Wyniki wyszukiwania dla tagu: skargi

Uchwały

Wyniki 1–10 z 13 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 28 z dnia
2017-08-31
Uchwała nr XXVIII/178/2017 — UCHWAŁA NR XXVIII/178/2017 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Lubartów …XXVIII/178/2017 UCHWAŁA NR XXVIII/178/2017 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Lubartów UCHWAŁA NR XXVIII/178/2017 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie […] rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Lubartów skarga burmistrz głównie absolutorium i wynagrodzenie…
burmistrz
2. Sesja nr 37 z dnia
2018-06-29
Uchwała nr XXXVII/224/2018 — Uchwała NR XXXVII/224/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku — w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Lubartów …do pkt 6a porządku obrad Projekt uchwały w sprawie uznania skargi za bezzasadną Projekt uchwały w sprawie uznania skargi za bezzasadną burmistrz XXXVII/224/2018 Uchwała NR XXXVII/224/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku - w sprawie rozpatrzenia […] skargi na Burmistrza Miasta Lubartów Uchwała NR XXXVII/224/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku - w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Lubartów skargi
skargi
3. Sesja nr 13 z dnia
2015-12-22
Uchwała nr XIII/77/2015 — Uchwała NR XIII/77/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku — w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Lubartów. …XIII/77/2015 Uchwała NR XIII/77/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku - w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Lubartów. skarga burmistrz głównie absolutorium i wynagrodzenie…
burmistrz
4. Sesja nr 6 z dnia
2019-03-26
Projekt uchwały nr do pkt 6h porządku obrad — Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI Rady Miasta Lubartów na 2019 rok. …do pkt 6h porządku obrad Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI Rady Miasta Lubartów na 2019 rok. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI […] Rady Miasta Lubartów na 2019 rok. KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
5. Sesja nr 34 z dnia
2018-05-17
Projekt uchwały nr do pkt 8c porządku obrad — Projekt uchwały: W sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubartów Pana Piotra Kusyka …do pkt 8c porządku obrad Projekt uchwały: W sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubartów Pana Piotra Kusyka Projekt uchwały: W sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubartów Pana […] Piotra Kusyka Kusyk radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego skargi
radni skargi
6. Sesja nr 33 z dnia
2018-03-28
Projekt uchwały nr do pkt 5a porządku obrad — Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Lubartów …do pkt 5a porządku obrad Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Lubartów Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Lubartów burmistrz głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi
burmistrz skargi
7. Sesja nr 1 z dnia
2018-11-23
Uchwała nr I/5/2018 — Uchwała NR I/5/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku — w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Lubartów (w załączeniu wyniki głosowania) …Uchwała NR I/5/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku - w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Lubartów (w załączeniu wyniki głosowania) Uchwała NR I/5/2018 z dnia 23 listopada […] roku - w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Lubartów (w załączeniu wyniki głosowania) komisje, skargi radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
8. Sesja nr 19 z dnia
2016-09-12
Uchwała nr XIX/113/2016 — UCHWALA NR XIX/113/2016 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 12 września 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Lubartów. …XIX/113/2016 UCHWAŁA NR XIX/113/2016 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 12 września 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Lubartów. UCHWALA NR XIX/113/2016 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 12 września 2016 r. w sprawie […] rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Lubartów. skarga Projekt uchwały: w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Lubartów Projekt uchwały: w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Lubartów burmistrz głównie absolutorium i wynagrodzenie…
burmistrz
9. Sesja nr 33 z dnia
2018-03-28
Projekt uchwały nr do pkt 5b porządku obrad — Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Lubartów …do pkt 5b porządku obrad Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Lubartów Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Lubartów burmistrz głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi
burmistrz skargi
10. Sesja nr 38 z dnia
2018-08-07
Uchwała nr XXXVIII/234/2018 — Uchwała NR XXXVIII/234/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 roku — w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubartów Pana Piotra Kusyka. …o pkt 5b porządku obrad W sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubartów Pana Piotra Kusyka W sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubartów Pana Piotra Kusyka Piotr Kusyk […] XXXVIII/234/2018 Uchwała NR XXXVIII/234/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 roku - w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubartów Pana Piotra Kusyka. Uchwała NR XXXVIII/234/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 roku - w sprawie […] rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubartów Pana Piotra Kusyka. radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego skargi
radni skargi
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–7 z 7 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Piotr Skubiszewski o swojej pracy w Radzie Miasta 2017-06-21 …organie nadzoru i kontroli zajmującym się m. in. uchwałami Rady Miasta Lubartów jak i rozpatrywaniem skarg mieszkańców daje ogromne doświadczenie, gdyż pokazuje tok postępowania i działania lokalnych urzędników w…
2. Piotr Kusyk winny. Skargi są zasadne 2018-08-16 …Piotr Kusyk winny. Skargi są zasadne 2018-08-16 21 gniewnych ludzi. Z tym, że nie wszyscy. Obalamy mit. Władza, to nie jest sitwa i klika, z którą nie wygrasz. Owszem, z pewnością […] politykach lokalnych i samorządzie.   Ostatnia sesja przyniosła podjęcie dwóch uchwał. Obu uznających za zasadną skargę na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubartów Pana Piotra Kusyka z klubu PiS za nienależyte […] wykonywanie zadań poprzez brak właściwego rozpatrzenia złożonej skargi. W obu przypadkach – Rada Miasta podzieliła argumenty skarżących. Czyli nasze – Fundacji Miasto Obywatelskie Lubartów oraz mieszkańców miasta: Grzegorza Szlachty, Wiesława Wierzbickiego…
3. Sesja 6 VIII Kadencji. Przekazujemy zaproszenie 2019-03-19 …planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubartów na 2019 rok, h) zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Lubartów na 2019 rok, i) przyjęcia planu pracy…
4. Kiedyś musiał być ten pierwszy raz. Ale musiał? 2018-03-11 …tak jest odpowiedzialny za swoich pracowników, ale w tym wypadku nawet bardziej, ponieważ Burmistrz naszą skargę odrzucił. Tym samym, trzeba przyznać – przyjął całkowitą odpowiedzialność za takie, a nie inne funkcjonowanie Urzędu. Czyli […] łpracy, nie jest odpowiedzialne za współpracę, ani za brak współpracy – napisaliśmy skargę na przełożonego. Czyli Burmistrza, który uchybień nie widzi, a tym samym uznaje, że wszystko dobrze działa […] My zobaczymy, jak działa Rada Miasta, do której wysłałyśmy skargę na takie widzenie. W Ratuszu pracują ludzie, którzy dostają pensje za wykonywanie rozmaitych obowiązków. Łączy się to z drugą…
5. Przekazujemy zaproszenie na XXXVIII sesję Rady Miasta Lubartów 2018-08-06 …Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:   a)   rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubartów Pana Piotra Kusyka ; b)   rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Komisji…
6. Przewodniczący Rady zaprasza. Wasi Radni już Was zaprosili? 2018-06-29 …na rok 2017”. 6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:  a) rozpatrzenie skargi na Burmistrza Miasta Lubartów – inicjatywa uchwałodawcza Komisji Rewizyjnej; b) rozpatrzenie skargi na Burmistrza Miasta…
7. Nic ważnego, nie przychodźcie 2018-05-14 …o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Lubartów w 2017 roku; b) rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubartów Pana Piotra Kusyka;   c) rozpatrzenia skargi na…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników