Wyniki wyszukiwania dla tagu: wybory

Uchwały

Wyniki 1–10 z 72 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 1 z dnia
2014-12-01
Uchwała nr I/2/14 — UCHWAŁA NR I/2/14 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia l grudnia 2014 roku w sprawie określenia liczby i wyboru WICEPRZEWODNICZĄCYCH RADY MIASTA LUBARTÓW …UCHWAŁA NR I/2/14 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia l grudnia 2014 roku w sprawie określenia liczby i wyboru WICEPRZEWODNICZĄCYCH RADY MIASTA LUBARTÓW radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce…
radni
2. Sesja nr 29 z dnia
2017-10-12
Uchwała nr XXIX/180/2017 — Uchwała NR XXIX/180/2017 z dnia 12 października 2017 roku — w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Lubartów …Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Lubartów komisja, skład radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
3. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-31
Uchwała nr V/27/15 — UCHWAŁA NR V/27/15 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia planu pracy KOMISJI BUDŻETOWEJ I INICJATYW GOSPODARCZYCH Rady Miasta Lubartów na 2015 rok …Miasta Lubartów na 2015 rok KOMISJA BUDŻETOWEJ I INICJATYW GOSPODARCZYCH radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
4. Sesja nr 6 z dnia
2019-03-26
Projekt uchwały nr do pkt 6k porządku obrad — Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I PORZĄDKU PUBLICZNEGO Rady Miasta Lubartów na 2019 rok. …Lubartów na 2019 rok. KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH I PORZĄDKU PUBLICZNEGO radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
5. Sesja nr 11 z dnia
2015-10-20
Uchwała nr XI/61/15 — UCHWALA NR XI/61/2015 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 20 października 2015 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lubartowie na kadencję 2016-2019 …XI/61/15 UCHWALA NR XI/61/2015 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 20 października 2015 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lubartowie na kadencję 2016-2019 ławnicy do pkt 6b porządku obrad Projekt uchwały: w […] sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lubartowie na kadencję 2016-2019 Projekt uchwały: w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lubartowie na kadencję 2016-2019 sąd…
sąd
6. Sesja nr 34 z dnia
2018-05-17
Projekt uchwały nr do pkt 8c porządku obrad — Projekt uchwały: W sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubartów Pana Piotra Kusyka …Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubartów Pana Piotra Kusyka Kusyk radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego skargi…
radni skargi
7. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-09
Uchwała nr II/4/14 — UCHWAŁA NR II/4/14 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I BUDOWNICTW A Rady Miasta Lubartów …KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I BUDOWNICTW A Rady Miasta Lubartów radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
8. Sesja nr 2 z dnia
2018-12-19
Uchwała NR II/16/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku — zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Lubartów (w załączeniu wyniki głosowania) …Miasta Lubartów (w załączeniu wyniki głosowania) Komisja Oświaty, skład liczbowy radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
9. Sesja nr 6 z dnia
2015-04-28
Uchwała nr VI/33/15 — UCHWAŁA NR VI/33/15 RADY MIAST A LUBARTÓW z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad ustalania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miasta Lubartów …zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miasta Lubartów radni diety radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
10. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-31
Uchwała nr V/28/15 — UCHWAŁA NR V/28/15 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia planu pracy KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I BUDOWNICTWA Rady Miasta Lubartów na 2015 rok …Miasta Lubartów na 2015 rok KOMISJA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I BUDOWNICTWA radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8

