Tomasz Wawruch

2018-07-01

Dlaczego jestem najlepszym kandydatem?

Nie chcę oceniać sam siebie niech wyborcy zadecydują w wyborach czy obdarza mnie mandatem zaufania.

Kontakt dla wyborców

tomek.wawruch@wp.pl

Lista wyborcza/Okręg

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZEDSIĘBIORCY I MIESZKAŃCY RAZEM DLA LUBARTOWA/4

1. Dlaczego jestem najlepszym kandydatem?

Nie chcę oceniać sam siebie niech wyborcy zadecydują w wyborach czy obdarza mnie mandatem zaufania.

2. Jaka jest moja pozycja zawodowa?

Dyr. do spraw produkcji

3. Dokładnie rozumiem, co to są publiczne środki i dlaczego musimy o nie dbać. 

Dokładnie rozumiem co to są środki publiczne. Środki te powinny być wydawane tak aby wszystkie komórki w mieście dostały tyle środków co pozwoliło by im zrealizować swoje założenia tak aby nie zadłużyć miasta

4. Nie od dziś interesuje mnie samorząd lokalny. Zabrałem głos w ważnych społecznie sprawach.

Nie zbierałem głosu

5. Zajmę się edukacją obywatelską: 

Tak

Jeśli tak, to poprzez: Poprzez współprace z różnymi instytucjami

6. Prosimy wskazać maksymalnie 3 sprawy, które Pani/ Pana zdaniem wymagają pilnego załatwienia w gminie.

Poprawa jakości dróg

Przyciągnięcie inwestorów, rozwój strefy ekonomicznej

Podatki lokalne

7. Prosimy wskazać maksymalnie 3 spośród postulatów wyborców, które są dla mnie priorytetem: 

Wypełnianie swoich przyrzeczeń i spotkania z wyborcami.

Otwarcie się na głosy młodych ludzi.

Zmiana godzin konsultacji społecznych na odpowiednie dla mieszkańców.

8. Jaki główny cel według Pani/Pana gmina powinna realizować w najbliższych 4 latach?

Dokończenie rozpoczętych inwestycji i pozyskiwanie większej ilości środków unijnych oraz tworzenie nowych stref ekonomicznych.

9. Które z wymienionych działań związanych z rozwojem infrastruktury publicznej powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji? 

a) Poprawienie jakości życia rodziców z dziećmi (żłobki, przedszkola, place zabaw)

b) Poprawienie jakości życia osób starszych 

f) Rozwój infrastruktury społecznej w dzielnicach z problemami społecznym

10. Co zmieniłaby Pani/ zmieniłby Pan w przestrzeni publicznej w gminie?

Dokończyć sprawę byłego żłobka w centrum miasta, zadbać o wizerunek cmentarza żydowskiego przy ul. Cichej.

11. Jakie działania, związane z promocją miasta powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji? 

Uczestniczyć w większej ilości imprez promujących miasta promocja lokalnych wytwórców z produktami regionalnymi.

12. Jakie działania związane z organizacją komunikacji powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji?

Rozmowy z prywatnymi przewoźnikami.

13. W jaki sposób zamierza Pani/ Pan utrzymywać kontakt z wyborcami i informować obywateli o swojej działalności na rzecz gminy?

Poprzez konsultacje społeczne.

14. Czy Pani/Pana zdaniem radni kończącej się kadencji powinni podawać do publicznej wiadomości sprawozdanie z pracy w Radzie Miasta? 

tak

15. Czy uważa Pani/Pan, że informacja o tym, jak każdy z radnych głosuje nad uchwałami na Sesjach Rady Miasta powinna być ogólnodostępna?

tak