Komisje

Rozwiń wszystkie
Zwiń wszystkie

Doraźna Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów

Doraźna Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2021-01-14
17:00
Zapoznanie się ze statystykami głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Zapoznanie się ze zgłoszonymi projektami inwestycyjnymi pod kątem własności lokalizacji i jednorodności projektów. Korekta projektu uchwały ,,W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta”. Przyjęcie projektu uchwały ,,W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta”. Przyjęcie zmian ,,Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów". Weryfikacja i korekta wniosku do Burmistrza Miasta Lubartów o podjęcie działań formalnych i organizacyjnych związanych z proponowanymi przez Komisję ,,Zasadami i trybem przeprowadzania konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego”. Zredagowanie i przyjęcie wniosku do Przewodniczącego Rady Miasta Lubartów o wprowadzenie do porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta Lubartów głosowania projektu uchwały ,,W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta”.
2020-12-09
16:30
Zapoznanie się ze zgłoszonymi projektami inwestycyjnymi pod kątem własności lokalizacji i jednorodności projektów. Korekta projektu uchwały ,,W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta”. Przyjęcie projektu uchwały ,,W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta”. Przyjęcie zmian ,,Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów" Weryfikacja i korekta wniosku do Burmistrza Miasta Lubartów o podjęcie działań formalnych i organizacyjnych związanych z proponowanymi przez Komisję "Zasadami i trybem przeprowadzania konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego". Zredagowanie i przyjęcie wniosku do Przewodniczącego Rady Miasta Lubartów o wprowadzenie do porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta Lubartów głosowania projektu uchwały ,, W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta”.
2020-04-23
16:00
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr IX/51/15 Rady Miasta Lubartów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasto Lubartów konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta. 19:384. Wniosek do Burmistrza Miasta Lubartów o podjęcie działań formalnych i organizacyjnych związanych z proponowanymi przez Komisję Zasadami i Trybem Przeprowadzania Konsultacji Społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów. Przyjęcie sprawozdania z pracy Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego za rok 2020.
2019-11-06
17:00
Wytyczne do „małej nowelizacji” na potrzeby realizacji Budżetu Obywatelskiego na rok 2020. Wytyczne do nowego regulaminu Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 i kolejne lata. Propozycja rozwiązania problemu niezrealizowanych inwestycji z Budżetu Obywatelskiego z lat ubiegłych. Zalecenia do organizacji edycji Budżetu Obywatelskiego.
2019-10-24
16:00
Prace nad „Zasadami i trybem przeprowadzania konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów”.
2019-10-08
17:00
Ukonstytuowanie się Komisji (wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji). Podjęcie prac nad „Zasadami i trybem przeprowadzania konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów”.
Zobacz pozostałe
Zwiń

Doraźna Komisja Regulaminowo-Statutowa

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń

Komisja Budżetowa i Inicjatyw Gospodarczych

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2019-04-11 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad VII sesji Rady Miasta Lubartów. Wolnych wniosków nie zgłoszono.
2019-03-25 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad VI sesji Rady Miasta Lubartów. Wolnych wniosków nie zgłoszono
2019-03-11
16:45
Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2019.
2019-01-30
17:00
Zapoznanie się z projektem budżetu oraz opiniami Komisji o projekcie budżetu na 2019r. Sformułowanie opinii Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych o projekcie uchwały budżetowej na rok 2019. Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad IV sesji Rady Miasta Lubartów. W wolnych wnioskach głos zabrali: Radny JACEK MIKOŁAJ TOMASIAK, Radny MAREK POLICHAŃCZUK, BURMISTRZ Krzysztof Paśnik, Radny ANDRZEJ ZIELIŃSKI
2018-12-11
17:00
Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji. W wolnych wnioskach głos zabrali: Radny ANDRZEJ ZIELIŃSKI i Radny JACEK M. TOMASIAK
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2019-03-25 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad VI sesji Rady Miasta Lubartów. Wolnych wniosków nie odnotowano.
2019-03-12
16:30
Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2019. Wolnych wniosków nie zgłoszono.
2019-01-29 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad IV sesji Rady Miasta Lubartów. W punkcie wolne wnioski głos zabrali Radni: MARIA KOZAK, GRZEGORZ GREGOROWICZ, MAREK POLICHAŃCZUK
2018-12-21 Wspólnego posiedzenie Komisji Rady Miasta Lubartów w dniu 21 grudnia 2018 roku. Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych; 2) Planowania Przestrzennego i Budownictwa; 3) Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska; 4) Spraw Społecznych i Porządku Publicznego; 5) Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji; Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad III sesji Rady Miasta Lubartów.
2018-12-12
16:00
Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji. W wolnych wnioskach głos zabrali Radni: JACEK MIKOŁAJ TOMASIAK, MAREK POLICHAŃCZUK, GRZEGORZ JAWORSKI, MARIA KOZAK, GRZEGORZ GREGOROWICZ
Wydanie opinii w sprawie planu przebudowy dróg Gminy Miasto Lubartów na 2019 rok – Analiza. Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad VII sesji Rady Miasta Lubartów. Wolnych wniosków nie zgłoszono.
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2019-04-08
18:00
Kalendarz imprez i uroczystości miejskich w 2019r.: terminy, sposoby organizacji. Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad VII sesji Rady Miasta Lubartów. Wolne wnioski. Głos w punkcie wolne wnioski zabrali radni: TOMASZ KRÓWCZYŃSKI, ELŻBIETA MIZIO, BEATA PASIKOWSKA oraz Zastępca Burmistrza Pan Jakub Wróblewski
2019-03-21 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad VI sesji Rady Miasta Lubartów. W wolnych wnioskach głos zabrał radny Tomasz Krówczyński, Przewodniczący Komisji Andrzej Zieliński oraz Zastępca Burmistrza Miasta Lubartów – Jakub Wróblewski
2019-03-13
17:00
Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2019. Wolnych wniosków nie zgłoszono.
2019-01-28
18:00
Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad IV sesji Rady Miasta Lubartów. W wolnych wnioskach w pierwszej kolejności głos zabrał Przewodniczący Komisji Andrzej Zieliński. Głos zabrali również: radny TOMASZ KRÓWCZŃSKI, Naczelnik Wydziału Strategii, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych – PIOTR TUROWSKI i radny GRZEGORZ JAWORSKI.
2018-12-21 Protokół Nr 2/2018 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Lubartów w dniu 21 grudnia 2018 roku. 1) Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych; 2) Planowania Przestrzennego i Budownictwa; 3) Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska; 4) Spraw Społecznych i Porządku Publicznego; 5) Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji; Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad III sesji Rady Miasta Lubartów.
2018-12-19 Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji. Wolne wnioski: Przewodniczący Andrzej Zieliński poinformował, że do końca marca każda Komisja ma przedstawić plan pracy Komisji.
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Planowania Przestrzennego i Budownictwa

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2019-04-25 Analiza dokumentacji oraz stanu zaawansowania prac w ramach termomodernizacji obiektów oświatowych – część wyjazdowa. Analiza lokalizacji ścianek treningowych do tenisa ziemnego. Wolnych wniosków nie zgłoszono.
2019-04-10 Analiza dokumentacji technicznej planowanych inwestycji w 2019roku. Zapoznanie się ze stanem formalnym działki położonej w obrębie 7 – Śródmieście oznaczonej w ewidencji gruntów nr 750 ( Ogródek jordanowski) oraz działki położonej w obrębie 11 – Łąkowa, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1 ( Kirkut – cmentarz żydowski). Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad VII sesji Rady Miasta Lubartów. W punkcie wolne wnioski na prośbę Przewodniczącego Komisji – Wojciecha Osieckiego, Komisja ustaliła na dzień 25 kwietnia 2019r. – godz. 10 00 posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa, obejmujące następującą tematykę: analiza dokumentacji oraz stanu zaawansowania prac w ramach termomodernizacji obiektów oświatowych – część wyjazdowa posiedzenia; analiza lokalizacji ścianek treningowych do tenisa ziemnego.
2019-03-19 Przyjęcie planu pracy Komisji na 2019 rok. Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad VI sesji Rady Miasta Lubartów. Wolnych wniosków nie zgłoszono.
2019-01-29 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad IV sesji Rady Miasta Lubartów. W wolnych wnioskach głos zabrał Wojciech Osiecki
2018-12-17
16:00
Realizacja inwestycji przy ul. Parkowej : a) część wyjazdowa b) zapoznanie z dokumentacją techniczną i przetargową ww. inwestycji ( sala obrad Urzędu Miasta) W wolnych wnioskach głos zabrał radny JACEK MIKOŁAJ TOMASIAK
2018-12-11
16:30
Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji. W wolnych wnioskach głos zabrali Radni: Jacek Mikołaj Tomasiak, Jan Ściseł, Tomasz Krówczyński, Wojciech Osiecki, Jacek Bednarski.
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Rewizyjna

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2019-02-27
16:00
Przyjęcie planu pracy Komisji na 2019 rok. Przydział członków Komisji do Zespołów kontrolnych.
2018-12-12 Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji. W wolnych wnioskach głos zabrali radni: JACEK MIKOŁAJ TOMASIAK, PIOTR KUSYK, WOJCIECH OSIECKI.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2019-06-19 Rozpatrzenie skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubartowie
2019-03-13 Przyjęcie planu pracy Komisji na 2019 rok. Przewodnicząca Komisji ANNA KUSZNER wyszła z propozycją zorganizowania szkolenia dotyczącego procederu rozpatrywania skarg, wniosków i petycji. Inicjatywa spotkała się z zainteresowaniem radnych.
2018-12-11
16
Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji

Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2019-04-10 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad VII sesji Rady Miasta Lubartów. Wolnych wniosków nie zgłoszono.
2019-03-21 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad VI sesji Rady Miasta Lubartów. Wolnych wniosków nie odnotowano.
2019-03-11
16:00
Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2019. Wolnych wniosków nie zgłoszono.
2019-01-28
16:00
Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad IV sesji Rady Miasta Lubartów. W wolnych wnioskach Komisja przyjęła wniosek radnej Marii Kozak, aby na sesji Rady Miasta przedstawić radnym obsługę prawną Urzędu.
2018-12-21 Protokół Nr 2/2018 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Lubartów w dniu 21 grudnia 2018 roku. 1) Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych; 2) Planowania Przestrzennego i Budownictwa; 3) Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska; 4) Spraw Społecznych i Porządku Publicznego; 5) Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji; Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad III sesji Rady Miasta Lubartów.
2018-12-19 Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji. Wolnych wniosków nie zgłoszono.
Zobacz pozostałe
Zwiń