Komisje

Rozwiń wszystkie
Zwiń wszystkie

Doraźna Komisja Regulaminowo-Statutowa

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń

Komisja Budżetowa i Inicjatyw Gospodarczych

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń

Komisja Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń

Komisja Planowania Przestrzennego i Budownictwa

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń

Komisja Rewizyjna

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń

Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń