Wyniki wyszukiwania dla tagu: odpady

Uchwały

Wyniki 1–10 z 12 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 7 z dnia
2015-05-26
Uchwała nr VII/40/15 — UCHWAŁA NR VII/40/1S RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 26 maja 201Sr. w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody i opłaty abonamentowej dla grupy taryfowej gospodarstw domowych strefy uciążliwości składowiska odpadów w Nowodworze …sprawie ustalenia dopłat do ceny wody i opłaty abonamentowej dla grupy taryfowej gospodarstw domowych strefy uciążliwości składowiska odpadów w Nowodworze dopłaty Nowodwór woda i ścieki…
woda i ścieki
2. Sesja nr 1 z dnia
2018-11-23
Uchwała nr I/13/2018 — Uchwała NR I/13/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku — w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej (w załączeniu wyniki głosowania) …w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej (w załączeniu wyniki głosowania) ZKGZL odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych radni…
odpady prawo radni
3. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-09
Uchwała nr II/9/14 — Uchwała Nr II/9/14 Rady Miasta Lubartów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej …grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej ZKGZL odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
4. Sesja nr 23 z dnia
2017-02-22
Uchwała nr XXIII/146/2016 — Uchwała NR XXIII/146/2016 z dnia 22 lutego 2017 roku — w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/111/2016 z dnia 14 lipca 2016 r. dotyczącej "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lubartów w zakresie nieobjętym Regulaminem trzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej". …Miasta Lubartów w zakresie nieobjętym Regulaminem trzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej". odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
5. Sesja nr 6 z dnia
2019-03-26
Projekt uchwały nr do pkt 6a porządku obrad — Projekt uchwały w sprawie wystąpienia Miasta Lubartów ze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej …uchwały w sprawie wystąpienia Miasta Lubartów ze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
odpady opłaty prawo środowisko
6. Sesja nr 16 z dnia
2016-05-17
Uchwała nr XVI/101/2016 — Uchwała NR XVI/101/2016 z dnia 17 maja 2016 roku — w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody i opłaty abonamentowej dla grupy taryfowej gospodarstw domowych strefy uciążliwości składowiska odpadów w Nowodworze …sprawie ustalenia dopłat do ceny wody i opłaty abonamentowej dla grupy taryfowej gospodarstw domowych strefy uciążliwości składowiska odpadów w Nowodworze Uchwała NR XVI/101/2016 z dnia 17 maja 2016 roku - w sprawie ustalenia dopłat do ceny […] wody i opłaty abonamentowej dla grupy taryfowej gospodarstw domowych strefy uciążliwości składowiska odpadów w Nowodworze Nowodwór dopłaty Projekt uchwały: w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody i opłaty abonamentowej dla grupy taryfowej gospodarstw domowych strefy […] uciążliwości składowiska odpadów w Nowodworze Projekt uchwały: w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody i opłaty abonamentowej dla grupy taryfowej gospodarstw domowych strefy uciążliwości składowiska odpadów w Nowodworze woda i ścieki…
woda i ścieki
7. Sesja nr 7 z dnia
2015-05-26
Uchwała nr — Stanowisko Rady Miasta Lubartów w sprawie ustalania metody oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta …Stanowisko Rady Miasta Lubartów w sprawie ustalania metody oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta ZKGZL stanowisko radni odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór…
odpady radni
8. Sesja nr 6 z dnia
2015-04-28
Uchwała nr VI/35/15 — UCHWAŁA NR VI/35/15 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej …dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej ZKGZL Statut odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska statut zmiany statutu gminy…
odpady statut
9. Sesja nr 10 z dnia
2015-09-18
Uchwała nr Brak — Projekt uchwały: w sprawie wystąpienia Gminy Miasto Lubartów ze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej …w sprawie wystąpienia Gminy Miasto Lubartów ze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej Brak ZKGZL, wystąpienie ze Związku odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
10. Sesja nr 6 z dnia
2019-03-26
Projekt uchwały nr do pkt 6c porządku obrad — Projekt uchwały w sprawie wniesienia sprzeciwu do uchwały Nr II/12/2019 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej …sprawie zmiany Statutu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej statut zmiany statutu gminy odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych środowisko…
odpady prawo statut środowisko
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–10 z 19 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Jacek Tomasiak
Odbiór odpadów: dlaczego nikt z nas nie wiedział o tym, że te specyfikacje podlegają takim konsultacjom? Oraz drugie pytanie: czy również konsultacjom podlegała specyfikacja w przypadku domków jednorodzinnych w przetargu, który odbył się kilka miesięcy temu?
2015-11-19 …Odbiór odpadów: dlaczego nikt z nas nie wiedział o tym, że te specyfikacje podlegają takim konsultacjom? Oraz drugie pytanie: czy również konsultacjom podlegała specyfikacja w przypadku domków jednorodzinnych w przetargu, który odbył się kilka miesięcy…
2.
Jakub Wróblewski
Jarmark odpustowy, zwolnienie od budowy parkingów, stanowisko w sprawie zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, pojemniki na odpady komunalne
2015-06-23 …odpustowy, zwolnienie od budowy parkingów, stanowisko w sprawie zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, pojemniki na odpady komunalne…
3.
Jacek Tomasiak
Parkowanie samochodów przy Bibliotece, awarie oświetlenia, montowane kamery, rewitalizacja, Gimnazjum nr 2, chodnik przy ul. Łąkowej, system odbioru odpadów od firm prywatnych
2016-12-29 …samochodów przy Bibliotece, awarie oświetlenia, montowane kamery, rewitalizacja, Gimnazjum nr 2, chodnik przy ul. Łąkowej, system odbioru odpadów od firm prywatnych…
4.
Jacek Tomasiak
Obniżki opłat dla mieszkańców miasta Lubartowa, przetarg z PGK Sp. z o. o., pojemniki, odbiór odpadów, „solarne buble za miliony”- przegląd wszystkich instalacji w Lubartowie w tych mieszkaniach, odbiór tej dokumentacji technicznej, GIODO, możliwość przekształcania mieszkań w zasobach komunalnych, rekompensata, wnioski do budżetu obywatelskiego,
2017-02-22 …Obniżki opłat dla mieszkańców miasta Lubartowa, przetarg z PGK Sp. z o. o., pojemniki, odbiór odpadów, „solarne buble za miliony”- przegląd wszystkich instalacji w Lubartowie w tych mieszkaniach, odbiór tej dokumentacji technicznej, GIODO, możliwość przekształcania…
5.
Jakub Wróblewski
Program Mieszkanie Plus, palenie śmieciami i kontrola(2)
2017-12-21 …Program Mieszkanie Plus, palenie śmieciami i kontrola(2) Program Mieszkanie Plus, palenie śmieciami i kontrola(2) inwestycje odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
6.
Jacek Tomasiak
Instalacje solarne, dotacja na pokrycie opłat za odpady za śmieci, plan gospodarki niskoemisyjnej
2015-07-21 …Instalacje solarne, dotacja na pokrycie opłat za odpady za śmieci, plan gospodarki niskoemisyjnej…
7.
Jacek Tomasiak
Odbiór odpadów, targ miejski, chodnik przy Przedszkolu nr 5, MOSIR, droga Wschodnia, budżet obywatelski, infrastruktura przy ul. Parkowej, monitoring, udostępnione dane
2016-11-23 …Odbiór odpadów, targ miejski, chodnik przy Przedszkolu nr 5, MOSIR, droga Wschodnia, budżet obywatelski, infrastruktura przy ul. Parkowej, monitoring, udostępnione dane…
8.
Maria Kozak
Segregowanie odpadów
2017-12-21 …zapytanie 2017-12-21 Segregowanie odpadów Segregowanie odpadów odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
9.
Jan Ściseł
Przetarg na wywóz odpadów, budynek przy ul. Kościuszki, chodnik do osiedla przy Solbecie, nieruchomość przy ulicy Legionów po dawnym LOK-u, budynek po starym żłobku
2015-05-26 …Przetarg na wywóz odpadów, budynek przy ul. Kościuszki, chodnik do osiedla przy Solbecie, nieruchomość przy ulicy Legionów po dawnym LOK-u, budynek po starym żłobku…
10.
Kazimierz Majcher
Ceny odpadów, fontanna, oświetlenie ulicy, łamanie przepisów
2017-03-29 …Ceny odpadów, fontanna, oświetlenie ulicy, łamanie przepisów…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników