Alicja Zalewska-Łojek

2018-07-01

Dlaczego jestem najlepszym kandydatem?

Trzeba zadbać o to miasto w sposób kompleksowy. Poprawić bazę mieszkaniową , kulturalno-oświatową, infrastrukturę komunalną , społeczną tak aby chciało się tu mieszkać i żyć. Z tego powodu chciałabym mieć wpływ na poprawienie jakości życia w tym mieście i sprawienie aby Lubartów był miastem otwartym, przyjaznym, przyciągającym inwestorów oferujących pracę mieszkańcom z czystym powietrzem

fot. Koalicja Obywatelska

Kontakt dla wyborców

www.alicjazalewskalojek@kolubartow.pl , tel.609012910

Lista wyborcza/Okręg

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA/1

1. Dlaczego jestem najlepszym kandydatem?

Trzeba zadbać o to miasto w sposób kompleksowy. Poprawić bazę mieszkaniową , kulturalno-oświatową, infrastrukturę komunalną , społeczną tak aby chciało się tu mieszkać i żyć. Z tego powodu chciałabym mieć wpływ na poprawienie jakości życia w tym mieście i sprawienie aby Lubartów był miastem otwartym, przyjaznym, przyciągającym inwestorów oferujących pracę mieszkańcom z czystym powietrzem

2. Jaka jest moja pozycja zawodowa?

Obecnie nie pracuję

3. Dokładnie rozumiem, co to są publiczne środki i dlaczego musimy o nie dbać. 

Są to wszystkie wpływy finansowe , z różnych źródeł, zgromadzone na wspólnym rachunku naszego miasta.Wydawane powinny być w sposób jawny i transparentny , zgodny z potrzebami mieszkańców i na cele które według nich są najważniejsze i niezbędne

4. Nie od dziś interesuje mnie samorząd lokalny. Zabrałem głos w ważnych społecznie sprawach.

W kwestii DK 19, potem sprawy "starego żłobka ". Od początku kibicuję budżetowi obywatelskiemu i biorę udział w jego głosowaniach.

5. Zajmę się edukacją obywatelską: 

Tak

6. Prosimy wskazać maksymalnie 3 sprawy, które Pani/ Pana zdaniem wymagają pilnego załatwienia w gminie.

Rozwiązanie problemu "starego żłobka"

Przyciągnięcie inwestorów, rozwój strefy ekonomicznej

Zagospodarowanie "Karier"

7. Prosimy wskazać maksymalnie 3 spośród postulatów wyborców, które są dla mnie priorytetem: 

Wypełnianie swoich przyrzeczeń i spotkania z wyborcami.

Wyjście władzy do ludzi, mobilne spotkania.

Nawierzchnia ulicy i chodnika 3-go maja przy MOPS i MBPF1.

8. Jaki główny cel według Pani/Pana gmina powinna realizować w najbliższych 4 latach?

Wraz z udziałem mieszkańców powinna powstać strategia rozwoju Lubartowa oparta o ich rzeczywiste problemy i potrzeby .Należałoby też ją zrealizować tak jak mieszkańcy by sobie tego życzyli , ze szczególnym uwzględnieniem głosu młodych i najstarszych

9. Które z wymienionych działań związanych z rozwojem infrastruktury publicznej powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji? 

a) Poprawienie jakości życia rodziców z dziećmi (żłobki, przedszkola, place zabaw)

b) Poprawienie jakości życia osób starszych 

f) Rozwój infrastruktury społecznej w dzielnicach z problemami społecznym

10. Co zmieniłaby Pani/ zmieniłby Pan w przestrzeni publicznej w gminie?

Najważniejsza sprawa to miejska toaleta którą należałoby wyremontować i przystosować także dla osób niepełnosprawnych. dalsza likwidacja barier architektonicznych, ławki i stoliki do gier , zlikwidowanie "starego żłobka", zagospodarowanie placu pod ratuszem i placu Piłsudskiego jako miejsca wspólnych spotkań.Ważne jest także zadbanie o dawny cmentarz żydowski.

 11. Jakie działania, związane z promocją miasta powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji? 

Wykorzystanie inspiracji i pomysłów mieszkańców . To ich miasto i promocja poprzez wymyślony i zaakceptowany przez nich logotyp czy hasło byłoby najskuteczniejsze. Pomogłaby też lepsza baza hotelowo -gastronomiczna propagująca lubartowskie tradycje

12. Jakie działania związane z organizacją komunikacji powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji?

Mieszkańcom , zwłaszcza starszym potrzebny jest przystanek przy szpitalu i związana z tym komunikacja ekologiczna.Potrzebna jest droga wschodnia , kładka nad torami do Al. Zwycięstwa,większa liczba szynobusów , nocna komunikacja weekendowa , parkingi

13. W jaki sposób zamierza Pani/ Pan utrzymywać kontakt z wyborcami i informować obywateli o swojej działalności na rzecz gminy?

Poprzez stronę internetową , dostępny kontakt telefoniczny i e-mail.Najważniejsze są spotkania i rozmowy osobiste w każdym dostępnym miejscu.Osobiste zapraszanie na sesje RM zainteresowanych konkretnym tematem mieszkańców

14. Czy Pani/Pana zdaniem radni kończącej się kadencji powinni podawać do publicznej wiadomości sprawozdanie z pracy w Radzie Miasta? 

tak

15. Czy uważa Pani/Pan, że informacja o tym, jak każdy z radnych głosuje nad uchwałami na Sesjach Rady Miasta powinna być ogólnodostępna?

tak