Radni zmieniają nam Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

2023-06-08

Art. 23. — [Status prawny radnego. Kluby radnych] — Samorząd gminny.

Dziennik Ustaw Dz.U.2023.40 t.j.

Akt obowiązujący

Wersja od: 11 kwietnia 2023 r.

Art.  23.  [Status prawny radnego. Kluby radnych]

1. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.

2. Radni mogą tworzyć kluby radnych.

3. Klub radnych tworzy co najmniej 3 radnych.

4. Zasady działania klubów radnych określa statut gminy.

fot. BIP UM Lubartów

Liczymy na to, że Wasi Radni w ramach sprawowanego mandatu radnego, poinformowali mieszkańców o konsultacjach społecznych Projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lubartów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wrzucili do Waszej skrzynki ulotkę z zaproszeniem na konsultacje. Spotkali się z Wami i przegadali projekt zmian.

Tak było? 

Jeżeli jednak omyłkowo nikogo u Was nie było, ktoś przeoczył Waszą skrzynkę pocztową, nie spojrzeliście na tablicę ogłoszeń, zachęcamy do samodzielnej analizy dokumentów.