Wyniki wyszukiwania dla tagu: wybory

Uchwały

Wyniki 1–10 z 126
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-29
Uchwała nr III/17/15 — UCHWAŁA NR III/17/15 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Doraźnej Komisji REGULAMINOWO-STATUTOWEJ …roku w sprawie powołania Doraźnej Komisji REGULAMINOWO-STATUTOWEJ radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
2. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-09
Uchwała nr II/7/14 — UCHWAŁA NR II/7/14 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego KOMISJI OŚWIATY, KUL TURY, SPORTU I REKREACJI Rady Miasta Lubartów …OŚWIATY, KUL TURY, SPORTU I REKREACJI Rady Miasta Lubartów radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
3. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-09
Uchwała nr II/6/14 — UCHWAŁA NR II/6/14 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I PORZĄDKU PUBLICZNEGO Rady Miasta Lubartów …KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I PORZĄDKU PUBLICZNEGO Rady Miasta Lubartów radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
4. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-09
Uchwała nr II/8/14 — UCHWAŁA NR II/8/14 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego KOMISJI REWIZYJNEJ Rady Miasta Lubartów …składu liczbowego i osobowego KOMISJI REWIZYJNEJ Rady Miasta Lubartów radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
5. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-09
Uchwała nr II/5/14 — UCHWAŁA NR II/5/14 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego KOMISJI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA Rady Miasta Lubartów …KOMISJI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA Rady Miasta Lubartów radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
6. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-09
Uchwała nr II/4/14 — UCHWAŁA NR II/4/14 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I BUDOWNICTW A Rady Miasta Lubartów …KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I BUDOWNICTW A Rady Miasta Lubartów radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
7. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-09
Uchwała nr II/3/14 — UCHWAŁA NR II/3/14 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego KOMISJI BUDŻETOWEJ I INICJATYW GOSPODARCZYCH Rady Miasta Lubartów …osobowego KOMISJI BUDŻETOWEJ I INICJATYW GOSPODARCZYCH Rady Miasta Lubartów radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
8. Sesja nr 1 z dnia
2014-12-01
Uchwała nr I/1/14 — UCHWAŁA NR I/1/14 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA LUBARTÓW …I/1/14 UCHWAŁA NR I/1/14 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA LUBARTÓW radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
9. Sesja nr 1 z dnia
2014-12-01
Uchwała nr I/2/14 — UCHWAŁA NR I/2/14 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia l grudnia 2014 roku w sprawie określenia liczby i wyboru WICEPRZEWODNICZĄCYCH RADY MIASTA LUBARTÓW …UCHWAŁA NR I/2/14 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia l grudnia 2014 roku w sprawie określenia liczby i wyboru WICEPRZEWODNICZĄCYCH RADY MIASTA LUBARTÓW radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce…
radni
10. Sesja nr 4 z dnia
2015-03-03
Uchwała nr IV/26/15 — UCHWAŁA NR IV/26/15 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania …NR IV/26/15 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania wybory wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami
wybory
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Komisje

Wyniki 1–10 z 15
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Komisja
1. Komisja Budżetowa i Inicjatyw Gospodarczych …jednostek organizacyjnych podległych Radzie Miasta, 3) projektów zmian wysokości stawek podatków i opłat lokalnych 2015-01-15 WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO I ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI. ROZPATRZENIE WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK…
2. Komisja Planowania Przestrzennego i Budownictwa …zagospodarowania przestrzennego miasta, 4) planów realizacyjnych oraz rozwiązań urbanistycznych i architektoniczno-budowlanych opracowanych projektów. 2015-01-19 Wybór Przewodniczącego Komisji i Wiceprzewodniczącego Komisji 2015-02-26 Propozycje do planu pracy Komisji na rok…
3. Komisja Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska …lokalnego transportu zbiorowego, targowisk i hal targowych, cmentarzy gminnych i innych obiektów użyteczności publicznej. 2015-01-20 Wybór Przewodniczącego Komisji i Zastępcy Przewodniczącego Komisji 2015-03-30 PRZYJĘCIE PLANU PRACY KOMISJI NA ROK…
4. Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego …założeń programowych samorządu w zakresie ładu i porządku publicznego oraz działalności Straży Miejskiej. 2015-01-20 Wybór Przewodniczącego Komisji i Wiceprzewodniczącego Komisji 2015-02-24 Propozycje do planu pracy Komisji 2015-03-26 PRZYJĘCIE PLANU…
5. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji …oraz turystyką i rekreacją, a także stowarzyszeniami, placówkami i instytucjami upowszechniania kultury i sztuki. 2015-01-19 Wybór Przewodniczącego Komisji i Zastępcy Przewodniczącego Komisji 2015-02-24 Propozycje do planu pracy Komisji…
6. Komisja Rewizyjna …Komisja Rewizyjna 2015-01-16 Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji 2015-03-19 PRZYJĘCIE PLANU PRACU KOMISJI NA ROK 2015. Przyjęcie protokołu nr 1 z dnia 16 stycznia 2015r. 2015-05-14 Analiza wykonania budżetu…
7. Komisja Statutowa …Komisja Statutowa Komisja doraźna powoływana w razie potrzeby 2015-02-05 Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji. Propozycje zmian do Statutu Miasta Lubartów. 2015-03-05 PRZYJĘCIE TRYBU PRACY KOMISJI. PROPOZYCJE ZMIAN DO STATUTU MIASTA LUBARTÓW…
8. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji …Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2018-12-11 16 Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji 2019-06-19 Rozpatrzenie skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubartowie 2019-03-13 Przyjęcie planu pracy Komisji na…
9. Komisja Budżetowa i Inicjatyw Gospodarczych …Komisja Budżetowa i Inicjatyw Gospodarczych 2018-12-11 17:00 Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji. W wolnych wnioskach głos zabrali: Radny ANDRZEJ ZIELIŃSKI i Radny JACEK M. TOMASIAK 2019-01-30 17:00 Zapoznanie się…
10. Komisja Planowania Przestrzennego i Budownictwa …Komisja Planowania Przestrzennego i Budownictwa 2018-12-11 16:30 Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji. W wolnych wnioskach głos zabrali Radni: Jacek Mikołaj Tomasiak, Jan Ściseł, Tomasz Krówczyński, Wojciech Osiecki, Jacek Bednarski…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Aktualności

Wyniki 1–10 z 16
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1. Andrzej Michał Kamiński 2018-07-01 …Kamiński 2018-07-01 Dlaczego jestem najlepszym kandydatem? Nie chcę oceniać sam siebie, niech wyborcy zadecydują w wyborach czy obdarzą mnie mandatem zaufania. Kontakt dla wyborców facebook - Andrzej Kamiński Lista wyborcza/Okręg […] RAZEM DLA LUBARTOWA/3 1. Dlaczego jestem najlepszym kandydatem? Nie chcę oceniać sam siebie, niech wyborcy zadecydują w wyborach czy obdarzą mnie mandatem zaufania. 2. Jaka jest moja pozycja zawodowa? specjalista ds. chłodnictwa 3. Dokładnie…
2. Radnym być… 2017-08-23 …Anna Ścisłowska ze Stowarzyszenia 61, będąca koordynatorem zadania Głosuj świadomie w ramach Akcji Masz Głos, Masz Wybór w 2014 stwierdziła: Najlepszy kandydat, to kandydat, który już w kampanii chce się kontaktować z wyborcami. Postawiłyśmy w […] wczas, przed wyborami samorządowymi identyczne pytania wszystkim kandydatom, aby dać im równą szansę na zaprezentowanie się. Głosuj świadomie w Lubartowie Wcześniej zapytałyśmy wyborców, jakie problemy dostrzegają w mieście. Ankieta Rok […] po wyborach samorządowych 2014, byliśmy ciekawi, jak wygląda wzajemny stosunek nowo wybranych do mieszkańców i odwrotnie. Fizycznie niemożliwe jest, żeby radny miał wiedzę o wszystkich mieszkańcach swojego okręgu. Co nie znaczy, że…
3. Emilia Kamińska 2018-07-01 …Kamińska 2018-07-01 Dlaczego jestem najlepszym kandydatem? Nie chciałabym oceniać sama siebie. Niech wyborcy zadecydują w wyborach, czy obdarzą mnie mandatem zaufania. Kontakt dla wyborców facebook - Emilia Kamińska, emiliakam@interia.pl Lista wyborcza/Okr […] RAZEM DLA LUBARTOWA/4 1. Dlaczego jestem najlepszym kandydatem? Nie chciałabym oceniać sama siebie. Niech wyborcy zadecydują w wyborach, czy obdarzą mnie mandatem zaufania. 2. Jaka jest moja pozycja zawodowa? Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wykształcenie wyższe…
4. Artur Kuśmierzak 2018-07-01 …Artur Kuśmierzak 2018-07-01 Dlaczego jestem najlepszym kandydatem? Przyjaciele, znajomi, sąsiedzi zachęcali mnie do udziału w wyborach. Mówili, żebym wreszcie razem z grupą porządnych ludzi wziął sprawy miasta w swoje ręce […] lny Lubartów/4 1. Dlaczego jestem najlepszym kandydatem? Przyjaciele, znajomi, sąsiedzi zachęcali mnie do udziału w wyborach. Mówili, żebym wreszcie razem z grupą porządnych ludzi wziął sprawy miasta w swoje ręce […] lub poprzez komunikatory telefoniczne. Mój profil kandydata na facebook będzie również aktywny po wyborach jako profil Twojego radnego. 14. Czy Pani/Pana zdaniem radni kończącej się kadencji powinni podawać do publicznej…
5. Przemysław Kural 2018-07-01 …z wyborcami i informować obywateli o swojej działalności na rzecz gminy? Opisałem w kontakcie z wyborcami. Po wyborach, jeżeli KWW Wspólnota Lubartowska znajdzie uznanie w oczach wyborców zamierzamy założyć stowarzyszenie…
6. Tomasz Wawruch 2018-07-01 …Wawruch 2018-07-01 Dlaczego jestem najlepszym kandydatem? Nie chcę oceniać sam siebie niech wyborcy zadecydują w wyborach czy obdarza mnie mandatem zaufania. Kontakt dla wyborców tomek.wawruch@wp.pl Lista wyborcza/Okręg KOMITET WYBORCZY […] RAZEM DLA LUBARTOWA/4 1. Dlaczego jestem najlepszym kandydatem? Nie chcę oceniać sam siebie niech wyborcy zadecydują w wyborach czy obdarza mnie mandatem zaufania. 2. Jaka jest moja pozycja zawodowa? Dyr. do spraw produkcji…
7. Wyborców okręgu 7 niedługo czekają wybory uzupełniające 2017-06-21 …Wyborców okręgu 7 niedługo czekają wybory uzupełniające Już dziś możemy zapowiedzieć publikację wystąpienia odchodzącego Radnego Pana Piotra Skubiszewskiego, który na naszą prośbę zgodził się napisać kilka zdań na temat trzyletniej pracy w Lubartowskim samorządzie […] Nadrzeczna, Osikowa, Sławińskiego, Świerkowa, Topolowa, Wierzbowa. Tym, którzy już zapomnieli, kto chciał ich reprezentować w wyborach 2014, przypominamy kandydatury i rozkład głosów.  Stawiamy sobie kilka pytań: Czy osoby, kt […] okręgu 7. Trochę nas to dziwi, że Krzysztof Paśnik nie zdecydował się na wprawkę w Radzie, przed wyborami w 2018 roku. Zarekomendował za to, w lokalnej telewizji, kandydaturę Grzegorza Szyszki, co pozwala sądzić, że…
8. Marcin Bajer KWW Niezależni Razem 2017-08-23 …Marcin Bajer KWW Niezależni Razem 2017-08-23 W związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miasta Lubartów, zapowiedzieliśmy, że poprosimy kandydatów na radnych o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań. Marcin Bajer Spośród […] wybranie trzech: - Jakie ma Pan doświadczenie w działalności społecznej, samorządowej? - Dlaczego zdecydował się Pan wziąć udział w wyborach? - Czy w przypadku uzyskania liczby głosów niewystarczającej do objęcia mandatu radnego, zamierza Pan czynnie…
9. Grzegorz Szyszko KWW Wspólny Lubartów 2017-08-23 …Grzegorz Szyszko KWW Wspólny Lubartów 2017-08-23 W związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miasta Lubartów,zapowiedzieliśmy, że poprosimy kandydatów na radnych o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań. Grzegorz Szyszko Spośród […] wybranie trzech: - Jakie ma Pan doświadczenie w działalności społecznej, samorządowej? - Dlaczego zdecydował się Pan wziąć udział w wyborach? - Czy w przypadku uzyskania liczby głosów niewystarczającej do objęcia mandatu radnego, zamierza Pan czynnie…
10. Tomasz Krówczyński KWW Wspólnota Lubartowska 2017-08-23 …Tomasz Krówczyński KWW Wspólnota Lubartowska 2017-08-23 W związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miasta Lubartów, zapowiedzieliśmy, że poprosimy kandydatów na radnych o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań. Spośród kwestii, o […] wybranie trzech: - Jakie ma Pan doświadczenie w działalności społecznej, samorządowej? - Dlaczego zdecydował się Pan wziąć udział w wyborach? - Czy w przypadku uzyskania liczby głosów niewystarczającej do objęcia mandatu radnego, zamierza Pan czynnie […] w a zabawy w politykę należy zostawić partiom. 2. Dlaczego zdecydował się Pan wziąć udział w wyborach? Jest szansa na realizację kilku niewielkich przedsięwzięć infrastrukturalnych istotnych dla mieszkańców mojego okręgu oraz kilku…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Aktywność

Inne strony

Brak wyników