Wyniki wyszukiwania dla tagu: budżet

Uchwały

Wyniki 1–10 z 134
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-29
Uchwała nr III/20/15 — UCHWAŁA NR III/20/15 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Lubartów na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich w kościele 0.0. Kapucynów p.w. św. Wawrzyńca w Lubartowie …UCHWAŁA NR III/20/15 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Lubartów na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich w kościele 0.0. Kapucynów p.w. św. Wawrzyńca w Lubartowie…
dotacje
2. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-09
Uchwała nr II/12/14 — CHWAŁA NR II/12/14 RADY MIAST A LUBARTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok …CHWAŁA NR II/12/14 RADY MIAST A LUBARTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
3. Sesja nr 7 z dnia
2015-05-26
Uchwała nr VII/42/15 — UCHWAŁA NR VII/42/15 RADY MIAST A LUBARTÓW z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok …UCHWAŁA NR VII/42/15 RADY MIAST A LUBARTÓW z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok zmiany 2015 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
4. Sesja nr 9 z dnia
2015-07-21
Uchwała nr IX/50/15 — Uchwała NR IX/50/15 z dnia 21 lipca 2015 roku — w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok. …IX/50/15 Uchwała NR IX/50/15 z dnia 21 lipca 2015 roku - w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok. zmiany 2015 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
5. Sesja nr 9 z dnia
2015-07-21
Uchwała nr IX/51/15 — Uchwała NR IX/51/15 z dnia 21 lipca 2015 roku — w sprawie przeprowadzania na terenie Gminy Miasto Lubartów konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta — UNIEWAŻNIONA CZĘŚCIOWO …dnia 21 lipca 2015 roku - w sprawie przeprowadzania na terenie Gminy Miasto Lubartów konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta - UNIEWAŻNIONA CZĘŚCIOWO budżet obywatelski budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu partycypacja Młodzieżowa Rada […] Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
budżet partycypacja
6. Sesja nr 10 z dnia
2015-09-18
Uchwała nr X/56/2015 — Uchwała NR X/56/2015 z dnia 18 września 2015 roku — w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok …X/56/2015 Uchwała NR X/56/2015 z dnia 18 września 2015 roku - w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok Uchwała NR X/56/2015 z dnia 18 września 2015 roku - w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok […] zmiany 2015 do pkt 7k porządku obrad Projekt uchwały: w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok Projekt uchwały: w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
7. Sesja nr 10 z dnia
2015-09-18
Uchwała nr X/57/2015 — Uchwała NR X/57/2015 z dnia 29 września 2015 roku — w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Lubartów …seniorzy partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja seniorzy
8. Sesja nr 12 z dnia
2015-11-19
Uchwała nr XII/73/2015 — Uchwała NR XII/73/2015 z dnia 19 listopada 2015 roku — w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok. …XII/73/2015 Uchwała NR XII/73/2015 z dnia 19 listopada 2015 roku - w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok. zmiany budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
9. Sesja nr 13 z dnia
2015-12-22
Uchwała nr XIII/76/2015 — Uchwała NR XIII/76/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku — w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016. …NR XIII/76/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku - w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016. uchwała budżetowa budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
10. Sesja nr 15 z dnia
2016-03-22
Uchwała nr XV/85/2016 — Uchwała NR XV/85/2016 z dnia 22 marca 2016 roku — w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Lubartów na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich w kościele 0.0. Kapucynów p.w. św. Wawrzyńca w Lubartowie. …XV/85/2016 Uchwała NR XV/85/2016 z dnia 22 marca 2016 roku - w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Lubartów na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich w kościele 0.0. Kapucynów p.w. św. Wawrzyńca w Lubartowie. dotacje Kościół…
dotacje kultura
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Komisje

Wyniki 1–8 z 8
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Budżetowa i Inicjatyw Gospodarczych …GOSPODARCZYCH Do zadań należy w szczególności podejmowanie inicjatyw oraz wyrażanie opinii w zakresie: 1) projektu i realizacji budżetu miasta, 2) dochodów i wydatków jednostek i zakładów budżetowych, podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych podległych Radzie […] podatków i opłat lokalnych 2015-01-15 WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO I ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI. ROZPATRZENIE WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK. 2015-01-26 WYDANIE OPINII O BUDŻECIE 2015-02-26 Przyjęcie planu pracy […] objętych porządkiem obrad IX sesji Rady Miasta Lubartów 2015-09-14 Zapoznanie się z informacją o realizacji budżetu za I półrocze 2015r. Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad X sesji Rady Miasta Lubartów…
2. Komisja Planowania Przestrzennego i Budownictwa …Miasta Lubartów 2015-09-01 Analiza propozycji zagospodarowania istniejących nieruchomości pod mieszkania socjalne. Zapoznanie Komisji z realizacją budżetu za I półrocze 2015 roku. Wnioski i propozycje. Zapoznanie Komisji ze szczegółami dotyczącymi realizacj […] realizacji inwestycji przy ul. Parkowej (budowa kompleksu sportowego – MOSIR). Zapoznanie się Komisji z realizacją dokumentacji projektów z Budżetu Obywatelskiego 2016r. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Wizytacja Lubartowskiego Ośrodka Kultury – część wyjazdowa…
3. Komisja Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska …miejskiej Gminy Miasto Lubartów w latach 2015-2018. 2015-09-16 Opinia w sprawie środków finansowych w budżecie roku 2016 na realizację Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów 2015-10-20 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem…
4. Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego …sprawach objętych porządkiem obrad IX sesji Rady Miasta 2015-09-16 Opinia w sprawie środków finansowych w budżecie roku 2016 na realizację Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów 2015-10-20 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem…
5. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji …PLANU PRACY KOMISJI NA ROK 2015 2015-03-25 ANALIZA KALENDARZA IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU MIASTA LUBARTÓW W ROKU 2015. ANALIZA OBWODÓW SZKOLNYCH ORAZ ZASAD NABORU DO SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO LUBARTÓW […] Miasta w latach 2010- 2015. Analiza efektywności i racjonalności gospodarowania zasobami oświatowymi. 2015-12-14 Analiza projektu budżetu Miasta na rok 2016 ze szczególnym uwzględnieniem podziału subwencji oświatowej pomiędzy poszczególne szkoły. Ustalenie listy priorytetów i…
6. Komisja Rewizyjna …NA ROK 2015. Przyjęcie protokołu nr 1 z dnia 16 stycznia 2015r. 2015-05-14 Analiza wykonania budżetu Miasta Lubartów za 2014 r. Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta. Przydział członków Komisji do […] pracy komisji za 2015 rok. Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2016. 2016-06-01 Analiza wykonania budżetu Miasta Lubartów za 2015 r. Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta. Przydział członków Komisji do…
7. Komisja Budżetowa i Inicjatyw Gospodarczych …Radny ANDRZEJ ZIELIŃSKI i Radny JACEK M. TOMASIAK 2019-01-30 17:00 Zapoznanie się z projektem budżetu oraz opiniami Komisji o projekcie budżetu na 2019r. Sformułowanie opinii Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych o projekcie…
8. Doraźna Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów …Doraźna Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów Doraźna Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów 2019-10-08 17:00 Ukonstytuowanie się Komisji (wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji). Podjęcie prac nad „Zasadami i trybem przeprowadzania konsultacji […] społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów”. 2019-10-24 16:00 Prace nad „Zasadami i trybem przeprowadzania konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów”. 2019-11-06 17:00 Wytyczne do „małej nowelizacji […] na potrzeby realizacji Budżetu Obywatelskiego na rok 2020. Wytyczne do nowego regulaminu Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 i kolejne lata. Propozycja rozwiązania problemu niezrealizowanych inwestycji z Budżetu Obywatelskiego z lat ubiegłych. Zalecenia do organizacji edycji…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–10 z 37
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Tytuł Data
1. Alicja Zalewska-Łojek 2018-07-01 …w ważnych społecznie sprawach. W kwestii DK 19, potem sprawy "starego żłobka ". Od początku kibicuję budżetowi obywatelskiemu i biorę udział w jego głosowaniach. 5. Zajmę się edukacją obywatelską:  Tak 6. Prosimy wskazać…
2. Mariusz Kulawczuk 2018-07-01 …musimy o nie dbać.  Są to dochody publiczne, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, przychody budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek sektora finansów publicznych. Są to pieniądze podatnik…
3. Sesja 24 VII Kadencji 2017-03-21 …grupy radnych tworzących Klub Radnych Platformy Obywatelskiej  e) zmian w wieloletniej prognozie finansowej ; f) zmian w budżecie na 2017r.; g) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubartów na 2017r. h) przyjęcia…
4. Samorząd bez tajemnic Vol. 1 – budżet 2018-11-13 …Samorząd bez tajemnic Vol. 1 – budżet 2018-11-13 Jest to oczywiście „wersja uproszczona”, a po szczegóły odsyłamy do radnych, którzy za chwilę nad nim będą pracować.   Co […] radni, kandydaci i apologeci – to już gorzej. Dlatego publikujemy słów kilka o konstruowaniu miejskiego budżetu. Zacznijmy od tego, że jednym z argumentów wysuwanych dla przedłużenia kadencji ustawą był ten, dotyczący […] realizacji budżetu w roku powyborczym. Bo jest on przygotowywany przez Burmistrza, który w tymże roku może ustępować. Nic w tym złego, w końcu mamy ciągłość władzy.  Ale fakt, jest fakt.   Jak…
5. Bogdan Mileszczyk 2018-07-01 …światłami, ścieżkę rowerową, nową drogę, itp. uważam za populistyczne chwyty, aby je zrealizować musi na to pozwolić budżet Miasta i konsensus w samej RM. Kontakt dla wyborców bogdan_1952@o2.p tel.663 […] światłami, ścieżkę rowerową, nową drogę, itp. uważam za populistyczne chwyty, aby je zrealizować musi na to pozwolić budżet Miasta i konsensus w samej RM. 2. Jaka jest moja pozycja zawodowa? Jestem emerytem 3. Dokładnie rozumiem […] co to są publiczne środki i dlaczego musimy o nie dbać.  To jest świętość w budżecie. Budżet decyduje o tym co możemy zrobić dla lokalnej społeczności. 4. Nie od dziś interesuje mnie samorząd lokalny…
6. Artur Kuśmierzak 2018-07-01 …przejścia dla pieszych, który zdobył rekordowe w historii miasta Lubartowa 663 głosy w głosowaniu do budżetu obywatelskiego 2017r. W 2016 roku byłem członkiem komisji ds. budżetu obywatelskiego. Budżet obywatelski musi być wreszcie realizowany…
7. Przemysław Kural 2018-07-01 …o nie dbać.  Albo musimy się zadłużać i żyć na kredyt albo musimy zwiększać wpływy do budżetu i ograniczać wydatki oraz szukać dodatkowych źródeł dochodów. Jeżeli jako miasto chcemy się […] poznanie potrzeb. Analiza kosztów. Komunikacja miejska czy prywatna? Pozyskanie środków zewnętrznych. Znalezienie w budżecie odpowiednich środków. Działania na dziś - aktualizacja rozkładów jazdy. 13. W jaki spos…
8. Marian Olesiejuk 2018-07-01 …wny cel według Pani/Pana gmina powinna realizować w najbliższych 4 latach? Zwiększenie wpływów do budżetu przez stymulowanie rozwoju lokalnego biznesu i pozyskiwanie środków zewnętrznych - pozwoli to na realizację większości zadań gminy…
9. Piotr Skubiszewski o swojej pracy w Radzie Miasta 2017-06-21 …Niektóre cele, które chciałem spełnić od początku kadencji udało się wykonać w ramach budżetu obywatelskiego jak np. budowa monitoringu miejskiego. Budowa automatycznych toalet publicznych czeka na realizację. W kontaktach z urzędnikami…
10. Sesja 26 VII Kadencji 2017-06-22 …podjęcie uchwał w sprawach:  a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego  wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubartów za 2016 rok ; b) udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów absolutorium z tytułu […] wykonania budżetu za 2016 rok.   7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 8. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miasta Lubartów. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad. Z a p r a…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Aktywność

Wyniki 1–10 z 28
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Kazimierz Majcher
budżet obywatelski
2016-11-23 budżet obywatelski…
2.
Andrzej Zieliński
Znaki postoju między ulicą Farną a Kościuszki, nieaktualna mapa lotnicza, dekomunizacja, Budżet Obywatelski, pawilon sportowego przy ul. Krzywe Koło, kolektory słoneczne w Lubartowie, droga S19,
2016-09-12 …Znaki postoju między ulicą Farną a Kościuszki, nieaktualna mapa lotnicza, dekomunizacja, Budżet Obywatelski, pawilon sportowego przy ul. Krzywe Koło, kolektory słoneczne w Lubartowie, droga S19…
3.
Jacek Tomasiak
Droga na osiedlu Garbarskim, MOSiR, kanalizacja miejska, kolektory słoneczne, budżet obywatelski, wyniki finansowe PGK i PEC
2016-07-14 …Droga na osiedlu Garbarskim, MOSiR, kanalizacja miejska, kolektory słoneczne, budżet obywatelski, wyniki finansowe PGK i PEC…
4.
Jacek Tomasiak
Odbiór odpadów, targ miejski, chodnik przy Przedszkolu nr 5, MOSIR, droga Wschodnia, budżet obywatelski, infrastruktura przy ul. Parkowej, monitoring, udostępnione dane
2016-11-23 …Odbiór odpadów, targ miejski, chodnik przy Przedszkolu nr 5, MOSIR, droga Wschodnia, budżet obywatelski, infrastruktura przy ul. Parkowej, monitoring, udostępnione dane…
5.
Jacek Tomasiak
Obniżki opłat dla mieszkańców miasta Lubartowa, przetarg z PGK Sp. z o. o., pojemniki, odbiór odpadów, „solarne buble za miliony”- przegląd wszystkich instalacji w Lubartowie w tych mieszkaniach, odbiór tej dokumentacji technicznej, GIODO, możliwość przekształcania mieszkań w zasobach komunalnych, rekompensata, wnioski do budżetu obywatelskiego,
2017-02-22 …w tych mieszkaniach, odbiór tej dokumentacji technicznej, GIODO, możliwość przekształcania mieszkań w zasobach komunalnych, rekompensata, wnioski do budżetu obywatelskiego…
6.
Jakub Wróblewski
Wysokość opłat — dzierżawa terenu na tym rynku, strefa gospodarcza, projekty budżetu obywatelskiego, budynek przy ul. Krętej, sesje, budowa ZZO
2016-05-17 …Wysokość opłat - dzierżawa terenu na tym rynku, strefa gospodarcza, projekty budżetu obywatelskiego, budynek przy ul. Krętej, sesje, budowa ZZO…
7.
Jakub Wróblewski
Mobilny LOF, realizacja budżetu obywatelskiego, Super Samorząd, ul. Partyzancka, Likwidacja Straży Miejskiej, Zakład FERNO, nagrody Burmistrza
2016-06-22 …Mobilny LOF, realizacja budżetu obywatelskiego, Super Samorząd, ul. Partyzancka, Likwidacja Straży Miejskiej, Zakład FERNO, nagrody Burmistrza…
8.
Jakub Wróblewski
chodnik przy ul. Polesie, wystawa na Rynku II Fundacji Życie i Rodzina, Centrum Usług Wspólnych, odśnieżanie miejskich ulic, obowiązek odśnieżania, niskoemisyjny transport miejski, realizacja zadań z budżetu obywatelskiego
2017-02-22 …Życie i Rodzina, Centrum Usług Wspólnych, odśnieżanie miejskich ulic, obowiązek odśnieżania, niskoemisyjny transport miejski, realizacja zadań z budżetu obywatelskiego…
9.
Jakub Wróblewski
W sprawie budowy drogi 19 , budowa kanalizacji — ulice Lipowa i Krańcowa, realizacja wniosków do budżetu obywatelskiego, zmiana systemu odbioru selekcji odpadów, funkcjonowanie systemu monitoringu
2017-03-29 …W sprawie budowy drogi 19 , budowa kanalizacji - ulice Lipowa i Krańcowa, realizacja wniosków do budżetu obywatelskiego, zmiana systemu odbioru selekcji odpadów, funkcjonowanie systemu monitoringu…
10.
Grzegorz Jaworski
Wykonanie projektów Budżetu Obywatelskiego
2017-10-12 …zapytanie 2017-10-12 Wykonanie projektów Budżetu Obywatelskiego Wykonanie projektów Budżetu Obywatelskiego Wykonanie projektów Budżetu Obywatelskiego…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników