Magdalena Świętońska

2018-07-01

Dlaczego jestem najlepszym kandydatem?

Posiadam odpowiednie kwalifikacje , doświadczenie z różnorodnych dziedzin, jestem kreatywna, otwarta na ludzi, konsekwentna w realizacji celu . Cechuje mnie wysoka kultura osobista, stronię od konfliktów, dla mnie liczy się człowiek . Jestem pracowita i uczciwa.

fot. Koalicja Obywatelska

Kontakt dla wyborców

magdalenaswietonska@kolubartow.pl

Lista wyborcza/Okręg

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA/3

1. Dlaczego jestem najlepszym kandydatem?

Posiadam odpowiednie kwalifikacje , doświadczenie z różnorodnych dziedzin, jestem kreatywna, otwarta na ludzi, konsekwentna w realizacji celu . Cechuje mnie wysoka kultura osobista, stronię od konfliktów, dla mnie liczy się człowiek . Jestem pracowita i uczciwa.

2. Jaka jest moja pozycja zawodowa?

Pracuję na stanowisku starszego przedstawiciela aptecznego w największej polskiej firmie farmaceutycznej.

3. Dokładnie rozumiem, co to są publiczne środki i dlaczego musimy o nie dbać. 

Zarządzanie i dostęp do publicznych środków to ogromna odpowiedzialność. Dlatego ogromnie istotne kto ma do nich dostęp i w jaki sposób nimi dysponuje. Ważne jest ,żeby byli to ludzie kompetentni, uczciwi, działający dla dobra wspólnego,.

4. Nie od dziś interesuje mnie samorząd lokalny. Zabrałem głos w ważnych społecznie sprawach.

Samorząd lokalny interesował mnie już podczas studiów politologicznych, które ukończyłam. W praktyce miałam możliwość poznania „od kuchni” polityki lokalnej, mechanizmów działania, zarządzania, rozwiązywania problemów mieszkańców.

5. Zajmę się edukacją obywatelską: 

Tak

6. Prosimy wskazać maksymalnie 3 sprawy, które Pani/ Pana zdaniem wymagają pilnego załatwienia w gminie.

Budowa ścieżek rowerowych

Przyciągnięcie inwestorów, rozwój strefy ekonomicznej

Budowa Skateparku z prawdziwego zdarzenia

7. Prosimy wskazać maksymalnie 3 spośród postulatów wyborców, które są dla mnie priorytetem: 

Wypełnianie swoich przyrzeczeń i spotkania z wyborcami.

Otwarcie się na głosy młodych ludzi.

Wyjście władzy do ludzi, mobilne spotkania.

8. Jaki główny cel według Pani/Pana gmina powinna realizować w najbliższych 4 latach?

Najważniejsze jest ożywienie miasta, otwarcie na ludzi młodych, ale także stworzenie godnych warunków życia dla seniorów. W praktyce to organizacja imprez kulturalnych (Jarmark Jagielloński),budowa skateparku, bezpłatna komunikacja miejska dla seniorów

9. Które z wymienionych działań związanych z rozwojem infrastruktury publicznej powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji? 

a) Poprawienie jakości życia rodziców z dziećmi (żłobki, przedszkola, place zabaw)

b) Poprawienie jakości życia osób starszych

e) Budowa/rozwój obiektów sportowych

10. Co zmieniłaby Pani/ zmieniłby Pan w przestrzeni publicznej w gminie?

Najważniejsze trzy kwestie to : rewitalizacja parku miejskiego , budowa skateparku dla dzieci i młodzieży , budowa nowych ścieżek rowerowych.

11. Jakie działania, związane z promocją miasta powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji? 

Moje propozycje na promocje miasta w nadchodzącej kadencji to organizacja lubartowskiego Jarmarku Jagiellońskiego, imprezy sportowe na rolkach ( np. Lubartowska Dycha Na Rolkach ) , organizacja kina letniego , wakacyjny zjazd food trucków.

12. Jakie działania związane z organizacją komunikacji powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji?

Według mnie dobrym pomysłem jest zorganizowanie komunikacji miejskiej , co ułatwi dzieciom dotarcie do szkół czy osobom starszym dojazd do placówek zdrowia czy sklepów.

13. W jaki sposób zamierza Pani/ Pan utrzymywać kontakt z wyborcami i informować obywateli o swojej działalności na rzecz gminy?

Mój sposób na dotarcie do obywateli to media społecznościowe ( wbrew pozorom nie tylko młodzi ludzie korzystają z Facebooka czy Instagrama ) , organizacja cyklicznych spotkań z mieszkańcami , na których będą mogli wypowiedzieć swoje zdanie na temat organizacji życia w mieście.

14. Czy Pani/Pana zdaniem radni kończącej się kadencji powinni podawać do publicznej wiadomości sprawozdanie z pracy w Radzie Miasta? 

Tak

15. Czy uważa Pani/Pan, że informacja o tym, jak każdy z radnych głosuje nad uchwałami na Sesjach Rady Miasta powinna być ogólnodostępna?

Tak