Lubartów.MamPrawoWiedziec.pl
Sprawdzamy, kim są i jak głosują radni miasta Lubartów. Śledzimy zmiany w przepisach lokalnych. Ułatwiamy dostęp do informacji publicznej. Serwis opiera się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta oraz na informacjach uzyskanych od radnych.

Twoi reprezentanci

Filtruj wyniki

Płeć

Klub

Okręg

Komisja

Funkcja w komisji

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Osoby 1–21 z 21
pokaż  12 / 24 / 60 / wszystkie
pokaż  12 / 24 / 60 / wszystkie
Zobacz zmiany w trakcie kadencji      

Aktualności

Sesja 27 VII kadencji

ZAWIADOMIENIE Informuję, że na dzień 29 stycznia 2021 r. na godz. 16:00 w sali obrad Urzędu Miasta Lubartów zwołałem XXVII sesję Rady...

W Lubartowie? Wyłącznie konsultowany rozwój świadomości lokalnej

Partycypacja? Rozwój świadomości obywatelskiej i narodowej? Ale po co? U nas wszystko świetnie...

Emocje władzy i jej usłużnych kontra argumenty

Burmistrz: Długi lokatorów wobec miasta sięgają już 1,4 mln zł. Raport o stanie Gminy miasto Lubartów za 2018: na dzień 31 grudnia 2018 r...

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 42 z dnia 22.06.2022

Uchwała nr XLII/302/2022

UCHWAŁA NR XLII/302/2022 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie odwołania dwóch radnych ze składu Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa Rady Miasta Lubartów

Uchwała nr XLII/303/2022

UCHWAŁA NR XLII/303/2022 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie odwołania radnego ze składu Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Lubartów

Uchwała nr XLII/304/2022

UCHWAŁA NR XLII/304/2022 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie odwołania radnego ze składu Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miasta Lubartów

Uchwała nr XLII/307/2022

UCHWAŁA NR XLII/307/2022 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Miasto Lubartów w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Uchwała nr XLII/305/2022

UCHWAŁA NR XLII/305/2022 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa Rady Miasta Lubartów

Uchwała nr XLII/309/2022

UCHWAŁA NR XLII/309/2022 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Lubartów

Uchwała nr XLII/306/2022

UCHWAŁA NR XLII/306/2022 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie odwołania dodatkowego przedstawiciela Gminy Miasto Lubartów w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Uchwała nr XLII/308/2022

UCHWAŁA NR XLII/308/2022 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Lubartów

Uchwała nr XLII/310/2022

UCHWAŁA NR XLII/310/2022 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów wotum zaufania

Uchwała nr XLII/311/2022

UCHWAŁA NR XLII/311/2022 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubartów za 2021 rok

Uchwała nr XLII/312/2022

UCHWAŁA NR XLII/312/2022 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok

Uchwała nr XLII/313/2022

UCHWAŁA NR XLII/313/2022 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 22 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/188/2020 Rady Miasta Lubartów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych PGK Sp. z 0.0. w Lubartowie na lata 2021-2024".

Uchwała nr XLII/314/2022

UCHWAŁA NR XLII/314/2022 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Lubartowskiemu w zakresie zakupu i przekazania sprzętu medycznego z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie

Uchwała nr XLII/315/2022

UCHWAŁA NR XLII/315/2022 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubartowskiemu w zakresie opracowania dokumentacji technicznej na "Budowę ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1577L — ulica Kolejowa i nr 1578L — ulica Powstańców Warszawy w Lubartowie".

Uchwała nr XLII/316/2022

UCHWAŁA NR XLII/316/2022 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie wspólnej obsługi organizacyjno-administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Lubartów zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz gminnych instytucji kultury

Uchwała nr XLII/318/2022

UCHWAŁA NR XLII/318/2022 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 22 czerwca 2022 r. upoważniająca Burmistrza Miasta Lubartów do dokonywania zmian w budżecie w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Uchwała nr

UCHWAŁA NR XLII/317/2022 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 22 czerwca 2022 r. zmieniająca budżet na 2022 rok
Zobacz pozostałe
Zwiń

Aktualności ogólnopolskie

Sprawdź poglądy kandydatów

Do wszystkich kandydatów i kandydatek wysłaliśmy kwestionariusz doświadczenia i poglądów. Sprawdź ich odpowiedzi.

Kto kandyduje?

Zbieramy dane o kandydatach w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Sprawdź, kto kandyduje w Twoim okręgu.

Monitoruj z nami lobbing

Budujemy nowy serwis internetowy o lobbystach. Dołącz do naszego zespołu!

Organizacje lokalne