Wyniki wyszukiwania dla tagu: prawo

Uchwały

Wyniki 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 6 z dnia
2019-03-26
Projekt uchwały nr do pkt 6b porządku obrad — Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Lubartów nr XLV/294/10 z dnia 9 lipca 2010 r …w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Lubartów nr XLV/294/10 z dnia 9 lipca 2010 r Gmina Lubartów prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy…
prawo radni
2. Sesja nr 6 z dnia
2019-03-26
Projekt uchwały nr do pkt 6c porządku obrad — Projekt uchwały w sprawie wniesienia sprzeciwu do uchwały Nr II/12/2019 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej …Ziemi Lubartowskiej Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej statut zmiany statutu gminy odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
odpady prawo statut środowisko
3. Sesja nr 1 z dnia
2018-11-23
Uchwała nr I/13/2018 — Uchwała NR I/13/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku — w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej (w załączeniu wyniki głosowania) …Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej (w załączeniu wyniki głosowania) ZKGZL odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy…
odpady prawo radni
4. Sesja nr 6 z dnia
2019-03-26
Projekt uchwały nr do pkt 6a porządku obrad — Projekt uchwały w sprawie wystąpienia Miasta Lubartów ze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej …Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
odpady opłaty prawo środowisko
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Wyniki 1–10 z 12 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1. Tomasz Krówczyński KWW Wspólnota Lubartowska 2017-08-23 …Dziękuję za zainteresowanie moją osobą. Obserwuję Państwa działalność na Facebook. Bez wątpienia łączy nas jednakowe rozumienie praw obywateli wynikających z ustawy o dostępie do danych publicznych. W szczególności dotyczy to zagadnień związanych z…
2. Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza 2017-01-14 …która powstała dzięki pracy ludzi ze Stowarzyszenia 61. Zobaczycie jak krok po kroku wprowadzić takie prawo u siebie. Podstawy teoretyczne i praktyczne przykłady zmian.    Zmieniamy lokalne prawo? Dlaczego nie…
3. Zdzisław Wereszczyński 2018-07-01 …jak każdy z radnych głosuje nad uchwałami na Sesjach Rady Miasta powinna być ogólnodostępna? Tak Prawo i Sprawiedliwość…
4. Jak dobrze nam… Realnie 2018-08-24 …nasze. A jak to wygląda w województwie? Wzięliśmy pod uwagę miasta powiatowe bez miast na prawach powiatu, czyli: Lubartów, Łuków, Radzyń Podlaski, Ryki, Puławy, Parczew, Włodawa, Opole Lubelskie, Łęczna…
5. Piotr Kusyk winny. Skargi są zasadne 2018-08-16 …Majewska, Kozak 2 wstrzymujące: Zieliński, Grabek Radny Wróblewski nie wziął udziału w głosowaniu Chcecie mieć prawo do przedstawienia swoich racji osobiście na posiedzeniu Komisji? Osoby przeciwne sądzą chyba, że nie musicie. A jednak…
6. Droga Wschodnia — vol. X 2018-04-04 …Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zamościu. W ramach prowadzonego postępowania z udziałem społeczeństwa każdy ma prawo do składania uwag i wniosków…
7. Edu-kracja 2018-10-01 …rą podstawowym zadaniem wychowania jest wdrażanie do pełnienia funkcji obywatelskich oraz zapoznanie się z obowiązkami i prawami wyznaczonymi ustawodawstwem państwowym; podkreśla wagę przejścia od postrzegania świata z perspektywy prywatnej i lokalnej do myślenia kategoriami całego…
8. Przemysław Kural 2018-07-01 …działek, szerszenie. 5. Zajmę się edukacją obywatelską:  Tak Jeśli tak, to poprzez: samodoskonalenie (znajomość: statutu miasta, prawa lokalnego, obowiązki radnego itp. udział w szkoleniach), organizowanie spotkań z wyborcami, nakłanianie do udziału w glosowaniach, spotkaniach…
9. Ranking Radnych Rady Miasta Lubartów 2018-10-03 …danych kontaktowych.   Po  ocenę jakościową pracy radnego, zapraszamy na portal, gdzie można prześledzić proces powstawania prawa miejscowego na podstawie dyskusji i sposobu głosowania nad przyjętymi uchwałami.   Rada Miasta Lubartów składa…
10. Spokojnie, to tylko parę groszy 2018-04-28 …Zapotrzebowanie na ogólnopolski rządowo – samorządowy audyt w tej kwestii zgłosiliśmy na spotkaniu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w Lubartowie. Bo o ile sam Rzecznik nie płaci na fundusz, o tyle ministerstwa niestety już […] tym w 2016 roku.  Często zbieranie pieniędzy na ten cel jest łatwiejsze od wnioskowania o zmianę prawa, czyli zmiany instytucjonalne. To mało spektakularne działanie.  Skutkujące zmniejszeniem racji bytu.   Anna Gryta…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Aktywność

Wyniki 1–1 z 1 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Grzegorz Gregorowicz
organizacja ruchu drogowego, zasady prawa miejscowego, Biblioteka Miejska
2015-01-29 …organizacja ruchu drogowego, zasady prawa miejscowego, Biblioteka Miejska…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników