Sesje i uchwały Rady Miejskiej

Sesje

Sesja nr 8 z dnia 2019-06-28

Sesja nr 7 z dnia 2019-04-12

Sesja nr 6 z dnia 2019-03-26

Sesja nr 5 z dnia 2019-02-22

Sesja nr 4 z dnia 2019-01-31

Sesja nr 3 z dnia 2018-12-21

Sesja nr 2 z dnia 2018-12-19

Sesja nr 1 z dnia 2018-11-23

Zobacz pozostałe
Zwiń

Uchwały

Filtruj wyniki

Tagi

Zobacz pozostałe
Zwiń

Sesje

Typ

Wynik

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 62 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7
Lp. Sesja Temat
Za

Przeciw

Wstrzymał się

Nieobecny

Nie oddał głosu
Wynik
1. Sesja nr 8 z dnia
28.06.2019
Uchwała nr VIII/62/2019 — Uchwała NR VIII/62/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubartowie 14 0 3 4 0
Uchwalono
2. Sesja nr 8 z dnia
28.06.2019
Uchwała nr VIII/61/2019 — Uchwała NR VIII/61/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Lubartów 11 6 0 4 0
Uchwalono
odpady opłaty środowisko
3. Sesja nr 8 z dnia
28.06.2019
Uchwała nr VIII/60/2019 — Uchwała NR VIII/60/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w Gminie Miasto Lubartów 11 6 0 4 0
Uchwalono
odpady opłaty środowisko
4. Sesja nr 8 z dnia
28.06.2019
Uchwała nr VIII/59/2019 — Uchwała NR VIII/59/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie podziału Gminy Miasto Lubartów na sektory odbierania odpadów komunalnych 11 3 3 4 0
Uchwalono
odpady opłaty środowisko
5. Sesja nr 8 z dnia
28.06.2019
Uchwała nr VIII/58/2019 — Uchwała NR VIII/58/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Lubartów 11 6 0 4 0
Uchwalono
odpady opłaty środowisko
6. Sesja nr 8 z dnia
28.06.2019
Uchwała nr VIII/57/2019 — Uchwała NR VIII/57/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia "REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY MIASTO LUBARTÓW" 11 6 0 4 0
Uchwalono
odpady opłaty środowisko
7. Sesja nr 8 z dnia
28.06.2019
Uchwała nr VIII/56/2019 — Uchwała NR VIII/56/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok 19 0 0 2 0
Uchwalono
budżet burmistrz finanse
8. Sesja nr 8 z dnia
28.06.2019
Uchwała nr VIII/55/2019 — Uchwała NR VIII/55/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubartów za 2018 rok 19 0 0 2 0
Uchwalono
budżet burmistrz finanse
9. Sesja nr 8 z dnia
28.06.2019
Uchwała nr VIII/54/2019 — Uchwała NR VIII/54/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów wotum zaufania 11 5 3 2 0
Uchwalono
burmistrz
10. Sesja nr 8 z dnia
28.06.2019
Uchwała nr VIII/53/2019 — Uchwała NR VIII/53/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok 18 0 0 3 0
Uchwalono
budżet finanse wybory
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7