Wyniki wyszukiwania dla tagu: drogi

Uchwały

Wyniki 1–10 z 16 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr z dnia
Projekt uchwały nr — Stanowisko Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska odnośnie planowanej inwestycji pn. "Budowa Drogi Wschodniej na odcinku od skrzyżowania z ul. Lubelską do skrzyżowania z ul. Wierzbową ", uszczegółowione na posiedzeniach Komisji Infrastruktury w dniach 30 stycznia 2017 roku oraz 8 lutego 2017 roku. …Stanowisko Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska odnośnie planowanej inwestycji pn. "Budowa Drogi Wschodniej na odcinku od skrzyżowania z ul. Lubelską do skrzyżowania z ul. Wierzbową ", uszczegółowione na posiedzeniach Komisji Infrastruktury w dniach 30 stycznia […] roku oraz 8 lutego 2017 roku. Stanowisko Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska odnośnie planowanej inwestycji pn. "Budowa Drogi Wschodniej na odcinku od skrzyżowania z ul. Lubelską do skrzyżowania z ul. Wierzbową ", uszczegółowione na posiedzeniach […] Komisji Infrastruktury w dniach 30 stycznia 2017 roku oraz 8 lutego 2017 roku. Wschodnia drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
2. Sesja nr 28 z dnia
2017-08-31
Uchwała nr XXVIII/172/2017 — UCHWAŁA NR XXVIII/172/2017 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Małgorzaty Fornalskiej w Lubartowie …z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Małgorzaty Fornalskiej w Lubartowie ulice drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
3. Sesja nr 28 z dnia
2017-08-31
Uchwała nr XXVIII/170/2017 — UCHWAŁA NR XXVIII/170/2017 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda w Lubartowie …LUBARTÓW z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda w Lubartowie rondo drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
4. Sesja nr 28 z dnia
2017-08-31
Uchwała nr XXVIII/177/2017 — UCHWAŁA NR XXVIII/177/2017 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy H. Sawickiej położonej w Lubartowie. …dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy H. Sawickiej położonej w Lubartowie. ulice drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
5. Sesja nr 20 z dnia
2016-10-28
Uchwała nr XX/124/2016 — Uchwała NR XX/124/2016 z dnia 28 października 2016 roku — w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa …roku - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa nabycie nieruchomości droga gminna Łąkowa nieruchomości głównie mieszkania, grunty drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi nieruchomości
6. Sesja nr XL z dnia
2018-10-04
Uchwała nr XL/244/2018 — Uchwała NR XL/244/2018 z dnia 4 października 2018 roku — w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Lublinie a Gminą Miasto Lubartów …porozumienia pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Lublinie a Gminą Miasto Lubartów. drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
7. Sesja nr 28 z dnia
2017-08-31
Uchwała nr XXVIII/176/2017 — UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Czwartaków położonej w Lubartowie …z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Czwartaków położonej w Lubartowie ulice drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
8. Sesja nr 28 z dnia
2017-08-31
Uchwała nr XXVIII/173/2017 — UCHWAŁA NR XXVIII/173/2017 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Armii Ludowej położonej w Lubartowie. …dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Armii Ludowej położonej w Lubartowie. ulice drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
9. Sesja nr 17 z dnia
2016-06-22
Uchwała nr XVII/109/2016 — Uchwała NR XVII/109/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku — w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Lubartów do współpracy przy realizacji projektu "Mobilny LOF" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Lubartów a pozostałymi gminami Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego tworzącymi projekt "Mobilny LOF". …pomiędzy Gminą Miasto Lubartów a pozostałymi gminami Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego tworzącymi projekt "Mobilny LOF". Mobilny LOF drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
drogi współpraca regionalna
10. Sesja nr 28 z dnia
2017-08-31
Uchwała nr XXVIII/174/2017 — UCHWAŁA NR XXVIII/174/2017 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy J.Krasickiego położonej w Lubartowie …z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy J.Krasickiego położonej w Lubartowie ulice drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Wyniki 1–10 z 13 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1. Pobudka! Droga wschodnia 2018-07-13 …Pobudka! Droga wschodnia 2018-07-13 Informacja to potęga. Może ta potęga wisi na tablicy(informacyjnej), więc czujcie […] się poinformowani. My was informujemy, że was poinformujemy na końcu, więc albo czytajcie, albo „skrolujcie”. Droga wschodnia nieustająco w budowie od lat… 20?  Jak rzadko, która inwestycja, zaktywizowała […] w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi wschodniej na odcinku od skrzyżowania z ul. Lubelska do skrzyżowania z ul. Wierzbową".  Na sesji…
2. Sesja 23 VII Kadencji 2017-02-22 …propozycji Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska odnośnie stanowiska w sprawie planowanej inwestycji pn. „Budowa Drogi Wschodniej na odcinku od skrzyżowania z ul. Lubelską do skrzyżowania z ul. Wierzbową”. 6. Sprawozdanie z…
3. Artur Jezior 2018-10-14 …przez władze miasta w nadchodzącej kadencji? Utworzenie komunikacji miejskiej z możliwością rozbudowy do komunikacji podmiejskiej. Budowa drogi wschodniej i równoległej w okolicach torów. 13. W jaki sposób zamierza…
4. Alicja Zalewska-Łojek 2018-10-14 …kadencji? Mieszkańcom , zwłaszcza starszym potrzebny jest przystanek przy szpitalu i związana z tym komunikacja ekologiczna.Potrzebna jest droga wschodnia , kładka nad torami do Al. Zwycięstwa,większa liczba szynobusów , nocna komunikacja weekendowa , parkingi…
5. Droga Wschodnia — vol. X 2018-04-04 Droga Wschodnia - vol. X 2018-04-04 Na stronach Urzędu Miasta zostało opublikowane  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie na temat terminu wnoszenia ewentualnych uwag i wniosków […] w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi wschodniej na odcinku od skrzyżowania z ul. Lubelska do skrzyżowania z ul. Wierzbową". W tekście […] w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi wschodniej na odcinku od skrzyżowania z ul. Lubelska do skrzyżowania z ul. Wierzbową…
6. Jak dobrze nam… Realnie 2018-08-24 …prognozie finansowej w tym roku zaplanowaliśmy wydać najwięcej. Przypadek, czy rok wyborczy? Ile nas kosztuje Nasz Drogi Urząd? Średnie wydatki administracyjne w przeliczeniu na 1 mieszkańca w miastach powiatowe…
7. Bogdan Mileszczyk 2018-10-14 …kadencji dużo, bardzo dużo więcej. Obiecywanie w kampanii wyborczej, że zbuduję przejście ze światłami, ścieżkę rowerową, nową drogę, itp. uważam za populistyczne chwyty, aby je zrealizować musi na to pozwolić budżet Miasta i konsensus w […] kadencji dużo, bardzo dużo więcej. Obiecywanie w kampanii wyborczej, że zbuduję przejście ze światłami, ścieżkę rowerową, nową drogę, itp. uważam za populistyczne chwyty, aby je zrealizować musi na to pozwolić budżet Miasta i konsensus w…
8. Osiem osób na konsultacjach w Urzędzie Miasta 2018-08-16 … wschodniej: „Ponadto przewidywana jest budowa: kompleksu sportowego przy ul. Parkowej, za kwotę (…) zł oraz Drogi Wschodniej (I etap) w ramach Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata […] informacji, która – według niego - niepotrzebnie obiegła Miasto, że to spotkanie będzie decyzyjne, co do Drogi Wschodniej i Kompleksu Sportowego przy ul. Parkowej. Przedstawił przybyłych radnych Ścisła i Tracza, podkreślając ich ogromne […] że uwagi były już wnoszone, a prosimy o respektowanie uchwały Rady Miasta, dotyczącej między innymi zmiany klasyfikacji drogi.   Czy tylko Pan brał udział w dyskusji? Jak przyjęli argumenty projektanta inni uczestnicy…
9. Ustawa o jawności życia publicznego? Ale co mnie to obchodzi? 2017-11-16 …radcy prawnego urzędu, czy „wydostawanie” raportu oddziaływania na środowisko i prognozy finansowej. Budowa tzw. drogi wschodniej, czy ścieżek rowerowych. Jakieś plany? A jakże. To wszystko jest informacją publiczną. Czy i kiedy powstanie…
10. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2018-04-12 …z prognozą oddziaływania na środowisko Pytaliśmy i my. W dokumencie można przeczytać, że przewidywana jest budowa Drogi Wschodniej (I etap) w ramach Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, za […] majątkowe wzrosną dwukrotnie (w stosunku do 2017 r.) w związku z realizacją ww. inwestycji.” Co do Drogi Wschodniej, to pisaliśmy o obwieszczeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z 6 marca 2018r. Ale…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Aktywność

Wyniki 1–10 z 44 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Tytuł Data
1.
Andrzej Zieliński
MOSiR, droga wschodnia, ścieżki rowerowe, tablica informacyjna — brak planu miasta, uczczenie chwilą ciszy śmierci Andrzeja Chęcia
2016-05-17 …MOSiR, droga wschodnia, ścieżki rowerowe, tablica informacyjna - brak planu miasta, uczczenie chwilą ciszy śmierci Andrzeja Chęcia…
2.
Ewa Grabek
2018-08-07 …zapytanie 2018-08-07 Dotyczy koncepcji budowy drogi wschodniej…
3.
Wojciech Osiecki
Rozwiązanie grupy żłobkowej przy Przedszkolu na ul. Mickiewicza, dokumentacja i wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 4, tydzień z Harry Potterem, odśnieżanie dróg, obiekt sportowy MOSiR przy ul. Parkowej – porządkowanie terenu
2018-03-28 …na ul. Mickiewicza, dokumentacja i wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 4, tydzień z Harry Potterem, odśnieżanie dróg, obiekt sportowy MOSiR przy ul. Parkowej – porządkowanie terenu Rozwiązanie grupy żłobkowej przy Przedszkolu na ul. Mickiewicza, dokumentacja […] i wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 4, tydzień z Harry Potterem, odśnieżanie dróg, obiekt sportowy MOSiR przy ul. Parkowej – porządkowanie terenu…
4.
Jakub Wróblewski
Budynek przy ul. Krętej 2, Pawilon Sportowy przy ul. Krzywe Koło, droga ekspresowa S19, „Czysta energia dla Lubartowa”, monografia Lubartowa, koszty reformy oświaty
2016-12-29 …Budynek przy ul. Krętej 2, Pawilon Sportowy przy ul. Krzywe Koło, droga ekspresowa S19, „Czysta energia dla Lubartowa”, monografia Lubartowa, koszty reformy oświaty…
5.
Jakub Wróblewski
W sprawie budowy drogi 19 , budowa kanalizacji — ulice Lipowa i Krańcowa, realizacja wniosków do budżetu obywatelskiego, zmiana systemu odbioru selekcji odpadów, funkcjonowanie systemu monitoringu
2017-03-29 …W sprawie budowy drogi 19 , budowa kanalizacji - ulice Lipowa i Krańcowa, realizacja wniosków do budżetu obywatelskiego, zmiana systemu odbioru selekcji odpadów, funkcjonowanie systemu monitoringu…
6.
Ewa Grabek
Odśnieżanie i dbanie o drogi, doświetlenie przejść dla pieszych, basen, doświetlenie Zygmunta Starego
2018-02-27 …i dbanie o drogi, doświetlenie przejść dla pieszych, basen, doświetlenie Zygmunta Starego Odśnieżanie i dbanie o drogi, doświetlenie przejść dla pieszych, basen, doświetlenie Zygmunta Starego…
7.
Grzegorz Siwek
dotyczy: pytania na XXIII Sesji Rady Miejskiej w Lubartowie w dniu 22.02.2017r. w sprawie zaawansowania wykupu działek przeznaczonych pod drogi gminne w osiedlu "Ogrody"
2017-03-08 …Sesji Rady Miejskiej w Lubartowie w dniu 22.02.2017r. w sprawie zaawansowania wykupu działek przeznaczonych pod drogi gminne w osiedlu "Ogrody" Odpowiedź Burmistrza…
8.
Ewa Grabek
Parking przy Szkole Podstawowej Nr 4, plac zabaw bezpieczny był uporządkowany, chodnik na ulicy Polesie, Droga Wschodnia, parking przy ulicy Mickiewicza, BO „Siłownia”, kładka przez tory, środki ochrony roślin w parku, ścieżki rowerowe, Generała Andersa — wykup gruntu na ulicę
2018-06-29 …Parking przy Szkole Podstawowej Nr 4, plac zabaw bezpieczny był uporządkowany, chodnik na ulicy Polesie, Droga Wschodnia, parking przy ulicy Mickiewicza, BO „Siłownia”, kładka przez tory, środki ochrony roślin w parku, ścieżki rowerowe, Generała […] na ulicę Parking przy Szkole Podstawowej Nr 4, plac zabaw bezpieczny był uporządkowany, chodnik na ulicy Polesie, Droga Wschodnia, parking przy ulicy Mickiewicza, BO „Siłownia”, kładka przez tory, środki ochrony roślin w parku, ścieżki…
9.
Jacek Tomasiak
Droga na osiedlu Garbarskim, MOSiR, kanalizacja miejska, kolektory słoneczne, budżet obywatelski, wyniki finansowe PGK i PEC
2016-07-14 Droga na osiedlu Garbarskim, MOSiR, kanalizacja miejska, kolektory słoneczne, budżet obywatelski, wyniki finansowe PGK i PEC…
10.
Kazimierz Majcher
Droga S 19, droga 815 Parczew-Lubartów, wandalizm w kompleksie pałacowo-parkowym, ptaki w parku
2016-05-17 Droga S 19, droga 815 Parczew-Lubartów, wandalizm w kompleksie pałacowo-parkowym, ptaki w parku…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Inne strony

Brak wyników