Lubartów.MamPrawoWiedziec.pl
Sprawdzamy, kim są i jak głosują radni miasta Lubartów. Śledzimy zmiany w przepisach lokalnych. Ułatwiamy dostęp do informacji publicznej. Serwis opiera się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta oraz na informacjach uzyskanych od radnych.

Twoi reprezentanci

Aktualności

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 23 z dnia 22.02.2017

Projekt uchwały nr

Stanowisko Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska odnośnie planowanej inwestycji pn. "Budowa Drogi Wschodniej na odcinku od skrzyżowania z ul. Lubelską do skrzyżowania z ul. Wierzbową ", uszczegółowione na posiedzeniach Komisji Infrastruktury w dniach 30 stycznia 2017 roku oraz 8 lutego 2017 roku.

Projekt uchwały nr

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie Gminy Miasto Lubartów

Projekt uchwały nr

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/111/2016 z dnia 14 lipca 2016 r. dotyczącej "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lubartów w zakresie nieobjętym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej".

Projekt uchwały nr

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2017-2019.

Projekt uchwały nr

Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

Projekt uchwały nr

Projekt uchwały w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Lubartów

Projekt uchwały nr

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

Projekt uchwały nr

Projekt stanowiska w sprawie "planowanej inwestycji tj.:" Budowa drogi wschodniej na odcinku od skrzyżowania z ul. Lubelską do skrzyżowania z ul. Wierzbową".
Zobacz pozostałe
Zwiń