Aktualności

Nic ważnego, nie przychodźcie

  ZAWIADOMIENIE  Uprzejmie   z a p r a s z a m  ...

Spokojnie, to tylko parę groszy

W 2016 sprawdzaliśmy, ile pieniędzy przekazywane jest z Lubartowskich urzędów na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nic złego w...

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Mamy cos takiego. I nawet zapraszano na dyskusję publiczną w marcu.

Droga Wschodnia — vol. X

Na stronach Urzędu Miasta zostało opublikowane  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie na temat terminu wnoszenia...

Aktywność mieszkańców ma sens

Na ostatniej sesji Rady Miasta Lubartów miało miejsce nietypowe wydarzenie. Sala obrad była pełna i trzeba było donosić krzesła. To jest nietypowe dla nas. Co...

Kiedyś musiał być ten pierwszy raz. Ale musiał?

Ostatnio (niestety) udowodniłyśmy, że niektórzy pracownicy Ratusza nienależycie...

Jest sprawa, nie ma sprawy

Informowaliśmy czytelników, że poprosimy Prezesa Jacka Tomasiaka i jednocześnie Przewodniczącego Rady Miasta  o komentarz, dotyczący śledztwa w sprawie...

(Nie)zamierzone skutki ustawy o jawności życia publicznego

Przepis na zniknięcie z rejestru umów? W uzasadnieniu projektu ustawy, projektodawcy napisali, że bazowali na „rejestrze...

Budżet, finanse i inne zasoby

Radni Miasta Lubartów po raz ostatni w tym roku spotkają się na sesji. Jutro być może podzielą się opłatkiem, a na pewno będą dzielić naszymi...

Ustawa o jawności życia publicznego? Ale co mnie to obchodzi?

Aktualnie? Nic. Mówiąc z punktu widzenia obywatela niezajmującego się strażnictwem, dostępem do informacji publicznej, czy innymi zagadnieniami zawartymi w...

Sesja 28 VIII Kadencji

Zapraszamy do zapoznania się z projektami uchwał i dokumentami przygotowanymi na sierpniowe posiedzenie Rady Miasta Lubartów

Radnym być…

Anna Ścisłowska ze Stowarzyszenia 61, będąca koordynatorem zadania Głosuj świadomie w ramach Akcji Masz Głos, Masz Wybór w 2014 stwierdziła: Najlepszy kandydat, to...

Grzegorz Szyszko KWW Wspólny Lubartów

W związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miasta Lubartów,zapowiedzieliśmy, że poprosimy kandydatów na radnych o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań.

Tomasz Krówczyński KWW Wspólnota Lubartowska

W związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miasta Lubartów, zapowiedzieliśmy, że poprosimy kandydatów na radnych o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań.

Marcin Bajer KWW Niezależni Razem

W związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miasta Lubartów, zapowiedzieliśmy, że poprosimy kandydatów na radnych o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań.

Sesja 26 VII Kadencji

Już jutro Radni Lubartowa zbiorą się na XXVI sesji Rady Miasta. Zapraszamy do zapoznania się z projektami uchwał i dokumentami przygotowanymi na najbliższe posiedzenie.

Piotr Skubiszewski o swojej pracy w Radzie Miasta

W związku z rezygnacją z funkcji radnego poprosiłyśmy o odpowiedź na kilka pytań. Na co zwraca rozmówca i co chce przekazać mieszkańcom Lubartowa? Zapraszamy do lektury.

Wyborców okręgu 7 niedługo czekają wybory uzupełniające

Już dziś możemy zapowiedzieć publikację wystąpienia odchodzącego Radnego Pana Piotra Skubiszewskiego, który na naszą prośbę zgodził się napisać kilka zdań na temat...

Sesja 24 VII Kadencji

29 marca Radni Lubartowa zbiorą się na kolejnej sesji Rady Miasta. Zapraszamy do zapoznania się z projektami uchwał i dokumentami przygotowanymi na najbliższe...

Sesja 23 VII Kadencji

Publikujemy zawiadomienie o terminie sesji Rady Miasta. W związku ze zmianą Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Lubartów złożyliśmy...

Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza

Ja wprowadzić obywatelską inicjatywę uchwałodawczą w swojej miejscowości

Przedświąteczne zmiany

Obywatelski serwis o pracy radnych od dziś w nowej szacie graficznej.