Sesja 23 VII Kadencji

BIP Urząd Miasta Lubartów
2017-02-22
Publikujemy zawiadomienie o terminie sesji Rady Miasta. W związku ze zmianą Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Lubartów złożyliśmy zapytanie o formę przeprowadzanie konsultacji. Treść w linku.

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zapraszam na XXIII sesję Rady Miasta Lubartów, która odbędzie się w środę 22 lutego 2017 roku o godz. 1600 wsali obrad Urzędu Miasta, ul. Jana Pawła II 12.


Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie propozycji mieszkańców oraz propozycji Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska odnośnie stanowiska w sprawie planowanej inwestycji pn. „Budowa Drogi Wschodniej na odcinku od skrzyżowania z ul. Lubelską do skrzyżowania z ul. Wierzbową”.
6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Lubartów na rok 2016. 
7. ROZPATRZENIE PROJEKTÓW I PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWACH:
a) określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Lubartów;
b) projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego;
c) Przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2017-2019;
d) zmiany uchwały Nr XVII/111/2016 z dnia 14 lipca 2016r. dotyczącej „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Lubartów w zakresie nieobjętym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej ”;
e) ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na 
terenie Gminy Miasto Lubartów.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miasta Lubartów.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Z a p r a s z a m  mieszkańców miasta do udziału w sesji.
PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
(-)  Jacek Mikołaj Tomasiak