Wyniki wyszukiwania dla tagu: radni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 67 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 8 z dnia
2015-06-23
Uchwała nr VIII/44/15 — UCHWAŁA NR VIII /44/15 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/33/15 Rady Miasta Lubartów z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad ustalania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miasta Lubartów …Lubartów z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad ustalania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miasta Lubartów diety radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
2. Sesja nr 38 z dnia
2018-08-07
Uchwała nr XXXVIII/234/2018 — Uchwała NR XXXVIII/234/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 roku — w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubartów Pana Piotra Kusyka. …sierpnia 2018 roku - w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubartów Pana Piotra Kusyka. radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego skargi…
radni skargi
3. Sesja nr 6 z dnia
2019-03-26
Projekt uchwały nr do pkt 6b porządku obrad — Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Lubartów nr XLV/294/10 z dnia 9 lipca 2010 r …lipca 2010 r Gmina Lubartów prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
prawo radni
4. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-09
Uchwała nr II/6/14 — UCHWAŁA NR II/6/14 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I PORZĄDKU PUBLICZNEGO Rady Miasta Lubartów radni II/6/14 UCHWAŁA NR II/6/14 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I PORZĄDKU PUBLICZNEGO Rady Miasta Lubartów radni radni komisje, delegaci, wysokość…
radni
5. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-31
Uchwała nr V/28/15 — UCHWAŁA NR V/28/15 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia planu pracy KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I BUDOWNICTWA Rady Miasta Lubartów na 2015 rok …pracy KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I BUDOWNICTWA Rady Miasta Lubartów na 2015 rok KOMISJA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I BUDOWNICTWA radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
6. Sesja nr 2 z dnia
2018-12-19
Uchwała NR II/16/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku — zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Lubartów (w załączeniu wyniki głosowania) …Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Lubartów (w załączeniu wyniki głosowania) Komisja Oświaty, skład liczbowy radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
7. Sesja nr 33 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr XXXIII/212/2018 — Uchwała NR XXXIII/212/2018 z dnia 28 marca 2018 roku — w sprawie podziału Miasta Lubartów na stałe obwody głosowania …marca 2018 roku - w sprawie podziału Miasta Lubartów na stałe obwody głosowania burmistrz głównie absolutorium i wynagrodzenie radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego wybory głównie granice obwodów, wszystkie…
burmistrz radni wybory
8. Sesja nr 24 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr XXIV/157/2017 — UCHWAŁA NR XXIV/157/2017 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia planu pracy KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I REKREACJI Rady Miasta Lubartów na 2017 rok. …planu pracy KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I REKREACJI Rady Miasta Lubartów na 2017 rok. Komisje plan pracy radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
9. Sesja nr 15 z dnia
2016-03-22
Uchwała nr XV/90/2016 — Uchwała NR XV/90/2016 z dnia 22 marca 2016 roku — w sprawie przyjęcia planu pracy KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I PORZĄDKU PUBLICZNEGO Rady Miasta Lubartów na 2016 rok. …SPRAW SPOŁECZNYCH I PORZĄDKU PUBLICZNEGO Rady Miasta Lubartów na 2016 rok. KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH I PORZĄDKU PUBLICZNEGO radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
10. Sesja nr 34 z dnia
2018-05-17
Projekt uchwały nr do pkt 8c porządku obrad — Projekt uchwały: W sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubartów Pana Piotra Kusyka …Projekt uchwały: W sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubartów Pana Piotra Kusyka Kusyk radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego skargi…
radni skargi
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Wyniki 1–10 z 55 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Tytuł Data
1. Artur Kuśmierzak 2018-07-01 …nie dbać.  Jestem za pełną transparentnością funkcjonowania Urzędu Miasta, bo miasto należy do ludzi, a nie radnych, burmistrzów, prezesów czy dyrektorów. Sprawowanie mandatu radnego traktuję jako misję odzyskiwania […] być, jeśli będą odpowiednio dobrze zarabiać, chodzić prostymi chodnikami i jeździć po równych ulicach. Będę radnym, który zawsze będzie mówił to, co myśli. Rada Miasta musi stać się organem […] zamierza Pani/ Pan utrzymywać kontakt z wyborcami i informować obywateli o swojej działalności na rzecz gminy? Będę radnym dostępny dla mieszkańców, każdy będzie mógł się do mnie zgłosić ze swoim problemem…
2. Ustawa o jawności życia publicznego? Ale co mnie to obchodzi? 2017-11-16 …w. A nam zależy na powszechnym dostępie. I równie powszechnej edukacji. Projekt zakłada, że radny będzie mógł zażądać pokazania umów cywilnoprawnych od firmy zajmującej się gospodarką komunalną (np. wywozem […] przez nas zgłaszany, dotyczy lokalnego podwórka. Uwaga dotyczy art. 6 projektu Ustawy. Chcemy stwierdzenia, że radny, jako przedstawiciel organu władzy publicznej podlega obowiązkowi udostępniania danych publicznych na takich samych zasadach, jak wspomniany organ […] Dlaczego? Bo mieszkańcy mają często problem z kontaktem z radnym. Konkretnie taki, że nie ma z nimi możliwości kontaktu. Wyjąwszy, rzecz jasna, okres okołowyborczy. Radny według nas jest osobą publiczną, jest przedstawicielem władzy publicznej i…
3. Piotr Kusyk winny. Skargi są zasadne 2018-08-16 …skargi do posiedzenia Komisji Rewizyjnej minęło niemal 3 miesiące. To wystarczający czas, żeby się spotkać, czy przekazać radnym dokumenty? Możliwe, ale, po co się spieszyć? Pan Przewodniczący Kusyk nie tylko nie uznał za konieczne poinformowanie […] Komisji Rewizyjnej. Podobnie, jak nie uznał za właściwe zaprosić Grzegorza Szlachty, Wiesława Wierzbickiego i Barbary Rabuszak. Jedynymi radnymi, których to obeszło byli Wojciech Osiecki i Kazimierz Majcher. Zresztą, zdaje się, że według Przewodniczącego […] w części) podzieliła też nasze zdanie w kwestii tego, czy powinna rozpatrywać skargę na Przewodniczącego Kusyka. Głosowanie radnych w sprawie przyjęcia skarg Fundacji Miasto Obywatelskie Lubartów oraz Grzegorza Szlachty, Wiesława Wierzbickiego i Barbary…
4. Sesja 6 VIII Kadencji. Przekazujemy zaproszenie 2019-03-19 …Rekreacji Rady Miasta Lubartów na 2019 rok. 7. Informacja Burmistrza o złożonych zapytaniach i interpelacjach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach. 8. Wolne wnioski. 9. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji…
5. Po co zmieniać burmistrza, jak jest dobry? 2018-07-09 …Po co zmieniać burmistrza, jak jest dobry? 2018-07-09 Radni co roku oceniają pracę burmistrza. Jak w szkole. Albo otrzymuje promocję do następnej klasy, albo przechodzi warunkowo, albo – nie zdaje. Co roku zbiera […] burmistrza, tylko wydawanie przez niego naszych pieniędzy. Co Rada Miasta może? Odpowiedź: wszystko! Na przykład, jeżeli większość radnych zagłosuje przeciwko – nie zgadzając się ze sprawozdaniem - mogą uruchomić procedurę usunięcia Burmistrza z urzędu. Daje Burmistrzowi […] do rządzenia w kolejnych latach, albo uznaje, że materii nie opanował i jego miejsce jest gdzie indziej. Radni, jak to radni: jeden lubi śpiewać, inny tańczyć, albo jeździć na rowerze. Dlatego jeden nauczyciel przedmiotowy postawi…
6. Budżet, finanse i inne zasoby 2017-12-20 …Budżet, finanse i inne zasoby Radni Miasta Lubartów po raz ostatni w tym roku spotkają się na sesji. Jutro być może podzielą się opłatkiem, a na pewno będą dzielić naszymi pieniędzmi. ZAWIADOMIENIE Uprzejmie […] Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. ROZPATRZENIE PROJEKTÓW I PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWACH: a) Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Lubart […] w wieloletniej prognozie finansowej; e) zmian w budżecie na 2017 rok. 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 7. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miasta Lubartów. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad…
7. Alicja Zalewska-Łojek 2018-07-01 …każdym dostępnym miejscu.Osobiste zapraszanie na sesje RM zainteresowanych konkretnym tematem mieszkańców 14. Czy Pani/Pana zdaniem radni kończącej się kadencji powinni podawać do publicznej wiadomości sprawozdanie z pracy w Radzie Miasta?  tak […] Czy uważa Pani/Pan, że informacja o tym, jak każdy z radnych głosuje nad uchwałami na Sesjach Rady Miasta powinna być ogólnodostępna? tak Koalicja Obywatelska…
8. Marian Olesiejuk 2018-07-01 …wyborcami i informować obywateli o swojej działalności na rzecz gminy? Internet, telefon, spotkania 14. Czy Pani/Pana zdaniem radni kończącej się kadencji powinni podawać do publicznej wiadomości sprawozdanie z pracy w Radzie Miasta?  tak […] Czy uważa Pani/Pan, że informacja o tym, jak każdy z radnych głosuje nad uchwałami na Sesjach Rady Miasta powinna być ogólnodostępna? tak Wspólnota Lubartowska…
9. Półmetek Rady Miasta 2018-09-03 …Średnia punktów w naszym rankingu na półmetku kadencji wynosi 17. Są radni, którzy ją zdecydowanie przekroczyli i tacy, którzy uzyskali znacząco mniej. Brakuje nam w życiu publicznym…
10. Grzegorz Gregorowicz 2018-07-01 …Grzegorz Gregorowicz Dlaczego jestem najlepszym kandydatem? Posiadam kompetencje niezbędne dla funkcji radnego, które wyborcy uznają bądź nie Kontakt dla wyborców gregorowiczg@wp.pl Lista wyborcza/Okręg KWW Wspólny Lubartów/4 […] Dlaczego jestem najlepszym kandydatem? Posiadam kompetencje niezbędne dla funkcji radnego, które wyborcy uznają bądź nie 2. Jaka jest moja pozycja zawodowa? Dobra - jestem osobą zarządzającą w Przedsiębiorstwie Robót Drogowych 3. Dokładnie […] i informować obywateli o swojej działalności na rzecz gminy? Środki mobilne i medialne 14. Czy Pani/Pana zdaniem radni kończącej się kadencji powinni podawać do publicznej wiadomości sprawozdanie z pracy w Radzie Miasta?  tak…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Aktywność

Wyniki 1–10 z 12 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Kazimierz Majcher
Dni Lubartowa — „Honorowy Patronat Burmistrza Miasta”, ścieżki rowerowe, modernizacja ul. Jaśminowej i Obywatelskiej, „Lubartowiak”, oświetlenie ul. Zygmunta Starego i innych ulic, kanał burzowy, „radio wrona” — krakanie, od samego rana do samego wieczora, ogrodzenie boiska sztucznego, klimatyzacja – sala kinowa, dlaczego delegacje nie uczestniczyły w obchodach miasta w tym najważniejszym dniu – zakwaterowanie w Nałęczowie, strefa kibica, odznaki
2018-06-07 …obchodach miasta w tym najważniejszym dniu – zakwaterowanie w Nałęczowie, strefa kibica, odznaki Pisemne odpowiedzi Burmistrza na zapytania Radnych -dot. kosztów usuwania gniazd ptasich w parku miejskim Pisemne odpowiedzi Burmistrza na zapytania Radnych -dot. kosztów statuetek […] okolicznościowych Pisemne odpowiedzi Burmistrza na zapytania Radnych - dot. budowy kanału deszczowego dla osiedla 3 Maja…
2.
Jan Ściseł
Miejsca siedzące – stadion przy Parkowej, zieleń w mieście, wykoszenie tego chodnika do osiedla przy Solbecie, inwestycje drogowe w naszym mieście, drużyna Lewartu — mecze ligowe
2018-06-07 …osiedla przy Solbecie, inwestycje drogowe w naszym mieście, drużyna Lewartu - mecze ligowe Pisemne odpowiedzi Burmistrza na zapytania Radnych - dot. stopnia zaawansowania realizacji zadań drogowych…
3.
Andrzej Zieliński
2018-06-29 …zapytanie 2018-06-29 Pisemne odpowiedzi Burmistrza na zapytania Radnych -dot. planu postępowań zamówień publicznych…
4.
Maria Kozak
Plac zabaw przy ul. Władysława Łokietka, muzeum rowerów na kółkach, nawierzchnie dróg
2018-05-17 …Plac zabaw przy ul. Władysława Łokietka, muzeum rowerów na kółkach, nawierzchnie dróg Pisemne odpowiedzi Burmistrza na zapytania Radnych - dot. muzeum na kółkach Czesława Langa…
5.
Jacek Tomasiak
2018-06-29 …zapytanie 2018-06-29 Pisemne odpowiedzi Burmistrza na zapytania Radnych - dot.dofinansowania budowy obiektów sportowych przy ul. Parkowej Pisemne odpowiedzi Burmistrza na zapytania Radnych - dot. budżetu obywatelskiego, Mobilnego LOF, moder. oświetlenia ulicznego…
6.
Ewa Grabek
2018-06-29 …zapytanie 2018-06-29 Pisemne odpowiedzi Burmistrza na zapytania Radnych -dot. budżetu obywatelskiego i Moblinego LOF…
7.
Jakub Wróblewski
Odpowiedź Burmistrza na zapytanie radnego Jakuba Wróblewskiego zgłoszone na VIII sesji Rady Miasta Lubartowa.
2015-07-21 …Odpowiedź Burmistrza na zapytanie radnego Jakuba Wróblewskiego zgłoszone na VIII sesji Rady Miasta Lubartowa…
8.
Jacek Tomasiak
Przewodniczący Rady Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, Szanowni Mieszkańcy Lubartowa pozwolę sobie zadać kilka pytań, naście, dziesiąt to chyba raczej nie(11)
2017-11-22 …zapytanie 2017-11-22 Przewodniczący Rady Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, Szanowni Mieszkańcy Lubartowa pozwolę sobie zadać kilka pytań, naście, dziesiąt to chyba raczej nie(11) Przewodniczący Rady Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, Szanowni Mieszkańcy Lubartowa pozwolę […] sobie zadać kilka pytań, naście, dziesiąt to chyba raczej nie(11) Przewodniczący Rady Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, Szanowni Mieszkańcy Lubartowa pozwolę sobie zadać kilka pytań, naście, dziesiąt to chyba raczej nie(11) zagospodarowanie przestrzeni głównie…
9.
Andrzej Zieliński
W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z dnia 14 lipca 2016 r. zgłoszonej na XVIII Sesji Rady Miasta Lubartów, w sprawie spełnienia wymogów drogi pożarowej przez drogę publiczną Gminy Miasta Lubartów ul. Bednarskiej
2016-08-01 …W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z dnia 14 lipca 2016 r. zgłoszonej na XVIII Sesji Rady Miasta Lubartów, w sprawie spełnienia wymogów drogi pożarowej przez drogę publiczną Gminy Miasta Lubartów ul. Bednarskiej Odpowiedź Burmistrza…
10.
Jakub Wróblewski
Zasadność i koszty utrzymania obu scen w kontekście dotychczasowego użytkowania tej jednej sceny w Parku, czy ktoś konsultował z konserwatorem zabytków wygląd czy posadowienie tej sceny w Rynku, czystość miasta, pogróżki pod adresem radnych
2017-07-25 …ktoś konsultował z konserwatorem zabytków wygląd czy posadowienie tej sceny w Rynku, czystość miasta, pogróżki pod adresem radnych Zasadność i koszty utrzymania obu scen w kontekście dotychczasowego użytkowania tej jednej sceny w Parku, czy ktoś […] konsultował z konserwatorem zabytków wygląd czy posadowienie tej sceny w Rynku, czystość miasta, pogróżki pod adresem radnych
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników