Wyniki wyszukiwania dla tagu: burmistrz

Uchwały

Wyniki 1–10 z 40
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-09
Uchwała nr II/10/14 — UCHWAŁA NR II/10/14 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia BURMISTRZA MIAST A LUBARTÓW …II/10/14 UCHWAŁA NR II/10/14 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia BURMISTRZA MIAST A LUBARTÓW Burmistrz burmistrz głównie absolutorium i wynagrodzenie…
burmistrz
2. Sesja nr 12 z dnia
2015-11-19
Uchwała nr NR XII/74/2015 — z dnia 19 listopada 2015 roku — w sprawie zapewnienia odrębnej obsługi prawnej Rady Miasta Lubartów. Uchwała uchylona …listopada 2015 roku - w sprawie zapewnienia odrębnej obsługi prawnej Rady Miasta Lubartów. Uchwała uchylona obsługa prawna burmistrz głównie absolutorium i wynagrodzenie radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
burmistrz radni
3. Sesja nr 13 z dnia
2015-12-22
Uchwała nr XIII/77/2015 — Uchwała NR XIII/77/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku — w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Lubartów. …XIII/77/2015 Uchwała NR XIII/77/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku - w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Lubartów. skarga burmistrz głównie absolutorium i wynagrodzenie…
burmistrz
4. Sesja nr 17 z dnia
2016-06-22
Uchwała nr XVII/108/2016 — Uchwała NR XVII/108/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku — w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok …XVII/108/2016 Uchwała NR XVII/108/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku - w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok absolutorium burmistrz głównie absolutorium i wynagrodzenie budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu…
budżet burmistrz
5. Sesja nr 19 z dnia
2016-09-12
Uchwała nr XIX/113/2016 — UCHWALA NR XIX/113/2016 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 12 września 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Lubartów. …UCHWAŁA NR XIX/113/2016 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 12 września 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Lubartów. UCHWALA NR XIX/113/2016 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 12 września 2016 r. w sprawie rozpatrzenia […] skargi na Burmistrza Miasta Lubartów. skarga Projekt uchwały: w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Lubartów Projekt uchwały: w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Lubartów burmistrz głównie absolutorium i wynagrodzenie…
burmistrz
6. Sesja nr 26 z dnia
2017-06-22
Uchwała nr Absolutorium — w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok …do pkt 6b porządku obrad w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok w sprawie […] udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok Absolutorium absolutorium burmistrz głównie absolutorium i wynagrodzenie…
burmistrz
7. Sesja nr 28 z dnia
2017-08-31
Uchwała nr XXVIII/178/2017 — UCHWAŁA NR XXVIII/178/2017 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Lubartów …UCHWAŁA NR XXVIII/178/2017 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Lubartów UCHWAŁA NR XXVIII/178/2017 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia […] skargi na Burmistrza Miasta Lubartów skarga burmistrz głównie absolutorium i wynagrodzenie…
burmistrz
8. Sesja nr 30 z dnia
2017-11-22
Uchwała nr XXX/188/2017 — Uchwała NR XXX/188/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku — w sprawie ustalenia wynagrodzenia BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW …XXX/188/2017 Uchwała NR XXX/188/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku - w sprawie ustalenia wynagrodzenia BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW Uchwała NR XXX/188/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku - w sprawie ustalenia wynagrodzenia BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW wynagrodzenie, podwyżka […] burmistrz głównie absolutorium i wynagrodzenie…
burmistrz
9. Sesja nr 8 z dnia
2015-06-23
