Wyniki wyszukiwania dla tagu: burmistrz

Uchwały

Wyniki 1–10 z 18 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-09
Uchwała nr II/10/14 — UCHWAŁA NR II/10/14 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia BURMISTRZA MIAST A LUBARTÓW …II/10/14 UCHWAŁA NR II/10/14 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia BURMISTRZA MIAST A LUBARTÓW Burmistrz burmistrz głównie absolutorium i wynagrodzenie…
burmistrz
2. Sesja nr 37 z dnia
2018-06-29
Uchwała nr XXXVII/224/2018 — Uchwała NR XXXVII/224/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku — w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Lubartów …obrad Projekt uchwały w sprawie uznania skargi za bezzasadną Projekt uchwały w sprawie uznania skargi za bezzasadną burmistrz XXXVII/224/2018 Uchwała NR XXXVII/224/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku - w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta […] Lubartów Uchwała NR XXXVII/224/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku - w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Lubartów skargi…
skargi
3. Sesja nr 33 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr XXXIII/212/2018 — Uchwała NR XXXIII/212/2018 z dnia 28 marca 2018 roku — w sprawie podziału Miasta Lubartów na stałe obwody głosowania …NR XXXIII/212/2018 z dnia 28 marca 2018 roku - w sprawie podziału Miasta Lubartów na stałe obwody głosowania burmistrz głównie absolutorium i wynagrodzenie radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
burmistrz radni wybory
4. Sesja nr 26 z dnia
2017-06-22
Uchwała nr Absolutorium — w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok …do pkt 6b porządku obrad w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok w sprawie […] udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok Absolutorium absolutorium burmistrz głównie absolutorium i wynagrodzenie…
burmistrz
5. Sesja nr 37 z dnia
2018-06-29
Uchwała nr XXXVII/231/2018 — Uchwała NR XXXVII/231/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku — w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok …do pkt 6h porządku obrad Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za […] rok absolutorium XXXVII/231/2018 Uchwała NR XXXVII/231/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku - w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok Uchwała NR XXXVII/231/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku […] w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok burmistrz głównie absolutorium i wynagrodzenie…
burmistrz
6. Sesja nr 1 z dnia
2018-11-23
Uchwała nr I/3/2018 — Uchwała NR I/3/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku — w sprawie ustalenia wynagrodzenia BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW (w załączeniu wyniki głosowania) …I/3/2018 Uchwała NR I/3/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku - w sprawie ustalenia wynagrodzenia BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW (w załączeniu wyniki głosowania) Uchwała NR I/3/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku - w sprawie ustalenia wynagrodzenia BURMISTRZA […] MIASTA LUBARTÓW (w załączeniu wyniki głosowania) burmistrz głównie absolutorium i wynagrodzenie wynagrodzenia pensje różnych osób (najczęściej prezydenta, nauczycieli, dyrektorów…
burmistrz wynagrodzenia
7. Sesja nr 8 z dnia
2015-06-23
Uchwała nr Brak — UCHWAŁA RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 2015 roku — w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok …do pkt 7e porządku obrad UCHWAŁA RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 2015 roku - w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok UCHWAŁA RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 2015 roku […] w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok UCHWAŁA RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 2015 roku - w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za […] rok UCHWAŁA RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 2015 roku - w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok Brak absolutorium burmistrz głównie absolutorium i wynagrodzenie…
burmistrz
8. Sesja nr 30 z dnia
2017-11-22
Uchwała nr XXX/188/2017 — Uchwała NR XXX/188/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku — w sprawie ustalenia wynagrodzenia BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW …XXX/188/2017 Uchwała NR XXX/188/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku - w sprawie ustalenia wynagrodzenia BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW Uchwała NR XXX/188/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku - w sprawie ustalenia wynagrodzenia BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW wynagrodzenie, podwyżka […] burmistrz głównie absolutorium i wynagrodzenie…
burmistrz
9. Sesja nr 19 z dnia
2016-09-12
Uchwała nr XIX/113/2016 — UCHWALA NR XIX/113/2016 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 12 września 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Lubartów. …UCHWAŁA NR XIX/113/2016 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 12 września 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Lubartów. UCHWALA NR XIX/113/2016 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 12 września 2016 r. w sprawie rozpatrzenia […] skargi na Burmistrza Miasta Lubartów. skarga Projekt uchwały: w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Lubartów Projekt uchwały: w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Lubartów burmistrz głównie absolutorium i wynagrodzenie…
burmistrz
10. Sesja nr 36 z dnia
2018-06-25
Uchwała nr XXXVI/223/2018 — Uchwała NR XXXVI/223/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku — w sprawie ustalenia wynagrodzenia BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW …XXXVI/223/2018 Uchwała NR XXXVI/223/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku - w sprawie ustalenia wynagrodzenia BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW Uchwała NR XXXVI/223/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku - w sprawie ustalenia wynagrodzenia BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW burmistrz głównie…
burmistrz finanse wynagrodzenia
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Wyniki 1–2 z 2 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rewizyjna …Analiza wykonania budżetu Miasta Lubartów za 2014 r. Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta. Przydział członków Komisji do Zespołów Kontrolnych. 2016-03-10 Omówienie wyników przeprowadzonych kontroli. Sprawozdanie z pracy komisji za […] Analiza wykonania budżetu Miasta Lubartów za 2015 r. Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta. Przydział członków Komisji do Zespołów Kontrolnych. 2016-08-10 Rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Lubartów. 2016-09-12 Przyjęcie […] projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Lubartów. 2015-12-11 Rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Lubartów. Wojciech Osiecki Maria Kozak Krzysztof Żyśko Piotr Kusyk Grzegorz Siwek Zbigniew Gałązka Kazimierz Majcher…
2. Komisja Budżetowa i Inicjatyw Gospodarczych …pod głosowanie mieszkańców oraz listy projektów zaopiniowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem. 2016-01-18 Zapoznanie z pismem Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 11 stycznia 2016r. i zajęcie stanowiska Komisji. Podjęcie decyzji o odrzuceniu lub dopuszczeniu […] Wydanie opinii odnośnie projektu uchwały w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Lubartowie. 2016-09-07 Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia kwoty dotyczącej Budżetu Obywatelskiego na 2017r. Jest to kwota 638 tys. zł. co […] własnych budżetu Miasta Lubartów. Ponadto do kompetencji Rady należy wskazanie 3 przedstawicieli Rady do pracy Zespołu, który Burmistrz powołuje w sprawie opiniowania złożonych projektów w ramach budżetu obywatelskiego. Wydanie opinii w sprawie projektu uchwały dotyczącego…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–10 z 32 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Tytuł Data
1. Chodzi lisek koło drogi. Kultura 2019-01-18 …fake newsów. Wzmianka o innej możliwości, czyli centrum usług wspólnych padła ze strony Burmistrza Bodziackiego na sesji 22 grudnia 2015. Radni w sumie byli tym pomysłem zainteresowani, ale jakoś zginął w…
2. Marek Szymczak 2018-07-01 …starszych  Usuwanie barier komunikacyjnych  10. Co zmieniłaby Pani/ zmieniłby Pan w przestrzeni publicznej w gminie? Burmistrza i połowę radnych 11. Jakie działania, związane z promocją miasta powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez…
3. Nic ważnego, nie przychodźcie 2018-05-14 …Porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Lubartowie za…
4. Jesteśmy na wczasach… 2018-07-23 …związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek oświatowych)” Może teraz dowiemy się, według jakich obliczeń oszacowano oszczędności. Poprzednio Burmistrz odmówił nam przesłania dokumentów, będących przedmiotem analizy w zakresie powołania Centrum Usług Wsp…
5. Po co zmieniać burmistrza, jak jest dobry? 2018-07-09 …Po co zmieniać burmistrza, jak jest dobry? 2018-07-09 Radni co roku oceniają pracę burmistrza. Jak w szkole. Albo otrzymuje promocję do następnej klasy, albo przechodzi warunkowo, albo – nie zdaje. Co roku zbiera […] się taka rada pedagogiczna, tylko tak: tu ocenia nie podlega wiedza burmistrza, tylko wydawanie przez niego naszych pieniędzy. Co Rada Miasta może? Odpowiedź: wszystko! Na przykład, jeżeli większość radnych zagłosuje przeciwko – nie zgadzając się […] ze sprawozdaniem - mogą uruchomić procedurę usunięcia Burmistrza z urzędu. Daje Burmistrzowi prawo do rządzenia w kolejnych latach, albo uznaje, że materii nie opanował i jego miejsce jest gdzie indziej. Radni, jak to radni: jeden lubi…
6. Sesja 5 VIII Kadencji. Przekazujemy zaproszenie wraz z projektami uchwał 2019-02-15 …Przedstawienie porządku obrad. 3.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 4.      Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego […] przedszkolach prowadzonych przez miasto Lubartów za rok 2018. 5.      Sprawozdanie Burmistrza z przeprowadzonych konsultacji społecznych w zakresie: a)      projektów uchwał Rady […] Wolne wnioski. 8.      Informacja Burmistrza o złożonych zapytaniach i interpelacjach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach. 9.      Zamknięcie obrad.   Z a p r a…
7. Piotr Kusyk winny. Skargi są zasadne 2018-08-16 …Majcher. Zresztą, zdaje się, że według Przewodniczącego urzędnicy ratusza reprezentują ratusz, a nie swojego kierownika w osobie Burmistrza. Rada Miasta (w części) podzieliła też nasze zdanie w kwestii tego, czy powinna rozpatrywać skargę na Przewodniczącego…
8. Przewodniczący Rady zaprasza. Wasi Radni już Was zaprosili? 2018-06-29 …Porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Miasto Lubart […] Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:  a) rozpatrzenie skargi na Burmistrza Miasta Lubartów – inicjatywa uchwałodawcza Komisji Rewizyjnej; b) rozpatrzenie skargi na Burmistrza Miasta Lubartów złożonej przez […] finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu Miasta Lubartów za 2017 rok ; h) udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. 7. Odpowiedzi na interpelacje i…
9. Grupy młodzieżowe nie będą rozgrywać swojej ligi w Lubartowie? 2019-03-02 …Grupy młodzieżowe nie będą rozgrywać swojej ligi w Lubartowie? 2019-03-02 Burmistrz Krzysztof Paśnik na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 27 lutego(link do audio) , poinformował, że jest poważne zagrożenie na brak zgody LZPN na rozgrywki […] w skład zespołu, który skontroluje wydatki inwestycyjne oraz gospodarkę finansową MOSIR-u. Ze swojej strony Burmistrz także zapowiedział kontrolę. Czy w ogóle są wszystkie wymagane dokumenty i pozwolenia? Okaże się…
10. Jest sprawa, nie ma sprawy 2018-01-11 …ale także wykonawców. Rok 2018 będzie z pewnością obfitował w sensacyjne informacje. Co z wypowiedziami Burmistrza, sugerującymi wiedzę na temat przebiegu śledztwa i ewentualnego finału?   To jest jedna z sensacyjnych wypowiedzi(red […] Protokół z sesji Rady Miasta). Proszę zwrócić uwagę, że to wówczas Burmistrz podał informację o rzekomych zarzutach. Mało tego,  wskazał wręcz podstawę prawną owych rzekomych zarzutów […] zarzutów nie ma, ale wiedza szeryfa Lubartowa to coś zadziwiającego. Pamiętamy rok 2015 i donos Burmistrza na Tomasiaka jako radnego, kiedy chodziło o zarzuty wpisania na listy osób zmarłych. Jeżeli zauważymy…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Aktywność

Wyniki 1–10 z 47 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Tytuł Data
1.
Grzegorz Gregorowicz
Odpowiadając na zapytanie zgłoszone na XVI sesji Rady Miasta Lubartów w dniu 17 maja 2016 roku informuję, że parking przy ul.Cichej na wysokości budynku Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie
2016-06-13 …maja 2016 roku informuję, że parking przy ul.Cichej na wysokości budynku Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie Odpowiedź Burmistrza
2.
Andrzej Zieliński
W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną na XIV Sesji Rady Miasta Lubartów w dniu 23.02.2016 r., wyjaśniam, że planowany węzeł skrzyżowania ulic Koźmińskiego, Lubelskiej i Drogi Wschodniej nie łączy się bezpośrednio z projektowaną i planowaną do realizacji przez Urząd Gminy Lubartów ul. Hutniczą.
2016-03-08 …nie łączy się bezpośrednio z projektowaną i planowaną do realizacji przez Urząd Gminy Lubartów ul. Hutniczą. Odpowiedź Burmistrza
3.
Jakub Wróblewski
Odpowiedź Burmistrza na zapytanie radnego Jakuba Wróblewskiego zgłoszone na VIII sesji Rady Miasta Lubartowa.
2015-07-21 …Odpowiedź Burmistrza na zapytanie radnego Jakuba Wróblewskiego zgłoszone na VIII sesji Rady Miasta Lubartowa…
4.
Jakub Wróblewski
Odpowiedź Burmistrza na interpelację z dnia 14 lipca 2016 r. zgłoszonej na XVIII Sesji Rady Miasta Lubartów, w sprawie zabezpieczenia budynku przy ul. Krętej 2 w Lubartowie.
2016-08-01 …Odpowiedź Burmistrza na interpelację z dnia 14 lipca 2016 r. zgłoszonej na XVIII Sesji Rady Miasta Lubartów, w sprawie zabezpieczenia budynku przy ul. Krętej 2 w Lubartowie…
5.
Jacek Tomasiak
Odpowiedź Burmistrza dotyczące budowy kanalizacji w ul. Lipowej oraz ul. Krańcowej w Lubartowie. Pytanie dotyczące aplikowania o środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ( POIiŚ 1.3.1. 1.3.2, 1.5.). Czy PGK Sp. z 0.0. w Lubartowie aplikowała o środki w ramach konkursu gospodarka niskoemisyjna województwa lubelskiego?
2017-04-06 …Odpowiedź Burmistrza dotyczące budowy kanalizacji w ul. Lipowej oraz ul. Krańcowej w Lubartowie. Pytanie dotyczące aplikowania o środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ( POIiŚ 1.3.1. 1.3.2, 1.5.). Czy PGK Sp. z 0.0. w Lubartowie…
6.
Jakub Wróblewski
Odpowiedź Burmistrza na pytania zadane podczas obrad XXIII sesji Rady Miasta Lubartów w dniu 22 lutego 2017 r.
2017-03-09 …Odpowiedź Burmistrza na pytania zadane podczas obrad XXIII sesji Rady Miasta Lubartów w dniu 22 lutego 2017 r…
7.
Jan Ściseł
dotyczy: pytania na XXI Sesji Rady Miasta w Lubartowie w dniu 23.11.2016 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości rolnej położonej w Pałecznicy gm. Niedźwiada, stanowiącej własność Gminy Miasto Lubartów.
2016-11-28 …r. w sprawie dzierżawy nieruchomości rolnej położonej w Pałecznicy gm. Niedźwiada, stanowiącej własność Gminy Miasto Lubartów. Odpowiedź Burmistrza
8.
Grzegorz Siwek
dotyczy: pytania na XXIII Sesji Rady Miejskiej w Lubartowie w dniu 22.02.2017r. w sprawie zaawansowania wykupu działek przeznaczonych pod drogi gminne w osiedlu "Ogrody"
2017-03-08 …w dniu 22.02.2017r. w sprawie zaawansowania wykupu działek przeznaczonych pod drogi gminne w osiedlu "Ogrody" Odpowiedź Burmistrza
9.
Jakub Wróblewski
Odpowiedź Burmistrza na interpelację z dnia 29 marca 2017 r. zgłoszoną na XXIV Sesji Rady Miasta Lubartów, w sprawie funkcjonowania systemu monitoringu.
2017-04-04 …Odpowiedź Burmistrza na interpelację z dnia 29 marca 2017 r. zgłoszoną na XXIV Sesji Rady Miasta Lubartów, w sprawie funkcjonowania systemu monitoringu…
10.
Jacek Tomasiak
Odpowiedź Burmistrza na pytanie, dot. przebudowy ulicy Dębowej, Jesionowej i Partyzanckiej w Lubartowie.
2016-11-14 …Odpowiedź Burmistrza na pytanie, dot. przebudowy ulicy Dębowej, Jesionowej i Partyzanckiej w Lubartowie…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Inne strony

Brak wyników