Wyniki wyszukiwania dla tagu: radni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 119
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-29
Uchwała nr III/17/15 — UCHWAŁA NR III/17/15 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Doraźnej Komisji REGULAMINOWO-STATUTOWEJ …III/17/15 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Doraźnej Komisji REGULAMINOWO-STATUTOWEJ radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
2. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-09
Uchwała nr II/7/14 — UCHWAŁA NR II/7/14 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego KOMISJI OŚWIATY, KUL TURY, SPORTU I REKREACJI Rady Miasta Lubartów …w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego KOMISJI OŚWIATY, KUL TURY, SPORTU I REKREACJI Rady Miasta Lubartów radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
3. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-09
Uchwała nr II/6/14 — UCHWAŁA NR II/6/14 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I PORZĄDKU PUBLICZNEGO Rady Miasta Lubartów radni II/6/14 UCHWAŁA NR II/6/14 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I PORZĄDKU PUBLICZNEGO Rady Miasta Lubartów radni radni komisje, delegaci, wysokość…
radni
4. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-09
Uchwała nr II/8/14 — UCHWAŁA NR II/8/14 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego KOMISJI REWIZYJNEJ Rady Miasta Lubartów …dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego KOMISJI REWIZYJNEJ Rady Miasta Lubartów radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
5. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-09
Uchwała nr II/5/14 — UCHWAŁA NR II/5/14 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego KOMISJI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA Rady Miasta Lubartów …roku w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego KOMISJI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA Rady Miasta Lubartów radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
6. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-09
Uchwała nr II/4/14 — UCHWAŁA NR II/4/14 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I BUDOWNICTW A Rady Miasta Lubartów …roku w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I BUDOWNICTW A Rady Miasta Lubartów radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
7. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-09
Uchwała nr II/3/14 — UCHWAŁA NR II/3/14 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego KOMISJI BUDŻETOWEJ I INICJATYW GOSPODARCZYCH Rady Miasta Lubartów radni II/3/14 UCHWAŁA NR II/3/14 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego KOMISJI BUDŻETOWEJ I INICJATYW GOSPODARCZYCH Rady Miasta Lubartów radni radni komisje, delegaci, wysokość diet…
radni
8. Sesja nr 1 z dnia
2014-12-01
Uchwała nr I/1/14 — UCHWAŁA NR I/1/14 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA LUBARTÓW …I/1/14 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA LUBARTÓW radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
9. Sesja nr 1 z dnia
2014-12-01
Uchwała nr I/2/14 — UCHWAŁA NR I/2/14 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia l grudnia 2014 roku w sprawie określenia liczby i wyboru WICEPRZEWODNICZĄCYCH RADY MIASTA LUBARTÓW …LUBARTÓW z dnia l grudnia 2014 roku w sprawie określenia liczby i wyboru WICEPRZEWODNICZĄCYCH RADY MIASTA LUBARTÓW radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
10. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-31
Uchwała nr V/32/15 — UCHWAŁA NR V/32/15 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy KOMISJI REWIZYJNEJ Rady Miasta Lubartów na 2015 rok …roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy KOMISJI REWIZYJNEJ Rady Miasta Lubartów na 2015 rok Komisja Rewizyjna radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Komisje

Wyniki 1–7 z 7
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji …wyszła z propozycją zorganizowania szkolenia dotyczącego procederu rozpatrywania skarg, wniosków i petycji. Inicjatywa spotkała się z zainteresowaniem radnych
2. Komisja Budżetowa i Inicjatyw Gospodarczych …Inicjatyw Gospodarczych 2018-12-11 17:00 Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji. W wolnych wnioskach głos zabrali: Radny ANDRZEJ ZIELIŃSKI i Radny JACEK M. TOMASIAK 2019-01-30 17:00 Zapoznanie się z projektem budżetu […] Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad IV sesji Rady Miasta Lubartów. W wolnych wnioskach głos zabrali: Radny JACEK MIKOŁAJ TOMASIAK, Radny MAREK POLICHAŃCZUK, BURMISTRZ Krzysztof Paśnik, Radny ANDRZEJ ZIELIŃSKI…
3. Komisja Planowania Przestrzennego i Budownictwa …i Budownictwa 2018-12-11 16:30 Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji. W wolnych wnioskach głos zabrali Radni: Jacek Mikołaj Tomasiak, Jan Ściseł, Tomasz Krówczyński, Wojciech Osiecki, Jacek Bednarski. 2018-12-17 16:00 Realizacja […] zapoznanie z dokumentacją techniczną i przetargową ww. inwestycji ( sala obrad Urzędu Miasta) W wolnych wnioskach głos zabrał radny JACEK MIKOŁAJ TOMASIAK 2019-01-29 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad IV sesji Rady Miasta…
4. Komisja Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska …Ochrony Środowiska 2018-12-12 16:00 Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji. W wolnych wnioskach głos zabrali Radni: JACEK MIKOŁAJ TOMASIAK, MAREK POLICHAŃCZUK, GRZEGORZ JAWORSKI, MARIA KOZAK, GRZEGORZ GREGOROWICZ 2018-12-21 Wspólnego posiedzenie Komisji […] opinii w sprawach objętych porządkiem obrad IV sesji Rady Miasta Lubartów. W punkcie wolne wnioski głos zabrali Radni: MARIA KOZAK, GRZEGORZ GREGOROWICZ, MAREK POLICHAŃCZUK 2019-03-12 16:30 Przyjęcie planu pracy Komisji na rok…
5. Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego …Miasta Lubartów. W wolnych wnioskach Komisja przyjęła wniosek radnej Marii Kozak, aby na sesji Rady Miasta przedstawić radnym obsługę prawną Urzędu. 2019-03-11 16:00 Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2019. Wolnych wniosków…
6. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji …Miasta Lubartów. W wolnych wnioskach w pierwszej kolejności głos zabrał Przewodniczący Komisji Andrzej Zieliński. Głos zabrali również: radny TOMASZ KRÓWCZŃSKI, Naczelnik Wydziału Strategii, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych – PIOTR TUROWSKI i radny GRZEGORZ JAWORSKI […] Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad VI sesji Rady Miasta Lubartów. W wolnych wnioskach głos zabrał radny Tomasz Krówczyński, Przewodniczący Komisji Andrzej Zieliński oraz Zastępca Burmistrza Miasta Lubartów – Jakub Wróblewski […] sprawach objętych porządkiem obrad VII sesji Rady Miasta Lubartów. Wolne wnioski. Głos w punkcie wolne wnioski zabrali radni: TOMASZ KRÓWCZYŃSKI, ELŻBIETA MIZIO, BEATA PASIKOWSKA oraz Zastępca Burmistrza Pan Jakub Wróblewski…
7. Komisja Rewizyjna …Komisja Rewizyjna 2018-12-12 Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji. W wolnych wnioskach głos zabrali radni: JACEK MIKOŁAJ TOMASIAK, PIOTR KUSYK, WOJCIECH OSIECKI. 2019-02-27 16:00 Przyjęcie planu pracy Komisji na 2019 rok…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–10 z 77
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8
Lp. Tytuł Data
1. Andrzej Michał Kamiński 2018-07-01 …z wyborcami i informować obywateli o swojej działalności na rzecz gminy? konsultacje społeczne 14. Czy Pani/Pana zdaniem radni kończącej się kadencji powinni podawać do publicznej wiadomości sprawozdanie z pracy w Radzie Miasta?  Tak […] Czy uważa Pani/Pan, że informacja o tym, jak każdy z radnych głosuje nad uchwałami na Sesjach Rady Miasta powinna być ogólnodostępna? Tak Razem dla Lubartowa…
2. Alicja Zalewska-Łojek 2018-07-01 …każdym dostępnym miejscu.Osobiste zapraszanie na sesje RM zainteresowanych konkretnym tematem mieszkańców 14. Czy Pani/Pana zdaniem radni kończącej się kadencji powinni podawać do publicznej wiadomości sprawozdanie z pracy w Radzie Miasta?  tak […] Czy uważa Pani/Pan, że informacja o tym, jak każdy z radnych głosuje nad uchwałami na Sesjach Rady Miasta powinna być ogólnodostępna? tak Koalicja Obywatelska…
3. Mariusz Kulawczuk 2018-07-01 …i informować obywateli o swojej działalności na rzecz gminy? Spotkania, e-mail, telefon. 14. Czy Pani/Pana zdaniem radni kończącej się kadencji powinni podawać do publicznej wiadomości sprawozdanie z pracy w Radzie Miasta?  tak […] Czy uważa Pani/Pan, że informacja o tym, jak każdy z radnych głosuje nad uchwałami na Sesjach Rady Miasta powinna być ogólnodostępna? tak Razem dla Lubartowa…
4. Sesja 23 VII Kadencji 2017-02-22 …Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Rozpatrzenie propozycji mieszkańców oraz propozycji Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska odnośnie stanowiska w sprawie […] krzewów na  terenie Gminy Miasto Lubartów. 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 9. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miasta Lubartów. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad…
5. Sesja 24 VII Kadencji 2017-03-21 …Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016r. oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań […] Lubartów; d) przyjęcia programu Ograniczonej Emisji dla Miasta Lubartów – inicjatywa uchwałodawcza grupy radnych tworzących Klub Radnych Platformy Obywatelskiej  e) zmian w wieloletniej prognozie finansowej ; f) zmian w budżecie na […] Planowania Przestrzennego i Budownictwa Rady Miasta Lubartów na 2017r. 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 11. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miasta Lubartów. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad…
6. Edu-kracja 2018-10-01 …niedostatecznym poziomem edukacji, a co za tym idzie brakiem aktywności? Nie, zwłaszcza, jeśli to opinia kandydata na radnego. Tak, konkretnie pytanie nie było do Pana radnego Przemysława Kurala. Ale skoro już przy tym jesteśmy, to […] do dyskusji na ten temat. Kwestia dyskusyjna zarówno wobec organizatorów, jak i wszystkich radnych sprzątających. Owszem, nie negujemy, że akcje uświadamiające społeczeństwo są potrzebne. To, że odbywają się także w roku […] miasta to nie jest „nie moja działka”, tylko działka każdego obywatela. W tym, także – radnego miejskiego, do którego powinni móc się zgłosić mieszkańcy. O ile jest z nim…
7. Samorząd bez tajemnic Vol. 1 – budżet 2018-11-13 …Jest to oczywiście „wersja uproszczona”, a po szczegóły odsyłamy do radnych, którzy za chwilę nad nim będą pracować.   Co dziwne, zaledwie PKW podała oficjalne wyniki, już na stronach […] osoby, mające mgliste pojęcie o finansach publicznych, jest to w pewnym stopniu usprawiedliwione. Jeśli są to natomiast radni, kandydaci i apologeci – to już gorzej. Dlatego publikujemy słów kilka o konstruowaniu miejskiego budżetu […] Rada Miasta pracuje nad budżetem. Jak? Według harmonogramu  Przewodniczący Rady Miasta po otrzymaniu projektu przekazuje go radnym (w ciągu 5 dni). Komisje Rady w terminie 10 dni od otrzymania materiałów odbywają posiedzenia…
8. Radnym być… 2017-08-23 Radnym być… 2017-08-23 Anna Ścisłowska ze Stowarzyszenia 61, będąca koordynatorem zadania Głosuj świadomie w ramach Akcji Masz Głos, Masz Wybór w 2014 stwierdziła: Najlepszy kandydat, to kandydat, który już w kampanii chce się […] ciekawi, jak wygląda wzajemny stosunek nowo wybranych do mieszkańców i odwrotnie. Fizycznie niemożliwe jest, żeby radny miał wiedzę o wszystkich mieszkańcach swojego okręgu. Co nie znaczy, że nie ma i nie powinien mieć […] w okręgu 7, które odbędą się 10 września, zapowiedzieliśmy, że poprosimy kandydatów na radnych o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań. Do dziś, czyli 22.08 nasze wpisy na ten temat na Facebooku…
9. Agata Aftyka 2018-07-01 …w social mediach, która na bieżąco będzie informowała mieszkańców 14. Czy Pani/Pana zdaniem radni kończącej się kadencji powinni podawać do publicznej wiadomości sprawozdanie z pracy w Radzie Miasta?  Tak […] Czy uważa Pani/Pan, że informacja o tym, jak każdy z radnych głosuje nad uchwałami na Sesjach Rady Miasta powinna być ogólnodostępna? Tak Razem dla Lubartowa…
10. Magdalena Świętońska 2018-07-01 …rych będą mogli wypowiedzieć swoje zdanie na temat organizacji życia w mieście. 14. Czy Pani/Pana zdaniem radni kończącej się kadencji powinni podawać do publicznej wiadomości sprawozdanie z pracy w Radzie Miasta?  Tak 15. Czy […] uważa Pani/Pan, że informacja o tym, jak każdy z radnych głosuje nad uchwałami na Sesjach Rady Miasta powinna być ogólnodostępna? Tak Koalicja Obywatelska…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8

Aktywność

Wyniki 1–10 z 17
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Andrzej Zieliński
W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z dnia 14 lipca 2016 r. zgłoszonej na XVIII Sesji Rady Miasta Lubartów, w sprawie spełnienia wymogów drogi pożarowej przez drogę publiczną Gminy Miasta Lubartów ul. Bednarskiej
2016-08-01 …W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z dnia 14 lipca 2016 r. zgłoszonej na XVIII Sesji Rady Miasta Lubartów, w sprawie spełnienia wymogów drogi pożarowej przez drogę publiczną Gminy Miasta Lubartów ul. Bednarskiej Odpowiedź Burmistrza…
2.
Jakub Wróblewski
Odpowiedź Burmistrza na zapytanie radnego Jakuba Wróblewskiego zgłoszone na VIII sesji Rady Miasta Lubartowa.
2015-07-21 …Odpowiedź Burmistrza na zapytanie radnego Jakuba Wróblewskiego zgłoszone na VIII sesji Rady Miasta Lubartowa…
3.
Jakub Wróblewski
Zasadność i koszty utrzymania obu scen w kontekście dotychczasowego użytkowania tej jednej sceny w Parku, czy ktoś konsultował z konserwatorem zabytków wygląd czy posadowienie tej sceny w Rynku, czystość miasta, pogróżki pod adresem radnych
2017-07-25 …ktoś konsultował z konserwatorem zabytków wygląd czy posadowienie tej sceny w Rynku, czystość miasta, pogróżki pod adresem radnych Zasadność i koszty utrzymania obu scen w kontekście dotychczasowego użytkowania tej jednej sceny w Parku, czy ktoś […] konsultował z konserwatorem zabytków wygląd czy posadowienie tej sceny w Rynku, czystość miasta, pogróżki pod adresem radnych
4.
Jacek Tomasiak
Przewodniczący Rady Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, Szanowni Mieszkańcy Lubartowa pozwolę sobie zadać kilka pytań, naście, dziesiąt to chyba raczej nie(11)
2017-11-22 …zapytanie 2017-11-22 Przewodniczący Rady Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, Szanowni Mieszkańcy Lubartowa pozwolę sobie zadać kilka pytań, naście, dziesiąt to chyba raczej nie(11) Przewodniczący Rady Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, Szanowni Mieszkańcy Lubartowa pozwolę […] sobie zadać kilka pytań, naście, dziesiąt to chyba raczej nie(11) Przewodniczący Rady Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, Szanowni Mieszkańcy Lubartowa pozwolę sobie zadać kilka pytań, naście, dziesiąt to chyba raczej nie(11) zagospodarowanie przestrzeni głównie…
5.
Maria Kozak
Plac zabaw przy ul. Władysława Łokietka, muzeum rowerów na kółkach, nawierzchnie dróg
2018-05-17 …Plac zabaw przy ul. Władysława Łokietka, muzeum rowerów na kółkach, nawierzchnie dróg Pisemne odpowiedzi Burmistrza na zapytania Radnych - dot. muzeum na kółkach Czesława Langa…
6.
Robert Błaszczak
chodnik na ul. Łąkowej
2018-06-07 …zapytanie 2018-06-07 chodnik na ul. Łąkowej chodnik na ul. Łąkowej Pisemne odpowiedzi Burmistrza na zapytania Radnych - dot. budowy chodnika przy ul. Łąkowej…
7.
Kazimierz Majcher
Dni Lubartowa — „Honorowy Patronat Burmistrza Miasta”, ścieżki rowerowe, modernizacja ul. Jaśminowej i Obywatelskiej, „Lubartowiak”, oświetlenie ul. Zygmunta Starego i innych ulic, kanał burzowy, „radio wrona” — krakanie, od samego rana do samego wieczora, ogrodzenie boiska sztucznego, klimatyzacja – sala kinowa, dlaczego delegacje nie uczestniczyły w obchodach miasta w tym najważniejszym dniu – zakwaterowanie w Nałęczowie, strefa kibica, odznaki
2018-06-07 …obchodach miasta w tym najważniejszym dniu – zakwaterowanie w Nałęczowie, strefa kibica, odznaki Pisemne odpowiedzi Burmistrza na zapytania Radnych -dot. kosztów usuwania gniazd ptasich w parku miejskim Pisemne odpowiedzi Burmistrza na zapytania Radnych -dot. kosztów statuetek […] okolicznościowych Pisemne odpowiedzi Burmistrza na zapytania Radnych - dot. budowy kanału deszczowego dla osiedla 3 Maja…
8.
Jan Ściseł
Miejsca siedzące – stadion przy Parkowej, zieleń w mieście, wykoszenie tego chodnika do osiedla przy Solbecie, inwestycje drogowe w naszym mieście, drużyna Lewartu — mecze ligowe
2018-06-07 …osiedla przy Solbecie, inwestycje drogowe w naszym mieście, drużyna Lewartu - mecze ligowe Pisemne odpowiedzi Burmistrza na zapytania Radnych - dot. stopnia zaawansowania realizacji zadań drogowych…
9.
Jacek Tomasiak
2018-06-29 …zapytanie 2018-06-29 Pisemne odpowiedzi Burmistrza na zapytania Radnych - dot.dofinansowania budowy obiektów sportowych przy ul. Parkowej Pisemne odpowiedzi Burmistrza na zapytania Radnych - dot. budżetu obywatelskiego, Mobilnego LOF, moder. oświetlenia ulicznego…
10.
Andrzej Zieliński
2018-06-29 …zapytanie 2018-06-29 Pisemne odpowiedzi Burmistrza na zapytania Radnych -dot. planu postępowań zamówień publicznych…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników