Andrzej Michał Kamiński

2018-07-01

Dlaczego jestem najlepszym kandydatem?

Nie chcę oceniać sam siebie, niech wyborcy zadecydują w wyborach czy obdarzą mnie mandatem zaufania.

fot. Razem dla Lubartowa

Kontakt dla wyborców

facebook — Andrzej Kamiński

Lista wyborcza/Okręg

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZEDSIĘBIORCY I MIESZKAŃCY RAZEM DLA LUBARTOWA/3

1. Dlaczego jestem najlepszym kandydatem?

Nie chcę oceniać sam siebie, niech wyborcy zadecydują w wyborach czy obdarzą mnie mandatem zaufania.

2. Jaka jest moja pozycja zawodowa?

specjalista ds. chłodnictwa

3. Dokładnie rozumiem, co to są publiczne środki i dlaczego musimy o nie dbać. 

Dokładnie rozumiem, co to są środki publiczne. Środki te powinny być tak wydawane, aby realizować potrzebne założenia i aby przy tym nie zadłużać miasta.

4. Nie od dziś interesuje mnie samorząd lokalny. Zabrałem głos w ważnych społecznie sprawach.

Nie miałem okazji zabierać głosu.

5. Zajmę się edukacją obywatelską: 

Nie

6. Prosimy wskazać maksymalnie 3 sprawy, które Pani/ Pana zdaniem wymagają pilnego załatwienia w gminie.

Poprawa bezpieczeństwa

Przyciągnięcie inwestorów, rozwój strefy ekonomicznej

Zwiększenie nakładów na oświatę

7. Prosimy wskazać maksymalnie 3 spośród postulatów wyborców, które są dla mnie priorytetem: 

Otwarcie się na głosy młodych ludzi.

8. Jaki główny cel według Pani/Pana gmina powinna realizować w najbliższych 4 latach?

Dokończenie rozpoczętych inwestycji, tworzenie nowych stref ekonomicznych oraz przyjaznych warunków dla inwestorów.

9. Które z wymienionych działań związanych z rozwojem infrastruktury publicznej powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji? 

h) Zapobieganie wypieraniu drobnego handlu i usług z atrakcyjnych finansowo rejonów

10. Co zmieniłaby Pani/ zmieniłby Pan w przestrzeni publicznej w gminie?

architekturę i urbanizację przestrzeni miasta

11. Jakie działania, związane z promocją miasta powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji? 

promocja lokalnych wytwórców

12. Jakie działania związane z organizacją komunikacji powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji?

Proponuję nawiązać współpracę z lokalnymi firmami zajmującymi się transportem osób.

13. W jaki sposób zamierza Pani/ Pan utrzymywać kontakt z wyborcami i informować obywateli o swojej działalności na rzecz gminy?

konsultacje społeczne

14. Czy Pani/Pana zdaniem radni kończącej się kadencji powinni podawać do publicznej wiadomości sprawozdanie z pracy w Radzie Miasta? 

Tak

15. Czy uważa Pani/Pan, że informacja o tym, jak każdy z radnych głosuje nad uchwałami na Sesjach Rady Miasta powinna być ogólnodostępna?

Tak