Zadanie konkursowe

2019-04-04

Serdecznie zapraszamy uczniów lubartowskich szkół wraz z opiekunami klas do współuczestnictwa w tegorocznej edycji akcji Masz Głos

Pytania:

 1. Pierwsza w obecnej kadencji z dnia 23 listopada 2018 roku — w sprawie wyboru PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA LUBARTÓW.
 2. Radna Renata Mazur uczestniczy w trzech: Spraw Społecznych i Porządku Publicznego, Rewizyjnej i  Skarg, Wniosków i Petycji.
 3. Radny Grzegorz Siwek otrzymał w wyborach 2018 roku głosów: 223. To daje mu wystarczające ………………….. społeczne do otrzymania mandatu radnego.
 4. Ulica w okręgu wyborczym nr 2
 5. W zakładce Radnego Osieckiego na stronie lubartow.mamprawowiedziec.pl znajdziecie ………………….. wyborcze.
 6. Radny z 3 okręgu wyborczego.
 7. http://lubartow.mamprawowiedziec.pl/uchwaly/185933 Pod tym adresem znajdziecie wynik ……………………….. Radnych.
 8. Te oświadczenia są jawne i podlegają publikacji. Szukajcie na profilach Radnych.
 9. Przewodniczący Rady Miasta w obecnej kadencji.
 10. Radna uczestnicząca w pracach dwóch Komisji: Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji i Rewizyjnej.
 11. Znajdziecie go na profilach Radnych , którzy zgodzili się udostępnić te informacje.
 12. Wspólnota Lubartowska, Wspólny Lubartów, PiS, Koalicja Obywatelska.
 13. Ulica w 3 okręgu wyborczym.
 14. Jak ma na imię Wiceprzewodniczący Rady Miasta?
 15. Nazwisko Radnego z Klubu Wspólnota Lubartowska.
 16. Komisja Spraw Społecznych i ………………………………………….
 17. https://mamprawowiedziec.pl/file/36600 Pod tym adresem ją znajdziecie.
 18. Akcja, w której bierzecie udział, rozwiązując krzyżówkę.
 19. W parze z transparentnością.
 20. Znajdziecie ją między innymi w BIP.

Rozwiązaniem krzyżówki jest dwuwyrazowe hasło, powstałe w wyniku poprawnie rozwiązanego zadania w wyróżnionej kolumnie.

Powodzenia!