Wyniki wyszukiwania dla tagu: inwestycje

Uchwały

Wyniki 1–7 z 7
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 4 z dnia
2015-03-03
Uchwała nr IV/25/15 — UCHWAŁA NR IV/25/15 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Lubartów do współpracy w ramach Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Lubartów a pozostałymi gminami Lubelskiego Obszaru …marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Lubartów do współpracy w ramach Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Lubartów a pozostałymi gminami Lubelskiego Obszaru […] marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Lubartów do współpracy w ramach Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Lubartów a pozostałymi gminami Lubelskiego Obszaru […] inwestycja inwestycje
inwestycje
2. Sesja nr 17 z dnia
2016-06-22
Uchwała nr XVII/109/2016 — Uchwała NR XVII/109/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku — w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Lubartów do współpracy przy realizacji projektu "Mobilny LOF" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Lubartów a pozostałymi gminami Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego tworzącymi projekt "Mobilny LOF". …roku - w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Lubartów do współpracy przy realizacji projektu "Mobilny LOF" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Lubartów a pozostałymi gminami Lubelskiego Obszaru…
drogi współpraca regionalna
3. Sesja nr 17 z dnia
2016-06-22
Uchwała nr XVII/110/2016 — Uchwała NR XVII/110/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku — w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Lubartów do współpracy przy realizacji projektu "Zielony LOF" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Lubartów a pozostałymi gmina mi Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego tworzącymi projekt "Zielony LOF". …roku - w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Lubartów do współpracy przy realizacji projektu "Zielony LOF" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Lubartów a pozostałymi gmina mi Lubelskiego…
nieruchomości środowisko współpraca regionalna
4. Sesja nr 22 z dnia
2016-12-29
Uchwała nr XXII/140/2016 — Uchwała NR XXII/140/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku — w sprawie przystąpienia do projektu inwestycyjnego pn. " Budowa kładki dla pieszych nad torami w km około 80.250 linii kolejowej nr 30 Łuków — Lublin Płn. o konstrukcji stalowej w okolicy Alei Zwycięstwa w Lubartowie" …nr 30 Łuków - Lublin Płn. o konstrukcji stalowej w okolicy Alei Zwycięstwa w Lubartowie" kładka dla pieszych inwestycje drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi inwestycje
5. Sesja nr z dnia
Projekt uchwały nr — Stanowisko Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska odnośnie planowanej inwestycji pn. "Budowa Drogi Wschodniej na odcinku od skrzyżowania z ul. Lubelską do skrzyżowania z ul. Wierzbową ", uszczegółowione na posiedzeniach Komisji Infrastruktury w dniach 30 stycznia 2017 roku oraz 8 lutego 2017 roku. …Stanowisko Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska odnośnie planowanej inwestycji pn. "Budowa Drogi Wschodniej na odcinku od skrzyżowania z ul. Lubelską do skrzyżowania z ul. Wierzbową ", uszczegółowione na posiedzeniach Komisji Infrastruktury w dniach 30 stycznia […] roku oraz 8 lutego 2017 roku. Stanowisko Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska odnośnie planowanej inwestycji pn. "Budowa Drogi Wschodniej na odcinku od skrzyżowania z ul. Lubelską do skrzyżowania z ul. Wierzbową ", uszczegółowione na posiedzeniach Komisji…
drogi
6. Sesja nr 20 z dnia
2020-05-29
Uchwała nr XX/166/2020 — Uchwała NR XX/166/2020 z dnia 29 maja 2020 roku — w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu w zakresie opracowania dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Lubartowie (droga wojewódzka nr 815) …Polskiego w Lubartowie (droga wojewódzka nr 815) droga wojewódzka nr 815 drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe dotacje inwestycje
dotacje drogi inwestycje
7. Sesja nr 24 z dnia
2020-10-28
Uchwała nr XXIV/185/2020 — Uchwała NR XXIV/185/2020 z dnia 28 października 2020 roku — w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych inwestycji …w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych inwestycji Uchwała NR XXIV/185/2020 z dnia 28 października 2020 roku - w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień […] z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych inwestycji wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości podatki…
podatki
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–4 z 4
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Planowania Przestrzennego i Budownictwa …w zakresie: 1) właściwego zarządzania i wykorzystania zasobów gruntów gminnych zgodnie z ich przeznaczeniem, 2) przedsięwzięć dotyczących inwestycji budowlanych, budowlano-montażowych, remontów, rozbiórek itp. 3) prowadzenia prac związanych z opracowaniem i realizacją planów zagospodarowania przestrzennego […] sprawach objętych porządkiem obrad VI sesji Rady Miasta Lubartów. 2015-05-11 Zapoznanie się ze stanem realizacji inwestycji – Przebudowa Hali Targowej (posiedzenie plenerowe). Zapoznanie się z prośbą Pana Pawła Obroślińskiego. Kontynuacja analizy wykonania dokumentacji technicznych […] mieszkaniowym zasobów komunalnych ( mieszkania socjalne), plan budowy mieszkań socjalnych, ocena nieruchomości miejskich. Zapoznanie się ze stanem realizacji inwestycji – Przebudowa Hali Targowej (część plenerowa). 2015-06-22 Zapoznanie się Komisji z problemami dotyczącymi Planu Zagospodarowania Przestrzennego…
2. Komisja Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska …gminnymi zasobami mieszkaniowymi, lokalami użytkowymi i innymi obiektami gminnymi infrastruktury technicznej. 4) projektów uchwał i wniosków dotyczących inwestycji i remontów ulic, mostów, placów oraz organizacji lokalnego transportu zbiorowego, targowisk i hal targowych, cmentarzy gminnych i…
3. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji …Miasta na rok 2016 ze szczególnym uwzględnieniem podziału subwencji oświatowej pomiędzy poszczególne szkoły. Ustalenie listy priorytetów i inwestycji oświatowych na lata 2016-2017. Informacja o stanie Miejsc Pamięci Narodowej ( groby) 2016-03-10 Przyjęcie sprawozdania…
4. Komisja Planowania Przestrzennego i Budownictwa …Jacek Mikołaj Tomasiak, Jan Ściseł, Tomasz Krówczyński, Wojciech Osiecki, Jacek Bednarski. 2018-12-17 16:00 Realizacja inwestycji przy ul. Parkowej : a) część wyjazdowa b) zapoznanie z dokumentacją techniczną i przetargową ww. inwestycji ( sala obrad […] obrad VI sesji Rady Miasta Lubartów. Wolnych wniosków nie zgłoszono. 2019-04-10 Analiza dokumentacji technicznej planowanych inwestycji w 2019roku. Zapoznanie się ze stanem formalnym działki położonej w obrębie 7 – Śródmieście oznaczonej w ewidencji gruntów…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–10 z 20
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1. Andrzej Michał Kamiński 2018-07-01 …Jaki główny cel według Pani/Pana gmina powinna realizować w najbliższych 4 latach? Dokończenie rozpoczętych inwestycji, tworzenie nowych stref ekonomicznych oraz przyjaznych warunków dla inwestorów. 9. Które z…
2. Sesja 23 VII Kadencji 2017-02-22 …propozycji mieszkańców oraz propozycji Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska odnośnie stanowiska w sprawie planowanej inwestycji pn. „Budowa Drogi Wschodniej na odcinku od skrzyżowania z ul. Lubelską do skrzyżowania z ul. Wierzbową…
3. Agata Aftyka 2018-07-01 …wiele błędów podejmowanych do tej pory decyzji, lub ich braku (ogromne kwoty wydawane na niezagospodarowane inwestycje, możliwość rozwoju dla młodzieży, os. starsze - aktywizacja).   Kontakt dla wyborców mail - agataaftyka@wp.pl, facebook -Agata […] wiele błędów podejmowanych do tej pory decyzji, lub ich braku (ogromne kwoty wydawane na niezagospodarowane inwestycje, możliwość rozwoju dla młodzieży, os. starsze - aktywizacja). 2. Jaka jest moja pozycja zawodowa? Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym…
4. Anita Kubera 2018-07-01 …rymi dysponują wybrani przez nas przedstawiciele . Musimy o nie dbac aby byly wydawane racjonalnie na dzialania i inwestycje potrzebne nam w celu rozwoju miasta jak i mieszkancow. 4. Nie od dziś interesuje mnie samorząd lokalny […] podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji?  Najpierw to miasto trzeba zasilić w ciekawe działania i inwestycje, które przyciągną ludzi. Wcześniej wspomniane festiwale czy budowa nowych miejsc aktywności społecznej. Bez takich działań…
5. Bogdan Mileszczyk 2018-07-01 …społecznym 10. Co zmieniłaby Pani/ zmieniłby Pan w przestrzeni publicznej w gminie? 1. Czystość i porządek. 2. Inwestycje lokalne o ile na to pozwoli budżet. Otwarcie Nowego Burmistrza i RM na bezpośredni a nie udawany…
6. Przemysław Kural 2018-07-01 …z gminami, pamiątki, oznakowanie zabytków, mapa interaktywna w centrum, promocja lokalnych firm, nowe tereny pod inwestycje, uzbrojenie terenu, promowanie miejscowych twórców. 12. Jakie działania związane z organizacją komunikacji powinny…
7. Zbigniew Piskała 2018-07-01 …Jaki główny cel według Pani/Pana gmina powinna realizować w najbliższych 4 latach? DOKOŃCZENIE ROZPOCZĘTYCH INWESTYCJI. DALSZE POZYSKIWANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH NA ROZWÓJ MIASTA 9. Które z wymienionych działań…
8. Tomasz Wawruch 2018-07-01 …Jaki główny cel według Pani/Pana gmina powinna realizować w najbliższych 4 latach? Dokończenie rozpoczętych inwestycji i pozyskiwanie większej ilości środków unijnych oraz tworzenie nowych stref ekonomicznych. 9. Które z…
9. Zdzisław Wereszczyński 2018-07-01 …mnie samorząd lokalny. Zabrałem głos w ważnych społecznie sprawach. W kadencji 2010-2014 RM byłem radnym. Jakie inwestycje przeprowadzone zostały w tym okresie na osiedlu Kopernika? - wiedza powszechna. Wolę działanie od pustosłowia 5. Zajmę się…
10. Osiem osób na konsultacjach w Urzędzie Miasta 2018-08-16 …ze na podstawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lubartów wydawane są właśnie wszystkie pozwolenia na budowę inwestycji o rożnych spectrum.          Czy celowo wybrano taka godzinę, by […] Wszyscy jedynie byliśmy zgodni, iż to właśnie te tereny: Łąkowa, Piaskowa są obecnie najbardziej atrakcyjne pod względem inwestycji budownictwa wysokiego i niskiego. Stąd tak duże obawy mieszkańców, co do zasadności budowy drogi, kt…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Aktywność

Wyniki 1–10 z 35
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Tytuł Data
1.
Jacek Tomasiak
Inwestycja przy ul. Parkowej, koordynator MOSiR
2016-03-22 Inwestycja przy ul. Parkowej, koordynator MOSiR…
2.
Jacek Tomasiak
mieszkania socjalne przy Sławińskiego, miejsca parkingowe przy projektowanych budynkach, inwestycja w parku, poziom wody w stawie, trenowanie na obiektach sportowych, plany wobec Filii nr 1, wnioski o dofinansowanie z funduszy strukturalnych, regulamin wywozu nieczystości — konsultacje
2017-07-25 …mieszkania socjalne przy Sławińskiego, miejsca parkingowe przy projektowanych budynkach, inwestycja w parku, poziom wody w stawie, trenowanie na obiektach sportowych, plany wobec Filii nr 1, wnioski o dofinansowanie z funduszy strukturalnych, regulamin wywozu nieczystości - konsultacje […] mieszkania socjalne przy Sławińskiego, miejsca parkingowe przy projektowanych budynkach, inwestycja w parku, poziom wody w stawie, trenowanie na obiektach sportowych, plany wobec Filii nr 1, wnioski o dofinansowanie z funduszy strukturalnych, regulamin wywozu nieczystości - konsultacje…
3.
Grzegorz Siwek
Budynek u zbiegu ulic, na skrzyżowaniu Partyzanckiej i Kościuszki(1)
2017-11-22 …ulic, na skrzyżowaniu Partyzanckiej i Kościuszki(1) Budynek u zbiegu ulic, na skrzyżowaniu Partyzanckiej i Kościuszki(1) inwestycje
4.
Wojciech Osiecki
Parking przy SP4, ekspertyza dot. inwestycji na ul. Parkowej, brak drogi dojazdowej — ul. gen. Kiwerskiego(3)
2017-11-22 …zapytanie 2017-11-22 Parking przy SP4, ekspertyza dot. inwestycji na ul. Parkowej, brak drogi dojazdowej - ul. gen. Kiwerskiego(3) Parking przy SP4, ekspertyza dot. inwestycji na ul. Parkowej, brak drogi dojazdowej - ul. gen. Kiwerskiego […] Parking przy SP4, ekspertyza dot. inwestycji na ul. Parkowej, brak drogi dojazdowej - ul. gen. Kiwerskiego…
5.
Grzegorz Gregorowicz
Informacja o pracy Specjalnej Strefy Ekonomicznej
2017-12-21 …zapytanie 2017-12-21 Informacja o pracy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Informacja o pracy Specjalnej Strefy Ekonomicznej inwestycje
6.
Jacek Tomasiak
Sprawa Pana Rafała Kosiora, mieszkańcy ulicy Krańcowej — dostęp do kanalizacji, sprawa Pani Barbara Rabuszak, miejski stadion, monitoring miejski(4)
2017-12-21 …przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring burmistrz głównie absolutorium i wynagrodzenie drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe inwestycje sport…
7.
Jakub Wróblewski
Program Mieszkanie Plus, palenie śmieciami i kontrola(2)
2017-12-21 …Program Mieszkanie Plus, palenie śmieciami i kontrola(2) Program Mieszkanie Plus, palenie śmieciami i kontrola(2) inwestycje odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
8.
Jakub Wróblewski
Nagrody w Urzędzie za 2017 rok, organizacji odśnieżania ulic w mieście, sprzątanie miasta, Muzeum Ziemi Lubartowskiej, sprawa promocji Lubartowa Harrym Potterem, na jakim jesteśmy przy budowie parkingu przy ul. Szaniawskiego i przy Szkole Podstawowej Nr 4, budowa ulic na tym osiedlu mieszkaniowym, między ulicą Lipową, a osiedlem królów polskich, „Lubartowiak”, finasowanie inwestycji drogowych w gminach.
2018-03-28 …Nr 4, budowa ulic na tym osiedlu mieszkaniowym, między ulicą Lipową, a osiedlem królów polskich, „Lubartowiak”, finasowanie inwestycji drogowych w gminach. Nagrody w Urzędzie za 2017 rok, organizacji odśnieżania ulic w mieście, sprzątanie miasta, Muzeum […] Nr 4, budowa ulic na tym osiedlu mieszkaniowym, między ulicą Lipową, a osiedlem królów polskich, „Lubartowiak”, finasowanie inwestycji drogowych w gminach…
9.
Jan Ściseł
Likwidacja Straży Miejskiej- opłaty parkingowe, realizacja inwestycji drogowych w budżecie na 2018 rok
2018-03-28 …zapytanie 2018-03-28 Likwidacja Straży Miejskiej- opłaty parkingowe, realizacja inwestycji drogowych w budżecie na 2018 rok Likwidacja Straży Miejskiej- opłaty parkingowe, realizacja inwestycji drogowych w budżecie na 2018 rok…
10.
Jakub Wróblewski
Strefa kibica, remont chodnika przy ul. Jana Pawła II też przy skrzyżowaniu z ul. Legionów, czynsz za wynajem dla „AKOGO”, dotowanie przez PEC i PGK, inwestycje, drogi z tzw. nowych schetynówek, mieszkanie Plus, parking przy Cmentarnej i Szaniawskiego, wynagrodzenie na poszczególnych stanowiskach w MOPS
2018-05-17 …II też przy skrzyżowaniu z ul. Legionów, czynsz za wynajem dla „AKOGO”, dotowanie przez PEC i PGK, inwestycje, drogi z tzw. nowych schetynówek, mieszkanie Plus, parking przy Cmentarnej i Szaniawskiego, wynagrodzenie na poszczególnych stanowiskach w […] II też przy skrzyżowaniu z ul. Legionów, czynsz za wynajem dla „AKOGO”, dotowanie przez PEC i PGK, inwestycje, drogi z tzw. nowych schetynówek, mieszkanie Plus, parking przy Cmentarnej i Szaniawskiego, wynagrodzenie na poszczególnych stanowiskach w…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Inne strony

Brak wyników