Wyniki wyszukiwania dla tagu: rewitalizacja

Uchwały

Wyniki 1–10 z 21
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 21 z dnia
2016-11-23
Uchwała nr XXI/130/2016 — Uchwała NR XXI/130/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku — w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji dla Miasta Lubartów …XXI/130/2016 Uchwała NR XXI/130/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku - w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji dla Miasta Lubartów opracowanie programu rewitalizacja
rewitalizacja
2. Sesja nr 25 z dnia
2017-05-18
Uchwała nr XXV/161/2017 — Uchwała NR XXV/161/2017 z dnia 18 maja 2017 roku — w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023 …XXV/161/2017 Uchwała NR XXV/161/2017 z dnia 18 maja 2017 roku - w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023 Uchwała NR XXV/161/2017 z dnia 18 maja 2017 roku - w sprawie przyjęcia Lokalnego […] Programu Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023 rewitalizacja
rewitalizacja
3. Sesja nr 29 z dnia
2017-10-12
Uchwała nr XXIX/187/2017 — Uchwała NR XXIX/187/2017 z dnia 12 października 2017 roku — zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023 …XXIX/187/2017 Uchwała NR XXIX/187/2017 z dnia 12 października 2017 roku - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023 Uchwała NR XXIX/187/2017 z dnia 12 października 2017 roku - zmieniająca uchwałę […] w sprawie uchwalenia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023 zmiana rewitalizacja
rewitalizacja
4. Sesja nr 34 z dnia
2018-05-17
Uchwała nr XXXIV/216/2018 — UCHWALA NR XXXIV/216/2018 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 17 maja 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023" …do pkt 8d porządku obrad Projekt uchwały: zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023" Projekt uchwały: zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa na lata […] XXXIV/216/2018 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 17 maja 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023" UCHWALA NR XXXIV/216/2018 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 17 maja […] roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023" 18 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje rewitalizacja projekty unijne…
finanse projekty unijne rewitalizacja
5. Sesja nr 4 z dnia
2019-01-31
Projekt uchwały nr do pkt 4 porządku obrad — Opinia Rady Miasta Lubartów w sprawie wyrażenia opinii na temat planowanych zmian w "Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023" …porządku obrad Opinia Rady Miasta Lubartów w sprawie wyrażenia opinii na temat planowanych zmian w "Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023" Opinia Rady Miasta Lubartów w sprawie wyrażenia opinii na temat planowanych […] zmian w "Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023" opinia rewitalizacja
rewitalizacja
6. Sesja nr 5 z dnia
2019-02-22
Uchwała nr V/27/2019 — Uchwała NR V/27/2019 z dnia 22 lutego 2019 roku — zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023" …do pkt 6 porządku obrad - proj. Programu Rewitalizacji Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023" Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla […] V/27/2019 Uchwała NR V/27/2019 z dnia 22 lutego 2019 roku - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023" Uchwała NR V/27/2019 z dnia 22 lutego 2019 roku - zmieniająca uchwałę […] w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023" rewitalizacja
rewitalizacja
7. Sesja nr 9 z dnia
2019-07-12
Sprawozdanie z monitoringu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023 …inne Sprawozdanie z monitoringu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023 Sprawozdanie z monitoringu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023 Monitoring, program rozwoju, 2017-2023 projekty unijne środowisko ochrona środowiska […] zmniejszenie emisji co2 rewitalizacja
projekty unijne rewitalizacja środowisko
8. Sesja nr 14 z dnia
2019-11-26
Projekt uchwały nr do pkt 4 porządku obrad — Opinia Rady Miasta Lubartów z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie planowanych zmian w "Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023" …Opinia Rady Miasta Lubartów z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie planowanych zmian w "Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023" Opinia Rady Miasta Lubartów z dnia 26 listopada 2019 r. w […] sprawie planowanych zmian w "Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023" Lokalny Program Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023 radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego […] rewitalizacja
radni rewitalizacja
9. Sesja nr 21 z dnia
2020-06-30
Uchwała nr XXI/167/2020 — Uchwała NR XXI/167/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023" …z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023" Uchwała NR XXI/167/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie […] uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023" finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje rewitalizacja
finanse rewitalizacja
10. Sesja nr 30 z dnia
2021-05-10
Uchwała nr XXX/213/2021 — Uchwała NR XXX/213/2021 z dnia 10 maja 2021 roku — w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Lubartów do współpracy w ramach Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Lubartów i pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego …jednostkami samorządu terytorialnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego przystąpienie Gminy Miasto Lubartów do współpracy w ramach Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego rewitalizacja współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
rewitalizacja współpraca regionalna
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Wyniki 1–10 z 10
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Magdalena Świętońska 2018-07-01 …w sportowych 10. Co zmieniłaby Pani/ zmieniłby Pan w przestrzeni publicznej w gminie? Najważniejsze trzy kwestie to : rewitalizacja parku miejskiego , budowa skateparku dla dzieci i młodzieży , budowa nowych ścieżek rowerowych. 11. Jakie działania, związane z…
2. Marcin Wronowski 2018-07-01 …powinno straszyć pustym przedszkolem lub placem po "bałwanku“. Warto skupić się na za inwestowaniu w rewitalizację tych miejsc jak i ogólne ożywienie centrum. Od wielu lat mówi się o…
3. Przemysław Kural 2018-07-01 …Nie od dziś interesuje mnie samorząd lokalny. Zabrałem głos w ważnych społecznie sprawach. Udział w konsultacjach, rewitalizacja Parku Miejskiego. Utrzymanie czystości na ulicach zarządzanych przez Powiat Lubartowski. Dofinansowanie powołanej przez Starostwo SSR, parking przy szpitalu…
4. Zdzisław Wereszczyński 2018-07-01 …Placu Piłsudskiego - budowa pomnika z okazji 100 lecia niepodległości Polski, połączone z uczczeniem obrońców Ojczyzny. Rewitalizacja "Ogródka Jordanowskiego" i rozwiązanie problemu "żłobka" /zieleni nigdy dość/. 11. Jakie…
5. Raport o stanie gminy miasto Lubartów — Part II 2020-05-29 …transportowej, niskoemisyjności oraz zachowanie i promowanie dziedzictwa naturalnego w LOF. 3. Przyspieszenie zrównoważonego rozwoju poprzez rewitalizację przestrzenną i społeczną z uwzględnieniem TIK (Technologii Informacji Komunikacyjnej) w LOF. Ten instrument ma przyczyniać się do […] Tu się jakaś dyskusja odbyła, zwłaszcza jeśli chodzi o wykonanie ścieżek rowerowych. Programy i strategie Lokalny Program Rewitalizacji Lubartowa na lata 2017- 2023 Obszar rewitalizacji w 2019 r. zamieszkiwało 6332 osób, co stanowiło […] obszaru też się nie zmieniła i zakłada się, że do 2023 roku: „Dzięki zrealizowanym przedsięwzięciom, podobszary rewitalizacji stały się rejonami atrakcyjnymi, charakteryzującymi się wysoką, jakością przestrzeni publicznej oraz zadowalającym stanem infrastruktury technicznej i mieszkaniowej…
6. Nic ważnego, nie przychodźcie 2018-05-14 …Fundację „Miasto Obywatelskie Lubartów”; d) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023”. 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 10. Przyjęcie protokołu…
7. Zaproszenie — Sesja 4 VIII Kadencji 2019-01-19 …z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 4. Wyrażenie opinii na temat planowanych zmian w „Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023”. 5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach […] a) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023” , b) wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie i realizację projektu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności Miasta Lubart…
8. Sesja 5 VIII Kadencji. Przekazujemy zaproszenie wraz z projektami uchwał 2019-02-15 …Lubartów na 2019 rok, c)      projektu aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023”. 6.      Rozpatrzenie projektu i podjęcie […] uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023”. 7.      Wolne wnioski. 8.      Informacja Burmistrza o…
9. Sesja 9 VIII kadencji 2019-07-12 …Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie za 2018 rok. Sprawozdanie z monitoringu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017 – 2023. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie: a…
10. Przekazujemy zaproszenie. Sesja 14 VIII Kadencji. Projekty 2019-11-26 …Wydanie opinii przez Radę Miasta Lubartów w sprawie planowanych zmian w „Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023”. 5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: a…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Wyniki 1–10 z 10
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Jacek Tomasiak
MOSiR, przetarg na opracowanie Studium wykonalności, audytów energetycznych oraz projektów budowlanych i wykonawczych dla termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie, droga Wschodnia, udostępnienie działek "Ambit", działki w okolicach ul. Łąkowej, rewitalizacja, Szkoła Podstawowa nr 4
2016-09-12 …dla termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie, droga Wschodnia, udostępnienie działek "Ambit", działki w okolicach ul. Łąkowej, rewitalizacja, Szkoła Podstawowa nr…
2.
Jacek Tomasiak
Parkowanie samochodów przy Bibliotece, awarie oświetlenia, montowane kamery, rewitalizacja, Gimnazjum nr 2, chodnik przy ul. Łąkowej, system odbioru odpadów od firm prywatnych
2016-12-29 …Parkowanie samochodów przy Bibliotece, awarie oświetlenia, montowane kamery, rewitalizacja, Gimnazjum nr 2, chodnik przy ul. Łąkowej, system odbioru odpadów od firm prywatnych…
3.
Jakub Wróblewski
Nabór do gimnazjum, rewitalizacja rynku, jarmark przy Cmentarnej, monitoring
2015-07-21 …Nabór do gimnazjum, rewitalizacja rynku, jarmark przy Cmentarnej, monitoring…
4.
Jakub Wróblewski
Wyniki kontroli Straży Miejskiej, infokioski, stojaki rowerowe, środki finansowe na rewitalizacje społeczno-kulturalne Rynku II, S19
2016-03-22 …Wyniki kontroli Straży Miejskiej, infokioski, stojaki rowerowe, środki finansowe na rewitalizacje społeczno-kulturalne Rynku II, S19…
5.
Jacek Tomasiak
Komunikacja przy miejskich obiektach przedszkolu/ MOPS, rewitalizacja, Harry Potter, dokumentacja techniczna na obiekt przy ul. Reja, obiekty z 95% dofinansowania — planie rewitalizacji się nie znalazły, projekty z budżetu obywatelskiego, termomodernizacja, cmentarz parafialny — ułożenie kostki albo płyt chodnikowych żeby można było dojść do pojemnika, by wyrzucić odpady
2018-03-28 …zapytanie 2018-03-28 Komunikacja przy miejskich obiektach przedszkolu/ MOPS, rewitalizacja, Harry Potter, dokumentacja techniczna na obiekt przy ul. Reja, obiekty z 95% dofinansowania - planie rewitalizacji się nie znalazły, projekty z budżetu obywatelskiego, termomodernizacja, cmentarz […] płyt chodnikowych żeby można było dojść do pojemnika, by wyrzucić odpady Komunikacja przy miejskich obiektach przedszkolu/ MOPS, rewitalizacja, Harry Potter, dokumentacja techniczna na obiekt przy ul. Reja, obiekty z 95% dofinansowania - planie rewitalizacji się nie…
6.
Tomasz Krówczyński
Zapytanie dotyczy modernizacji wentylacji w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Lubartowie pyzy ul. Krzywe Koło 36
2019-06-18 …Zapytanie dotyczy modernizacji wentylacji w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Lubartowie pyzy ul. Krzywe Koło 36 rewitalizacja pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
7.
Tomasz Krówczyński
Zapytanie dotyczy etapu prac związanych z rewitalizacja Parku Miejskiego w Lubartowie oraz planowanego terminu zakończenia przedmiotowej inwestycji
2019-06-18 …zapytanie 2019-06-18 Zapytanie dotyczy etapu prac związanych z rewitalizacja Parku Miejskiego w Lubartowie oraz planowanego terminu zakończenia przedmiotowej inwestycji Zapytanie dotyczy etapu prac związanych z rewitalizacja Parku Miejskiego w Lubartowie oraz planowanego terminu […] zakończenia przedmiotowej inwestycji tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne rewitalizacja
8.
Tomasz Krówczyński
Plac zabaw przy ul. Chmielnej
2019-08-05 …Plac zabaw przy ul. Chmielnej Odpowiedź Burmistrza dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza rewitalizacja porządek czystość, sprzątanie ulic…
9.
Jacek Tomasiak
Podczas sesji w dn. 29 września 2020 radni nie otrzymali informacji m.in. z jakich ubezpieczeń pochodzi kwota w wysokości 85800, 00 zł, dlatego żądam odpowiedzi na interpelację: dlaczego środki z ubezpieczenia zgodnie z pismem PKS.0003.6.2020 wydane zostały na „przeprowadzenie zabiegów konserwacyjnych związanych z renowacją murawy boiska"? Odpowiedź Burmistrza w załączeniu.
2020-10-20 …z renowacją murawy boiska"? Odpowiedź Burmistrza w załączeniu. finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje rewitalizacja
10.
Jacek Tomasiak
Podczas sesji w dn. 29 września 2020 radni nie otrzymali informacji m.in. z jakich ubezpieczeń pochodzi kwota w wysokości 85800, OO zł , dlatego żądam odpowiedzi na interpelację: dlaczego środki z ubezpieczenia zgodnie z pismem PKS.0003.6.2020 wydane zostały na „wymianę elementów systemu nawadniania murawy"? Odpowiedź Burmistrza w załączeniu.
2020-10-20 …zgodnie z pismem PKS.0003.6.2020 wydane zostały na „wymianę elementów systemu nawadniania murawy"? Odpowiedź Burmistrza w załączeniu. inwestycje rewitalizacja
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników