Wyniki wyszukiwania dla tagu: odpady

Uchwały

Wyniki 1–10 z 31
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-09
Uchwała nr II/9/14 — Uchwała Nr II/9/14 Rady Miasta Lubartów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej …grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej ZKGZL odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
2. Sesja nr 6 z dnia
2015-04-28
Uchwała nr VI/35/15 — UCHWAŁA NR VI/35/15 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej …dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej ZKGZL Statut odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska statut zmiany statutu gminy…
odpady statut
3. Sesja nr 7 z dnia
2015-05-26
Uchwała nr VII/40/15 — UCHWAŁA NR VII/40/1S RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 26 maja 201Sr. w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody i opłaty abonamentowej dla grupy taryfowej gospodarstw domowych strefy uciążliwości składowiska odpadów w Nowodworze …sprawie ustalenia dopłat do ceny wody i opłaty abonamentowej dla grupy taryfowej gospodarstw domowych strefy uciążliwości składowiska odpadów w Nowodworze dopłaty Nowodwór woda i ścieki…
woda i ścieki
4. Sesja nr 7 z dnia
2015-05-26
Uchwała nr — Stanowisko Rady Miasta Lubartów w sprawie ustalania metody oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta …Stanowisko Rady Miasta Lubartów w sprawie ustalania metody oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta ZKGZL stanowisko radni odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór…
odpady radni
5. Sesja nr 16 z dnia
2016-05-17
Uchwała nr XVI/101/2016 — Uchwała NR XVI/101/2016 z dnia 17 maja 2016 roku — w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody i opłaty abonamentowej dla grupy taryfowej gospodarstw domowych strefy uciążliwości składowiska odpadów w Nowodworze …sprawie ustalenia dopłat do ceny wody i opłaty abonamentowej dla grupy taryfowej gospodarstw domowych strefy uciążliwości składowiska odpadów w Nowodworze Uchwała NR XVI/101/2016 z dnia 17 maja 2016 roku - w sprawie ustalenia dopłat do ceny […] wody i opłaty abonamentowej dla grupy taryfowej gospodarstw domowych strefy uciążliwości składowiska odpadów w Nowodworze Nowodwór dopłaty Projekt uchwały: w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody i opłaty abonamentowej dla grupy taryfowej gospodarstw domowych strefy […] uciążliwości składowiska odpadów w Nowodworze Projekt uchwały: w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody i opłaty abonamentowej dla grupy taryfowej gospodarstw domowych strefy uciążliwości składowiska odpadów w Nowodworze woda i ścieki…
woda i ścieki
6. Sesja nr 18 z dnia
2016-07-14
Uchwała nr XVIII/111/2016 — Uchwała NR XVIII/111/2016 z dnia 14 lipca 2016 roku — w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lubartów w zakresie nie objętym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej …zakresie nie objętym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej ZKGZL regulamin odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska porządek czystość, sprzątanie ulic…
odpady porządek
7. Sesja nr 23 z dnia
2017-02-22
Uchwała nr XXIII/146/2016 — Uchwała NR XXIII/146/2016 z dnia 22 lutego 2017 roku — w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/111/2016 z dnia 14 lipca 2016 r. dotyczącej "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lubartów w zakresie nieobjętym Regulaminem trzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej". …Miasta Lubartów w zakresie nieobjętym Regulaminem trzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej". odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
8. Sesja nr 10 z dnia
2015-09-18
Uchwała nr Brak — Projekt uchwały: w sprawie wystąpienia Gminy Miasto Lubartów ze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej …w sprawie wystąpienia Gminy Miasto Lubartów ze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej Brak ZKGZL, wystąpienie ze Związku odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
9. Sesja nr 1 z dnia
2018-11-23
Uchwała nr I/13/2018 — Uchwała NR I/13/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku — w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej (w załączeniu wyniki głosowania) …w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej (w załączeniu wyniki głosowania) ZKGZL odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce…
odpady prawo radni
10. Sesja nr 1 z dnia
2018-11-23
Uchwała nr I/12/2018 — Uchwała NR I/12/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku — w sprawie wniesienia sprzeciwu do uchwały nr XXVIII/100/2018 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie zamiany Statutu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej (w załączeniu wyniki głosowania) …listopada 2018r. w sprawie zamiany Statutu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej (w załączeniu wyniki głosowania) ZKGZL odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska statut zmiany statutu gminy…
odpady statut
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–6 z 6
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Marian Olesiejuk 2018-07-01 …dziś interesuje mnie samorząd lokalny. Zabrałem głos w ważnych społecznie sprawach. Głównie na temat gospodarki odpadami w mieście i regionie 5. Zajmę się edukacją obywatelską:  Nie 6. Prosimy wskazać maksymalnie 3 sprawy…
2. Sesja 28 VIII Kadencji 2017-08-31 …Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Informacja o funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami. 6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:  a) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych…
3. Ustawa o jawności życia publicznego? Ale co mnie to obchodzi? 2017-11-16 …Nasi mieszkańcy zapewne doskonale pamiętają „konsultacje” w sprawie sprzedaży Placu Piłsudskiego, czy lokalizacji Zakładu Zagospodarowania Odpadów. My też je doskonale pamiętamy. W tym sprawę w sądzie o udostępnienie opinii radcy prawnego […] mógł zażądać pokazania umów cywilnoprawnych od firmy zajmującej się gospodarką komunalną (np. wywozem odpadów). Po co? Ot, chociażby po to, żeby zobaczyć, czy kalkulacja stawek opłaty nie jest zawyżona…
4. Sesja 8 VIII Kadencji 2019-06-19 …terenie Miasta Lubartów; j) szczegółowego sposobu i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez […] właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Lubartów; k) podziału Gminy Miasto Lubartów na sektory odbierania odpadów komunalnych; l) odbierania odpadów komunalnych od […] właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w Gminie Miasto Lubartów ; m) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Lubart…
5. Referendum w Lubartowie 2019-09-09 …lnie konsekwencji owego wyjścia przy całkowitej bezczynności organu, jeżeli chodzi o tworzenie prawa miejscowego w zakresie zagospodarowania odpadów. Tak, jak w przypadku uchwały określającej Regulamin utrzymania porządku i czystości w gminie – konsultacje […] były niewystarczające, biorąc pod uwagę propozycje daleko idących zmian w zakresie gospodarki odpadami w mieście.   Większość deklaracji wyborczych opierała się na trosce o budżety domowe mieszkańców – obniżkach cen wywozu śmieci…
6. Przekazujemy zaproszenie. Sesja 14 VIII Kadencji. Projekty 2019-11-26 …f) uchylająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela […] nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Lubartów, g) uchylająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Miasto Lubartów na sektory odbierania odpadów komunalnych , h) uchylająca uchwałę w […] sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w Gminie Miasto Lubartów, i) uchylająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Wyniki 1–10 z 20
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Jacek Tomasiak
Chodnik przy ulicy Powstańców Warszawy, koszty wywozu odpadów, żłobek w Lubartowie, program „MALUCH plus”, co dzieje się ze starym żłobkiem, co dalej z Filią Nr 1, termomodernizacja obiektów, nagrody Burmistrza, osiedle Popiełuszki
2017-06-22 …Chodnik przy ulicy Powstańców Warszawy, koszty wywozu odpadów, żłobek w Lubartowie, program „MALUCH plus”, co dzieje się ze starym żłobkiem, co dalej z Filią Nr 1, termomodernizacja obiektów, nagrody Burmistrza, osiedle Popiełuszki Chodnik przy ulicy […] Powstańców Warszawy, koszty wywozu odpadów, żłobek w Lubartowie, program „MALUCH plus”, co dzieje się ze starym żłobkiem, co dalej z Filią Nr 1, termomodernizacja obiektów, nagrody Burmistrza, osiedle Popiełuszki…
2.
Kazimierz Majcher
Zakład Zagospodarowania Odpadami w Rokitnie, chodniki
2016-02-23 …Zakład Zagospodarowania Odpadami w Rokitnie, chodniki…
3.
Kazimierz Majcher
Koszty za wywóz odpadów
2017-02-22 …Koszty za wywóz odpadów
4.
Kazimierz Majcher
Ceny odpadów, fontanna, oświetlenie ulicy, łamanie przepisów
2017-03-29 …Ceny odpadów, fontanna, oświetlenie ulicy, łamanie przepisów…
5.
Wojciech Osiecki
Działki na osiedlu Kopernika, chodnik, ile śmieci zebrano od firm, dokumentacja na MOSiR, obniżenie cen wywozu odpadów w domkach jednorodzinnych, biuletyn „Lubartowiak”, ziemia po wykopach ma być utwardzona, Mieszkanie Plus, kamery obecnego monitoringu, sprawa parkingu w centrum miasta,
2017-03-29 …Działki na osiedlu Kopernika, chodnik, ile śmieci zebrano od firm, dokumentacja na MOSiR, obniżenie cen wywozu odpadów w domkach jednorodzinnych, biuletyn „Lubartowiak”, ziemia po wykopach ma być utwardzona, Mieszkanie Plus, kamery obecnego monitoringu, sprawa parkingu…
6.
Jan Ściseł
Przetarg na wywóz odpadów, budynek przy ul. Kościuszki, chodnik do osiedla przy Solbecie, nieruchomość przy ulicy Legionów po dawnym LOK-u, budynek po starym żłobku
2015-05-26 …Przetarg na wywóz odpadów, budynek przy ul. Kościuszki, chodnik do osiedla przy Solbecie, nieruchomość przy ulicy Legionów po dawnym LOK-u, budynek po starym żłobku…
7.
Jan Ściseł
Przeniesienie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
2017-02-22 …Przeniesienie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
8.
Jacek Tomasiak
Instalacje solarne, dotacja na pokrycie opłat za odpady za śmieci, plan gospodarki niskoemisyjnej
2015-07-21 …Instalacje solarne, dotacja na pokrycie opłat za odpady za śmieci, plan gospodarki niskoemisyjnej…
9.
Jacek Tomasiak
Odbiór odpadów: dlaczego nikt z nas nie wiedział o tym, że te specyfikacje podlegają takim konsultacjom? Oraz drugie pytanie: czy również konsultacjom podlegała specyfikacja w przypadku domków jednorodzinnych w przetargu, który odbył się kilka miesięcy temu?
2015-11-19 …Odbiór odpadów: dlaczego nikt z nas nie wiedział o tym, że te specyfikacje podlegają takim konsultacjom? Oraz drugie pytanie: czy również konsultacjom podlegała specyfikacja w przypadku domków jednorodzinnych w przetargu, który odbył się kilka miesięcy…
10.
Jacek Tomasiak
Kontrole Straży Miejskiej — umowy na wywóz odpadów, przedszkola, Rada Seniorów
2015-12-22 …Kontrole Straży Miejskiej - umowy na wywóz odpadów, przedszkola, Rada Seniorów…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników