Wyniki wyszukiwania dla tagu: zdrowie

Uchwały

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 10 z dnia
2015-09-18
Uchwała nr X/54/2015 — Uchwała NR X/54/2015 z dnia 18 września 2015 roku — w sprawie utworzenia odrębnego obwodu glosowania …Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
wybory zdrowie
2. Sesja nr 20 z dnia
2016-10-28
Uchwała nr XX/127/2016 — Uchwała NR XX/127/2016 z dnia 28 października 2016 roku — w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opiat, jak również tryb ich pobierania …jak również tryb ich pobierania usługi opiekuńcze, odpłatności, zaburzenia psychiczne niepełnosprawni pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
niepełnosprawni pomoc społeczna zdrowie
3. Sesja nr 16 z dnia
2016-05-17
Uchwała nr XVI/98/2016 — Uchwała NR XVI/98/2016 z dnia 17 maja 2016 roku — w sprawie: Programu szczeplen profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Lubartów — klientów MOPS w Lubartowie w wieku 60+ na lata 2016-2018 …w Lubartowie w wieku 60+ na lata 2016-2018 MOPS szczepienia pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
pomoc społeczna zdrowie
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników