Wyniki wyszukiwania dla tagu: statut

Uchwały

Wyniki 1–10 z 20
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 6 z dnia
2015-04-28
Uchwała nr VI/35/15 — UCHWAŁA NR VI/35/15 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej …VI/35/15 UCHWAŁA NR VI/35/15 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej ZKGZL Statut odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska statut zmiany statutu gminy…
odpady statut
2. Sesja nr 8 z dnia
2015-06-23
Uchwała nr VIII/47/15 — UCHWAŁA NR VIII/47/15 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie Statutu Miasta Lubartów …VIII/47/15 UCHWAŁA NR VIII/47/15 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie Statutu Miasta Lubartów Statut Miasta Lubartów statut zmiany statutu gminy…
statut
3. Sesja nr 15 z dnia
2016-03-22
Uchwała nr XV/86/2016 — Uchwała NR XV/86/2016 z dnia 22 marca 2016 roku — w sprawie nadania Statutu Muzeum Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie …XV/86/2016 Uchwała NR XV/86/2016 z dnia 22 marca 2016 roku - w sprawie nadania Statutu Muzeum Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie Muzeum Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia statut zmiany statutu gminy…
kultura statut
4. Sesja nr 17 z dnia
2016-06-22
Uchwała nr XVII/105/2016 — Uchwała NR XVII/105/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku — w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie …XVII/105/2016 Uchwała NR XVII/105/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku - w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie MOPS Statut statut zmiany statutu gminy pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna statut
5. Sesja nr 37 z dnia
2018-06-29
Uchwała nr XXXVII/226/2018 — Uchwała NR XXXVII/226/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku — w sprawie powołania Doraźnej Komisji REGULAMINOWO — STATUTOWEJ …Doraźnej Komisji REGULAMINOWO - STATUTOWEJ radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego statut zmiany statutu gminy…
radni statut
6. Sesja nr 41 z dnia
2018-10-17
Projekt uchwały nr 85a — Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/47115 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie Statutu Miasta Lubartów …w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/47115 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie Statutu Miasta Lubartów Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/47115 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 czerwca […] r. w sprawie Statutu Miasta Lubartów statut zmiany statutu gminy…
statut
7. Sesja nr 1 z dnia
2018-11-23
Uchwała nr I/14/2018 — Uchwała NR I/14/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku — w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/47/15 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie Statutu Miasta Lubartów (w załączeniu wyniki głosowania) …w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/47/15 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie Statutu Miasta Lubartów (w załączeniu wyniki głosowania) Uchwała NR I/14/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku - w sprawie […] zmiany uchwały Nr VIII/47/15 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie Statutu Miasta Lubartów (w załączeniu wyniki głosowania) statut zmiany statutu gminy…
statut
8. Sesja nr 1 z dnia
2018-11-23
Uchwała nr I/12/2018 — Uchwała NR I/12/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku — w sprawie wniesienia sprzeciwu do uchwały nr XXVIII/100/2018 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie zamiany Statutu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej (w załączeniu wyniki głosowania) …uchwały nr XXVIII/100/2018 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie zamiany Statutu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej (w załączeniu wyniki głosowania) Uchwała NR I/12/2018 z dnia 23 listopada […] uchwały nr XXVIII/100/2018 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie zamiany Statutu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej (w załączeniu wyniki głosowania) ZKGZL odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska statut […] zmiany statutu gminy…
odpady statut
9. Sesja nr 6 z dnia
2019-03-26
Uchwała nr VI/30/2019 — Uchwała NR VI/30/2019 z dnia 26 marca 2019 roku — w sprawie wniesienia sprzeciwu do uchwały Nr 11/12/2019 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej (w załączeniu wyniki głosowania) …Nr II/12/2019 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej Projekt uchwały w sprawie wniesienia sprzeciwu do uchwały Nr II/12/2019 Zgromadzenia Związku […] Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej VI/30/2019 Uchwała NR VI/30/2019 z dnia 26 marca 2019 roku - w […] Nr 11/12/2019 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej (w załączeniu wyniki głosowania) Uchwała NR VI/30/2019 z dnia 26 marca…
odpady prawo statut środowisko
10. Sesja nr 10 z dnia
2019-08-23
Uchwała nr X/79/2019 — Uchwała NR X/79/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku — w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Centrum Integracji Społecznej i nadania mu Statutu (w załączeniu wyniki głosowania) …obrad Projekt uchwały w sprawie: utworzenia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Centrum Integracji Społecznej i nadania mu Statutu Projekt uchwały w sprawie: utworzenia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Centrum Integracji Społecznej i nadania mu Statutu […] sierpnia 2019 roku - w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Centrum Integracji Społecznej i nadania mu Statutu (w załączeniu wyniki głosowania) Uchwała NR X/79/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku - w sprawie utworzenia samorządowego […] zakładu budżetowego o nazwie Centrum Integracji Społecznej i nadania mu Statutu (w załączeniu wyniki głosowania) partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski pomoc społeczna…
partycypacja pomoc społeczna
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–9 z 9
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Przemysław Kural 2018-07-01 …RCEZ, podtopienia działek, szerszenie. 5. Zajmę się edukacją obywatelską:  Tak Jeśli tak, to poprzez: samodoskonalenie (znajomość: statutu miasta, prawa lokalnego, obowiązki radnego itp. udział w szkoleniach), organizowanie spotkań z wyborcami, nakłanianie do udziału w…
2. Sesja 6 VIII Kadencji. Przekazujemy zaproszenie 2019-03-19 …Nr II/12/2019 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, d) określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na…
3. Przekazujemy zaproszenie. Sesja 13 VIII Kadencji. Projekty 2019-10-22 …sierpnia 2019 r. o utworzeniu samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Centrum Integracji Społecznej i nadania mu Statutu, h) rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta, i) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lubartowie na…
4. Sesja 10 VII kadencji 2019-08-20 …Gminą Lubartów, g) utworzenia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Centrum Integracji Społecznej i nadania mu Statutu, h) zmian w wieloletniej prognozie finansowej, i) zmian w budżecie na 2019 rok, j) udzielenia dotacji dla…
5. Zaproszenie — Sesja 19 VIII Kadencji 2020-04-28 …oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych  przez Miasto Lubartów , e) zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie , f) udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Lubartowie, g…
6. Ktokolwiek widział Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Lubartowskiego? 2020-02-18 …wspólnych interesów jednostek samorządu terytorialnego Ziemi Lubartowskiej. Tak przynajmniej wynika z § 1 Statutu, przyjętego wraz z członkostwem przez Radę Miasta. Jak piszą na lubartow.pl: Udział w stowarzyszeniu ułatwi i zacieśni…
7. Sesja 16 VIII Kadencji — Przekazujemy zaproszenie z projektami uchwał 2020.01.26 …działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: a) przyjęcia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie, b) przystąpienia Gminy Miasto Lubartów do realizacji Programu…
8. Zawiadomienie o XV Sesji Rady Miasta Lubartów 2019-12-09 …tych inicjatyw, wymogów formalnych, jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji, h)  Statutu Miasta Lubartów , i) zmian w budżecie na 2019 r., j)  wieloletniej prognozy finansowej […] Lubartów w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Centrum Integracji Społecznej i nadania mu Statutu, zmienioną uchwałą Nr XIII/97/2019 Rady Miasta Lubartów w sprawie zmiany uchwały Nr X/79/2019 Rady Miasta […] Lubartów o utworzeniu samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Centrum Integracji Społecznej i nadania mu Statutu. 5. Informacja Burmistrza o złożonych zapytaniach i interpelacjach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach. 6. Przyjęcie…
9. Radni zmieniają nam Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 2023-06-08 …Klub radnych tworzy co najmniej 3 radnych. 4. Zasady działania klubów radnych określa statut gminy. Liczymy na to, że Wasi Radni w ramach sprawowanego mandatu radnego, poinformowali mieszkańców o…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Inne strony

Brak wyników