Sesja 28 VIII Kadencji

2017-08-31
Zapraszamy do zapoznania się z projektami uchwał i dokumentami przygotowanymi na sierpniowe posiedzenie Rady Miasta Lubartów

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie  z a p r a s z a m   na  XXVIII  sesję Rady Miasta Lubartów, która odbędzie się w czwartek 31 sierpnia 2017 roku o godz. 17:00 wsali obrad Urzędu Miasta ul. Jana Pawła II 12.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja o funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami.
6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: 
a) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 8-Za Fabryką;
b) nadania nazwy dla ronda w Lubartowie;
c) nadania nazwy dla ronda w Lubartowie;
d) zmiany nazwy ulicy Sławińskiego położonej w Lubartowie;
e) zmiany nazwy ulicy Małgorzaty Fornalskiej Lubartowie;
f) zmiany nazwy ulicy Armii Ludowej położonej w Lubartowie;
g) zmiany nazwy ulicy J. Krasickiego położonej w Lubartowie;
h) zmiany nazwy ulicy Pawła Findera położonej w Lubartowie;
i) zmiany nazwy ulicy Czwartaków położonej w Lubartowie;
j) zmiany nazwy ulicy H. Sawickiej położonej w Lubartowie.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miasta Lubartów.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.
 

Z a p r a s z a m  mieszkańców miasta do udziału w sesji.

WICEPRZEWODNICZĄCY

RADY MIASTA

(-) Jan Ściseł