Komisje

Wyniki 1–7 z 7 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Budżetowa i Inicjatyw Gospodarczych …jednostek organizacyjnych podległych Radzie Miasta, 3) projektów zmian wysokości stawek podatków i opłat lokalnych 2015-01-15 WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO I ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI. ROZPATRZENIE WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK…
2. Komisja Statutowa …Komisja Statutowa Komisja doraźna powoływana w razie potrzeby 2015-02-05 Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji. Propozycje zmian do Statutu Miasta Lubartów. 2015-03-05 PRZYJĘCIE TRYBU PRACY KOMISJI. PROPOZYCJE ZMIAN DO STATUTU MIASTA LUBARTÓW…
3. Komisja Rewizyjna …Komisja Rewizyjna 2015-01-16 Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji 2015-03-19 PRZYJĘCIE PLANU PRACU KOMISJI NA ROK 2015. Przyjęcie protokołu nr 1 z dnia 16 stycznia 2015r. 2015-05-14 Analiza wykonania budżetu…
4. Komisja Planowania Przestrzennego i Budownictwa …zagospodarowania przestrzennego miasta, 4) planów realizacyjnych oraz rozwiązań urbanistycznych i architektoniczno-budowlanych opracowanych projektów. 2015-01-19 Wybór Przewodniczącego Komisji i Wiceprzewodniczącego Komisji 2015-02-26 Propozycje do planu pracy Komisji na rok…
5. Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego …założeń programowych samorządu w zakresie ładu i porządku publicznego oraz działalności Straży Miejskiej. 2015-01-20 Wybór Przewodniczącego Komisji i Wiceprzewodniczącego Komisji 2015-02-24 Propozycje do planu pracy Komisji 2015-03-26 PRZYJĘCIE PLANU…
6. Komisja Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska …lokalnego transportu zbiorowego, targowisk i hal targowych, cmentarzy gminnych i innych obiektów użyteczności publicznej. 2015-01-20 Wybór Przewodniczącego Komisji i Zastępcy Przewodniczącego Komisji 2015-03-30 PRZYJĘCIE PLANU PRACY KOMISJI NA ROK…
7. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji …oraz turystyką i rekreacją, a także stowarzyszeniami, placówkami i instytucjami upowszechniania kultury i sztuki. 2015-01-19 Wybór Przewodniczącego Komisji i Zastępcy Przewodniczącego Komisji 2015-02-24 Propozycje do planu pracy Komisji…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–10 z 11 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1. Radnym być… 2017-08-23 …w ramach Akcji Masz Głos, Masz Wybór w 2014 stwierdziła: Najlepszy kandydat, to kandydat, który już w kampanii chce się kontaktować z wyborcami. Postawiłyśmy wówczas, przed wyborami samorządowymi identyczne pytania wszystkim kandydatom […] Głosuj świadomie w Lubartowie Wcześniej zapytałyśmy wyborców, jakie problemy dostrzegają w mieście. Ankieta Rok po wyborach samorządowych 2014, byliśmy ciekawi, jak wygląda wzajemny stosunek nowo wybranych do mieszkańców i odwrotnie […] w na temat działalności, którą pełni z ich mandatu. Sprawozdanie końcowe Konsekwentnie, w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miasta Lubartów w okręgu 7, które odbędą się…
2. Andrzej Michał Kamiński 2018-07-01 …Dlaczego jestem najlepszym kandydatem? Nie chcę oceniać sam siebie, niech wyborcy zadecydują w wyborach czy obdarzą mnie mandatem zaufania. Kontakt dla wyborców facebook - Andrzej Kamiński Lista wyborcza/Okręg KOMITET WYBORCZY WYBORC […] RAZEM DLA LUBARTOWA/3 1. Dlaczego jestem najlepszym kandydatem? Nie chcę oceniać sam siebie, niech wyborcy zadecydują w wyborach czy obdarzą mnie mandatem zaufania. 2. Jaka jest moja pozycja zawodowa? specjalista ds. chłodnictwa 3. Dokładnie…
3. Artur Kuśmierzak 2018-07-01 …Kuśmierzak 2018-07-01 Dlaczego jestem najlepszym kandydatem? Przyjaciele, znajomi, sąsiedzi zachęcali mnie do udziału w wyborach. Mówili, żebym wreszcie razem z grupą porządnych ludzi wziął sprawy miasta w swoje ręce zamiast […] lny Lubartów/4 1. Dlaczego jestem najlepszym kandydatem? Przyjaciele, znajomi, sąsiedzi zachęcali mnie do udziału w wyborach. Mówili, żebym wreszcie razem z grupą porządnych ludzi wziął sprawy miasta w swoje ręce […] lub poprzez komunikatory telefoniczne. Mój profil kandydata na facebook będzie również aktywny po wyborach jako profil Twojego radnego. 14. Czy Pani/Pana zdaniem radni kończącej się kadencji powinni podawać do publicznej…
4. Emilia Kamińska 2018-07-01 …Dlaczego jestem najlepszym kandydatem? Nie chciałabym oceniać sama siebie. Niech wyborcy zadecydują w wyborach, czy obdarzą mnie mandatem zaufania. Kontakt dla wyborców facebook - Emilia Kamińska, emiliakam@interia.pl Lista wyborcza/Okręg KOMITET WYBORCZY WYBORC […] RAZEM DLA LUBARTOWA/4 1. Dlaczego jestem najlepszym kandydatem? Nie chciałabym oceniać sama siebie. Niech wyborcy zadecydują w wyborach, czy obdarzą mnie mandatem zaufania. 2. Jaka jest moja pozycja zawodowa? Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wykształcenie wyższe…
5. Przemysław Kural 2018-07-01 …wyborcami i informować obywateli o swojej działalności na rzecz gminy? Opisałem w kontakcie z wyborcami. Po wyborach, jeżeli KWW Wspólnota Lubartowska znajdzie uznanie w oczach wyborców zamierzamy założyć stowarzyszenie i…
6. Tomasz Wawruch 2018-07-01 …Dlaczego jestem najlepszym kandydatem? Nie chcę oceniać sam siebie niech wyborcy zadecydują w wyborach czy obdarza mnie mandatem zaufania. Kontakt dla wyborców tomek.wawruch@wp.pl Lista wyborcza/Okręg KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZEDSIĘBIORCY […] RAZEM DLA LUBARTOWA/4 1. Dlaczego jestem najlepszym kandydatem? Nie chcę oceniać sam siebie niech wyborcy zadecydują w wyborach czy obdarza mnie mandatem zaufania. 2. Jaka jest moja pozycja zawodowa? Dyr. do spraw produkcji…
7. Wyborców okręgu 7 niedługo czekają wybory uzupełniające 2017-06-21 …Wyborców okręgu 7 niedługo czekają wybory uzupełniające Już dziś możemy zapowiedzieć publikację wystąpienia odchodzącego Radnego Pana Piotra Skubiszewskiego, który na naszą prośbę zgodził się napisać kilka zdań na temat trzyletniej pracy w Lubartowskim samorządzie […] Nadrzeczna, Osikowa, Sławińskiego, Świerkowa, Topolowa, Wierzbowa. Tym, którzy już zapomnieli, kto chciał ich reprezentować w wyborach 2014, przypominamy kandydatury i rozkład głosów.  Stawiamy sobie kilka pytań: Czy osoby, kt […] okręgu 7. Trochę nas to dziwi, że Krzysztof Paśnik nie zdecydował się na wprawkę w Radzie, przed wyborami w 2018 roku. Zarekomendował za to, w lokalnej telewizji, kandydaturę Grzegorza Szyszki, co pozwala sądzić, że…
8. Marcin Bajer KWW Niezależni Razem 2017-08-23 …Marcin Bajer KWW Niezależni Razem 2017-08-23 W związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miasta Lubartów, zapowiedzieliśmy, że poprosimy kandydatów na radnych o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań. Marcin Bajer Spośród […] wybranie trzech: - Jakie ma Pan doświadczenie w działalności społecznej, samorządowej? - Dlaczego zdecydował się Pan wziąć udział w wyborach? - Czy w przypadku uzyskania liczby głosów niewystarczającej do objęcia mandatu radnego, zamierza Pan czynnie…
9. Tomasz Krówczyński KWW Wspólnota Lubartowska 2017-08-23 …wybranie trzech: - Jakie ma Pan doświadczenie w działalności społecznej, samorządowej? - Dlaczego zdecydował się Pan wziąć udział w wyborach? - Czy w przypadku uzyskania liczby głosów niewystarczającej do objęcia mandatu radnego, zamierza Pan czynnie […] w a zabawy w politykę należy zostawić partiom. 2. Dlaczego zdecydował się Pan wziąć udział w wyborach? Jest szansa na realizację kilku niewielkich przedsięwzięć infrastrukturalnych istotnych dla mieszkańców mojego okręgu oraz kilku […] w wyborach uzupełniających 10. września 2017r. Tomasz Krówczyński…
10. Grzegorz Szyszko KWW Wspólny Lubartów 2017-08-23 …Grzegorz Szyszko KWW Wspólny Lubartów 2017-08-23 W związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miasta Lubartów,zapowiedzieliśmy, że poprosimy kandydatów na radnych o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań. Grzegorz Szyszko Spośród […] wybranie trzech: - Jakie ma Pan doświadczenie w działalności społecznej, samorządowej? - Dlaczego zdecydował się Pan wziąć udział w wyborach? - Czy w przypadku uzyskania liczby głosów niewystarczającej do objęcia mandatu radnego, zamierza Pan czynnie…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Aktywność

Inne strony

Brak wyników