Wyniki wyszukiwania dla tagu: radni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 43 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-29
Uchwała nr III/17/15 — UCHWAŁA NR III/17/15 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Doraźnej Komisji REGULAMINOWO-STATUTOWEJ …III/17/15 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Doraźnej Komisji REGULAMINOWO-STATUTOWEJ radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
2. Sesja nr 32 z dnia
2018-02-27
Uchwała nr XXXII/208/2018 — Uchwała NR XXXII/208/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku — w sprawie przyjęcia planu pracy KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I PORZĄDKU PUBLICZNEGO Rady Miasta Lubartów na 2018 rok. …I PORZĄDKU PUBLICZNEGO Rady Miasta Lubartów na 2018 rok. KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH I PORZĄDKU PUBLICZNEGO plan pracy radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
3. Sesja nr 33 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr XXXIII/211/2018 — Uchwała NR XXXIII/211/2018 z dnia 28 marca 2018 roku — w sprawie podziału Miasta Lubartów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym …Projekt uchwały w sprawie podziału Miasta Lubartów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Projekt uchwały w sprawie podziału Miasta Lubartów na okręgi wyborcze oraz ustalenia […] ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym XXXIII/211/2018 Uchwała NR XXXIII/211/2018 z dnia 28 marca 2018 roku - w sprawie podziału Miasta Lubartów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i […] liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Uchwała NR XXXIII/211/2018 z dnia 28 marca 2018 roku - w sprawie podziału Miasta Lubartów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym…
budżet radni wybory
4. Sesja nr 32 z dnia
2018-02-27
Uchwała nr XXXII/207/2018 — Uchwała NR XXXII/207/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku — w sprawie przyjęcia planu pracy KOMISJI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA Rady Miasta Lubartów na 2018 rok. …I OCHRONY ŚRODOWISKA Rady Miasta Lubartów na 2018 rok. KOMISJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA plan pracy radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
5. Sesja nr 1 z dnia
2014-12-01
Uchwała nr I/1/14 — UCHWAŁA NR I/1/14 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA LUBARTÓW …I/1/14 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA LUBARTÓW radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
6. Sesja nr 24 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr XXIV/158/2017 — UCHWAŁA NR XXIV/158/2017 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia planu pracy KOMISJI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA Rady Miasta Lubartów na 2017 rok. …planu pracy KOMISJI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA Rady Miasta Lubartów na 2017 rok. Komisje plan pracy radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
7. Sesja nr 34 z dnia
2018-05-17
Projekt uchwały nr do pkt 8c porządku obrad — Projekt uchwały: W sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubartów Pana Piotra Kusyka …Projekt uchwały: W sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubartów Pana Piotra Kusyka Kusyk radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego skargi…
radni skargi
8. Sesja nr 15 z dnia
2016-03-22
Uchwała nr XV/90/2016 — Uchwała NR XV/90/2016 z dnia 22 marca 2016 roku — w sprawie przyjęcia planu pracy KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I PORZĄDKU PUBLICZNEGO Rady Miasta Lubartów na 2016 rok. …SPRAW SPOŁECZNYCH I PORZĄDKU PUBLICZNEGO Rady Miasta Lubartów na 2016 rok. KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH I PORZĄDKU PUBLICZNEGO radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
9. Sesja nr 6 z dnia
2015-04-28
Uchwała nr VI/33/15 — UCHWAŁA NR VI/33/15 RADY MIAST A LUBARTÓW z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad ustalania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miasta Lubartów …LUBARTÓW z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad ustalania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miasta Lubartów radni diety radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce…
radni
10. Sesja nr 15 z dnia
2016-03-22
Uchwała nr XV/91/2016 — Uchwała NR XV/91/2016 z dnia 22 marca 2016 roku — w sprawie przyjęcia planu pracy KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I REKREACJI Rady Miasta Lubartów na 2016 rok. …OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I REKREACJI Rady Miasta Lubartów na 2016 rok. KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I REKREACJI radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Wyniki 1–10 z 16 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1. Sesja 23 VII Kadencji 2017-02-22 …Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Rozpatrzenie propozycji mieszkańców oraz propozycji Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska odnośnie stanowiska w sprawie […] krzewów na  terenie Gminy Miasto Lubartów. 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 9. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miasta Lubartów. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad…
2. Marcin Bajer KWW Niezależni Razem 2017-08-23 …W związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miasta Lubartów, zapowiedzieliśmy, że poprosimy kandydatów na radnych o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań. Marcin Bajer Spośród kwestii, o które warto byłoby zapytać, zdecydowałyśmy […] Pan wziąć udział w wyborach? - Czy w przypadku uzyskania liczby głosów niewystarczającej do objęcia mandatu radnego, zamierza Pan czynnie uczestniczyć w funkcjonowaniu samorządu? I na czym ta działalność ewentualnie będzie polegała…
3. Ustawa o jawności życia publicznego? Ale co mnie to obchodzi? 2017-11-16 …w. A nam zależy na powszechnym dostępie. I równie powszechnej edukacji. Projekt zakłada, że radny będzie mógł zażądać pokazania umów cywilnoprawnych od firmy zajmującej się gospodarką komunalną (np. wywozem […] przez nas zgłaszany, dotyczy lokalnego podwórka. Uwaga dotyczy art. 6 projektu Ustawy. Chcemy stwierdzenia, że radny, jako przedstawiciel organu władzy publicznej podlega obowiązkowi udostępniania danych publicznych na takich samych zasadach, jak wspomniany organ […] Dlaczego? Bo mieszkańcy mają często problem z kontaktem z radnym. Konkretnie taki, że nie ma z nimi możliwości kontaktu. Wyjąwszy, rzecz jasna, okres okołowyborczy. Radny według nas jest osobą publiczną, jest przedstawicielem władzy publicznej i…
4. Jest sprawa, nie ma sprawy 2018-01-11 …ma, ale wiedza szeryfa Lubartowa to coś zadziwiającego. Pamiętamy rok 2015 i donos Burmistrza na Tomasiaka jako radnego, kiedy chodziło o zarzuty wpisania na listy osób zmarłych. Jeżeli zauważymy, że część wpis […] mieszkańcom nie tylko Spółdzielni, ale całego Lubartowa. Jeżeli mieszkańcy dowiedzą się o tym, że to radni związani z Burmistrzem już dwa lata temu mówili o rzekomych nieprawidłowościach przy przetargach w Sp…
5. Sesja 26 VII Kadencji 2017-06-22 …Sesja 26 VII Kadencji 2017-06-22 Już jutro Radni Lubartowa zbiorą się na XXVI sesji Rady Miasta. Zapraszamy do zapoznania się z projektami uchwał i dokumentami przygotowanymi na najbliższe posiedzenie. ZAWIADOMIENIE Uprzejmie […] Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi i innymi […] w absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.   7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 8. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miasta Lubartów. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad. Z…
6. Nic ważnego, nie przychodźcie 2018-05-14 …Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Lubartowie za 2017 rok. 6. Przedstawienie oceny zasob […] Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023”. 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 10. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miasta Lubartów. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad…
7. Piotr Skubiszewski o swojej pracy w Radzie Miasta 2017-06-21 …Piotr Skubiszewski o swojej pracy w Radzie Miasta 2017-06-21 W związku z rezygnacją z funkcji radnego poprosiłyśmy o odpowiedź na kilka pytań. Na co zwraca rozmówca i co chce przekazać mieszkańcom Lubartowa? Zapraszamy […] w dniu 1 czerwca 2017 r. złożyłem mandat Radnego Miasta Lubartów. Powodem tej decyzji o była wygrana w konkursie na inspektora wojewódzkiego w Wydziale Prawnym Nadzoru i Kontroli w Lubelskim Urzędzie […] Wojewódzkim w Lublinie. Ustawa o służbie cywilnej nakazuje zrzeczenie się mandatu radnego w przypadku podjęcia pracy w tym sektorze z uwagi na fakt, że do moich zadań należy przygotowywanie rozstrzygnięć nadzorczych nad działalnością…
8. Sesja 24 VII Kadencji 2017-03-21 …Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016r. oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań […] Lubartów; d) przyjęcia programu Ograniczonej Emisji dla Miasta Lubartów – inicjatywa uchwałodawcza grupy radnych tworzących Klub Radnych Platformy Obywatelskiej  e) zmian w wieloletniej prognozie finansowej ; f) zmian w budżecie na […] Planowania Przestrzennego i Budownictwa Rady Miasta Lubartów na 2017r. 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 11. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miasta Lubartów. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad…
9. Aktywność mieszkańców ma sens 2018-03-13 …w i zerówkowiczów. Przyszli przygotowani do dyskusji. Przedstawili swoje stanowisko i odnieśli sukces. Radni zobowiązali Burmistrza do działania. O sprawie pisaliśmy kilka dni temu. Dziś odebraliśmy odpowiedź z Urzędu Miasta. Pytaliśmy…
10. Tomasz Krówczyński KWW Wspólnota Lubartowska 2017-08-23 …W związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miasta Lubartów, zapowiedzieliśmy, że poprosimy kandydatów na radnych o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań. Spośród kwestii, o które warto byłoby zapytać, zdecydowałyśmy się na […] Pan wziąć udział w wyborach? - Czy w przypadku uzyskania liczby głosów niewystarczającej do objęcia mandatu radnego, zamierza Pan czynnie uczestniczyć w funkcjonowaniu samorządu? I na czym ta działalność ewentualnie będzie polegała.   Lubart […] zajmę się ich kolportażem. Od kilku lat jestem w stałym kontakcie z Zastępcą Burmistrza, Panem Szumcem oraz Radnym Markiem Polichańczukiem. Kilka dni temu nawiązałem kontakt i rozpocząłem współpracę z Panem Jerzym Traczem, Radnym
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Aktywność

Wyniki 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Jakub Wróblewski
Odpowiedź Burmistrza na zapytanie radnego Jakuba Wróblewskiego zgłoszone na VIII sesji Rady Miasta Lubartowa.
2015-07-21 …Odpowiedź Burmistrza na zapytanie radnego Jakuba Wróblewskiego zgłoszone na VIII sesji Rady Miasta Lubartowa…
2.
Jakub Wróblewski
Zasadność i koszty utrzymania obu scen w kontekście dotychczasowego użytkowania tej jednej sceny w Parku, czy ktoś konsultował z konserwatorem zabytków wygląd czy posadowienie tej sceny w Rynku, czystość miasta, pogróżki pod adresem radnych
2017-07-25 …ktoś konsultował z konserwatorem zabytków wygląd czy posadowienie tej sceny w Rynku, czystość miasta, pogróżki pod adresem radnych Zasadność i koszty utrzymania obu scen w kontekście dotychczasowego użytkowania tej jednej sceny w Parku, czy ktoś […] konsultował z konserwatorem zabytków wygląd czy posadowienie tej sceny w Rynku, czystość miasta, pogróżki pod adresem radnych
3.
Jacek Tomasiak
Przewodniczący Rady Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, Szanowni Mieszkańcy Lubartowa pozwolę sobie zadać kilka pytań, naście, dziesiąt to chyba raczej nie(11)
2017-11-22 …zapytanie 2017-11-22 Przewodniczący Rady Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, Szanowni Mieszkańcy Lubartowa pozwolę sobie zadać kilka pytań, naście, dziesiąt to chyba raczej nie(11) Przewodniczący Rady Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, Szanowni Mieszkańcy Lubartowa pozwolę […] sobie zadać kilka pytań, naście, dziesiąt to chyba raczej nie(11) Przewodniczący Rady Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, Szanowni Mieszkańcy Lubartowa pozwolę sobie zadać kilka pytań, naście, dziesiąt to chyba raczej nie(11) zagospodarowanie przestrzeni głównie…
4.
Andrzej Zieliński
W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z dnia 14 lipca 2016 r. zgłoszonej na XVIII Sesji Rady Miasta Lubartów, w sprawie spełnienia wymogów drogi pożarowej przez drogę publiczną Gminy Miasta Lubartów ul. Bednarskiej
2016-08-01 …W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z dnia 14 lipca 2016 r. zgłoszonej na XVIII Sesji Rady Miasta Lubartów, w sprawie spełnienia wymogów drogi pożarowej przez drogę publiczną Gminy Miasta Lubartów ul. Bednarskiej Odpowiedź Burmistrza…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników