Wyniki wyszukiwania dla tagu: drogi

Uchwały

Wyniki 1–10 z 24
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 11 z dnia
2015-10-20
Uchwała nr XI/60/15 — UCHWAŁA NR XII60/2015 RADY MIASTA LUBARTÓW w sprawie nadania nazwy ulicy nowoprojektowanej …obrad Projekt uchwały: w sprawie nadania nazwy ulicy nowoprojektowanej Projekt uchwały: w sprawie nadania nazwy ulicy nowoprojektowanej drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
drogi nieruchomości
2. Sesja nr 17 z dnia
2016-06-22
Uchwała nr XVII/109/2016 — Uchwała NR XVII/109/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku — w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Lubartów do współpracy przy realizacji projektu "Mobilny LOF" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Lubartów a pozostałymi gminami Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego tworzącymi projekt "Mobilny LOF". …Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego tworzącymi projekt "Mobilny LOF". Mobilny LOF współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi współpraca regionalna
3. Sesja nr 19 z dnia
2016-09-12
Uchwała nr XIX/114/2016 — UCHWAŁA NR XIX/114/2016 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 12 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Przebudowa ulic: Dębowa, Jesionowa, Partyzancka w Lubartowie" w ramach partnerstwa z Gminą Lubartów. …Dębowa, Jesionowa, Partyzancka w Lubartowie" w ramach partnerstwa z Gminą Lubartów. ulica Gmina Lubartów Dębowa, Jesionowa, Partyzancka drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
drogi współpraca regionalna
4. Sesja nr 20 z dnia
2016-10-28
Uchwała nr XX/124/2016 — Uchwała NR XX/124/2016 z dnia 28 października 2016 roku — w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa …XX/124/2016 Uchwała NR XX/124/2016 z dnia 28 października 2016 roku - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa nabycie nieruchomości droga gminna Łąkowa nieruchomości głównie mieszkania, grunty drogi ulice…
drogi nieruchomości
5. Sesja nr 22 z dnia
2016-12-29
Uchwała nr XXII/140/2016 — Uchwała NR XXII/140/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku — w sprawie przystąpienia do projektu inwestycyjnego pn. " Budowa kładki dla pieszych nad torami w km około 80.250 linii kolejowej nr 30 Łuków — Lublin Płn. o konstrukcji stalowej w okolicy Alei Zwycięstwa w Lubartowie" …Łuków - Lublin Płn. o konstrukcji stalowej w okolicy Alei Zwycięstwa w Lubartowie" kładka dla pieszych inwestycje drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi inwestycje
6. Sesja nr z dnia
Projekt uchwały nr — Stanowisko Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska odnośnie planowanej inwestycji pn. "Budowa Drogi Wschodniej na odcinku od skrzyżowania z ul. Lubelską do skrzyżowania z ul. Wierzbową ", uszczegółowione na posiedzeniach Komisji Infrastruktury w dniach 30 stycznia 2017 roku oraz 8 lutego 2017 roku. …Stanowisko Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska odnośnie planowanej inwestycji pn. "Budowa Drogi Wschodniej na odcinku od skrzyżowania z ul. Lubelską do skrzyżowania z ul. Wierzbową ", uszczegółowione na posiedzeniach Komisji Infrastruktury w dniach 30 stycznia […] roku oraz 8 lutego 2017 roku. Stanowisko Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska odnośnie planowanej inwestycji pn. "Budowa Drogi Wschodniej na odcinku od skrzyżowania z ul. Lubelską do skrzyżowania z ul. Wierzbową ", uszczegółowione na posiedzeniach […] Komisji Infrastruktury w dniach 30 stycznia 2017 roku oraz 8 lutego 2017 roku. Wschodnia drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
7. Sesja nr 28 z dnia
2017-08-31
Uchwała nr XXVIII/170/2017 — UCHWAŁA NR XXVIII/170/2017 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda w Lubartowie …MIASTA LUBARTÓW z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda w Lubartowie rondo drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
8. Sesja nr 28 z dnia
2017-08-31
Uchwała nr XXVIII/171/2017 — UCHWAŁA NR XXVIII/17112017 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Sławińskiego położonej w Lubartowie …LUBARTÓW z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Sławińskiego położonej w Lubartowie ulice drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
9. Sesja nr 28 z dnia
2017-08-31
Uchwała nr XXVIII/172/2017 — UCHWAŁA NR XXVIII/172/2017 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Małgorzaty Fornalskiej w Lubartowie …LUBARTÓW z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Małgorzaty Fornalskiej w Lubartowie ulice drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
10. Sesja nr 28 z dnia
2017-08-31
Uchwała nr XXVIII/173/2017 — UCHWAŁA NR XXVIII/173/2017 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Armii Ludowej położonej w Lubartowie. …z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Armii Ludowej położonej w Lubartowie. ulice drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–10 z 24
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1. Alicja Zalewska-Łojek 2018-07-01 …nadchodzącej kadencji? Mieszkańcom , zwłaszcza starszym potrzebny jest przystanek przy szpitalu i związana z tym komunikacja ekologiczna.Potrzebna jest droga wschodnia , kładka nad torami do Al. Zwycięstwa,większa liczba szynobusów , nocna komunikacja weekendowa , parkingi…
2. Sesja 23 VII Kadencji 2017-02-22 …oraz propozycji Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska odnośnie stanowiska w sprawie planowanej inwestycji pn. „Budowa Drogi Wschodniej na odcinku od skrzyżowania z ul. Lubelską do skrzyżowania z ul. Wierzbową”. 6. Sprawozdanie…
3. Marek Szymczak 2018-07-01 …działania związane z organizacją komunikacji powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji? Droga wschodnia odkorkowanie centrum 13. W jaki sposób zamierza Pani/ Pan utrzymywać kontakt z wyborcami…
4. Bogdan Mileszczyk 2018-07-01 …kadencji dużo, bardzo dużo więcej. Obiecywanie w kampanii wyborczej, że zbuduję przejście ze światłami, ścieżkę rowerową, nową drogę, itp. uważam za populistyczne chwyty, aby je zrealizować musi na to pozwolić budżet Miasta i konsensus w […] kadencji dużo, bardzo dużo więcej. Obiecywanie w kampanii wyborczej, że zbuduję przejście ze światłami, ścieżkę rowerową, nową drogę, itp. uważam za populistyczne chwyty, aby je zrealizować musi na to pozwolić budżet Miasta i konsensus w…
5. Artur Jezior 2018-07-01 …podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji? Utworzenie komunikacji miejskiej z możliwością rozbudowy do komunikacji podmiejskiej. Budowa drogi wschodniej i równoległej w okolicach torów. 13. W jaki sposób…
6. Droga Wschodnia — vol. X 2018-04-04 Droga Wschodnia - vol. X 2018-04-04 Na stronach Urzędu Miasta zostało opublikowane  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie na temat terminu wnoszenia ewentualnych uwag i wniosków […] w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi wschodniej na odcinku od skrzyżowania z ul. Lubelska do skrzyżowania z ul. Wierzbową". W tekście […] w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi wschodniej na odcinku od skrzyżowania z ul. Lubelska do skrzyżowania z ul. Wierzbową…
7. Jak dobrze nam… Realnie 2018-08-24 …w prognozie finansowej w tym roku zaplanowaliśmy wydać najwięcej. Przypadek, czy rok wyborczy? Ile nas kosztuje Nasz Drogi Urząd? Średnie wydatki administracyjne w przeliczeniu na 1 mieszkańca w miastach powiatowe…
8. Osiem osób na konsultacjach w Urzędzie Miasta 2018-08-16 …Anna Tymoszuk, Grażyna Wójtowicz, Jerzy Tracz   W przewidzianym do omawiania dokumencie znalazł się temat drogi wschodniej: „Ponadto przewidywana jest budowa: kompleksu sportowego przy ul. Parkowej, za kwotę (…) zł oraz […] Drogi Wschodniej (I etap) w ramach Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, za łączną kwotę 676.840 zł. Zgodnie z informacjami zawartymi w wieloletniej prognozie finansowej na lata […] informacji, która – według niego - niepotrzebnie obiegła Miasto, że to spotkanie będzie decyzyjne, co do Drogi Wschodniej i Kompleksu Sportowego przy ul. Parkowej. Przedstawił przybyłych radnych Ścisła i Tracza, podkreślając ich ogromne…
9. Ustawa o jawności życia publicznego? Ale co mnie to obchodzi? 2017-11-16 …opinii radcy prawnego urzędu, czy „wydostawanie” raportu oddziaływania na środowisko i prognozy finansowej. Budowa tzw. drogi wschodniej, czy ścieżek rowerowych. Jakieś plany? A jakże. To wszystko jest informacją publiczną. Czy i kiedy…
10. Jesteśmy na wczasach… 2018-07-23 …taki fragment: „Ponadto przewidywana jest budowa: kompleksu sportowego przy ul. Parkowej, za kwotę (…) zł oraz Drogi Wschodniej (I etap) w ramach Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Aktywność

Wyniki 1–10 z 46
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Tytuł Data
1.
Maria Kozak
Remonty dróg, zmniejszenie opłat za śmieci
2015-12-22 …Remonty dróg, zmniejszenie opłat za śmieci…
2.
Kazimierz Majcher
Droga S 19, droga 815 Parczew-Lubartów, wandalizm w kompleksie pałacowo-parkowym, ptaki w parku
2016-05-17 Droga S 19, droga 815 Parczew-Lubartów, wandalizm w kompleksie pałacowo-parkowym, ptaki w parku…
3.
Grzegorz Siwek
dotyczy: pytania na XXIII Sesji Rady Miejskiej w Lubartowie w dniu 22.02.2017r. w sprawie zaawansowania wykupu działek przeznaczonych pod drogi gminne w osiedlu "Ogrody"
2017-03-08 …XXIII Sesji Rady Miejskiej w Lubartowie w dniu 22.02.2017r. w sprawie zaawansowania wykupu działek przeznaczonych pod drogi gminne w osiedlu "Ogrody" Odpowiedź Burmistrza…
4.
Marek Polichańczuk
Ul. Obywatelska — możliwości czasowego wyłączenia postoju
2015-11-19 …Ul. Obywatelska - możliwości czasowego wyłączenia postoju 2015-11-19 W treści uchwały odpowiedź zastępcy burmistrza. drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
5.
Ewa Grabek
Budowa drogi Gen. Andersa, budowa chodnika przy ul. Polesie
2017-02-22 …Budowa drogi Gen. Andersa, budowa chodnika przy ul. Polesie…
6.
Wojciech Osiecki
Droga Wschodnia
2016-07-14 Droga Wschodnia…
7.
Jacek Tchórz
Bezpieczeństwo na drodze
2015-05-26 …Bezpieczeństwo na drodze
8.
Jan Ściseł
Miejsca do parkowania przy przedszkolu i w centrum, akcja posprzątania terenu przy drogach, budynek po żłobku i po LOK
2017-03-29 …Miejsca do parkowania przy przedszkolu i w centrum, akcja posprzątania terenu przy drogach, budynek po żłobku i po LOK…
9.
Piotr Kusyk
Remont ul. Lipowej, wysypisko śmieci wzdłuż drogi dojazdowej do ogródków działkowych
2016-03-22 …Remont ul. Lipowej, wysypisko śmieci wzdłuż drogi dojazdowej do ogródków działkowych…
10.
Andrzej Zieliński
Droga Wschodnia, plan zagospodarowania przestrzennego
2016-02-23 Droga Wschodnia, plan zagospodarowania przestrzennego…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Inne strony

Brak wyników