Wyniki wyszukiwania dla tagu: odpady

Uchwały

Wyniki 1–10 z 15
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-09
Uchwała nr II/9/14 — Uchwała Nr II/9/14 Rady Miasta Lubartów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej …grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej ZKGZL odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
2. Sesja nr 6 z dnia
2015-04-28
Uchwała nr VI/35/15 — UCHWAŁA NR VI/35/15 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej …r. w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej ZKGZL Statut statut zmiany statutu gminy odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady statut
3. Sesja nr 7 z dnia
2015-05-26
Uchwała nr — Stanowisko Rady Miasta Lubartów w sprawie ustalania metody oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta …Stanowisko Rady Miasta Lubartów w sprawie ustalania metody oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta ZKGZL stanowisko radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego odpady […] wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady radni
4. Sesja nr 18 z dnia
2016-07-14
Uchwała nr XVIII/111/2016 — Uchwała NR XVIII/111/2016 z dnia 14 lipca 2016 roku — w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lubartów w zakresie nie objętym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej …zakresie nie objętym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej ZKGZL regulamin odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska porządek czystość, sprzątanie ulic…
odpady porządek
5. Sesja nr 23 z dnia
2017-02-22
Uchwała nr XXIII/146/2016 — Uchwała NR XXIII/146/2016 z dnia 22 lutego 2017 roku — w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/111/2016 z dnia 14 lipca 2016 r. dotyczącej "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lubartów w zakresie nieobjętym Regulaminem trzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej". …Miasta Lubartów w zakresie nieobjętym Regulaminem trzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej". odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
6. Sesja nr 10 z dnia
2015-09-18
Uchwała nr Brak — Projekt uchwały: w sprawie wystąpienia Gminy Miasto Lubartów ze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej …w sprawie wystąpienia Gminy Miasto Lubartów ze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej Brak ZKGZL, wystąpienie ze Związku odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
7. Sesja nr 1 z dnia
2018-11-23
Uchwała nr I/13/2018 — Uchwała NR I/13/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku — w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej (w załączeniu wyniki głosowania) …załączeniu wyniki głosowania) ZKGZL radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
odpady prawo radni
8. Sesja nr 1 z dnia
2018-11-23
Uchwała nr I/12/2018 — Uchwała NR I/12/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku — w sprawie wniesienia sprzeciwu do uchwały nr XXVIII/100/2018 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie zamiany Statutu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej (w załączeniu wyniki głosowania) …listopada 2018r. w sprawie zamiany Statutu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej (w załączeniu wyniki głosowania) ZKGZL odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska statut zmiany statutu gminy…
odpady statut
9. Sesja nr 6 z dnia
2019-03-26
Uchwała nr VI/28/2019 — Uchwała NR VI/28/2019 z dnia 26 marca 2019 roku — w sprawie wystąpienia Miasta Lubartów ze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej (w załączeniu wyniki głosowania) …Ziemi Lubartowskiej (w załączeniu wyniki głosowania) prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
odpady opłaty prawo środowisko
10. Sesja nr 6 z dnia
2019-03-26
Uchwała nr VI/30/2019 — Uchwała NR VI/30/2019 z dnia 26 marca 2019 roku — w sprawie wniesienia sprzeciwu do uchwały Nr 11/12/2019 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej (w załączeniu wyniki głosowania) …marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej (w załączeniu wyniki głosowania) odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska statut zmiany statutu gminy środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 prawo wnioski do…
odpady prawo statut środowisko
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–4 z 4
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Marian Olesiejuk 2018-07-01 …dziś interesuje mnie samorząd lokalny. Zabrałem głos w ważnych społecznie sprawach. Głównie na temat gospodarki odpadami w mieście i regionie 5. Zajmę się edukacją obywatelską:  Nie 6. Prosimy wskazać maksymalnie 3 sprawy…
2. Sesja 28 VIII Kadencji 2017-08-31 …Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Informacja o funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami. 6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:  a) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych…
3. Ustawa o jawności życia publicznego? Ale co mnie to obchodzi? 2017-11-16 …Nasi mieszkańcy zapewne doskonale pamiętają „konsultacje” w sprawie sprzedaży Placu Piłsudskiego, czy lokalizacji Zakładu Zagospodarowania Odpadów. My też je doskonale pamiętamy. W tym sprawę w sądzie o udostępnienie opinii radcy prawnego […] mógł zażądać pokazania umów cywilnoprawnych od firmy zajmującej się gospodarką komunalną (np. wywozem odpadów). Po co? Ot, chociażby po to, żeby zobaczyć, czy kalkulacja stawek opłaty nie jest zawyżona…
4. Sesja 8 VIII Kadencji 2019-06-19 …terenie Miasta Lubartów; j) szczegółowego sposobu i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez […] właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Lubartów; k) podziału Gminy Miasto Lubartów na sektory odbierania odpadów komunalnych; l) odbierania odpadów komunalnych od […] właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w Gminie Miasto Lubartów ; m) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Lubart…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Wyniki 1–6 z 6
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Kazimierz Majcher
Zakład Zagospodarowania Odpadami w Rokitnie, chodniki
2016-02-23 …Zakład Zagospodarowania Odpadami w Rokitnie, chodniki…
2.
Jacek Tomasiak
Instalacje solarne, dotacja na pokrycie opłat za odpady za śmieci, plan gospodarki niskoemisyjnej
2015-07-21 …Instalacje solarne, dotacja na pokrycie opłat za odpady za śmieci, plan gospodarki niskoemisyjnej…
3.
Jakub Wróblewski
Jarmark odpustowy, zwolnienie od budowy parkingów, stanowisko w sprawie zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, pojemniki na odpady komunalne
2015-06-23 …odpustowy, zwolnienie od budowy parkingów, stanowisko w sprawie zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, pojemniki na odpady komunalne…
4.
Maria Kozak
Segregowanie odpadów
2017-12-21 …zapytanie 2017-12-21 Segregowanie odpadów Segregowanie odpadów odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
5.
Jakub Wróblewski
Program Mieszkanie Plus, palenie śmieciami i kontrola(2)
2017-12-21 …Program Mieszkanie Plus, palenie śmieciami i kontrola(2) Program Mieszkanie Plus, palenie śmieciami i kontrola(2) inwestycje odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
6.
Jacek Tomasiak
Komunikacja przy miejskich obiektach przedszkolu/ MOPS, rewitalizacja, Harry Potter, dokumentacja techniczna na obiekt przy ul. Reja, obiekty z 95% dofinansowania — planie rewitalizacji się nie znalazły, projekty z budżetu obywatelskiego, termomodernizacja, cmentarz parafialny — ułożenie kostki albo płyt chodnikowych żeby można było dojść do pojemnika, by wyrzucić odpady
2018-03-28 …obywatelskiego, termomodernizacja, cmentarz parafialny - ułożenie kostki albo płyt chodnikowych żeby można było dojść do pojemnika, by wyrzucić odpady Komunikacja przy miejskich obiektach przedszkolu/ MOPS, rewitalizacja, Harry Potter, dokumentacja techniczna na obiekt przy ul. Reja, obiekty […] obywatelskiego, termomodernizacja, cmentarz parafialny - ułożenie kostki albo płyt chodnikowych żeby można było dojść do pojemnika, by wyrzucić odpady
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników