Lubartów.MamPrawoWiedziec.pl
Sprawdzamy, kim są i jak głosują radni miasta Lubartów. Śledzimy zmiany w przepisach lokalnych. Ułatwiamy dostęp do informacji publicznej. Serwis opiera się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta oraz na informacjach uzyskanych od radnych.

Twoi reprezentanci

Filtruj wyniki

Płeć

Klub

Okręg

Komisja

Funkcja w komisji

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Osoby 1–21 z 21
pokaż  12 / 24 / 60 / wszystkie
pokaż  12 / 24 / 60 / wszystkie
Zobacz zmiany w trakcie kadencji      

Aktualności

Temat popłynął, więc… pytamy

2017 Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uczestniczyli w 19 posiedzeniach i rozpatrzyli 19 wniosków o wydanie...

MOL otrzymywał w tej sprawie, MIĘDZY INNYMI, zapytania od mieszkańców…

Pozwolimy sobie na trawestację: MOL otrzymywał w tej sprawie, MIĘDZY INNYMI, zapytania od mieszkańców… Między innymi w tej i między...

Zaproszenie — Sesja 17 VIII Kadencji

ZAWIADOMIENIE Uprzejmie zapraszam na XVII sesję Rady Miasta Lubartów,

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 16 z dnia 31.01.2020

Uchwała nr XVI/142/2020

Uchwała NR XVI/142/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku — w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi Prokuratora Rejonowego w Lubartowie wraz z odpowiedzią na skargę

Uchwała nr XVI/141/2020

Uchwała NR XVI/141/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku — w sprawie wskazania przedstawicieli do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego

Uchwała nr XVI/139/2020

Uchwała NR XVI/139/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku — w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Uchwała nr XVI/138/2020

Uchwała NR XVI/138/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku — w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lubartów

Uchwała nr XVI/137/2020

Uchwała NR XVI/137/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku — w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Lubartów w roku szkolnym 2019/2020

Uchwała nr XVI/136/2020

Uchwała NR XVI/136/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku — w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Lubartowskiego

Uchwała nr XVI/134/2020

Uchwała NR XVI/134/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku — w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy działek gruntu nr 135, nr 136 i nr 137, położonych w pobliżu ul. Bolesława Mucharskiego w Lubartowie, w obrębie 5 — Nadrzeczna, na czas oznaczony do 10 lat

Uchwała nr XVI/133/2020

Uchwała NR XVI/133/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku — w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działki nr 1010/1, położonej przy ul. Wandy Śliwiny w Lubartowie, w obrębie 7 — Śródmieście, z dotychczasowym dzierżawcą, na czas oznaczony do 3 lat.

Uchwała nr XVI/132/2020

Uchwała NR XVI/132/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku — w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Lubartów do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2019-2020

Uchwała nr XVI/131/2020

Uchwała NR XVI/131/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku — w sprawie przyjęcia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie

Uchwała nr XVI/140/2020

Uchwała NR XVI/140/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku — w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.

Uchwała nr XVI/135/2020

Uchwała NR XVI/135/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku — w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
Zobacz pozostałe
Zwiń

Najbliższa sesja

Projekt uchwały nr do pkt 6h porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Lubartów na 2020 rok

Projekt uchwały nr do pkt 6g porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu KOMISJI REWIZYJNEJ Rady Miasta Lubartów

Projekt uchwały nr do pkt 6f porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie przekazania wniosku złożonego przez wnioskodawcę właściwemu organowi

Projekt uchwały nr do pkt 6e porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie: w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Lubartów

Projekt uchwały nr do pkt 6d porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami i podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów na terenie Gminy Miasto Lubartów

Projekt uchwały nr do pkt 6c porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części dz. nr 390/5, położonej u zbiegu ul. Słowackiego i ul. B. Mucharskiego w Lubartowie, w obrębie 4 — Zagrody

Projekt uchwały nr do pkt 6b porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2020-2022

Projekt uchwały nr do pkt 6a porządku obrad

Projekt uchwały — zmieniająca uchwałę w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego Armię Krajową w Lubartowie

Projekt uchwały nr do pkt 5 porządku obrad

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2018 ROK.

Projekt uchwały nr do pkt 4 porządku obrad

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019
Zobacz pozostałe
Zwiń

Aktualności ogólnopolskie

Sprawdź poglądy kandydatów

Do wszystkich kandydatów i kandydatek wysłaliśmy kwestionariusz doświadczenia i poglądów. Sprawdź ich odpowiedzi.

Kto kandyduje?

Zbieramy dane o kandydatach w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Sprawdź, kto kandyduje w Twoim okręgu.

Monitoruj z nami lobbing

Budujemy nowy serwis internetowy o lobbystach. Dołącz do naszego zespołu!

Organizacje lokalne