Wyniki wyszukiwania dla tagu: dotacje

Uchwały

Wyniki 1–10 z 21
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-29
Uchwała nr III/20/15 — UCHWAŁA NR III/20/15 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Lubartów na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich w kościele 0.0. Kapucynów p.w. św. Wawrzyńca w Lubartowie …III/20/15 UCHWAŁA NR III/20/15 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Lubartów na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich w kościele 0.0. Kapucynów p.w. św. Wawrzyńca w […] Lubartowie dotacje dotacje
dotacje
2. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-29
Uchwała nr III/16/15 — UCHWAŁA NR III/16/15 RADY MIAST A LUBARTÓW z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania …III/16/15 RADY MIAST A LUBARTÓW z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania […] dotacje dotacje
dotacje
3. Sesja nr 12 z dnia
2015-11-19
Uchwała nr XII/65/2015 — Uchwała NR XII/65/2015 z dnia 19 listopada 2015 roku — w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. …XII/65/2015 Uchwała NR XII/65/2015 z dnia 19 listopada 2015 roku - w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i […] wykorzystania. przedszkole dotacje dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza przedszkola dotacje
dotacje dzieci przedszkola
4. Sesja nr 15 z dnia
2016-03-22
Uchwała nr XV/85/2016 — Uchwała NR XV/85/2016 z dnia 22 marca 2016 roku — w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Lubartów na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich w kościele 0.0. Kapucynów p.w. św. Wawrzyńca w Lubartowie. …XV/85/2016 Uchwała NR XV/85/2016 z dnia 22 marca 2016 roku - w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Lubartów na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich w kościele 0.0. Kapucynów p.w. św. Wawrzyńca w Lubartowie. dotacje Kościół […] Kapucynów p.w. św. Wawrzyńca w Lubartowie kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia dotacje
dotacje kultura
5. Sesja nr 21 z dnia
2016-11-23
Uchwała nr XXI/129/2016 — Uchwała NR XXI/129/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku — w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania …XXI/129/2016 Uchwała NR XXI/129/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku - w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i […] wykorzystywania przedszkola niepubliczne kontrola dotacje
dotacje
6. Sesja nr 32 z dnia
2018-02-27
Uchwała nr XXXII/202/2018 — Uchwała NR XXXII/202/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku — w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania …XXXII/202/2018 Uchwała NR XXXII/202/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku - w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania Uchwała NR XXXII/202/2018 z […] dnia 27 lutego 2018 roku - w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dotacje niepubliczne podmioty do pkt 7b porządku obrad Projekt […] uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów…
oświata
7. Sesja nr 8 z dnia
2019-06-28
Uchwała nr VIII/49/2019 — Uchwała NR VIII/49/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego …NR VIII/49/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego dotacje
dotacje
8. Sesja nr 10 z dnia
2019-08-23
Uchwała nr X/82/2019 — Uchwała NR X/82/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku — w sprawie udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie. (w załączeniu wyniki głosowania) …do pkt 4j porządku obrad Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie. SP ZOZ […] X/82/2019 Uchwała NR X/82/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku - w sprawie udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie. (w załączeniu wyniki głosowania) Uchwała NR X/82/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku […] w sprawie udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie. (w załączeniu wyniki głosowania) dotacje zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
dotacje zdrowie
9. Sesja nr 14 z dnia
2019-11-26
Uchwała nr XIV/114/2019 — Uchwała NR XIV/114/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku — w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubartowskiemu na pokrycie części wydatków związanych z realizacją zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1539L polegająca na przebudowie i budowie chodnika w m. Lubartów (ul. Kopernika)" …powiatowej nr 1539L polegająca na przebudowie i budowie chodnika w m. Lubartów (ul. Kopernika)" chodnik, Kopernika, Powiat dotacje drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
dotacje drogi
10. Sesja nr 14 z dnia
2019-11-26
Uchwała nr XIV/116/2019 — Uchwała NR XIV/116/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku — zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie. …XIV/116/2019 Uchwała NR XIV/116/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie. Uchwała NR XIV/116/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku - zmieniająca uchwałę […] w sprawie udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie. SPZOZ dotacje zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
dotacje zdrowie
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Wyniki 1–7 z 7
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Samorząd bez tajemnic Vol. 1 – budżet 2018-11-13 …i przekazuje ją Burmistrzowi. Burmistrz może „korygować” budżet, czyli autopoprawiać, jeśli zmieni się wysokość subwencji, dotacji z budżetu państwa itd.   Co dalej? Przewodniczący Rady Miasta zwołuje sesję budżetową w takim terminie, żeby…
2. Jak dobrze nam… Realnie 2018-08-24 …miejsce). Dla porównania w Biłgoraju ta kwota wyniosła 1397,44 zł. Ci, to potrafią pozyskiwać dotacje.   Czy jesteśmy zamożni, jako samorząd? W tym rankingu pominięto wpływy z dotacji celowych np. inwestycyjnych, tych…
3. Raport o stanie gminy miasto Lubartów — Part II 2020-05-29 …w kwotę 350 000,00 zł .   Łącznie w 2018 roku podpisano 78 umów dotacji na zmianę sposobu ogrzewania. Ostatecznie zrealizowano 73 zadania, z czego: 61 zadań dotyczyło przejścia na ogrzewanie gazowe […] a 12 zadań polegało na podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej. Udzielono dotacji na łączną kwotę 347 569,78 zł. 2019 - W 2019 roku na cel określony w powyższej uchwale przeznaczono z budżetu miasta Lubart […] w kwotę 100 000,00 zł . Łącznie w 2019 roku podpisano 23 umowy dotacji na zmianę sposobu ogrzewania. Ostatecznie zrealizowano 21 zadań, z czego 20 zadań dotyczyło przejścia na ogrzewanie gazowe natomiast 1 zadanie polegało…
4. Sesja 10 VII kadencji 2019-08-20 …mu Statutu, h) zmian w wieloletniej prognozie finansowej, i) zmian w budżecie na 2019 rok, j) udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie.   5. Zamknięcie obrad. Z a p r a…
5. Doraźna Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów. Część 3 2019-10-11 …terytorialnego (…)2. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są ich dochody własne oraz subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. 3. Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego są określone w […] dochodów, określając pozycje, które w nich występują: - dochody własne ; - subwencja ogólna; - dotacje celowe z budżetu państwa. 2. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi jednostek samorządu terytorialnego są również […] środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej; 11) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego; 12) inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepis…
6. Zaproszenie — Sesja 19 VIII Kadencji 2020-04-28 …przez Miasto Lubartów , e) zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie , f) udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Lubartowie, g) zmian w wieloletniej prognozie finansowej, h) zmian w budżecie na…
7. Kronika przypadków w ogóle ze sobą nie związanych 2020-02-19 …w 2019 roku została zorganizowana w ramach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Taki jest tytuł umowy o dotację w wysokości 5 tys. zł dla Stowarzyszenia Sąsiedzi. Tak, czy owak nasze wnioski w ogóle […] to dlatego, że ta Komisja na przykład opiniuje wnioski o pozwolenie na sprzedaż alkoholu, oferty składane o dotacje w tym temacie, czy wydaje opinie do projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych […] Wniosek dotyczy formularzy PARPA i kopii wniosków składanych w trybie konkursowym i pozakonkursowym o dotacje w ramach tego Miejskiego Programu, wraz z listą przyznanych dotacji i kwot. Może jakaś, zgodnie z sugestią jednej…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Wyniki 1–3 z 3
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Jacek Tomasiak
Instalacje solarne, dotacja na pokrycie opłat za odpady za śmieci, plan gospodarki niskoemisyjnej
2015-07-21 …Instalacje solarne, dotacja na pokrycie opłat za odpady za śmieci, plan gospodarki niskoemisyjnej…
2.
Andrzej Zieliński
Dotacje na wyprawkę szkolną, reorganizacje placówek kultury, „Dbajmy o najmłodszych. Zmieniajmy gminy samorządu na lepsze”, opłata targowa, najem w trybie bezprzetargowym pomieszczeń użytkowych wielkości 8 25m2 budynku przy ul. Reja 14
2017-10-12 …zapytanie 2017-10-12 Dotacje na wyprawkę szkolną, reorganizacje placówek kultury, „Dbajmy o najmłodszych. Zmieniajmy gminy samorządu na lepsze”, opłata targowa, najem w trybie bezprzetargowym pomieszczeń użytkowych wielkości 8 25m2 budynku przy ul. Reja […] Dotacje na wyprawkę szkolną, reorganizacje placówek kultury, „Dbajmy o najmłodszych. Zmieniajmy gminy samorządu na lepsze”, opłata targowa, najem w trybie bezprzetargowym pomieszczeń użytkowych wielkości 8 25m2 budynku przy ul. Reja 14 Dotacje na wyprawkę szkolną…
3.
Jacek Tomasiak
Bieżące koszty funkcjonowania ZZO, Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej – deficyt, sprawozdanie z budżetu obywatelskiego, kolektory słoneczne, skutki przyszłych taryf za wodę i za ścieki, dotacja na modernizację obiektów, przetargi, Fundacja ds. Budownictwa Mieszkań dla Osób Ubogich, Programu Mieszkanie Plus.
2018-05-17 …Ziemi Lubartowskiej – deficyt, sprawozdanie z budżetu obywatelskiego, kolektory słoneczne, skutki przyszłych taryf za wodę i za ścieki, dotacja na modernizację obiektów, przetargi, Fundacja ds. Budownictwa Mieszkań dla Osób Ubogich, Programu Mieszkanie Plus. Bieżące koszty funkcjonowania […] Ziemi Lubartowskiej – deficyt, sprawozdanie z budżetu obywatelskiego, kolektory słoneczne, skutki przyszłych taryf za wodę i za ścieki, dotacja na modernizację obiektów, przetargi, Fundacja ds. Budownictwa Mieszkań dla Osób Ubogich, Programu Mieszkanie Plus…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników