Wyniki wyszukiwania dla tagu: radni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 60 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 33 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr XXXIII/212/2018 — Uchwała NR XXXIII/212/2018 z dnia 28 marca 2018 roku — w sprawie podziału Miasta Lubartów na stałe obwody głosowania …marca 2018 roku - w sprawie podziału Miasta Lubartów na stałe obwody głosowania burmistrz głównie absolutorium i wynagrodzenie radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego wybory głównie granice obwodów, wszystkie…
burmistrz radni wybory
2. Sesja nr 32 z dnia
2018-02-27
Uchwała nr XXXII/204/2018 — Uchwała NR XXXII/204/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku — w sprawie zatwierdzenia planu pracy KOMISJI REWIZYJNEJ Rady Miasta Lubartów na 2018 rok. …rok. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy KOMISJI REWIZYJNEJ Rady Miasta Lubartów na 2018 rok. radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
3. Sesja nr 3 z dnia
2018-12-21
Uchwała nr Uchwała NR III/19/2018 — Uchwała NR III/19/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku — w sprawie zasad ustalania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miasta Lubartów. …4b Projekt uchwały w sprawie zasad ustalania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miasta Lubartów. Projekt uchwały w sprawie zasad ustalania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miasta Lubartów. diety, koszt […] III/19/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku - w sprawie zasad ustalania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miasta Lubartów. Uchwała NR III/19/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku - w sprawie zasad ustalania diet […] oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miasta Lubartów. radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
4. Sesja nr 29 z dnia
2017-10-12
Uchwała nr XXIX/180/2017 — Uchwała NR XXIX/180/2017 z dnia 12 października 2017 roku — w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Lubartów …sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Lubartów komisja, skład radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
5. Sesja nr 2 z dnia
2018-12-19
Uchwała NR II/16/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku — zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Lubartów (w załączeniu wyniki głosowania) …Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Lubartów (w załączeniu wyniki głosowania) Komisja Oświaty, skład liczbowy radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
6. Sesja nr 15 z dnia
2016-03-22
Uchwała nr XV/87/2016 — Uchwała NR XV/87/2016 z dnia 22 marca 2016 roku — w sprawie przyjęcia planu pracy KOMISJI BUDŻETOWEJ I INICJATYW GOSPODARCZYCH Rady Miasta Lubartów na 2016 rok …pracy KOMISJI BUDŻETOWEJ I INICJATYW GOSPODARCZYCH Rady Miasta Lubartów na 2016 rok KOMISJA BUDŻETOWEJ I INICJATYW GOSPODARCZYCH radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
7. Sesja nr 24 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr XXIV/154/2017 — UCHWAŁA NR XXIV/154/2017 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy KOMISJI REWIZYJNEJ Rady Miasta Lubartów na 2017 rok. …roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy KOMISJI REWIZYJNEJ Rady Miasta Lubartów na 2017 rok. Komisja Rewizyjna plan radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
8. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-09
Uchwała nr II/5/14 — UCHWAŁA NR II/5/14 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego KOMISJI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA Rady Miasta Lubartów …roku w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego KOMISJI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA Rady Miasta Lubartów radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
9. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-31
Uchwała nr V/28/15 — UCHWAŁA NR V/28/15 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia planu pracy KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I BUDOWNICTWA Rady Miasta Lubartów na 2015 rok …pracy KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I BUDOWNICTWA Rady Miasta Lubartów na 2015 rok KOMISJA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I BUDOWNICTWA radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
10. Sesja nr 1 z dnia
2018-11-23
Uchwała nr I/10/2018 — Uchwała NR I/10/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku — w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Lubartów (w załączeniu wyniki głosowania) …liczbowego i osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Lubartów (w załączeniu wyniki głosowania) komisje radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Wyniki 1–10 z 51 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Tytuł Data
1. Sesja 26 VII Kadencji 2017-06-22 …Sesja 26 VII Kadencji 2017-06-22 Już jutro Radni Lubartowa zbiorą się na XXVI sesji Rady Miasta. Zapraszamy do zapoznania się z projektami uchwał i dokumentami przygotowanymi na najbliższe posiedzenie. ZAWIADOMIENIE Uprzejmie […] Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi i innymi […] w absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.   7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 8. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miasta Lubartów. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad. Z…
2. Budżet, finanse i inne zasoby 2017-12-20 …Budżet, finanse i inne zasoby Radni Miasta Lubartów po raz ostatni w tym roku spotkają się na sesji. Jutro być może podzielą się opłatkiem, a na pewno będą dzielić naszymi pieniędzmi. ZAWIADOMIENIE Uprzejmie […] Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. ROZPATRZENIE PROJEKTÓW I PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWACH: a) Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Lubart […] w wieloletniej prognozie finansowej; e) zmian w budżecie na 2017 rok. 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 7. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miasta Lubartów. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad…
3. Anita Kubera 2018-07-01 …różnych ankiet aby mogli się wypowiadać w sprawach dla nas ważnych. 14. Czy Pani/Pana zdaniem radni kończącej się kadencji powinni podawać do publicznej wiadomości sprawozdanie z pracy w Radzie Miasta?  tak […] Czy uważa Pani/Pan, że informacja o tym, jak każdy z radnych głosuje nad uchwałami na Sesjach Rady Miasta powinna być ogólnodostępna? tak Koalicja Obywatelska…
4. Mało ludzi, dużo ludzi — Bębnimy! 2018-08-05 …I dobrze, bo nie prowadzimy agitacji wyborczej. Chyba, że w sensie informowania wyborców, kto jest radnym z ich okręgu. Bo z tą wiedzą jest źle. Podobnie, jak z kontaktami (ich dostępnością) z radnymi […] Jeden radny wolał podejść do stolika, inny wolał popatrywać przez szybę w drzwiach pobliskiego sklepu. Jeden podał nam numer telefonu i maila, drugi nie odpowiada na pisma złożone za pośrednictwem Biura Rady Miasta. Kwestia finansowania […] wyjaśnianie nic nie da zindoktrynowanym (z którejkolwiek ze stron), ale rozmawiać trzeba. Prowadzimy portal o radnych (wszystkich!) na których ewidencjonujemy sposób głosowania pod poszczególnymi uchwałami rady miasta…
5. Andrzej Michał Kamiński 2018-07-01 …z wyborcami i informować obywateli o swojej działalności na rzecz gminy? konsultacje społeczne 14. Czy Pani/Pana zdaniem radni kończącej się kadencji powinni podawać do publicznej wiadomości sprawozdanie z pracy w Radzie Miasta?  Tak […] Czy uważa Pani/Pan, że informacja o tym, jak każdy z radnych głosuje nad uchwałami na Sesjach Rady Miasta powinna być ogólnodostępna? Tak Razem dla Lubartowa…
6. Przewodniczący Rady zaprasza. Wasi Radni już Was zaprosili? 2018-06-29 …Przewodniczący Rady zaprasza. Wasi Radni już Was zaprosili? 2018-06-29 Zapraszamy do zapoznania się z projektami uchwał i innymi dokumentami, przygotowanymi na najbliższą Sesję Rady Miasta.  Dla wygody linkujemy w tekście każdy z […] Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów  z organizacjami pozarządowymi […] Lubartów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 8. Przyjęcie protokołu z XXXIII i XXXIV sesji Rady Miasta Lubartów. 9. Wolne wnioski…
7. Grzegorz Gregorowicz 2018-07-01 …Grzegorz Gregorowicz Dlaczego jestem najlepszym kandydatem? Posiadam kompetencje niezbędne dla funkcji radnego, które wyborcy uznają bądź nie Kontakt dla wyborców gregorowiczg@wp.pl Lista wyborcza/Okręg KWW Wspólny Lubartów/4 […] Dlaczego jestem najlepszym kandydatem? Posiadam kompetencje niezbędne dla funkcji radnego, które wyborcy uznają bądź nie 2. Jaka jest moja pozycja zawodowa? Dobra - jestem osobą zarządzającą w Przedsiębiorstwie Robót Drogowych 3. Dokładnie […] i informować obywateli o swojej działalności na rzecz gminy? Środki mobilne i medialne 14. Czy Pani/Pana zdaniem radni kończącej się kadencji powinni podawać do publicznej wiadomości sprawozdanie z pracy w Radzie Miasta?  tak…
8. Bogdan Mileszczyk 2018-07-01 …Okręgu Wyborczego. Poprzez kontakt mail- owy i udostępniony mój nr telefonu. 14. Czy Pani/Pana zdaniem radni kończącej się kadencji powinni podawać do publicznej wiadomości sprawozdanie z pracy w Radzie Miasta?  tak […] Czy uważa Pani/Pan, że informacja o tym, jak każdy z radnych głosuje nad uchwałami na Sesjach Rady Miasta powinna być ogólnodostępna? tak Koalicja Obywatelska…
9. Radnym być… 2017-08-23 Radnym być… 2017-08-23 Anna Ścisłowska ze Stowarzyszenia 61, będąca koordynatorem zadania Głosuj świadomie w ramach Akcji Masz Głos, Masz Wybór w 2014 stwierdziła: Najlepszy kandydat, to kandydat, który już w kampanii chce się […] ciekawi, jak wygląda wzajemny stosunek nowo wybranych do mieszkańców i odwrotnie. Fizycznie niemożliwe jest, żeby radny miał wiedzę o wszystkich mieszkańcach swojego okręgu. Co nie znaczy, że nie ma i nie powinien mieć […] w okręgu 7, które odbędą się 10 września, zapowiedzieliśmy, że poprosimy kandydatów na radnych o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań. Do dziś, czyli 22.08 nasze wpisy na ten temat na Facebooku…
10. Aktywność mieszkańców ma sens 2018-03-13 …w i zerówkowiczów. Przyszli przygotowani do dyskusji. Przedstawili swoje stanowisko i odnieśli sukces. Radni zobowiązali Burmistrza do działania. O sprawie pisaliśmy kilka dni temu. Dziś odebraliśmy odpowiedź z Urzędu Miasta. Pytaliśmy…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Aktywność

Wyniki 1–10 z 12 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Jacek Tomasiak
2018-06-29 …zapytanie 2018-06-29 Pisemne odpowiedzi Burmistrza na zapytania Radnych - dot.dofinansowania budowy obiektów sportowych przy ul. Parkowej Pisemne odpowiedzi Burmistrza na zapytania Radnych - dot. budżetu obywatelskiego, Mobilnego LOF, moder. oświetlenia ulicznego…
2.
Jacek Tomasiak
Przewodniczący Rady Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, Szanowni Mieszkańcy Lubartowa pozwolę sobie zadać kilka pytań, naście, dziesiąt to chyba raczej nie(11)
2017-11-22 …zapytanie 2017-11-22 Przewodniczący Rady Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, Szanowni Mieszkańcy Lubartowa pozwolę sobie zadać kilka pytań, naście, dziesiąt to chyba raczej nie(11) Przewodniczący Rady Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, Szanowni Mieszkańcy Lubartowa pozwolę […] sobie zadać kilka pytań, naście, dziesiąt to chyba raczej nie(11) Przewodniczący Rady Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, Szanowni Mieszkańcy Lubartowa pozwolę sobie zadać kilka pytań, naście, dziesiąt to chyba raczej nie(11) zagospodarowanie przestrzeni głównie…
3.
Andrzej Zieliński
W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z dnia 14 lipca 2016 r. zgłoszonej na XVIII Sesji Rady Miasta Lubartów, w sprawie spełnienia wymogów drogi pożarowej przez drogę publiczną Gminy Miasta Lubartów ul. Bednarskiej
2016-08-01 …W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z dnia 14 lipca 2016 r. zgłoszonej na XVIII Sesji Rady Miasta Lubartów, w sprawie spełnienia wymogów drogi pożarowej przez drogę publiczną Gminy Miasta Lubartów ul. Bednarskiej Odpowiedź Burmistrza…
4.
