Zaproszenie — Sesja 4 VIII Kadencji

2019-01-19

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie   z a p r a s z a m   na  IV  sesję Rady Miasta Lubartów, która odbędzie się w czwartek 31 stycznia 2019 roku o godz. 17:00 wsali obrad Urzędu Miasta ul. Jana Pawła II 12.

fot. lubartow.pl

 

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Wyrażenie opinii na temat planowanych zmian w „Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023”.
5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023”,
b) wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie i realizację projektu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności Miasta Lubartów” w ramach programu priorytetowego „GEPARD II- transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności,
c) zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Lubartowskiego Ośrodka Kultury w Lubartowie, Muzeum Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza w Lubartowie,
d) przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023,
e) wieloletniej prognozy finansowej,
f) uchwały budżetowej na rok 2019.
6. Wolne wnioski.
7. Informacja Burmistrza o złożonych zapytaniach i interpelacjach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
8. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji:
a) II sesji w dniu 19 grudnia 2018 r.,
b) III sesji w dniu 21 grudnia 2018 r.
9. Zamknięcie obrad.
 

Z a p r a s z a m   mieszkańców miasta do udziału w sesji.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

(-)  Jacek Mikołaj Tomasiak