Wyniki wyszukiwania dla tagu: transport

Uchwały

Wyniki 1–6 z 6
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 12 z dnia
2015-11-19
Uchwała nr XII/68/2015 — Uchwała NR XII/68/2015 z dnia 19 listopada 2015 roku — w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Miasto Lubartów na rok 2016. …wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Miasto Lubartów na rok 2016. środki transportu stawki transport podatki…
podatki transport
2. Sesja nr 4 z dnia
2019-01-31
Uchwała nr IV/22/2019 — Uchwała NR IV/22/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku — w sprawie: wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie i realizację projektu pn. "Strategia rozwoju elektromobilności Miasta Lubartów" w ramach programu priorytetowego "GEPARD II — transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności (w załączeniu wyniki głosowania) …o dofinansowanie i realizację projektu pn. "Strategia rozwoju elektromobilności Miasta Lubartów" w ramach programu priorytetowego "GEPARD II - transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie […] i realizację projektu pn. "Strategia rozwoju elektromobilności Miasta Lubartów" w ramach programu priorytetowego "GEPARD II - transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności niskoemisyjny, elektromobilność IV/22/2019 Uchwała NR IV/22/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku - w […] o dofinansowanie i realizację projektu pn. "Strategia rozwoju elektromobilności Miasta Lubartów" w ramach programu priorytetowego "GEPARD II - transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności (w załączeniu wyniki głosowania) Uchwała NR IV/22/2019 z dnia 31 stycznia…
transport
3. Sesja nr 32 z dnia
2021-07-02
Uchwała nr XXXII/227/2021 — Uchwała NR XXXII/227/2021 z dnia 2 lipca 2021 roku — w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. zadania własnego Gminy Miasto Lubartów dotyczącego komunikacji miejskiej …Sp. z o. o. zadania własnego Gminy Miasto Lubartów dotyczącego komunikacji miejskiej PGK Sp. z o.o. spółki transport
spółki transport
4. Sesja nr 50 z dnia
2023-03-15
Uchwała nr L/374/2023 — UCHWAŁA NR L/374/2023 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych …stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych UCHWAŁA NR L/374/2023 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie określenia […] stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych woda i ścieki…
woda i ścieki
5. Sesja nr 50 z dnia
2023-03-15
Uchwała nr L/375/2023 — UCHWAŁA NR L/375/2023 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 15 marca2023 r. w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 (z perspektywą 2040) …r. w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 (z perspektywą 2040) transport środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
środowisko transport współpraca regionalna
6. Sesja nr 59 z dnia
2023-08-25
Uchwała nr LIX/417/2023 — UCHWAŁA NR LIX/417/2023 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych …się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych UCHWAŁA NR LIX/417/2023 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia […] się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych nieczystości ciekłe odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 woda…
odpady środowisko woda i ścieki
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–7 z 7
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Andrzej Michał Kamiński 2018-07-01 …podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji? Proponuję nawiązać współpracę z lokalnymi firmami zajmującymi się transportem osób. 13. W jaki sposób zamierza Pani/ Pan utrzymywać kontakt z wyborcami i…
2. Emilia Kamińska 2018-07-01 …zdaniem być podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji? współpraca z lokalnymi firmami zajmującymi się transportem osób 13. W jaki sposób zamierza Pani/ Pan utrzymywać kontakt z wyborcami i…
3. Artur Kuśmierzak 2018-07-01 …jest moja pozycja zawodowa? Prywatny przedsiębiorca, Manager dużej firmy transportowej. Absolwent studiów doktoranckich AE Poznań Transport i Logistyka,mgr ekonomii 3. Dokładnie rozumiem, co to są publiczne środki i dlaczego musimy o nie…
4. Waldemar Gąsior 2018-07-01 …zdaniem być podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji? współpraca z lokalnymi firmami zajmującymi się transportem osób 13. W jaki sposób zamierza Pani/ Pan utrzymywać kontakt z wyborcami i…
5. Zdzisław Wereszczyński 2018-07-01 …wykraczając poza? Jeżeli w ramach miasta - czy nie pokusić się o partnerstwo z podmiotem prywatnym w organizacji transportu w kierunku północ/południe z dołączeniem trasy na szpital? 13. W jaki spos…
6. Emocje władzy i jej usłużnych kontra argumenty 2020-06-19 …w, może być usytuowane jedynie w budynku . Co można przeczytać w odpowiedzi podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 1391 w sprawie pomieszczeń tymczasowych określonych w art…
7. Zaproszenie — Sesja 4 VIII Kadencji 2019-01-19 …pn. „Strategia rozwoju elektromobilności Miasta Lubartów” w ramach programu priorytetowego „GEPARD II- transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności, c) zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Lubartowskiego Ośrodka Kultury w Lubartowie…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Inne strony

Brak wyników