Zdzisław Wereszczyński

2018-07-01

Dlaczego jestem najlepszym kandydatem?

Z kategorii "zabawne"? Nie mnie pytać, tylko wyborców. Jestem jaki jestem — jeżeli ktoś mnie zna i uznaje, że warto na mnie zagłosować — dziękuję. Jeżeli swoim zaufaniem darzy innego kandydata do RM — powinien oddać głos na niego. Kwestia uczciwości wobec siebie i innych. Praca i współpraca na rzecz mieszkańców Lubartowa a nie licytacje na obietnice wyborcze. 

fot. Prawo i Sprawiedliwość

Kontakt dla wyborców

z.wereszczynski@wp.pl

Lista wyborcza/Okręg

PiS okręg nr 2

1. Dlaczego jestem najlepszym kandydatem?

Z kategorii "zabawne"? Nie mnie pytać, tylko wyborców. Jestem jaki jestem — jeżeli ktoś mnie zna i uznaje, że warto na mnie zagłosować — dziękuję. Jeżeli swoim zaufaniem darzy innego kandydata do RM — powinien oddać głos na niego. Kwestia uczciwości wobec siebie i innych. Praca i współpraca na rzecz mieszkańców Lubartowa a nie licytacje na obietnice wyborcze.

2. Jaka jest moja pozycja zawodowa?

Nauczyciel — dyrektor szkoły. Jak się sprawdzam w tej roli? Znów ocena nie należy do mnie.

3. Dokładnie rozumiem, co to są publiczne środki i dlaczego musimy o nie dbać. 

Środki publiczne służą zaspokajaniu potrzeb materialnych, zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych itd. nas wszystkich. Pochodzą z kieszenie podatnika, czyli naszej. Ich wydatkowanie musi być jawne, przejrzyste, gospodarne, oszczędne, zrównoważone.

4. Nie od dziś interesuje mnie samorząd lokalny. Zabrałem głos w ważnych społecznie sprawach.

W kadencji 2010-2014 RM byłem radnym. Jakie inwestycje przeprowadzone zostały w tym okresie na osiedlu Kopernika? — wiedza powszechna. Wolę działanie od pustosłowia

5. Zajmę się edukacją obywatelską: 

Tak

6. Prosimy wskazać maksymalnie 3 sprawy, które Pani/ Pana zdaniem wymagają pilnego załatwienia w gminie.

Budowa ścieżek rowerowych

Zwiększenie liczby mieszkań socjalnych

Przyciągnięcie inwestorów, rozwój strefy ekonomicznej

7. Prosimy wskazać maksymalnie 3 spośród postulatów wyborców, które są dla mnie priorytetem: 

Wypełnianie swoich przyrzeczeń i spotkania z wyborcami.

Otwarcie się na głosy młodych ludzi.

Porządek po targu przy ul. Przemysłowej we wtorek.

8. Jaki główny cel według Pani/Pana gmina powinna realizować w najbliższych 4 latach?

Poprawa infrastruktury drogowej miasta, opracowanie i modernizacja tras wylotowych z miasta oraz ze strefy przemysłowej na węzły komunikacyjne (Wincentów, Nowodworska, Annobór.

9. Które z wymienionych działań związanych z rozwojem infrastruktury publicznej powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji? 

a) Poprawienie jakości życia rodziców z dziećmi (żłobki, przedszkola, place zabaw)

b) Poprawienie jakości życia osób starszych

h) Zapobieganie wypieraniu drobnego handlu i usług z atrakcyjnych finansowo rejonów

10. Co zmieniłaby Pani/ zmieniłby Pan w przestrzeni publicznej w gminie?

Modernizacja Placu Piłsudskiego — budowa pomnika z okazji 100 lecia niepodległości Polski, połączone z uczczeniem obrońców Ojczyzny. Rewitalizacja "Ogródka Jordanowskiego" i rozwiązanie problemu "żłobka" /zieleni nigdy dość/.

11. Jakie działania, związane z promocją miasta powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji? 

Udział w targach związanych z pozyskiwaniem inwestorów. Udział w imprezach kulturalnych. Powiązanie promocji z rozbudową branży turystycznej.

12. Jakie działania związane z organizacją komunikacji powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji?

Jak rozumieć komunikację? W ramach miasta? — czy wykraczając poza? Jeżeli w ramach miasta — czy nie pokusić się o partnerstwo z podmiotem prywatnym w organizacji transportu w kierunku północ/południe z dołączeniem trasy na szpital?

13. W jaki sposób zamierza Pani/ Pan utrzymywać kontakt z wyborcami i informować obywateli o swojej działalności na rzecz gminy?

e-mail, spotkania bezpośrednie (podanie dyżurów do powszechnej wiadomości), organizacja spotkań otwartych.

14. Czy Pani/Pana zdaniem radni kończącej się kadencji powinni podawać do publicznej wiadomości sprawozdanie z pracy w Radzie Miasta? 

Tak

15. Czy uważa Pani/Pan, że informacja o tym, jak każdy z radnych głosuje nad uchwałami na Sesjach Rady Miasta powinna być ogólnodostępna?

Tak