Wyniki wyszukiwania dla tagu: porządek

Uchwały

Wyniki 1–10 z 180
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-09
Uchwała nr II/6/14 — UCHWAŁA NR II/6/14 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I PORZĄDKU PUBLICZNEGO Rady Miasta Lubartów …z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I PORZĄDKU PUBLICZNEGO Rady Miasta Lubartów radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce…
radni
2. Sesja nr 4 z dnia
2015-03-03
Uchwała nr IV/21/15 — UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Lubartów w 2014 roku …w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Lubartów w 2014 roku UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia […] w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Lubartów w 2014 roku policja policja policja…
policja
3. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-31
Uchwała nr V/30/15 — UCHWAŁA NR V/30/15 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia planu pracy KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I PORZĄDKU PUBLICZNEGO Rady Miasta Lubartów na 2015 rok …MIASTA LUBARTÓW z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia planu pracy KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I PORZĄDKU PUBLICZNEGO Rady Miasta Lubartów na 2015 rok KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH I PORZĄDKU PUBLICZNEGO radni komisje, delegaci, wysokość…
radni
4. Sesja nr 10 z dnia
2015-09-18
Uchwała nr X/52/2015 — Uchwała NR X/52/2015 z dnia 18 września 2015 roku — w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Lubartów — opracowane na lata 2015-2030" …paliwa gazowe dla Miasta Lubartów - opracowane na lata 2015-2030" energia elektryczna założenia plan do pkt 7a porządku obrad Projekt uchwały: w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe…
energia
5. Sesja nr 10 z dnia
2015-09-18
Uchwała nr X/54/2015 — Uchwała NR X/54/2015 z dnia 18 września 2015 roku — w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania …utworzenia odrębnego obwodu głosowania obwody do głosowania Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie do pkt 7h porządku obrad Projekt uchwały: w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Projekt uchwały: w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania…
wybory zdrowie
6. Sesja nr 10 z dnia
2015-09-18
Uchwała nr X/55/2015 — Uchwała NR X/55/2015 z dnia 18 września 2015 roku — w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej …września 2015 roku - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej wieloletnia prognoza finansowa do pkt 7j porządku obrad Projekt uchwały: w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Projekt uchwały: w sprawie zmian w wieloletniej prognozie…
finanse
7. Sesja nr 10 z dnia
2015-09-18
Uchwała nr X/56/2015 — Uchwała NR X/56/2015 z dnia 18 września 2015 roku — w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok …września 2015 roku - w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok zmiany 2015 do pkt 7k porządku obrad Projekt uchwały: w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok Projekt uchwały: w sprawie zmian w budżecie…
budżet
8. Sesja nr 10 z dnia
2015-09-18
Uchwała nr X/57/2015 — Uchwała NR X/57/2015 z dnia 29 września 2015 roku — w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Lubartów …dnia 29 września 2015 roku - w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Lubartów rada seniorów do pkt 7e porządku obrad Projekt uchwały: w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Lubartów Projekt uchwały: w sprawie utworzenia Rady Seniorów…
partycypacja seniorzy
9. Sesja nr 10 z dnia
2015-09-18
Uchwała nr X/58/2015 — Uchwała NR X/58/2015 z dnia 29 września 2015 roku — w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników Sądu Rejonowego w Lubartowie …zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników Sądu Rejonowego w Lubartowie ławnicy do pkt 7f porządku obrad Projekt uchwały: w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników Sądu Rejonowego…
sąd
10. Sesja nr 10 z dnia
2015-09-18
Uchwała nr X/59/2015 — UCHWAŁA NR X/59/2015 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie informacji o kandydatach na ławników …od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie informacji o kandydatach na ławników ławnicy Policja opinia do pkt 7g porządku obrad Projekt uchwały: w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie informacji o kandydatach na ławników…
policja sąd
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Komisje

Wyniki 1–10 z 11
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Komisja
1. Komisja Budżetowa i Inicjatyw Gospodarczych …ekonomiczna rożnych wariantów organizacji gospodarowania odpadami na terenie miasta. 2015-03-31 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad V nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Lubartów. 2015-04-23 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad […] VI sesji Rady Miasta Lubartów. 2015-05-20 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad VII sesji Rady Miasta Lubartów. 2015-06-18 Analiza wydatków bieżących na funkcjonowanie administracji publicznej Miasta Lubartów w latach […] Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad VIII sesji Rady Miasta Lubartów. 2015-07-21 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad IX sesji Rady Miasta Lubartów 2015-09-14 Zapoznanie się z informacją o…
2. Komisja Planowania Przestrzennego i Budownictwa …oraz zapoznanie się ze stanem zaawansowania wykonania dokumentacji technicznych na 2015 r. Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad VI sesji Rady Miasta Lubartów. 2015-05-11 Zapoznanie się ze stanem realizacji inwestycji – Przebudowa Hali […] Kontynuacja analizy wykonania dokumentacji technicznych na 2015 rok – MOSiR. 2015-05-25 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad VII sesji Rady Miasta Lubartów. Zapoznanie Komisji ze stanem mieszkaniowym zasobów komunalnych ( mieszkania socjalne), plan budowy […] Zapoznanie się Komisji z problemami dotyczącymi Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta. Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad VIII sesji Rady Miasta Lubartów. 2015-07-21 Wspólne posiedzenie komisji Rady Miasta Lubartów 2015-09-01 Analiza…
3. Komisja Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska …PRZYJĘCIE PLANU PRACY KOMISJI NA ROK 2015 2015-03-31 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad V nadzwyczajnej sesji Rady 2015-04-23 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad VI sesji Rady Miasta […] Lubartów 2015-05-21 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad VII sesji Rady Miasta Lubartów 2015-06-18 Analiza infrastruktury miejskiej pod kątem jej wykorzystania na mieszkania komunalne i socjalne. Wydanie opinii w sprawach […] objętych porządkiem obrad VIII sesji Rady Miasta Lubartów. 2015-07-21 Wspólne posiedzenie komisji Rady Miasta Lubartów 2015-08-19 Rozwój infrastruktury miejskiej Gminy Miasto Lubartów w latach 2015-2018. 2015-09-16 Opinia w…
4. Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego …Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego ZADANIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I PORZĄDKU PUBLICZNEGO należy w szczególności podejmowanie inicjatyw oraz wyrażanie opinii w zakresie: Do zadań komisji należy w szczególności podejmowanie inicjatyw oraz wyrażanie opinii w […] pomocą społeczną, właściwym zapewnieniem opieki osobom starszym i niepełnosprawnym, 3) założeń programowych samorządu w zakresie ładu i porządku publicznego oraz działalności Straży Miejskiej. 1) założeń programowych samorządu w dziedzinie polityki społecznej, przeciwdziałania i eliminowania skutków […] pomocą społeczną, właściwym zapewnieniem opieki osobom starszym i niepełnosprawnym, 3) założeń programowych samorządu w zakresie ładu i porządku publicznego oraz działalności Straży Miejskiej. 2015-01-20 Wybór Przewodniczącego Komisji i Wiceprzewodniczącego Komisji…
5. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji …ORAZ ZASAD NABORU DO SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO LUBARTÓW. 2015-03-31 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad V nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Lubartów. 2015-04-22 Analiza możliwości utworzenia klasy integracyjnej w szkole […] w 2015r. Ocena zasobów pomocy społecznej na 2014r. dla Gminy Miasto Lubartów Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem VI sesji Rady Miasta Lubartów 2015-05-21 Organizacja wypoczynku oraz działalności kulturalnej dla dzieci i młodzieży […] w okresie wakacji – informacja oraz ocena stanu przygotowań. Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad VII sesji Rady Miasta Lubartów. 2015-06-17 Analiza warunków nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjach i II LO pod względem…
6. Komisja Budżetowa i Inicjatyw Gospodarczych …Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych o projekcie uchwały budżetowej na rok 2019. Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad IV sesji Rady Miasta Lubartów. W wolnych wnioskach głos zabrali: Radny JACEK MIKOŁAJ TOMASIAK, Radny MAREK […] Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2019. 2019-03-25 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad VI sesji Rady Miasta Lubartów. Wolnych wniosków nie zgłoszono 2019-04-11 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem
7. Komisja Planowania Przestrzennego i Budownictwa …W wolnych wnioskach głos zabrał radny JACEK MIKOŁAJ TOMASIAK 2019-01-29 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad IV sesji Rady Miasta Lubartów. W wolnych wnioskach głos zabrał Wojciech Osiecki 2019-03-19 Przyjęcie […] planu pracy Komisji na 2019 rok. Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad VI sesji Rady Miasta Lubartów. Wolnych wniosków nie zgłoszono. 2019-04-10 Analiza dokumentacji technicznej planowanych inwestycji w 2019roku. Zapoznanie się ze […] obrębie 11 – Łąkowa, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1 ( Kirkut – cmentarz żydowski). Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad VII sesji Rady Miasta Lubartów. W punkcie wolne wnioski na prośbę Przewodniczącego Komisji – Wojciecha Osieckiego, Komisja…
8. Komisja Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska …Inicjatyw Gospodarczych; 2) Planowania Przestrzennego i Budownictwa; 3) Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska; 4) Spraw Społecznych i Porządku Publicznego; 5) Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji; Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad III sesji Rady […] Miasta Lubartów. 2019-01-29 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad IV sesji Rady Miasta Lubartów. W punkcie wolne wnioski głos zabrali Radni: MARIA KOZAK, GRZEGORZ GREGOROWICZ, MAREK POLICHAŃCZUK […] pracy Komisji na rok 2019. Wolnych wniosków nie zgłoszono. 2019-03-25 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad VI sesji Rady Miasta Lubartów. Wolnych wniosków nie odnotowano. Wydanie opinii w sprawie planu przebudowy dróg…
9. Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego …Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego 2018-12-19 Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji. Wolnych wniosków nie zgłoszono. 2018-12-21 Protokół Nr 2/2018 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Lubartów w dniu 21 grudnia […] Inicjatyw Gospodarczych; 2) Planowania Przestrzennego i Budownictwa; 3) Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska; 4) Spraw Społecznych i Porządku Publicznego; 5) Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji; Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad III sesji Rady […] Miasta Lubartów. 2019-01-28 16:00 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad IV sesji Rady Miasta Lubartów. W wolnych wnioskach Komisja przyjęła wniosek radnej Marii Kozak, aby na sesji Rady Miasta przedstawić radnym…
10. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji …Inicjatyw Gospodarczych; 2) Planowania Przestrzennego i Budownictwa; 3) Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska; 4) Spraw Społecznych i Porządku Publicznego; 5) Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji; Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad III sesji Rady […] Miasta Lubartów. 2019-01-28 18:00 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad IV sesji Rady Miasta Lubartów. W wolnych wnioskach w pierwszej kolejności głos zabrał Przewodniczący Komisji Andrzej Zieliński. Głos zabrali również: radny […] pracy Komisji na rok 2019. Wolnych wniosków nie zgłoszono. 2019-03-21 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad VI sesji Rady Miasta Lubartów. W wolnych wnioskach głos zabrał radny Tomasz Krówczyński, Przewodniczący Komisji Andrzej…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Aktualności

Wyniki 1–10 z 34
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Tytuł Data
1. Sesja 23 VII Kadencji 2017-02-22 …Publikujemy zawiadomienie o terminie sesji Rady Miasta. W związku ze zmianą Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Lubartów złożyliśmy zapytanie o formę przeprowadzanie konsultacji. Treść w linku. ZAWIADOMIENIE Uprzejmie zapraszam na […] lutego 2017 roku o godz. 16 00  wsali obrad Urzędu Miasta, ul. Jana Pawła II 12. Porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta […] d) zmiany uchwały Nr XVII/111/2016 z dnia 14 lipca 2016r. dotyczącej „ Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Lubartów w zakresie nieobjętym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Związku…
2. Sesja 24 VII Kadencji 2017-03-21 …o godz. 16 00    w sali obrad Urzędu Miasta, ul. Jana Pawła II 12.   Porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta…
3. Bogdan Mileszczyk 2018-07-01 …wskazać maksymalnie 3 sprawy, które Pani/ Pana zdaniem wymagają pilnego załatwienia w gminie. Poprawa bezpieczeństwa Porządek w mieście - wygląd, czystość, zieleń, chodniki Poprawić wygląd Placu Piłsudskiego. Remont nawierzchni. 7. Prosimy wskazać maksymalnie […] z problemami społecznym 10. Co zmieniłaby Pani/ zmieniłby Pan w przestrzeni publicznej w gminie? 1. Czystość i porządek. 2. Inwestycje lokalne o ile na to pozwoli budżet. Otwarcie Nowego Burmistrza i RM na bezpośredni a…
4. Zbigniew Piskała 2018-07-01 …które Pani/ Pana zdaniem wymagają pilnego załatwienia w gminie. Rozwiązanie problemu "starego żłobka" Porządek w mieście - wygląd, czystość, zieleń, chodniki Obniżenie opłaty za wodę i ścieki. 7. Prosimy wskazać maksymalnie…
5. Tomasz Jarosław Drozd 2018-07-01 …dla mnie priorytetem:  Wypełnianie swoich przyrzeczeń i spotkania z wyborcami. Otwarcie się na głosy młodych ludzi. Porządek po targu przy ul. Przemysłowej we wtorek. 8. Jaki główny cel według Pani/Pana gmina powinna…
6. Marian Olesiejuk 2018-07-01 …wymagają pilnego załatwienia w gminie. Budowa ścieżek rowerowych Przyciągnięcie inwestorów, rozwój strefy ekonomicznej Porządek w mieście - wygląd, czystość, zieleń, chodniki 7. Prosimy wskazać maksymalnie 3 spośród postulatów…
7. Zdzisław Wereszczyński 2018-07-01 …dla mnie priorytetem:  Wypełnianie swoich przyrzeczeń i spotkania z wyborcami. Otwarcie się na głosy młodych ludzi. Porządek po targu przy ul. Przemysłowej we wtorek. 8. Jaki główny cel według Pani/Pana gmina powinna…
8. Sesja 26 VII Kadencji 2017-06-22 …czerwca 2017 roku o godz. 17:00  wsali obrad Urzędu Miasta ul. Jana Pawła II 12. Porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta…
9. Sesja 28 VIII Kadencji 2017-08-31 …sierpnia 2017 roku o godz. 17:00  wsali obrad Urzędu Miasta ul. Jana Pawła II 12. Porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta…
10. Jest sprawa, nie ma sprawy 2018-01-11 …źniej kilkumiesięczną, prowadzoną przez Urząd Kontroli Skarbowej. Kiedy okazało się, że wszystko było w jak najlepszym porządku do akcji wkroczyła Prokuratura. Zupełnie czym innym są teraz kroki, jakie zostaną podjęte przez Zarząd Spółdzielni…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Aktywność

Wyniki 1–8 z 8
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Jakub Wróblewski
Muzeum Ziemi Lubartowskiej w Organizacji, porządek przy wiatach śmietnikowych, infokioski, nieruchomość przy ul. Krętej
2015-11-19 …Muzeum Ziemi Lubartowskiej w Organizacji, porządek przy wiatach śmietnikowych, infokioski, nieruchomość przy ul. Krętej…
2.
Ewa Grabek
Ulica Generała Andersa — osiedle Kopernika B, studzienki kanalizacyjne, zamiana trawnika na parking(3)
2017-12-21 …Andersa - osiedle Kopernika B, studzienki kanalizacyjne, zamiana trawnika na parking zapytanie drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe parkowanie porządek czystość, sprzątanie ulic…
3.
Elżbieta Mizio
Zapytanie dotyczy przeprowadzenia prac porządkowych na terenie posesji przy ul. Reja 14
2019-07-17 …posesji przy ul. Reja 14 Zapytanie dotyczy przeprowadzenia prac porządkowych na terenie posesji przy ul. Reja 14 porządek czystość, sprzątanie ulic…
4.
Tomasz Krówczyński
Przywrócenie pieszych patroli Policji, kampania edukacyjna — utrzymanie porządku
2019-08-05 …zapytanie 2019-08-05 Przywrócenie pieszych patroli Policji, kampania edukacyjna - utrzymanie porządku Przywrócenie pieszych patroli Policji, kampania edukacyjna - utrzymanie porządku Odpowiedź Burmistrza bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring porządek czystość…
5.
Tomasz Krówczyński
Plac zabaw przy ul. Chmielnej
2019-08-05 …zabaw przy ul. Chmielnej Odpowiedź Burmistrza dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza rewitalizacja porządek czystość, sprzątanie ulic…
6.
Tomasz Krówczyński
Dot. koszy na śmieci. Odpowiedź Burmistrza w załączeniu.
2020-07-20 …Dot. koszy na śmieci. Odpowiedź Burmistrza w załączeniu. Dot. koszy na śmieci. Odpowiedź Burmistrza w załączeniu. porządek czystość, sprzątanie ulic inwestycje…
7.
Tomasz Krówczyński
Zapytanie dotyczące ozdób świątecznych na latarniach miasta
2022-01-10 …Zapytanie dotyczące ozdób świątecznych na latarniach miasta Zapytanie dotyczące ozdób świątecznych na latarniach miasta porządek czystość, sprzątanie ulic…
8.
Tomasz Krówczyński
Zapytanie dotyczące uprzątnięcia działki nr 89 położonej przy ul. Parkowej
2022-04-19 …działki nr 89 położonej przy ul. Parkowej Zapytanie dotyczące uprzątnięcia działki nr 89 położonej przy ul. Parkowej porządek czystość, sprzątanie ulic…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników