Wyniki wyszukiwania dla tagu: prawo

Uchwały

Wyniki 1–6 z 6
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 1 z dnia
2018-11-23
Uchwała nr I/13/2018 — Uchwała NR I/13/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku — w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej (w załączeniu wyniki głosowania) …w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej (w załączeniu wyniki głosowania) ZKGZL prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy…
odpady prawo radni
2. Sesja nr 6 z dnia
2019-03-26
Uchwała nr VI/28/2019 — Uchwała NR VI/28/2019 z dnia 26 marca 2019 roku — w sprawie wystąpienia Miasta Lubartów ze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej (w załączeniu wyniki głosowania) …w załączeniu wyniki głosowania) opłaty odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
odpady opłaty prawo środowisko
3. Sesja nr 6 z dnia
2019-03-26
Uchwała nr VI/29/2019 — Uchwała NR VI/29/2019 z dnia 26 marca 2019 roku — w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Lubartów nr XLV/294/10 z dnia 9 lipca 2010 r. (w załączeniu wyniki głosowania) …w załączeniu wyniki głosowania) radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
prawo radni
4. Sesja nr 6 z dnia
2019-03-26
Uchwała nr VI/30/2019 — Uchwała NR VI/30/2019 z dnia 26 marca 2019 roku — w sprawie wniesienia sprzeciwu do uchwały Nr 11/12/2019 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej (w załączeniu wyniki głosowania) …marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej (w załączeniu wyniki głosowania) prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 odpady wywóz…
odpady prawo statut środowisko
5. Sesja nr 8 z dnia
2019-06-28
Uchwała nr VIII/51/2019 — Uchwała NR VIII/51/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie określenia stawek procentowych bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów …pkt 5c porządku obrad Projekt uchwały w sprawie określenia stawek procentowych bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Projekt uchwały w sprawie określenia […] stawek procentowych bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów użytkowanie wieczyste VIII/51/2019 Uchwała NR VIII/51/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie […] określenia stawek procentowych bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Uchwała NR VIII/51/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie określenia stawek…
finanse nieruchomości opłaty
6. Sesja nr 16 z dnia
2020-01-31
Uchwała nr XVI/142/2020 — Uchwała NR XVI/142/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku — w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi Prokuratora Rejonowego w Lubartowie wraz z odpowiedzią na skargę …Administracyjnego w Lublinie skargi Prokuratora Rejonowego w Lubartowie wraz z odpowiedzią na skargę skarga, WSA, Prokurator parkowanie prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych porządek czystość, sprzątanie ulic…
parkowanie porządek prawo
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Wyniki 1–10 z 20
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1. Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza 2017-01-14 …która powstała dzięki pracy ludzi ze Stowarzyszenia 61. Zobaczycie jak krok po kroku wprowadzić takie prawo u siebie. Podstawy teoretyczne i praktyczne przykłady zmian.    Zmieniamy lokalne prawo? Dlaczego nie…
2. Edu-kracja 2018-10-01 …rą podstawowym zadaniem wychowania jest wdrażanie do pełnienia funkcji obywatelskich oraz zapoznanie się z obowiązkami i prawami wyznaczonymi ustawodawstwem państwowym; podkreśla wagę przejścia od postrzegania świata z perspektywy prywatnej i lokalnej do myślenia kategoriami całego…
3. Przemysław Kural 2018-07-01 …działek, szerszenie. 5. Zajmę się edukacją obywatelską:  Tak Jeśli tak, to poprzez: samodoskonalenie (znajomość: statutu miasta, prawa lokalnego, obowiązki radnego itp. udział w szkoleniach), organizowanie spotkań z wyborcami, nakłanianie do udziału w glosowaniach, spotkaniach…
4. Zdzisław Wereszczyński 2018-07-01 …jak każdy z radnych głosuje nad uchwałami na Sesjach Rady Miasta powinna być ogólnodostępna? Tak Prawo i Sprawiedliwość…
5. Droga Wschodnia — vol. X 2018-04-04 …Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zamościu. W ramach prowadzonego postępowania z udziałem społeczeństwa każdy ma prawo do składania uwag i wniosków…
6. Piotr Skubiszewski o swojej pracy w Radzie Miasta 2017-06-21 …tym pomogły, bo nierzadko strony konfliktu miały pokusę kierować sposób załatwienia sporu w kierunku przez prawo administracyjne niedozwolonym.             Cieszę się, że udało…
7. Tomasz Krówczyński KWW Wspólnota Lubartowska 2017-08-23 …Dziękuję za zainteresowanie moją osobą. Obserwuję Państwa działalność na Facebook. Bez wątpienia łączy nas jednakowe rozumienie praw obywateli wynikających z ustawy o dostępie do danych publicznych. W szczególności dotyczy to zagadnień związanych z…
8. Jak dobrze nam… Realnie 2018-08-24 …nasze. A jak to wygląda w województwie? Wzięliśmy pod uwagę miasta powiatowe bez miast na prawach powiatu, czyli: Lubartów, Łuków, Radzyń Podlaski, Ryki, Puławy, Parczew, Włodawa, Opole Lubelskie, Łęczna…
9. Emocje władzy i jej usłużnych kontra argumenty 2020-06-19 …na wynajem takiego „cuda” może być zawarta do 6 miesięcy, jeśli sąd nie orzekł o prawie do lokalu socjalnego lub zamiennego. Czyli, jeśli kontener ma być traktowany jako lokal socjalny, to w razie […] lokal tymczasowy. Mając na uwadze rodzaje obiektów budowlanych wymienionych w art. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane oraz ich cechy charakterystyczne, w mojej ocenie tymczasowe pomieszczenie, o którym mowa w ustawie […] o ochronie praw lokatorów, może być usytuowane jedynie w budynku . Co można przeczytać w odpowiedzi podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 1391 w sprawie…
10. Raport o stanie gminy miasto Lubartów — Part II 2020-05-29 …uchwał. W zakresie jednej uchwały organ nadzoru wydał rozstrzygnięcie nadzorcze. Tyle samo posiedzeń, więcej aktów prawa miejscowego.   Moja droga…czyli infrastruktura Z przeprowadzonego w 2019 roku przeglądu stanu technicznego dr…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Aktywność

Wyniki 1–1 z 1
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników