Tomasz Jarosław Drozd

2018-07-01

Dlaczego jestem najlepszym kandydatem?

Nie ma najlepszego kandydata. Ja ze swojej strony będę starał się sprostać tej funkcji.

fot. Wspólnota Lubartowska

Kontakt dla wyborców

tomek.drozd@op.pl

Lista wyborcza/Okręg

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA LUBARTOWSKA/4

1. Dlaczego jestem najlepszym kandydatem?

Nie ma najlepszego kandydata. Ja ze swojej strony będę starał się sprostać tej funkcji.

2. Jaka jest moja pozycja zawodowa?

Pracuję w RON.

3. Dokładnie rozumiem, co to są publiczne środki i dlaczego musimy o nie dbać. 

Środki publiczne to środki do wykorzystania przez miasto.

4. Nie od dziś interesuje mnie samorząd lokalny. Zabrałem głos w ważnych społecznie sprawach.

Nie jestem obojętny sprawom społecznym. Interesuje mnie to, co dzieje się w samorządzie lokalnym.

5. Zajmę się edukacją obywatelską: 

Tak

6. Prosimy wskazać maksymalnie 3 sprawy, które Pani/ Pana zdaniem wymagają pilnego załatwienia w gminie.

Poprawa jakości dróg

Poprawa bezpieczeństwa

Zwiększenie nakładów na oświatę

7. Prosimy wskazać maksymalnie 3 spośród postulatów wyborców, które są dla mnie priorytetem: 

Wypełnianie swoich przyrzeczeń i spotkania z wyborcami.

Otwarcie się na głosy młodych ludzi.

Porządek po targu przy ul. Przemysłowej we wtorek.

8. Jaki główny cel według Pani/Pana gmina powinna realizować w najbliższych 4 latach?

Pozyskanie nowych inwestorów. Poprawa bezpieczeństwa. Dopłata do zajęć pozalekcyjnych w szkołach.

9. Które z wymienionych działań związanych z rozwojem infrastruktury publicznej powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji? 

b) Poprawienie jakości życia osób starszych

d) Rozwój placówek edukacyjnych

e) Budowa/rozwój obiektów sportowych

10. Co zmieniłaby Pani/ zmieniłby Pan w przestrzeni publicznej w gminie?

Budowa ścieżek rowerowych

11. Jakie działania, związane z promocją miasta powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji? 

Miasto powinno być bardziej otwarte na promocję. Miasto powinno wspierać finansowo sportowców(biegaczy, szachistów, itp.)którzy występują na arenie krajowej i międzynarodowej. A oni przez swoje występy będą promować miasto.

12. Jakie działania związane z organizacją komunikacji powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji?

Miasto powinno być otwarte na sugestie mieszkańców.

13. W jaki sposób zamierza Pani/ Pan utrzymywać kontakt z wyborcami i informować obywateli o swojej działalności na rzecz gminy?

Jestem otwarty na ludzi. Każdy będzie mógł zgłosić się do mnie.

14. Czy Pani/Pana zdaniem radni kończącej się kadencji powinni podawać do publicznej wiadomości sprawozdanie z pracy w Radzie Miasta? 

Tak

15. Czy uważa Pani/Pan, że informacja o tym, jak każdy z radnych głosuje nad uchwałami na Sesjach Rady Miasta powinna być ogólnodostępna?

Tak