w sprawie zmiany uchwały Nr X/79/2019 Rady Miasta Lubartów o utworzeniu samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Centrum Integracji Społecznej i nadania mu Statutu

Uchwała nr XV/127/2019

Uchwała NR XV/127/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku — w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr XV/126/2019

Uchwała NR XV/126/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku — w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
Zobacz pozostałe
Zwiń

Najbliższa sesja

Projekt uchwały nr do pkt 4k porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego

Projekt uchwały nr do pkt 4j porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.

Projekt uchwały nr do pkt 4i porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Projekt uchwały nr do pkt 4h porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie: ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lubartów

Projekt uchwały nr do pkt 4g porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Lubartów w roku szkolnym 2019/2020

Projekt uchwały nr do pkt 4f porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Lubartowskiego

Projekt uchwały nr do pkt 4e porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

Projekt uchwały nr do pkt 4d porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy działek gruntu nr 135, nr 136 i nr 137, położonych w pobliżu ul. Bolesława Mucharskiego w Lubartowie, w obrębie 5 — Nadrzeczna, na czas oznaczony do 10 lat.

Projekt uchwały nr do pkt 4c porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działki nr 1010/1, położonej przy ul. Wandy Śliwiny w Lubartowie, w obrębie 7 — Śródmieście, z dotychczasowym dzierżawcą, na czas oznaczony do 3 lat.

Projekt uchwały nr do pkt 4b porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Lubartów do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" — edycja 2019 -2020

Projekt uchwały nr do pkt 4a porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie
Zobacz pozostałe
Zwiń

Aktualności ogólnopolskie

Sprawdź poglądy kandydatów

Do wszystkich kandydatów i kandydatek wysłaliśmy kwestionariusz doświadczenia i poglądów. Sprawdź ich odpowiedzi.

Kto kandyduje?

Zbieramy dane o kandydatach w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Sprawdź, kto kandyduje w Twoim okręgu.

Monitoruj z nami lobbing

Budujemy nowy serwis internetowy o lobbystach. Dołącz do naszego zespołu!

Organizacje lokalne