Mariusz Kulawczuk

2018-07-01

Dlaczego jestem najlepszym kandydatem?

Jestem niezależny, bezpartyjny, bezkonfliktowy, gotowy do współpracy z każdym bez względu na poglądy polityczne i przynależność partyjną, kto będzie chciał uczciwie działać na rzecz mieszkańców Lubartowa. Jestem ambitny i skuteczny, potrafię zawierać kompromisy, łagodzić spory, działać zespołowo.

fot. Razem dla Lubartowa

Kontakt dla wyborców

mariuszkulawczuk@wp.pl

Lista wyborcza/Okręg

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZEDSIĘBIORCY I MIESZKAŃCY RAZEM DLA LUBARTOWA/4

1. Dlaczego jestem najlepszym kandydatem?

Jestem niezależny, bezpartyjny, bezkonfliktowy, gotowy do współpracy z każdym bez względu na poglądy polityczne i przynależność partyjną, kto będzie chciał uczciwie działać na rzecz mieszkańców Lubartowa. Jestem ambitny i skuteczny, potrafię zawierać kompromisy, łagodzić spory, działać zespołowo.

2. Jaka jest moja pozycja zawodowa?

Jestem właścicielem firmy handlowo-wykonawczej. Zajmuję się sprzedażą i montażem systemów grzewczych i wentylacji.

3. Dokładnie rozumiem, co to są publiczne środki i dlaczego musimy o nie dbać. 

Są to dochody publiczne, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, przychody budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek sektora finansów publicznych. Są to pieniądze podatników, czyli nas wszystkich, ciężko pracujących.

4. Nie od dziś interesuje mnie samorząd lokalny. Zabrałem głos w ważnych społecznie sprawach.

Odkąd osiągnąłem wiek wyborczy uczestniczę we wszystkich głosowaniach. Do tej pory nie wypowiadałem się publicznie, swoje opinie przedstawiałem w gronie bliskich i znajomych.

5. Zajmę się edukacją obywatelską: 

Tak

6. Prosimy wskazać maksymalnie 3 sprawy, które Pani/ Pana zdaniem wymagają pilnego załatwienia w gminie.

Poprawa bezpieczeństwa

Przyciągnięcie inwestorów, rozwój strefy ekonomicznej

Podatki lokalne

7. Prosimy wskazać maksymalnie 3 spośród postulatów wyborców, które są dla mnie priorytetem: 

Wypełnianie swoich przyrzeczeń i spotkania z wyborcami.

Otwarcie się na głosy młodych ludzi.

Wyjście władzy do ludzi, mobilne spotkania.

8. Jaki główny cel według Pani/Pana gmina powinna realizować w najbliższych 4 latach?

Pozyskiwanie i maksymalne wykorzystanie funduszy ze środków unijnych.

9. Które z wymienionych działań związanych z rozwojem infrastruktury publicznej powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji? 

a) Poprawienie jakości życia rodziców z dziećmi (żłobki, przedszkola, place zabaw)

b) Poprawienie jakości życia osób starszych 

d) Rozwój placówek edukacyjnych

10. Co zmieniłaby Pani/ zmieniłby Pan w przestrzeni publicznej w gminie?

1. Zwiększenie ilości miejsc parkingowych; 2. Budowa ścieżek rowerowych; 3. Remonty dróg i ulic.

11. Jakie działania, związane z promocją miasta powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji? 

Wykorzystanie potencjału lubartowskich sportowców, którzy są mistrzami świata, Europy, czy Polski w takich dyscyplinach jak np. taekwondo, czy kulturystyka, o których często nie wiedzą nawet mieszkańcy naszego miasta.

12. Jakie działania związane z organizacją komunikacji powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji?

Wykorzystanie lubartowskich firm transportowych do zorganizowania optymalnej sieci komunikacyjnej w naszym mieście.

13. W jaki sposób zamierza Pani/ Pan utrzymywać kontakt z wyborcami i informować obywateli o swojej działalności na rzecz gminy?

Spotkania, e-mail, telefon.

14. Czy Pani/Pana zdaniem radni kończącej się kadencji powinni podawać do publicznej wiadomości sprawozdanie z pracy w Radzie Miasta? 

tak

15. Czy uważa Pani/Pan, że informacja o tym, jak każdy z radnych głosuje nad uchwałami na Sesjach Rady Miasta powinna być ogólnodostępna?

tak