Grzegorz Szyszko KWW Wspólny Lubartów

Grzegorz Szyszko
2017-08-23
W związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miasta Lubartów,zapowiedzieliśmy, że poprosimy kandydatów na radnych o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań.

Spośród kwestii, o które warto byłoby zapytać, zdecydowałyśmy się na wybranie trzech:
- Jakie ma Pan doświadczenie w działalności społecznej, samorządowej?
- Dlaczego zdecydował się Pan wziąć udział w wyborach?
- Czy w przypadku uzyskania liczby głosów niewystarczającej do objęcia mandatu radnego, zamierza Pan czynnie uczestniczyć w funkcjonowaniu samorządu? I na czym ta działalność ewentualnie będzie polegała.