Przemysław Kural

2018-07-01

Dlaczego jestem najlepszym kandydatem?

Lubię pracować z ludźmi i dla ludzi. Nie jestem i nigdy nie byłem członkiem żadnej partii politycznej, nie jestem zależny. Jako emeryt mam sporo czasu, ciągle się rozwijam, szukam nowych wyzwań. Po 4 latach bycia Radnym Rady Powiatu mam doświadczenie polityczne. Uważam, że jestem skuteczny w działaniu. Słucham innych. Potrafię przyznać się do błędów, staram się wyciągać wnioski na przyszłość.

fot. Wspólnota Lubartowska

Kontakt dla wyborców

przemek1136@wp.pl, 607817839, spotkania osobiste po wcześniejszym uzgodnieniu albo w piątki (LOK 16.00-20.00 koło brydżowe), wtorki 16-18 zajęcia kulinarne Świetlica Stowarzyszenia "Nadzieja" ul.3 Maja 24A, http://www.wspolnotalubartowska.pl

Lista wyborcza/Okręg

KWW Wspólnota Lubartowska/Okręg nr 3

1. Dlaczego jestem najlepszym kandydatem?

Lubię pracować z ludźmi i dla ludzi. Nie jestem i nigdy nie byłem członkiem żadnej partii politycznej, nie jestem zależny. Jako emeryt mam sporo czasu, ciągle się rozwijam, szukam nowych wyzwań. Po 4 latach bycia Radnym Rady Powiatu mam doświadczenie polityczne. Uważam, że jestem skuteczny w działaniu. Słucham innych. Potrafię przyznać się do błędów, staram się wyciągać wnioski na przyszłość.

2. Jaka jest moja pozycja zawodowa?

Emeryt, Nauczyciel dyplomowany, Kierownik Świetlicy, uczyłem PO, Ochrony i Kształtowania Środowiska, EdB. Od 2014 r. członek Rady Powiatu.

3. Dokładnie rozumiem, co to są publiczne środki i dlaczego musimy o nie dbać. 

Albo musimy się zadłużać i żyć na kredyt albo musimy zwiększać wpływy do budżetu i ograniczać wydatki oraz szukać dodatkowych źródeł dochodów. Jeżeli jako miasto chcemy się rozwijać, musimy mądrze inwestować środki, którymi dysponujemy.

4. Nie od dziś interesuje mnie samorząd lokalny. Zabrałem głos w ważnych społecznie sprawach.

Udział w konsultacjach, rewitalizacja Parku Miejskiego. Utrzymanie czystości na ulicach zarządzanych przez Powiat Lubartowski. Dofinansowanie powołanej przez Starostwo SSR, parking przy szpitalu, bezpieczeństwo uczniów, bezpieczne skrzyżowania, budowa boisk przy RCEZ, podtopienia działek, szerszenie.

5. Zajmę się edukacją obywatelską: 

Tak

Jeśli tak, to poprzez: samodoskonalenie (znajomość: statutu miasta, prawa lokalnego, obowiązki radnego itp. udział w szkoleniach), organizowanie spotkań z wyborcami, nakłanianie do udziału w glosowaniach, spotkaniach, konsultacjach społecznych. Pomoc w pisaniu wniosków konkursowych, grantów.

6. Prosimy wskazać maksymalnie 3 sprawy, które Pani/ Pana zdaniem wymagają pilnego załatwienia w gminie.

Rozwiązanie problemu "starego żłobka"

Przyciągnięcie inwestorów, rozwój strefy ekonomicznej

7. Prosimy wskazać maksymalnie 3 spośród postulatów wyborców, które są dla mnie priorytetem: 

Wypełnianie swoich przyrzeczeń i spotkania z wyborcami.

Wyjście władzy do ludzi, mobilne spotkania.

8. Jaki główny cel według Pani/Pana gmina powinna realizować w najbliższych 4 latach?

Pozyskiwanie środków zewnętrznych (maluch+, senior+, programy drogowe, środki unijne), pozyskiwanie nowych terenów pod budownictwo i przemysł, szukanie nowych inwestorów w tym zagranicznych.

9. Które z wymienionych działań związanych z rozwojem infrastruktury publicznej powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji? 

a) Poprawienie jakości życia rodziców z dziećmi (żłobki, przedszkola, place zabaw)

b) Poprawienie jakości życia osób starszych

g) Usuwanie barier komunikacyjnych

10. Co zmieniłaby Pani/ zmieniłby Pan w przestrzeni publicznej w gminie?

Przeprowadzenie konsultacji społecznych i szybkie podjęcie decyzji w sprawie dalszych losów budynku po filii SP nr 1 (ul. Reja). Przyspieszenie działań związanych z obiektem "Starego Żłobka". Nawiązanie próby kontaktu z Gminą Żydowską (Teren Cicha/1 Maja) i pilna naprawa chodnika podniesionego przez korzenie drzew — stwarza to duże zagrożenie dla pieszych docierających do szpitala.

11. Jakie działania, związane z promocją miasta powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji? 

Spot reklamowy, atrakcyjna strona internetowa, Punkt IT, współpraca z gminami, pamiątki, oznakowanie zabytków, mapa interaktywna w centrum, promocja lokalnych firm, nowe tereny pod inwestycje, uzbrojenie terenu, promowanie miejscowych twórców.

12. Jakie działania związane z organizacją komunikacji powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji?

Konsultacje społeczne — poznanie potrzeb. Analiza kosztów. Komunikacja miejska czy prywatna? Pozyskanie środków zewnętrznych. Znalezienie w budżecie odpowiednich środków. Działania na dziś — aktualizacja rozkładów jazdy.

13. W jaki sposób zamierza Pani/ Pan utrzymywać kontakt z wyborcami i informować obywateli o swojej działalności na rzecz gminy?

Opisałem w kontakcie z wyborcami. Po wyborach, jeżeli KWW Wspólnota Lubartowska znajdzie uznanie w oczach wyborców zamierzamy założyć stowarzyszenie i zaprosimy do stałej współpracy większą liczbę mieszkańców miasta. Będziemy tez mieli w takiej sytuacji możliwość występowania o granty i otrzymywania dodatkowych pieniędzy na organizację imprez dla mieszkańców.

14. Czy Pani/Pana zdaniem radni kończącej się kadencji powinni podawać do publicznej wiadomości sprawozdanie z pracy w Radzie Miasta? 

Tak

15. Czy uważa Pani/Pan, że informacja o tym, jak każdy z radnych głosuje nad uchwałami na Sesjach Rady Miasta powinna być ogólnodostępna?

Nie wiem