Wyniki wyszukiwania dla tagu: bezdomni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 14
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 4 z dnia
2015-03-03
Uchwała nr IV/23/15 — UCHWAŁA NR IV/23/15 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lubartów …IV/23/15 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lubartów UCHWAŁA NR IV/23/15 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia […] marca 2015 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lubartów zwierzęta zwierzęta…
zwierzęta
2. Sesja nr 15 z dnia
2016-03-22
Uchwała nr XV/84/2016 — Uchwała NR XV/84/2016 z dnia 22 marca 2016 roku — w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lubartów …XV/84/2016 Uchwała NR XV/84/2016 z dnia 22 marca 2016 roku - w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lubartów opieka bezbomność bezdomni zwierzęta…
bezdomni zwierzęta
3. Sesja nr 24 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr XXIV/148/2017 — UCHWALA NR XXIV/148/2017 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lubartów. …XXIV/148/2017 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lubartów. opieka bezdomne zwierzęta…
zwierzęta
4. Sesja nr 29 z dnia
2017-10-12
Uchwała nr XXIX/182/2017 — Uchwała NR XXIX/182/2017 z dnia 12 października 2017 roku — w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych …października 2017 roku - w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych Uchwała NR XXIX/182/2017 z dnia 12 października 2017 roku - w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt […] w schronisku dla osób bezdomnych bezdomni, schronisko pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
5. Sesja nr 37 z dnia
2018-06-29
Uchwała nr XXXVII/227/2018 — Uchwała NR XXXVII/227/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku — w sprawie zmiany uchwały NR XXIX/182/2017 Rady Miasta Lubartów z dnia 12 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych …października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XXIX/182/2017 Rady Miasta Lubartów z dnia 12 października 2017 r. w […] sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych XXXVII/227/2018 Uchwała NR XXXVII/227/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku - w sprawie zmiany uchwały NR XXIX/182/2017 Rady Miasta Lubartów z dnia […] października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych Uchwała NR XXXVII/227/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku - w sprawie zmiany uchwały NR XXIX/182/2017 Rady Miasta Lubartów…
bezdomni
6. Sesja nr 6 z dnia
2019-03-26
Uchwała nr VI/31/2019 — Uchwała NR VI/31/2019 z dnia 26 marca 2019 roku — w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lubartów (w załączeniu wyniki głosowania) …do pkt 6d porządku obrad Projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lubartów. Projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania […] VI/31/2019 Uchwała NR VI/31/2019 z dnia 26 marca 2019 roku - w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lubartów (w załączeniu wyniki głosowania) Uchwała NR VI/31/2019 z dnia […] marca 2019 roku - w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lubartów (w załączeniu wyniki głosowania) zwierzęta…
zwierzęta
7. Sesja nr 15 z dnia
2019-12-23
Uchwała nr XV/120/2019 — Uchwała NR XV/120/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku — w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi …4c Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności […] za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi opłaty, schronisko XV/120/2019 Uchwała NR XV/120/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku - w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności […] za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi Uchwała NR XV/120/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku - w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w…
bezdomni pomoc społeczna
8. Sesja nr 15 z dnia
2019-12-23
Uchwała nr XV/129/2019 — Uchwała NR XV/129/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku — uchylająca uchwałę Nr X/79/2019 Rady Miasta Lubartów w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Centrum Integracji Społecznej i nadania mu Statutu, zmienioną uchwałą Nr XIII/97/2019 Rady Miasta Lubartów w sprawie zmiany uchwały Nr X/79/2019 Rady Miasta Lubartów o utworzeniu samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Centrum Integracji Społecznej i nadania mu Statutu …Rady Miasta Lubartów o utworzeniu samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Centrum Integracji Społecznej i nadania mu Statutu bezdomni bezrobocie pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
bezdomni bezrobocie pomoc społeczna
9. Sesja nr 19 z dnia
2020-04-28
Uchwała nr XIX/156/2020 — Uchwała NR XIX/156/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku — w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lubartów na 2020 rok …opieka nad zwierzętami Projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lubartów na 2020 rok Projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz […] XIX/156/2020 Uchwała NR XIX/156/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku - w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lubartów na 2020 rok Uchwała NR XIX/156/2020 z dnia […] kwietnia 2020 roku - w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lubartów na 2020 rok zwierzęta…
zwierzęta
10. Sesja nr 25 z dnia
2020-11-30
Uchwała nr — Uchwała NR XXV/190/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku — zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lubartów na 2020 rok" …NR XXV/190/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lubartów na 2020 rok" Uchwała NR XXV/190/2020 z dnia […] listopada 2020 roku - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lubartów na 2020 rok" program opieki zwierzęta…
zwierzęta
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Wyniki 1–7 z 7
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Sesja 24 VII Kadencji 2017-03-21 …Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:  a) określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lubartów; b) dostosowania sieci szkół prowadzonych przez…
2. Sesja 6 VIII Kadencji. Przekazujemy zaproszenie 2019-03-19 …r. w sprawie zmiany Statutu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, d) określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lubartów, e) Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problem…
3. Emocje władzy i jej usłużnych kontra argumenty 2020-06-19 …grudnia 2006r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, c) ponadto wykorzystując możliwości zamiany mieszkań można w istniejących zasobach wydzielić pomieszczenia tymczasowe . Dobrze jest też wiedzieć, że…
4. Przewodniczący Rady zaprasza. Wasi Radni już Was zaprosili? 2018-06-29 …w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych ; e) ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach, dla których organem…
5. Sesja 5 VIII Kadencji. Przekazujemy zaproszenie wraz z projektami uchwał 2019-02-15 …projektu uchwały Rady Miasta Lubartów w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lubartów na 2019 rok, c…
6. Zaproszenie — Sesja 19 VIII Kadencji 2020-04-28 …dmieście, z dotychczasowym dzierżawcą, na czas oznaczony do 3 lat, b) określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lubartów na 2020 rok , c) zmiany uchwały Nr IX/51/15…
7. Zawiadomienie o XV Sesji Rady Miasta Lubartów 2019-12-09 …c)  ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, d)  uchylająca uchwałę w sprawie…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników