Artur Kuśmierzak

2018-07-01

Dlaczego jestem najlepszym kandydatem?

Przyjaciele, znajomi, sąsiedzi zachęcali mnie do udziału w wyborach. Mówili, żebym wreszcie razem z grupą porządnych ludzi wziął sprawy miasta w swoje ręce zamiast ciągle narzekać na obecną władzę. Postanowiłem dołączy do drużyny Krzysztofa Paśnika. Wydaje mi się, że Krzysztof Paśnik ma szczere intencje i nie robi tego dla pieniędzy, a dla mnie to jest bardzo ważne.

fot. Wspólny Lubartów

Kontakt dla wyborców

artur.kusmierzak@gmail.com, https://www.facebook.com/KusmierzakArturLubartow/

Lista wyborcza/Okręg

KWW Wspólny Lubartów/4

1. Dlaczego jestem najlepszym kandydatem?

Przyjaciele, znajomi, sąsiedzi zachęcali mnie do udziału w wyborach. Mówili, żebym wreszcie razem z grupą porządnych ludzi wziął sprawy miasta w swoje ręce zamiast ciągle narzekać na obecną władzę. Postanowiłem dołączy do drużyny Krzysztofa Paśnika. Wydaje mi się, że Krzysztof Paśnik ma szczere intencje i nie robi tego dla pieniędzy, a dla mnie to jest bardzo ważne.

2. Jaka jest moja pozycja zawodowa?

Prywatny przedsiębiorca, Manager dużej firmy transportowej. Absolwent studiów doktoranckich AE Poznań Transport i Logistyka,mgr ekonomii

3. Dokładnie rozumiem, co to są publiczne środki i dlaczego musimy o nie dbać. 

Jestem za pełną transparentnością funkcjonowania Urzędu Miasta, bo miasto należy do ludzi, a nie radnych, burmistrzów, prezesów czy dyrektorów. Sprawowanie mandatu radnego traktuję jako misję odzyskiwania przez obywateli wpływu na rozwój miasta.

4. Nie od dziś interesuje mnie samorząd lokalny. Zabrałem głos w ważnych społecznie sprawach.

Jestem autorem projektu bezpieczne przejścia dla pieszych, który zdobył rekordowe w historii miasta Lubartowa 663 głosy w głosowaniu do budżetu obywatelskiego 2017r. W 2016 roku byłem członkiem komisji ds. budżetu obywatelskiego. Budżet obywatelski musi być wreszcie realizowany.

5. Zajmę się edukacją obywatelską: 

Tak

6. Prosimy wskazać maksymalnie 3 sprawy, które Pani/ Pana zdaniem wymagają pilnego załatwienia w gminie.

Poprawa jakości dróg

Poprawa bezpieczeństwa

Przyciągnięcie inwestorów, rozwój strefy ekonomicznej

7. Prosimy wskazać maksymalnie 3 spośród postulatów wyborców, które są dla mnie priorytetem: 

Wypełnianie swoich przyrzeczeń i spotkania z wyborcami.

Otwarcie się na głosy młodych ludzi.

Wyjście władzy do ludzi, mobilne spotkania.

8. Jaki główny cel według Pani/Pana gmina powinna realizować w najbliższych 4 latach?

Budowa lokalnych dróg, chodników, oświetlenia oraz bezpiecznych przejść dla pieszych w mieście. Promocja miasta przez turystykę, stworzenie cyklicznego kalendarza imprez, ściąganie inwestorów, którzy stworzą nowe miejsca pracy.

9. Które z wymienionych działań związanych z rozwojem infrastruktury publicznej powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji? 

a) Poprawienie jakości życia rodziców z dziećmi (żłobki, przedszkola, place zabaw)

b) Poprawienie jakości życia osób starszych

g) Usuwanie barier komunikacyjnych

10. Co zmieniłaby Pani/ zmieniłby Pan w przestrzeni publicznej w gminie?

Zależy mi na tym, żeby miasto, w którym dorastają moje dzieci i z którym jestem związany, tętniło życiem, żeby ludzie byli szczęśliwi, uśmiechali się do siebie, a nie odwracali plecami. Może tak być, jeśli będą odpowiednio dobrze zarabiać, chodzić prostymi chodnikami i jeździć po równych ulicach. Będę radnym, który zawsze będzie mówił to, co myśli. Rada Miasta musi stać się organem kontrolnym z prawdziwego zdarzenia. Dziś jest maszynką do głosowania.

11. Jakie działania, związane z promocją miasta powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji? 

Promocja miasta poprzez stworzenie kalendarza cyklicznych imprez oraz wydarzeń kulturalnych, sportowych z którymi będzie kojarzony Lubartów w Polsce i na świecie. Intensywna współpraca z miastami partnerskimi, organizacjami turystycznymi w Europie.

12. Jakie działania związane z organizacją komunikacji powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji?

Mam pomysł na kompleksowy projekt komunikacji miejskiej oparty na tym jak jest to realizowane w europejskich miastach, komunikacja będzie oparta na wzór skibusów w Livigno, z kolorami linii z dużą liczbą przystanków, obsługiwana nowoczesnymi busami

13. W jaki sposób zamierza Pani/ Pan utrzymywać kontakt z wyborcami i informować obywateli o swojej działalności na rzecz gminy?

Będę radnym dostępny dla mieszkańców, każdy będzie mógł się do mnie zgłosić ze swoim problemem lub pomysłem który warto w mieście zrealizować. Preferuję kontakt telefoniczny, mailowy, lub poprzez komunikatory telefoniczne. Mój profil kandydata na facebook będzie również aktywny po wyborach jako profil Twojego radnego.

14. Czy Pani/Pana zdaniem radni kończącej się kadencji powinni podawać do publicznej wiadomości sprawozdanie z pracy w Radzie Miasta? 

Tak

15. Czy uważa Pani/Pan, że informacja o tym, jak każdy z radnych głosuje nad uchwałami na Sesjach Rady Miasta powinna być ogólnodostępna?

Tak