Tomasz Krówczyński KWW Wspólnota Lubartowska

Tomasz Krówczyński
2017-08-23
W związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miasta Lubartów, zapowiedzieliśmy, że poprosimy kandydatów na radnych o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań.

Spośród kwestii, o które warto byłoby zapytać, zdecydowałyśmy się na wybranie trzech:
- Jakie ma Pan doświadczenie w działalności społecznej, samorządowej?
- Dlaczego zdecydował się Pan wziąć udział w wyborach?
- Czy w przypadku uzyskania liczby głosów niewystarczającej do objęcia mandatu radnego, zamierza Pan czynnie uczestniczyć w funkcjonowaniu samorządu? I na czym ta działalność ewentualnie będzie polegała.

 

Lubartów, 19 sierpnia 2017r.

 

                                                                                  MamPrawoWiedzieć.pl

                                                                 Lubartów

 

 

Szanowni Państwo,

 

Dziękuję za zainteresowanie moją osobą. Obserwuję Państwa działalność na Facebook. Bez wątpienia łączy nas jednakowe rozumienie praw obywateli wynikających z ustawy o dostępie do danych publicznych. W szczególności dotyczy to zagadnień związanych z przejrzystością dysponowania środkami publicznymi.

Niżej zamieszczam odpowiedzi na Państwa pytania przekazane mi przez Panią Elżbietę Wąs.

1.Jakie ma Pan doświadczenie w działalności społecznej, samorządowej?

Nie mam doświadczenia w pracy samorządowej ale jestem obserwatorem i czynnym uczestnikiem życia publicznego w Lubartowie. Od 2015r. prowadzę Fundację Trzy Talenty, której celem jest promocja lokalnych artystów muzyków choć nie tylko. Fundacja, od chwili założenia wydała łącznie 4 płyty:

  • Kolędy i pastorałki, Męska Okazjonalna Grupa Wokalna Chórtownia,
  • Ukochany kraj, Męska Okazjonalna Grupa Wokalna Chórtownia,
  • Lubartowska łajba, grupa Syndrom Beczki – płyta promocji Lubartowa,
  • Kubek, grupa Syndrom Beczki.

Płyta „Lubartowska łajba” wraz z materiałami promocyjnymi dostarczonymi przez Urząd Miasta została wysłana do 300 podmiotów w kraju i za granicą. Reklama na Facebook dotarła do blisko 20 tys. odbiorców z czego 8 239 obejrzało materiał promocyjny.

Grupa Chórtownia została zdobyła w tym roku I miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Kolęd w Puławach. Ostatnio grupa została zaproszona w charakterze gwiazdy na tegoroczny Most Kultury w Lublinie. Koncert odbędzie się 25 sierpnia.

Fundacja była organizatorem wieczoru „Taneczne przeboje PRL”, podczas którego odbyła się recytacja wierszy lubartowianina Adama Malugi oraz konkurs wokalny przebojów z tamtych lat. Zdobywcy 3. pierwszych miejsc otrzymali nagrody o łącznej kwocie 800zł.

Impreza plenerowa „I Ty masz talent” była kolejną imprezą zorganizowaną przez Fundację Trzy Talenty. Podczas imprezy działały warsztaty plastyczne, rytmiczne i taneczne. Uczestnictwo w warsztatach było nagradzane „Talentami” w postaci żetonów, za które dzieci mogły nabyć wybrane przez siebie rzeczy w jednym z 4 namiotów: z lodami i ciastkami, z napojami i słodyczami, z książkami i grami planszowymi oraz z przyborami szkolnymi i zabawkami.

Podczas tej imprezy odbył się konkurs wokalny dla uczniów i podopiecznych placówek edukacyjnych i wychowawczych z terenu Lubartów i najbliższej okolicy. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymali nagrody o łącznej kwocie 3 tys. zł. Impreza odbyła się na terenie plebanii Bazyliki Św. Anny.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na strona fundacji:

Ostatni zorganizowałem i byłem moderatorem spotkania mieszkańców ul. Wierzbowej z przedstawicielem firmy Wibro. Przedmiotem spotkania było wypracowanie mapy drogowej działań zmierzających do zmniejszenia uciążliwości i zagrożeń związanych z bardzo dużym natężeniem ruchu na ul. Wierzbowej. Udało nam się osiągnąć cel. Sprawozdanie ze spotkania dostarczyłem wszystkim mieszkańcom ul. Wierzbowej.

Zainteresowałem się problemem nieprzyjemnego zapachu wydobywającego się ze studzienek kanalizacyjnych na osiedlu  pomiędzy ulicami Świerkowa, Sławińskiego, Kasztanowa, Akacjowa. Wyjaśnienia otrzymane w Urzędzie Miasta wydrukowałem. W przyszłym tygodniu zajmę się ich kolportażem.

Od kilku lat jestem w stałym kontakcie z Zastępcą Burmistrza, Panem Szumcem oraz Radnym Markiem Polichańczukiem. Kilka dni temu nawiązałem kontakt i rozpocząłem współpracę z Panem Jerzym Traczem, Radnym znanym chyba wszystkim lubartowianom. Już odbyłem kilka spotkań z Panem Traczem i widzę, że łączy nas ta sama idea – bycie radnym to przede wszystkim służba na rzecz mieszkańców a zabawy w politykę należy zostawić partiom.

2.Dlaczego zdecydował się Pan wziąć udział w wyborach?

Jest szansa na realizację kilku niewielkich przedsięwzięć infrastrukturalnych istotnych dla mieszkańców mojego okręgu oraz kilku spraw „ogólnomiejskich”. Przez kilkanaście miesięcy dzielących nas od następnych wyborów niewiele da się zrobić lecz planowane przeze mnie przedsięwzięcia noszą znamiona wykonalnych. Moje pomysły rozwiązań "ogólnomiejskich", nie będą pociągały za sobą obciążenia miejskiego budżetu a pozwolą zaoszczędzić parę złotych. Może nawet nieco więcej niż parę groszy. Niektóre propozycje nie będą wymagały uchwał a jedynie nieco dobrej woli podmiotów, które zechcę zaangażować. Inne będą trudniejsze do realizacji.

Kwestia, którą będę chciał przynajmniej zasygnalizować Radzie Miasta, to formy promocji naszego miasta i związane z tym nieefektywne wydatkowanie pieniędzy.

Następna pozycja w moim "repertuarze" to propozycja optymalizacji wykorzystania budżetu przeznaczonego na realizację zadań przy współpracy z NGO. Obecny system, w mojej ocenie ma wiele wad, m.in.:

  • bazuje na ogólnikowych celach – brak obiektywnych miar realizacji celów,
  • jest nieefektywny – brak obiektywnych miar pozwalających porównać składane oferty,
  • jest obciążony dużą uznaniowością – nie wiadomo jakimi kryteriami kieruje się komisja opiniująca, Burmistrz może uwzględnić rekomendację komisji lecz nie musi,
  • ograniczony dostęp do informacji związanych z ofertami i opiniowaniem złożonych ofert – odmówiono mi dostępu do protokołów komisji a po oferty trzeba fatygować się do Urzędu Miasta.

Krytykę wraz z propozycjami reformy tego, moim zdaniem, chorego systemu mam przygotowaną od roku. W ubiegłym roku, przy wsparciu Radnego Polichańczuka podjąłem próbę zaprezentowania moich tez na jednym z posiedzeń Rady Miasta. Niestety, z przyczyn niezależnych od nas obu nie doszło do tej prezentacji. Teraz nadarza się okazja zmiany tego, w mojej ocenie, chorego systemu.

Niestety, te dwa zadania będą wymagały zmiany nastawienia i decyzji rady. Myślę, że przy wsparciu z Państwa strony uda nam się zmienić ten stan rzeczy.

Moja rodzina i ja jesteśmy lubartowianami. Od 1984 prowadziłem działalność gospodarczą w różnych branżach. Głównie była to produkcja, rzadziej handel i usługi. Od ponad 20. lat jestem programistą i analitykiem systemowym i z tego żyję. Jestem autorem, projektantem i współwykonawcą rozwiązań informatycznych, które obecnie wspierają działania ochrony jednego z dużych polskich lotnisk, służą użytkownikom do zarządzania inteligentnymi domami, usprawniają zarządzanie gazociągami czy, jak w ostatnio produkowane przeze mnie i mój zespół, pozwalają składować i udostępniają dane medyczne. Zainteresowanym mogę przesłać mój informatyczny życiorys zawodowy, gdzie znajdą listę wielu innych systemów mojego autorstwa lub udziału przy produkcji. Nieco się tego uzbierało. Efektem ubocznym moich doświadczeń zawodowych jest to, że zauważam obszary i możliwości usprawnień nie tylko z wykorzystaniem najnowszych technologii. Czasem wystarczy tylko zmienić organizację pracy i przepływ informacji. Patrząc z tej perspektywy na otaczającą mnie rzeczywistość widzę wiele możliwości zrobienia tego samego przy mniejszych nakładach.

3.Czy w przypadku uzyskania liczby głosów niewystarczającej do objęcia mandatu radnego, zamierza Pan czynnie uczestniczyć w funkcjonowaniu samorządu? I na czym ta działalność ewentualnie będzie polegała.

Tak. Będę chciał wprowadzić w życie pomysły nie wymagające uchwał Rady Miasta. W przypadku innych spraw mam zamiar posiłkować się wsparciem Radnych Jerzego Tracza i Marka Polichańczuka. Kolejność w jakiej zwykle wymieniam ich nazwiska jest podyktowana wiekiem i doświadczeniem samorządowym każdego z nich. Bardzo sobie cenię opinie obu Panów. Mam nadzieję, że zostaną wybrani na kolejną kadencję.

Będę poszukiwał również innych sprzymierzeńców w Radzie. To wydaje mi się jednak bardzo trudne zważywszy na politykierską konfigurację obecnej Rady. Mieszkańcy i rozwiązywanie ich problemów są dla wielu z Radnych jedynie środkiem a nie celem. Wciąż słyszymy o nieetycznych działaniach, których jedynym celem jest skłócanie ludzi. To smutne. Może wyborcy przetrą oczy, nazwą rzeczy po imieniu i zaczną głosować na tych, dla których są podmiotem a nie przedmiotem. Z pewnością sprzymierzeńców i współpracowników będę poszukiwał wśród ludzi właściwie pojmujących służbę Radnego.

Z poważaniem,

 

                                                                                   Tomasz Krówczyński

                                      (tel. 501479385, e-mail krowczynski.tomasz@gamil.com)

              Kandydat KWW Wspólnota Lubartowska na Radnego Rady Miasta Lubartów

                                                             w wyborach uzupełniających 10. września 2017r.