Wyniki wyszukiwania dla tagu: prawo

Uchwały

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Wyniki 1–10 z 12 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1. Jak dobrze nam… Realnie 2018-08-24 …nasze. A jak to wygląda w województwie? Wzięliśmy pod uwagę miasta powiatowe bez miast na prawach powiatu, czyli: Lubartów, Łuków, Radzyń Podlaski, Ryki, Puławy, Parczew, Włodawa, Opole Lubelskie, Łęczna…
2. Piotr Kusyk winny. Skargi są zasadne 2018-08-16 …Majewska, Kozak 2 wstrzymujące: Zieliński, Grabek Radny Wróblewski nie wziął udziału w głosowaniu Chcecie mieć prawo do przedstawienia swoich racji osobiście na posiedzeniu Komisji? Osoby przeciwne sądzą chyba, że nie musicie. A jednak…
3. Piotr Skubiszewski o swojej pracy w Radzie Miasta 2017-06-21 …tym pomogły, bo nierzadko strony konfliktu miały pokusę kierować sposób załatwienia sporu w kierunku przez prawo administracyjne niedozwolonym.             Cieszę się, że udało…
4. Zdzisław Wereszczyński 2018-07-01 …jak każdy z radnych głosuje nad uchwałami na Sesjach Rady Miasta powinna być ogólnodostępna? Tak Prawo i Sprawiedliwość…
5. Spokojnie, to tylko parę groszy 2018-04-28 …Zapotrzebowanie na ogólnopolski rządowo – samorządowy audyt w tej kwestii zgłosiliśmy na spotkaniu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w Lubartowie. Bo o ile sam Rzecznik nie płaci na fundusz, o tyle ministerstwa niestety już […] tym w 2016 roku.  Często zbieranie pieniędzy na ten cel jest łatwiejsze od wnioskowania o zmianę prawa, czyli zmiany instytucjonalne. To mało spektakularne działanie.  Skutkujące zmniejszeniem racji bytu.   Anna Gryta…
6. Przemysław Kural 2018-07-01 …działek, szerszenie. 5. Zajmę się edukacją obywatelską:  Tak Jeśli tak, to poprzez: samodoskonalenie (znajomość: statutu miasta, prawa lokalnego, obowiązki radnego itp. udział w szkoleniach), organizowanie spotkań z wyborcami, nakłanianie do udziału w glosowaniach, spotkaniach…
7. Edu-kracja 2018-10-01 …rą podstawowym zadaniem wychowania jest wdrażanie do pełnienia funkcji obywatelskich oraz zapoznanie się z obowiązkami i prawami wyznaczonymi ustawodawstwem państwowym; podkreśla wagę przejścia od postrzegania świata z perspektywy prywatnej i lokalnej do myślenia kategoriami całego…
8. Ranking Radnych Rady Miasta Lubartów 2018-10-03 …danych kontaktowych.   Po  ocenę jakościową pracy radnego, zapraszamy na portal, gdzie można prześledzić proces powstawania prawa miejscowego na podstawie dyskusji i sposobu głosowania nad przyjętymi uchwałami.   Rada Miasta Lubartów składa…
9. Droga Wschodnia — vol. X 2018-04-04 …Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zamościu. W ramach prowadzonego postępowania z udziałem społeczeństwa każdy ma prawo do składania uwag i wniosków…
10. Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza 2017-01-14 …która powstała dzięki pracy ludzi ze Stowarzyszenia 61. Zobaczycie jak krok po kroku wprowadzić takie prawo u siebie. Podstawy teoretyczne i praktyczne przykłady zmian.    Zmieniamy lokalne prawo? Dlaczego nie…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Aktywność

Wyniki 1–1 z 1 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Grzegorz Gregorowicz
organizacja ruchu drogowego, zasady prawa miejscowego, Biblioteka Miejska
2015-01-29 …organizacja ruchu drogowego, zasady prawa miejscowego, Biblioteka Miejska…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników