Wyniki wyszukiwania dla tagu: prawo

Uchwały

Wyniki 1–6 z 6
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 1 z dnia
2018-11-23
Uchwała nr I/13/2018 — Uchwała NR I/13/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku — w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej (w załączeniu wyniki głosowania) …w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej (w załączeniu wyniki głosowania) ZKGZL prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska radni…
odpady prawo radni
2. Sesja nr 6 z dnia
2019-03-26
Uchwała nr VI/28/2019 — Uchwała NR VI/28/2019 z dnia 26 marca 2019 roku — w sprawie wystąpienia Miasta Lubartów ze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej (w załączeniu wyniki głosowania) …Lubartowskiej (w załączeniu wyniki głosowania) odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych opłaty…
odpady opłaty prawo środowisko
3. Sesja nr 6 z dnia
2019-03-26
Uchwała nr VI/29/2019 — Uchwała NR VI/29/2019 z dnia 26 marca 2019 roku — w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Lubartów nr XLV/294/10 z dnia 9 lipca 2010 r. (w załączeniu wyniki głosowania) …uchylenia uchwały Rady Miasta Lubartów nr XLV/294/10 z dnia 9 lipca 2010 r. (w załączeniu wyniki głosowania) prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy…
prawo radni
4. Sesja nr 6 z dnia
2019-03-26
Uchwała nr VI/30/2019 — Uchwała NR VI/30/2019 z dnia 26 marca 2019 roku — w sprawie wniesienia sprzeciwu do uchwały Nr 11/12/2019 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej (w załączeniu wyniki głosowania) …w sprawie zmiany Statutu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej (w załączeniu wyniki głosowania) statut zmiany statutu gminy prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 odpady…
odpady prawo statut środowisko
5. Sesja nr 8 z dnia
2019-06-28
Uchwała nr VIII/51/2019 — Uchwała NR VIII/51/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie określenia stawek procentowych bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów …pkt 5c porządku obrad Projekt uchwały w sprawie określenia stawek procentowych bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Projekt uchwały w sprawie określenia […] stawek procentowych bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów użytkowanie wieczyste VIII/51/2019 Uchwała NR VIII/51/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie […] określenia stawek procentowych bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Uchwała NR VIII/51/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie określenia stawek…
finanse nieruchomości opłaty
6. Sesja nr 16 z dnia
2020-01-31
Uchwała nr XVI/142/2020 — Uchwała NR XVI/142/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku — w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi Prokuratora Rejonowego w Lubartowie wraz z odpowiedzią na skargę …Prokuratora Rejonowego w Lubartowie wraz z odpowiedzią na skargę skarga, WSA, Prokurator parkowanie porządek czystość, sprzątanie ulic prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
parkowanie porządek prawo
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Wyniki 1–10 z 17
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1. Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza 2017-01-14 …która powstała dzięki pracy ludzi ze Stowarzyszenia 61. Zobaczycie jak krok po kroku wprowadzić takie prawo u siebie. Podstawy teoretyczne i praktyczne przykłady zmian.    Zmieniamy lokalne prawo? Dlaczego nie…
2. Edu-kracja 2018-10-01 …rą podstawowym zadaniem wychowania jest wdrażanie do pełnienia funkcji obywatelskich oraz zapoznanie się z obowiązkami i prawami wyznaczonymi ustawodawstwem państwowym; podkreśla wagę przejścia od postrzegania świata z perspektywy prywatnej i lokalnej do myślenia kategoriami całego…
3. Przemysław Kural 2018-07-01 …działek, szerszenie. 5. Zajmę się edukacją obywatelską:  Tak Jeśli tak, to poprzez: samodoskonalenie (znajomość: statutu miasta, prawa lokalnego, obowiązki radnego itp. udział w szkoleniach), organizowanie spotkań z wyborcami, nakłanianie do udziału w glosowaniach, spotkaniach…
4. Zdzisław Wereszczyński 2018-07-01 …jak każdy z radnych głosuje nad uchwałami na Sesjach Rady Miasta powinna być ogólnodostępna? Tak Prawo i Sprawiedliwość…
5. Droga Wschodnia — vol. X 2018-04-04 …Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zamościu. W ramach prowadzonego postępowania z udziałem społeczeństwa każdy ma prawo do składania uwag i wniosków…
6. Piotr Skubiszewski o swojej pracy w Radzie Miasta 2017-06-21 …tym pomogły, bo nierzadko strony konfliktu miały pokusę kierować sposób załatwienia sporu w kierunku przez prawo administracyjne niedozwolonym.             Cieszę się, że udało…
7. Tomasz Krówczyński KWW Wspólnota Lubartowska 2017-08-23 …Dziękuję za zainteresowanie moją osobą. Obserwuję Państwa działalność na Facebook. Bez wątpienia łączy nas jednakowe rozumienie praw obywateli wynikających z ustawy o dostępie do danych publicznych. W szczególności dotyczy to zagadnień związanych z…
8. Jak dobrze nam… Realnie 2018-08-24 …nasze. A jak to wygląda w województwie? Wzięliśmy pod uwagę miasta powiatowe bez miast na prawach powiatu, czyli: Lubartów, Łuków, Radzyń Podlaski, Ryki, Puławy, Parczew, Włodawa, Opole Lubelskie, Łęczna…
9. Spokojnie, to tylko parę groszy 2018-04-28 …Zapotrzebowanie na ogólnopolski rządowo – samorządowy audyt w tej kwestii zgłosiliśmy na spotkaniu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w Lubartowie. Bo o ile sam Rzecznik nie płaci na fundusz, o tyle ministerstwa niestety już […] tym w 2016 roku.  Często zbieranie pieniędzy na ten cel jest łatwiejsze od wnioskowania o zmianę prawa, czyli zmiany instytucjonalne. To mało spektakularne działanie.  Skutkujące zmniejszeniem racji bytu.   Anna Gryta…
10. Po co zmieniać burmistrza, jak jest dobry? 2018-07-09 …zagłosuje przeciwko – nie zgadzając się ze sprawozdaniem - mogą uruchomić procedurę usunięcia Burmistrza z urzędu. Daje Burmistrzowi prawo do rządzenia w kolejnych latach, albo uznaje, że materii nie opanował i jego miejsce jest gdzie indziej…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Aktywność

Wyniki 1–1 z 1
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Grzegorz Gregorowicz
organizacja ruchu drogowego, zasady prawa miejscowego, Biblioteka Miejska
2015-01-29 …organizacja ruchu drogowego, zasady prawa miejscowego, Biblioteka Miejska…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników