Zbigniew Piskała

2018-07-01

Dlaczego jestem najlepszym kandydatem?

NIE CHCĘ OCENIAĆ SAM SIEBIE, ZOSTAWIAM TO WYBORCOM.

fot. Razem dla Lubartowa

Kontakt dla wyborców

TEL. 663551547

Lista wyborcza/Okręg

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZEDSIĘBIORCY I MIESZKAŃCY RAZEM DLA LUBARTOWA/1

1. Dlaczego jestem najlepszym kandydatem?

NIE CHCĘ OCENIAĆ SAM SIEBIE, ZOSTAWIAM TO WYBORCOM.

2. Jaka jest moja pozycja zawodowa?

EMERYT

3. Dokładnie rozumiem, co to są publiczne środki i dlaczego musimy o nie dbać. 

ROZUMIEM, CZYM SĄ ŚRODKI PUBLICZNE I DLATEGO MUSIMY O NIE DBAĆ, ABY WYDATKOWANE BYŁY WŁAŚCIWIE.

4. Nie od dziś interesuje mnie samorząd lokalny. Zabrałem głos w ważnych społecznie sprawach.

SPRAWY TEGO TYPU STARAM SIĘ "ZAŁATWIAĆ" BEZPOŚREDNIO Z URZĘDNIKAMI ODPOWIEDZIALNYMI ZA DANĄ SYTUACJĘ

5. Zajmę się edukacją obywatelską: 

Tak

6. Prosimy wskazać maksymalnie 3 sprawy, które Pani/ Pana zdaniem wymagają pilnego załatwienia w gminie.

Rozwiązanie problemu "starego żłobka"

Porządek w mieście — wygląd, czystość, zieleń, chodniki

Obniżenie opłaty za wodę i ścieki.

7. Prosimy wskazać maksymalnie 3 spośród postulatów wyborców, które są dla mnie priorytetem: 

Wypełnianie swoich przyrzeczeń i spotkania z wyborcami.

Otwarcie się na głosy młodych ludzi.

Zmienić ruch na ul. Pocztowej (przynajmniej postawić zakaz dla ciężarówek).

8. Jaki główny cel według Pani/Pana gmina powinna realizować w najbliższych 4 latach?

DOKOŃCZENIE ROZPOCZĘTYCH INWESTYCJI. DALSZE POZYSKIWANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH NA ROZWÓJ MIASTA

9. Które z wymienionych działań związanych z rozwojem infrastruktury publicznej powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji? 

a) Poprawienie jakości życia rodziców z dziećmi (żłobki, przedszkola, place zabaw)

b) Poprawienie jakości życia osób starszych

f) Rozwój infrastruktury społecznej w dzielnicach z problemami społecznym

10. Co zmieniłaby Pani/ zmieniłby Pan w przestrzeni publicznej w gminie?

LIKWIDACJA "STAREGO ŻŁOBKA"

11. Jakie działania, związane z promocją miasta powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji? 

PROMOCJA LOKALNYCH WYROBÓW SPOŻYWCZYCH

12. Jakie działania związane z organizacją komunikacji powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji?

ŚCISŁA WSPÓŁPRACA Z WŁAŚCICIELAMI FIRM TRANSPORTOWYCH Z NASZEGO MIASTA

13. W jaki sposób zamierza Pani/ Pan utrzymywać kontakt z wyborcami i informować obywateli o swojej działalności na rzecz gminy?

ZA POMOCĄ LOKALNYCH MEDIÓW

14. Czy Pani/Pana zdaniem radni kończącej się kadencji powinni podawać do publicznej wiadomości sprawozdanie z pracy w Radzie Miasta? 

Tak

15. Czy uważa Pani/Pan, że informacja o tym, jak każdy z radnych głosuje nad uchwałami na Sesjach Rady Miasta powinna być ogólnodostępna?

Tak