Waldemar Gąsior

2018-07-01

Dlaczego jestem najlepszym kandydatem?

Nie oceniam siebie. Ocenę mojej osoby zostawiam wyborcom. W programie wyborczym naszego komitetu zostały zawarte ważne elementy dla rozwoju naszego miasta.

fot. Razem dla Lubartowa

Kontakt dla wyborców

e-mail waldemar.gasior@gmail.com, telefon, strona www

Lista wyborcza/Okręg

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZEDSIĘBIORCY I MIESZKAŃCY RAZEM DLA LUBARTOWA/2

1. Dlaczego jestem najlepszym kandydatem?

Nie oceniam siebie. Ocenę mojej osoby zostawiam wyborcom. W programie wyborczym naszego komitetu zostały zawarte ważne elementy dla rozwoju naszego miasta.

2. Jaka jest moja pozycja zawodowa?

prowadzę działalność gospodarczą

3. Dokładnie rozumiem, co to są publiczne środki i dlaczego musimy o nie dbać. 

Rozumiem czym są środki publiczne samorządy terytorialnego. To są pieniądze, które pochodzą m.in. z podatków osób fizycznych, podatku dochodowego przedsiębiorstw posiadających osobowość prawną, podatków i opłat lokalnych. Z tego powodu wydatkowanie .4. Nie od dziś interesuje mnie samorząd lokalny. Zabrałem głos w ważnych społecznie sprawach.

W sprawach samorządowych aktywnie brałem udział od 1997 do 2002roku

5. Zajmę się edukacją obywatelską: 

Tak

Jeśli tak, to poprzez: współpracę z instytucjami zawodowo zajmującymi się edukacją.

6. Prosimy wskazać maksymalnie 3 sprawy, które Pani/ Pana zdaniem wymagają pilnego załatwienia w gminie.

Rozwiązanie problemu "starego żłobka"

Poprawa bezpieczeństwa

Przyciągnięcie inwestorów, rozwój strefy ekonomicznej

7. Prosimy wskazać maksymalnie 3 spośród postulatów wyborców, które są dla mnie priorytetem: 

Wypełnianie swoich przyrzeczeń i spotkania z wyborcami.

Otwarcie się na głosy młodych ludzi.

Wyjście władzy do ludzi, mobilne spotkania.

8. Jaki główny cel według Pani/Pana gmina powinna realizować w najbliższych 4 latach?

strategia rozwoju miasta i dostosowanie zagospodarowanie przestrzennego, zmiana ruchu drogowego, współpraca z przedsiębiorcami i rozbudowa strefy ekonomicznej

9. Które z wymienionych działań związanych z rozwojem infrastruktury publicznej powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji? 

a) Poprawienie jakości życia rodziców z dziećmi (żłobki, przedszkola, place zabaw)

b) Poprawienie jakości życia osób starszych 

d) Rozwój placówek edukacyjnych

10. Co zmieniłaby Pani/ zmieniłby Pan w przestrzeni publicznej w gminie?

architekturę i urbanizacje przestrzeni miasta

11. Jakie działania, związane z promocją miasta powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji? 

promocja lokalnych wytwórców

12. Jakie działania związane z organizacją komunikacji powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji?

współpraca z lokalnymi firmami zajmującymi się transportem osób

13. W jaki sposób zamierza Pani/ Pan utrzymywać kontakt z wyborcami i informować obywateli o swojej działalności na rzecz gminy?

telefon, e mail, spotkania

14. Czy Pani/Pana zdaniem radni kończącej się kadencji powinni podawać do publicznej wiadomości sprawozdanie z pracy w Radzie Miasta? 

tak

15. Czy uważa Pani/Pan, że informacja o tym, jak każdy z radnych głosuje nad uchwałami na Sesjach Rady Miasta powinna być ogólnodostępna?

tak