Uchwała nr Brak — UCHWAŁA RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 2015 roku — w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok …do pkt 7e porządku obrad UCHWAŁA RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 2015 roku - w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok UCHWAŁA RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 2015 roku […] w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok UCHWAŁA RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 2015 roku - w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za […] rok UCHWAŁA RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 2015 roku - w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok Brak absolutorium burmistrz głównie absolutorium i wynagrodzenie…
burmistrz
10. Sesja nr 33 z dnia
2018-03-28
Projekt uchwały nr do pkt 5a porządku obrad — Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Lubartów …do pkt 5a porządku obrad Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Lubartów Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Lubartów burmistrz głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
burmistrz skargi
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Wyniki 1–5 z 5
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Budżetowa i Inicjatyw Gospodarczych …pod głosowanie mieszkańców oraz listy projektów zaopiniowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem. 2016-01-18 Zapoznanie z pismem Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 11 stycznia 2016r. i zajęcie stanowiska Komisji. Podjęcie decyzji o odrzuceniu lub dopuszczeniu […] Wydanie opinii odnośnie projektu uchwały w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Lubartowie. 2016-09-07 Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia kwoty dotyczącej Budżetu Obywatelskiego na 2017r. Jest to kwota 638 tys. zł. co […] własnych budżetu Miasta Lubartów. Ponadto do kompetencji Rady należy wskazanie 3 przedstawicieli Rady do pracy Zespołu, który Burmistrz powołuje w sprawie opiniowania złożonych projektów w ramach budżetu obywatelskiego. Wydanie opinii w sprawie projektu uchwały dotyczącego…
2. Komisja Rewizyjna …Analiza wykonania budżetu Miasta Lubartów za 2014 r. Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta. Przydział członków Komisji do Zespołów Kontrolnych. 2016-03-10 Omówienie wyników przeprowadzonych kontroli. Sprawozdanie z pracy komisji za […] Analiza wykonania budżetu Miasta Lubartów za 2015 r. Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta. Przydział członków Komisji do Zespołów Kontrolnych. 2016-08-10 Rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Lubartów. 2016-09-12 Przyjęcie […] projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Lubartów. 2015-12-11 Rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Lubartów. Maria Kozak Krzysztof Żyśko Grzegorz Siwek Wojciech Osiecki Kazimierz Majcher Piotr Kusyk Zbigniew Gałązka…
3. Komisja Budżetowa i Inicjatyw Gospodarczych …IV sesji Rady Miasta Lubartów. W wolnych wnioskach głos zabrali: Radny JACEK MIKOŁAJ TOMASIAK, Radny MAREK POLICHAŃCZUK, BURMISTRZ Krzysztof Paśnik, Radny ANDRZEJ ZIELIŃSKI 2019-03-11 16:45 Przyjęcie planu pracy Komisji na rok…
4. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji …Rady Miasta Lubartów. W wolnych wnioskach głos zabrał radny Tomasz Krówczyński, Przewodniczący Komisji Andrzej Zieliński oraz Zastępca Burmistrza Miasta Lubartów – Jakub Wróblewski 2019-04-08 18:00 Kalendarz imprez i uroczystości miejskich w 2019r.: terminy […] Wolne wnioski. Głos w punkcie wolne wnioski zabrali radni: TOMASZ KRÓWCZYŃSKI, ELŻBIETA MIZIO, BEATA PASIKOWSKA oraz Zastępca Burmistrza Pan Jakub Wróblewski…
5. Doraźna Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów …Gminy Miasto Lubartów konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta. 19:384. Wniosek do Burmistrza Miasta Lubartów o podjęcie działań formalnych i organizacyjnych związanych z proponowanymi przez Komisję Zasadami i Trybem Przeprowadzania […] Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów" Weryfikacja i korekta wniosku do Burmistrza Miasta Lubartów o podjęcie działań formalnych i organizacyjnych związanych z proponowanymi przez Komisję "Zasadami i trybem przeprowadzania […] Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów". Weryfikacja i korekta wniosku do Burmistrza Miasta Lubartów o podjęcie działań formalnych i organizacyjnych związanych z proponowanymi przez Komisję ,,Zasadami i trybem przeprowadzania…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–10 z 55
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Tytuł Data
1. Sesja 23 VII Kadencji 2017-02-22 …Porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Rozpatrzenie propozycji mieszkańców oraz propozycji Komisji Infrastruktury Technicznej i…
2. Kiedyś musiał być ten pierwszy raz. Ale musiał? 2018-03-11 …pracodawca i tak jest odpowiedzialny za swoich pracowników, ale w tym wypadku nawet bardziej, ponieważ Burmistrz naszą skargę odrzucił. Tym samym, trzeba przyznać – przyjął całkowitą odpowiedzialność za takie, a nie inne funkcjonowanie […] się domyśli, czy coś… Nie możemy i nie będziemy zgadzać się z takim podejściem. Dlatego, skoro Burmistrz uważa, że Biuro do spraw współpracy, nie jest odpowiedzialne za współpracę, ani za […] brak współpracy – napisaliśmy skargę na przełożonego. Czyli Burmistrza, który uchybień nie widzi, a tym samym uznaje, że wszystko dobrze działa. My zobaczymy, jak działa Rada Miasta, do której…
3. Sesja 24 VII Kadencji 2017-03-21 …Porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016r. oraz…
4. Samorząd bez tajemnic Vol. 1 – budżet 2018-11-13 …dla przedłużenia kadencji ustawą był ten, dotyczący realizacji budżetu w roku powyborczym. Bo jest on przygotowywany przez Burmistrza, który w tymże roku może ustępować. Nic w tym złego, w końcu mamy ciągłość władzy […] Ale fakt, jest fakt.   Jak to wygląda? Burmistrz wydaje zarządzenie, na mocy, którego jednostki budżetowe, komórki organizacyjne (czyli wydziały Urzędu Miasta itd.), instytucje kultury muszą przygotować i przekazać informacje, dotyczące […] dnia 15 października 2018 r. Dlatego, że ich budżety wchodzą w skład budżetu miejskiego. A dokładnie: Zarządzenie Burmistrza Miasta  Następnie, do 15 listopada Burmistrz opracowuje projekt budżetu miasta i przedstawia go do zaopiniowania Regionalnej…
5. Marek Szymczak 2018-07-01 …starszych  Usuwanie barier komunikacyjnych  10. Co zmieniłaby Pani/ zmieniłby Pan w przestrzeni publicznej w gminie? Burmistrza i połowę radnych 11. Jakie działania, związane z promocją miasta powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez…
6. Bogdan Mileszczyk 2018-07-01 …w gminie? 1. Czystość i porządek. 2. Inwestycje lokalne o ile na to pozwoli budżet. Otwarcie Nowego Burmistrza i RM na bezpośredni a nie udawany kontakt z mieszkańcami. 11. Jakie działania, związane z promocją miasta…
7. Artur Kuśmierzak 2018-07-01 …dbać.  Jestem za pełną transparentnością funkcjonowania Urzędu Miasta, bo miasto należy do ludzi, a nie radnych, burmistrzów, prezesów czy dyrektorów. Sprawowanie mandatu radnego traktuję jako misję odzyskiwania przez…
8. Droga Wschodnia — vol. X 2018-04-04 …Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach został złożony przez pełnomocnika Burmistrza Miasta Lubartów -Pana Marcina Dobek - Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek, ul. Matejki…
9. Sesja 26 VII Kadencji 2017-06-22 …Porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Lubart […] finansowego  wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubartów za 2016 rok ; b) udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.   7. Odpowiedzi na interpelacje…
10. Wyborców okręgu 7 niedługo czekają wybory uzupełniające 2017-06-21 …kandydatów? W zasadzie możemy mówić tylko o odkurzaniu w dwóch Komitetach: Burmistrza Bodziackiego i Wiceburmistrza Szumca, czyli o Komitecie PiS-u i Wspólnoty Lubartowskiej. Kandydat PO jest […] roku. Zarekomendował za to, w lokalnej telewizji, kandydaturę Grzegorza Szyszki, co pozwala sądzić, że kandydat na burmistrza pozostaje bez zmian, a do gry wchodzi nowa osoba.  www.pkw.gov.pl…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Aktywność

Wyniki 1–10 z 84
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lp. Tytuł Data
1.
Jacek Tomasiak
Chodnik przy ulicy Powstańców Warszawy, koszty wywozu odpadów, żłobek w Lubartowie, program „MALUCH plus”, co dzieje się ze starym żłobkiem, co dalej z Filią Nr 1, termomodernizacja obiektów, nagrody Burmistrza, osiedle Popiełuszki
2017-06-22 …MALUCH plus”, co dzieje się ze starym żłobkiem, co dalej z Filią Nr 1, termomodernizacja obiektów, nagrody Burmistrza, osiedle Popiełuszki Chodnik przy ulicy Powstańców Warszawy, koszty wywozu odpadów, żłobek w Lubartowie, program „MALUCH plus”, co […] dzieje się ze starym żłobkiem, co dalej z Filią Nr 1, termomodernizacja obiektów, nagrody Burmistrza, osiedle Popiełuszki…
2.
Kazimierz Majcher
Odpowiedź Burmistrza na zapytanie zgłoszone na XVI sesji Rady Miasta Lubartów w dniu 17 maja 2016 roku. informuję, że parking przy ul.Cichej na wysokości budynku Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie.
2016-06-13 …Odpowiedź Burmistrza na zapytanie zgłoszone na XVI sesji Rady Miasta Lubartów w dniu 17 maja 2016 roku. informuję, że parking przy ul.Cichej na wysokości budynku Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie…
3.
Grzegorz Siwek
dotyczy: pytania na XXIII Sesji Rady Miejskiej w Lubartowie w dniu 22.02.2017r. w sprawie zaawansowania wykupu działek przeznaczonych pod drogi gminne w osiedlu "Ogrody"
2017-03-08 …w dniu 22.02.2017r. w sprawie zaawansowania wykupu działek przeznaczonych pod drogi gminne w osiedlu "Ogrody" Odpowiedź Burmistrza
4.
Marek Polichańczuk
Ul. Obywatelska — możliwości czasowego wyłączenia postoju
2015-11-19 …Ul. Obywatelska - możliwości czasowego wyłączenia postoju 2015-11-19 W treści uchwały odpowiedź zastępcy burmistrza. drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
5.
Jan Ściseł
W załączeniu przesyłam odpowiedź na Pana zapytanie zadane podczas XVIII sesji Rady Miasta Lubartów w dniu 14.07.2016 r. dotyczące budowy obiektów sportowych przy ul. Parkowej.
2016-07-29 …XVIII sesji Rady Miasta Lubartów w dniu 14.07.2016 r. dotyczące budowy obiektów sportowych przy ul. Parkowej. Odpowiedź Burmistrza
6.
Jan Ściseł
dotyczy: pytania na XXI Sesji Rady Miasta w Lubartowie w dniu 23.11.2016 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości rolnej położonej w Pałecznicy gm. Niedźwiada, stanowiącej własność Gminy Miasto Lubartów.
2016-11-28 …r. w sprawie dzierżawy nieruchomości rolnej położonej w Pałecznicy gm. Niedźwiada, stanowiącej własność Gminy Miasto Lubartów. Odpowiedź Burmistrza
7.
Jan Ściseł
W odpowiedzi na zapytanie zgłoszone przez Pana na XII Sesji Rady Miasta w dniu 19 listopada 2015 roku niniejszym informuję, że album poświęcony pobytowi Kardynała Glempa w Lubartowie w roku 2011 został wydany w 30 egzemplarzach
2015-12-03 …że album poświęcony pobytowi Kardynała Glempa w Lubartowie w roku 2011 został wydany w 30 egzemplarzach Odpowiedź Burmistrza
8.
Grzegorz Gregorowicz
Odpowiadając na zapytanie zgłoszone na XVI sesji Rady Miasta Lubartów w dniu 17 maja 2016 roku informuję, że parking przy ul.Cichej na wysokości budynku Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie
2016-06-13 …maja 2016 roku informuję, że parking przy ul.Cichej na wysokości budynku Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie Odpowiedź Burmistrza
9.
Andrzej Zieliński
Strategia dla Miasta Lubartów, Apel do Pana Burmistrza, żeby wystąpił do Kolei w trybie pilnym o budowę, czy instalację rogatki na łączniku.
2016-03-22 …Strategia dla Miasta Lubartów, Apel do Pana Burmistrza, żeby wystąpił do Kolei w trybie pilnym o budowę, czy instalację rogatki na łączniku…
10.
Andrzej Zieliński
W odpowiedzi na zapytanie zgłoszone na XIV sesji Rady Miasta Lubartów w dniu 23 lutego 2016 r. odnoszące się do obaw odnośnie możliwości zagospodarowania w przyszłości terenu położonego pomiędzy RCEZ a ul. Łąkową
2016-03-03 …odnoszące się do obaw odnośnie możliwości zagospodarowania w przyszłości terenu położonego pomiędzy RCEZ a ul. Łąkową Odpowiedź Burmistrza
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Inne strony

Brak wyników