Sesja nr 9 z dnia 2019-07-12
Uchwalona
Sprawozdanie z monitoringu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023

Rozkład głosów radnych

Głosy poszczególnych radnych

Brak danych o indywidualnych głosach