Bogdan Mileszczyk

2018-07-01

Dlaczego jestem najlepszym kandydatem?

Jestem człowiekiem z poza układów. Sądzę że gdyby nie podziały polityczne i ambicjonalne ustępująca RM, osiągnęłaby w swojej kadencji dużo, bardzo dużo więcej. Obiecywanie w kampanii wyborczej, że zbuduję przejście ze światłami, ścieżkę rowerową, nową drogę, itp. uważam za populistyczne chwyty, aby je zrealizować musi na to pozwolić budżet Miasta i konsensus w samej RM.

fot. Koalicja Obywatelska

Kontakt dla wyborców

bogdan_1952@o2.p tel.663 371 021 www.bogdanmiileszczyk.kolubartow.pl www.kolubartow.pl

Lista wyborcza/Okręg

KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA/1

1. Dlaczego jestem najlepszym kandydatem?

Jestem człowiekiem z poza układów. Sądzę że gdyby nie podziały polityczne i ambicjonalne ustępująca RM, osiągnęłaby w swojej kadencji dużo, bardzo dużo więcej. Obiecywanie w kampanii wyborczej, że zbuduję przejście ze światłami, ścieżkę rowerową, nową drogę, itp. uważam za populistyczne chwyty, aby je zrealizować musi na to pozwolić budżet Miasta i konsensus w samej RM.

2. Jaka jest moja pozycja zawodowa?

Jestem emerytem

3. Dokładnie rozumiem, co to są publiczne środki i dlaczego musimy o nie dbać. 

To jest świętość w budżecie. Budżet decyduje o tym co możemy zrobić dla lokalnej społeczności.

4. Nie od dziś interesuje mnie samorząd lokalny. Zabrałem głos w ważnych społecznie sprawach.

Samorząd był zawsze w mojej orbicie zainteresowań. Moje i mieszkańców postulaty były zawsze konsultowane na ulicy, gdyż nikt nie wierzył w to że można z nimi dotrzeć do RM.

5. Zajmę się edukacją obywatelską: 

Tak

6. Prosimy wskazać maksymalnie 3 sprawy, które Pani/ Pana zdaniem wymagają pilnego załatwienia w gminie.

Poprawa bezpieczeństwa

Porządek w mieście — wygląd, czystość, zieleń, chodniki

Poprawić wygląd Placu Piłsudskiego. Remont nawierzchni.

7. Prosimy wskazać maksymalnie 3 spośród postulatów wyborców, które są dla mnie priorytetem: 

Wypełnianie swoich przyrzeczeń i spotkania z wyborcami.

Otwarcie się na głosy młodych ludzi.

Wyjście władzy do ludzi, mobilne spotkania.

8. Jaki główny cel według Pani/Pana gmina powinna realizować w najbliższych 4 latach?

Wschodnia Obwodnica.

9. Które z wymienionych działań związanych z rozwojem infrastruktury publicznej powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji? 

b) Poprawienie jakości życia osób starszych 

e) Budowa/rozwój obiektów sportowych

f) Rozwój infrastruktury społecznej w dzielnicach z problemami społecznym

10. Co zmieniłaby Pani/ zmieniłby Pan w przestrzeni publicznej w gminie?

1. Czystość i porządek. 2. Inwestycje lokalne o ile na to pozwoli budżet. Otwarcie Nowego Burmistrza i RM na bezpośredni a nie udawany kontakt z mieszkańcami.

11. Jakie działania, związane z promocją miasta powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji? 

1 Wzmocnić sąsiedzkie relacje z m. Lublin i ościennymi gminami. 2.Promocja tego co mamy najlepszego np. Sporty walki. 3. Promocja Święta Roweru.

12. Jakie działania związane z organizacją komunikacji powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji?

1. Nocne z Lublinem. 2.Lokalna komunikacja miejska.

13. W jaki sposób zamierza Pani/ Pan utrzymywać kontakt z wyborcami i informować obywateli o swojej działalności na rzecz gminy?

Przede wszystkim przez osobisty kontakt tj. raz w miesiącu w lokalu , na terenie naszego Okręgu Wyborczego. Poprzez kontakt mail- owy i udostępniony mój nr telefonu.

14. Czy Pani/Pana zdaniem radni kończącej się kadencji powinni podawać do publicznej wiadomości sprawozdanie z pracy w Radzie Miasta? 

tak

15. Czy uważa Pani/Pan, że informacja o tym, jak każdy z radnych głosuje nad uchwałami na Sesjach Rady Miasta powinna być ogólnodostępna?

tak