Marek Szymczak

2018-07-01

Dlaczego jestem najlepszym kandydatem?

Bo jestem uczciwy i słowo ważniejsze od pieniędzy

fot. Wspólny Lubartów

Kontakt dla wyborców

Wszystkie możliwe

Lista wyborcza/Okręg

KWW Wspólny Lubartów/2

1. Dlaczego jestem najlepszym kandydatem?

Bo jestem uczciwy i słowo ważniejsze od pieniędzy

2. Jaka jest moja pozycja zawodowa?

Własna działalność gospodarcza

3. Dokładnie rozumiem, co to są publiczne środki i dlaczego musimy o nie dbać. 

Tak rozumiem w przeciwieństwie do obecnej władzy

4. Nie od dziś interesuje mnie samorząd lokalny. Zabrałem głos w ważnych społecznie sprawach.

Zawsze zabieram, gdy jest potrzeba

5. Zajmę się edukacją obywatelską: 

TAK

6. Prosimy wskazać maksymalnie 3 sprawy, które Pani/ Pana zdaniem wymagają pilnego załatwienia w gminie.

Rozwiązanie problemu "starego żłobka"

Poprawa bezpieczeństwa

Obniżenie opłaty za wywóz śmieci.

7. Prosimy wskazać maksymalnie 3 spośród postulatów wyborców, które są dla mnie priorytetem: 

Wypełnianie swoich przyrzeczeń i spotkania z wyborcami.

Otwarcie się na głosy młodych ludzi.

Wyjście władzy do ludzi, mobilne spotkania.

8. Jaki główny cel według Pani/Pana gmina powinna realizować w najbliższych 4 latach?

Taki, aby miasto miało duży zysk a ludziom żyło się lepiej

9. Które z wymienionych działań związanych z rozwojem infrastruktury publicznej powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji? 

Poprawienie jakości życia rodziców z dziećmi (żłobki, przedszkola, place zabaw)

Poprawienie jakości życia osób starszych 

Usuwanie barier komunikacyjnych 

10. Co zmieniłaby Pani/ zmieniłby Pan w przestrzeni publicznej w gminie?

Burmistrza i połowę radnych

11. Jakie działania, związane z promocją miasta powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji? 

Zachęcanie do inwestowania

12. Jakie działania związane z organizacją komunikacji powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji?

Droga wschodnia odkorkowanie centrum

13. W jaki sposób zamierza Pani/ Pan utrzymywać kontakt z wyborcami i informować obywateli o swojej działalności na rzecz gminy?

Prasa tv

14. Czy Pani/Pana zdaniem radni kończącej się kadencji powinni podawać do publicznej wiadomości sprawozdanie z pracy w Radzie Miasta? 

TAK

15. Czy uważa Pani/Pan, że informacja o tym, jak każdy z radnych głosuje nad uchwałami na Sesjach Rady Miasta powinna być ogólnodostępna?

TAK