Wyniki wyszukiwania dla tagu: kultura

Uchwały

Wyniki 1–10 z 16
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-31
Uchwała nr V/31/15 — UCHWAŁA NR V/31/15 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia planu pracy KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I REKREACJI Rady Miasta Lubartów na 2015 rok …V/31/15 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia planu pracy KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I REKREACJI Rady Miasta Lubartów na 2015 rok KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I REKREACJI radni komisje…
radni
2. Sesja nr 15 z dnia
2016-03-22
Uchwała nr XV/85/2016 — Uchwała NR XV/85/2016 z dnia 22 marca 2016 roku — w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Lubartów na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich w kościele 0.0. Kapucynów p.w. św. Wawrzyńca w Lubartowie. …kościele 0.0. Kapucynów p.w. św. Wawrzyńca w Lubartowie. dotacje Kościół 0.0. Kapucynów p.w. św. Wawrzyńca w Lubartowie kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia dotacje…
dotacje kultura
3. Sesja nr 15 z dnia
2016-03-22
Uchwała nr XV/86/2016 — Uchwała NR XV/86/2016 z dnia 22 marca 2016 roku — w sprawie nadania Statutu Muzeum Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie …marca 2016 roku - w sprawie nadania Statutu Muzeum Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie Muzeum Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia statut zmiany statutu gminy…
kultura statut
4. Sesja nr 15 z dnia
2016-03-22
Uchwała nr XV/91/2016 — Uchwała NR XV/91/2016 z dnia 22 marca 2016 roku — w sprawie przyjęcia planu pracy KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I REKREACJI Rady Miasta Lubartów na 2016 rok. …XV/91/2016 Uchwała NR XV/91/2016 z dnia 22 marca 2016 roku - w sprawie przyjęcia planu pracy KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I REKREACJI Rady Miasta Lubartów na 2016 rok. KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I REKREACJI radni komisje…
radni
5. Sesja nr 24 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr XXIV/157/2017 — UCHWAŁA NR XXIV/157/2017 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia planu pracy KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I REKREACJI Rady Miasta Lubartów na 2017 rok. …XXIV/157/2017 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia planu pracy KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I REKREACJI Rady Miasta Lubartów na 2017 rok. Komisje plan pracy radni komisje, delegaci, wysokość diet…
radni
6. Sesja nr 29 z dnia
2017-10-12
Uchwała nr XXIX/180/2017 — Uchwała NR XXIX/180/2017 z dnia 12 października 2017 roku — w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Lubartów …NR XXIX/180/2017 z dnia 12 października 2017 roku - w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Lubartów Uchwała NR XXIX/180/2017 z dnia 12 października 2017 roku - w sprawie […] ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Lubartów komisja, skład radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
7. Sesja nr 32 z dnia
2018-02-27
Uchwała nr XXXII/209/2018 — Uchwała NR XXXII/209/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku — w sprawie przyjęcia planu pracy KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I REKREACJI Rady Miasta Lubartów na 2018 rok. …XXXII/209/2018 Uchwała NR XXXII/209/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku - w sprawie przyjęcia planu pracy KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I REKREACJI Rady Miasta Lubartów na 2018 rok. Uchwała NR XXXII/209/2018 z dnia 27 lutego […] roku - w sprawie przyjęcia planu pracy KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I REKREACJI Rady Miasta Lubartów na 2018 rok. KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I REKREACJI plan pracy radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika…
radni
8. Sesja nr 1 z dnia
2018-11-23
Uchwała nr I/10/2018 — Uchwała NR I/10/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku — w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Lubartów (w załączeniu wyniki głosowania) …NR I/10/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku - w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Lubartów (w załączeniu wyniki głosowania) Uchwała NR I/10/2018 z dnia 23 listopada […] roku - w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Lubartów (w załączeniu wyniki głosowania) komisje radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
9. Sesja nr 2 z dnia
2018-12-19
Uchwała NR II/16/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku — zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Lubartów (w załączeniu wyniki głosowania) …z dnia 19 grudnia 2018 roku - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Lubartów (w załączeniu wyniki głosowania) Uchwała NR II/16/2018 z dnia 19 grudnia […] roku - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Lubartów (w załączeniu wyniki głosowania) Komisja Oświaty, skład liczbowy radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór…
radni
10. Sesja nr 4 z dnia
2019-01-31
Uchwała nr IV/23/2019 — Uchwała NR IV/23/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku — w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Lubartowskiego Ośrodka Kultury w Lubartowie, Muzeum Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza w Lubartowie (w załączeniu wyniki głosowania) …do pkt 5c porządku obrad Projekt uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Lubartowskiego Ośrodka Kultury w Lubartowie, Muzeum Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza w Lubartowie Projekt uchwały […] w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Lubartowskiego Ośrodka Kultury w Lubartowie, Muzeum Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza w Lubartowie LOK, muzeum, biblioteka IV/23/2019 Uchwała NR IV/23/2019 z dnia […] stycznia 2019 roku - w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Lubartowskiego Ośrodka Kultury w Lubartowie, Muzeum Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza w Lubartowie (w załączeniu wyniki głosowania) Uchwała NR…
kultura
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Wyniki 1–6 z 6
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Budżetowa i Inicjatyw Gospodarczych …ramach partnerstwa z Gminą Lubartów. 2016-10-25 Analiza możliwości funkcjonowania jednostek organizacyjnych Miasta działających w sferze kultury i dziedzictwa narodowego w kontekście różnych form organizacyjnych (analiza kosztowa, osobowa, organizacyjna). 2016-10-25 Wydanie opinii…
2. Komisja Planowania Przestrzennego i Budownictwa …z realizacją dokumentacji projektów z Budżetu Obywatelskiego 2016r. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Wizytacja Lubartowskiego Ośrodka Kultury – część wyjazdowa. 2016-07-14 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad XVIII sesji Rady Miasta Lubartów…
3. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji …Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji ZADANIA KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I REKREACJI Do zadań komisji należy w szczególności podejmowanie inicjatyw oraz wyrażanie opinii w zakresie: 1) projektów uchwał związanych z polityką samorządu dotyczącą oświaty […] kultury, sportu, turystyki i rekreacji, 2) działalności żłobków, placówek wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych ponadpodstawowych, placówek kultury i sztuki, kultury fizycznej, sportu i rekreacji, 3) współpracy z organizacjami społecznymi i instytucjami zajmującymi się dydaktyką, opieką, wychowaniem […] i młodzieży, wychowaniem fizycznym i sportem oraz turystyką i rekreacją, a także stowarzyszeniami, placówkami i instytucjami upowszechniania kultury i sztuki. 2015-01-19 Wybór Przewodniczącego Komisji i Zastępcy Przewodniczącego Komisji 2015-02-24 Propozycje do…
4. Komisja Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska …Przestrzennego i Budownictwa; 3) Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska; 4) Spraw Społecznych i Porządku Publicznego; 5) Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji; Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad III sesji Rady Miasta Lubartów…
5. Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego …Przestrzennego i Budownictwa; 3) Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska; 4) Spraw Społecznych i Porządku Publicznego; 5) Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji; Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad III sesji Rady Miasta Lubartów…
6. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji …Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 2018-12-19 Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji. Wolne wnioski: Przewodniczący Andrzej Zieliński poinformował, że do końca marca każda Komisja ma przedstawić plan pracy Komisji. 2018-12-21 Protokół […] Przestrzennego i Budownictwa; 3) Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska; 4) Spraw Społecznych i Porządku Publicznego; 5) Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji; Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad III sesji Rady Miasta Lubartów…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–10 z 14
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1. Samorząd bez tajemnic Vol. 1 – budżet 2018-11-13 …na mocy, którego jednostki budżetowe, komórki organizacyjne (czyli wydziały Urzędu Miasta itd.), instytucje kultury muszą przygotować i przekazać informacje, dotyczące swoich przychodów i wydatków, czyli plan…
2. Magdalena Świętońska 2018-07-01 …z różnorodnych dziedzin, jestem kreatywna, otwarta na ludzi, konsekwentna w realizacji celu . Cechuje mnie wysoka kultura osobista, stronię od konfliktów, dla mnie liczy się człowiek . Jestem pracowita i uczciwa. Kontakt dla […] z różnorodnych dziedzin, jestem kreatywna, otwarta na ludzi, konsekwentna w realizacji celu . Cechuje mnie wysoka kultura osobista, stronię od konfliktów, dla mnie liczy się człowiek . Jestem pracowita i uczciwa. 2. Jaka…
3. Tomasz Krówczyński KWW Wspólnota Lubartowska 2017-08-23 …Ogólnopolskim Konkursie Kolęd w Puławach. Ostatnio grupa została zaproszona w charakterze gwiazdy na tegoroczny Most Kultury w Lublinie. Koncert odbędzie się 25 sierpnia. Fundacja była organizatorem wieczoru „Taneczne przeboje PRL…
4. Sesja 6 VIII Kadencji. Przekazujemy zaproszenie 2019-03-19 …i Porządku Publicznego Rady Miasta Lubartów na 2019 rok, l) przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Lubartów na 2019 rok. 7. Informacja Burmistrza o złożonych zapytaniach…
5. Raport o stanie gminy miasto Lubartów — Part II 2020-05-29 …deszczówkę, ale nie na…   Z ciekawostek mniejszych i większych w Raporcie: Lubartowski Ośrodek Kultury promuje Miasto Lubartów wieloma kanałami ze szczególnym uwzględnieniem Facebooka – medium og […] z programem „Zobacz, co słychać” . Wydaje nam się, czy „Lubartowiak” wydaje Lubartowski Ośrodek Kultury? Co na wykluczenie Wspólnota Lubartowska? Czy nawet Dziennik Wschodni?   Wydział Promocji, Kultury, Sportu i…
6. Chodzi lisek koło drogi. Kultura 2019-01-18 …Chodzi lisek koło drogi. Kultura 2019-01-18 Publiczność ucieszyła likwidacja Straży Miejskiej, bo będą oszczędności na etatach. Nic bardziej mylnego. Płacimy "strażnikom" tak, jakby nadal funkcjonowała zlikwidowana komórka […] Właśnie dowiadujemy się, że kulturę czeka reorganizacja.  Ile osób straci pracę?    Będzie gorąca dyskusja w czwartek 31 stycznia 2019 roku od godz. 17:00? Pewnie tak, bo jest to sesja […] budżetowa. Ale pewnie nie tylko, dlatego. Jak wiemy jest projekt uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Lubartowskiego Ośrodka Kultury w Lubartowie, Muzeum Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza w…
7. Zaproszenie — Sesja 4 VIII Kadencji 2019-01-19 …programu priorytetowego „GEPARD II- transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności, c) zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Lubartowskiego Ośrodka Kultury w Lubartowie, Muzeum Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza…
8. Zadanie konkursowe 2019-04-04 …profilach Radnych. Przewodniczący Rady Miasta w obecnej kadencji. Radna uczestnicząca w pracach dwóch Komisji: Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji i Rewizyjnej. Znajdziecie go na profilach Radnych , którzy zgodzili się udostępnić te…
9. Kontrola kontroli #BIPdokawy Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej 2020.01.24 …z miastem. W tym wypadku – klubem sportowym na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku. Jeśli chodzi o nasze uwagi do Raportu, to ten przypadek potwierdza, że nieszczeg…
10. Zawiadomienie o XV Sesji Rady Miasta Lubartów 2019-12-09 …osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, d)  uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Lubartowskiego Ośrodka Kultury w Lubartowie, Muzeum Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Aktywność

Wyniki 1–7 z 7
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Andrzej Zieliński
Skrzyżowanie: Aleje 1000-Lecia, Szaniawskiego i Powstańców Warszawy, zakup drewnianych domków handlowych, oświetlenie ul. Zygmunta Starego, plany związane z reorganizacją placówek kultury, uporządkowanie terenów przycmentarnych od strony zachodniej, zablokowana droga pożarowa, plan miasta
2016-12-29 …Szaniawskiego i Powstańców Warszawy, zakup drewnianych domków handlowych, oświetlenie ul. Zygmunta Starego, plany związane z reorganizacją placówek kultury, uporządkowanie terenów przycmentarnych od strony zachodniej, zablokowana droga pożarowa, plan miasta…
2.
Jakub Wróblewski
Profil Miasto Lubartów na facebooku, organizacja strefy kibica, Rada Seniorów, przygotowywanie projektów do ZIT , BIP protokoły z posiedzeń komisji opiniującej wnioski, spotkanie dotyczące finansowania tych instytucji kultury
2016-02-23 …Seniorów, przygotowywanie projektów do ZIT , BIP protokoły z posiedzeń komisji opiniującej wnioski, spotkanie dotyczące finansowania tych instytucji kultury
3.
Andrzej Zieliński
Dotacje na wyprawkę szkolną, reorganizacje placówek kultury, „Dbajmy o najmłodszych. Zmieniajmy gminy samorządu na lepsze”, opłata targowa, najem w trybie bezprzetargowym pomieszczeń użytkowych wielkości 8 25m2 budynku przy ul. Reja 14
2017-10-12 …zapytanie 2017-10-12 Dotacje na wyprawkę szkolną, reorganizacje placówek kultury, „Dbajmy o najmłodszych. Zmieniajmy gminy samorządu na lepsze”, opłata targowa, najem w trybie bezprzetargowym pomieszczeń użytkowych wielkości 8 25m2 budynku przy ul. Reja […] Dotacje na wyprawkę szkolną, reorganizacje placówek kultury, „Dbajmy o najmłodszych. Zmieniajmy gminy samorządu na lepsze”, opłata targowa, najem w trybie bezprzetargowym pomieszczeń użytkowych wielkości 8 25m2 budynku przy ul. Reja 14 Dotacje na wyprawkę szkolną […] reorganizacje placówek kultury, „Dbajmy o najmłodszych. Zmieniajmy gminy samorządu na lepsze”, opłata targowa, najem w trybie bezprzetargowym pomieszczeń użytkowych wielkości 8 25m2 budynku przy ul. Reja…
4.
Andrzej Zieliński
Grupowe ubezpieczenia zarówno osób, pracowników, współpracowników, czy dzieci będących na utrzymaniu tych osób, a także majątku gminy, jednostek organizacyjnych, także jednostek kultury — oszczędności
2017-12-21 …pracowników, współpracowników, czy dzieci będących na utrzymaniu tych osób, a także majątku gminy, jednostek organizacyjnych, także jednostek kultury - oszczędności Grupowe ubezpieczenia zarówno osób, pracowników, współpracowników, czy dzieci będących na utrzymaniu tych osób, a także majątku […] gminy, jednostek organizacyjnych, także jednostek kultury - oszczędności opłaty finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
5.
Tomasz Krówczyński
Zapytanie dotyczy etapu prac modernizacji dawnej siedziby Tygodnika Lubartowiak oraz planowanego terminu oddania budynku do użytku
2019-06-18 …modernizacji dawnej siedziby Tygodnika Lubartowiak oraz planowanego terminu oddania budynku do użytku inwestycje nieruchomości głównie mieszkania, grunty kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
6.
Tomasz Krówczyński
Zapytanie dotyczy Ogródka Jordanowskiego i cmentarza żydowskiego (kirkutu) przy ul. Cichej w Lubartowie
2019-04-15 …Cichej w Lubartowie Zapytanie dotyczy Ogródka Jordanowskiego i cmentarza żydowskiego (kirkutu) przy ul. Cichej w Lubartowie cmentarze kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
7.
Tomasz Krówczyński
Zapytanie dotyczące modernizacji budynku Muzeum Regionalnego
2022-04-19 …zapytanie 2022-04-19 Zapytanie dotyczące modernizacji budynku Muzeum Regionalnego Zapytanie dotyczące modernizacji budynku Muzeum Regionalnego kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników