Sesja 5 VIII Kadencji. Przekazujemy zaproszenie wraz z projektami uchwał

2019-02-15

​​​​​​

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie   z a p r a s z a m   na V  sesję Rady Miasta Lubartów, która odbędzie się 22 lutego 2019 roku o godz. 16:00 w sali obrad Urzędu Miasta ul. Jana Pawła II 12.

 

fot. lubartow.pl

 

1.      Otwarcie sesji.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

4.      Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez miasto Lubartów za rok 2018.

5.      Sprawozdanie Burmistrza z przeprowadzonych konsultacji społecznych w zakresie:

a)      projektów uchwał Rady Miasta Lubartów w sprawie nadania nazwy ulicy i placu położonych w Lubartowie,

b)      projektu uchwały Rady Miasta Lubartów w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lubartów na 2019 rok,

c)      projektu aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023”.

6.      Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023”.

7.      Wolne wnioski.

8.      Informacja Burmistrza o złożonych zapytaniach i interpelacjach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.

9.      Zamknięcie obrad.

 

Z a p r a s z a m   mieszkańców miasta do udziału w sesji.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

(-)  Jacek Mikołaj Tomasiak