Jakub Wróblewski
Zasadność i koszty utrzymania obu scen w kontekście dotychczasowego użytkowania tej jednej sceny w Parku, czy ktoś konsultował z konserwatorem zabytków wygląd czy posadowienie tej sceny w Rynku, czystość miasta, pogróżki pod adresem radnych
2017-07-25 …ktoś konsultował z konserwatorem zabytków wygląd czy posadowienie tej sceny w Rynku, czystość miasta, pogróżki pod adresem radnych Zasadność i koszty utrzymania obu scen w kontekście dotychczasowego użytkowania tej jednej sceny w Parku, czy ktoś […] konsultował z konserwatorem zabytków wygląd czy posadowienie tej sceny w Rynku, czystość miasta, pogróżki pod adresem radnych
5.
Robert Błaszczak
chodnik na ul. Łąkowej
2018-06-07 …zapytanie 2018-06-07 chodnik na ul. Łąkowej chodnik na ul. Łąkowej Pisemne odpowiedzi Burmistrza na zapytania Radnych - dot. budowy chodnika przy ul. Łąkowej…
6.
Kazimierz Majcher
Dni Lubartowa — „Honorowy Patronat Burmistrza Miasta”, ścieżki rowerowe, modernizacja ul. Jaśminowej i Obywatelskiej, „Lubartowiak”, oświetlenie ul. Zygmunta Starego i innych ulic, kanał burzowy, „radio wrona” — krakanie, od samego rana do samego wieczora, ogrodzenie boiska sztucznego, klimatyzacja – sala kinowa, dlaczego delegacje nie uczestniczyły w obchodach miasta w tym najważniejszym dniu – zakwaterowanie w Nałęczowie, strefa kibica, odznaki
2018-06-07 …obchodach miasta w tym najważniejszym dniu – zakwaterowanie w Nałęczowie, strefa kibica, odznaki Pisemne odpowiedzi Burmistrza na zapytania Radnych -dot. kosztów usuwania gniazd ptasich w parku miejskim Pisemne odpowiedzi Burmistrza na zapytania Radnych -dot. kosztów statuetek […] okolicznościowych Pisemne odpowiedzi Burmistrza na zapytania Radnych - dot. budowy kanału deszczowego dla osiedla 3 Maja…
7.
Jakub Wróblewski
2018-06-29 …zapytanie 2018-06-29 Pisemne odpowiedzi Burmistrza na zapytania Radnych - dot. budowy parkingu przy ul. Szaniawskiego Pisemne odpowiedzi Burmistrza na zapytania Radnych - dot. wys. wynagrodzeń w UM, miejskich jednostkach organizacyjnych i spółkach komunalnych za…
8.
Maria Kozak
Plac zabaw przy ul. Władysława Łokietka, muzeum rowerów na kółkach, nawierzchnie dróg
2018-05-17 …Plac zabaw przy ul. Władysława Łokietka, muzeum rowerów na kółkach, nawierzchnie dróg Pisemne odpowiedzi Burmistrza na zapytania Radnych - dot. muzeum na kółkach Czesława Langa…
9.
Ewa Grabek
2018-06-29 …zapytanie 2018-06-29 Pisemne odpowiedzi Burmistrza na zapytania Radnych -dot. budżetu obywatelskiego i Moblinego LOF…
10.
Jan Ściseł
Miejsca siedzące – stadion przy Parkowej, zieleń w mieście, wykoszenie tego chodnika do osiedla przy Solbecie, inwestycje drogowe w naszym mieście, drużyna Lewartu — mecze ligowe
2018-06-07 …osiedla przy Solbecie, inwestycje drogowe w naszym mieście, drużyna Lewartu - mecze ligowe Pisemne odpowiedzi Burmistrza na zapytania Radnych - dot. stopnia zaawansowania realizacji zadań drogowych…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników