Wyniki wyszukiwania dla tagu: organizacje pozarządowe

Uchwały

Wyniki 1–10 z 18
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 12 z dnia
2015-11-19
Uchwała nr XII/64/2015 — Uchwała NR XII/64/2015 z dnia 19 listopada 2015 roku — w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016. …XII/64/2015 z dnia 19 listopada 2015 roku - w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego […] i o wolontariacie na rok 2016. współpraca program współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne organizacje pozarządowe
organizacje pozarządowe współpraca regionalna
2. Sesja nr 20 z dnia
2016-10-28
Uchwała nr XX/128/2016 — Uchwała NR XX/128/2016 z dnia 28 października 2016 roku — w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 …XX/128/2016 z dnia 28 października 2016 roku - w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku […] publicznego i o wolontariacie na rok 2017 organizacje pozarządowe, Lubartów, współpraca partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
3. Sesja nr 30 z dnia
2017-11-22
Uchwała nr XXX/190/2017 — Uchwała NR XXX/190/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku — w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. …XXX/190/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku - w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku […] XXX/190/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku - w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku […] publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. program organizacje pozarządowe
organizacje pozarządowe
4. Sesja nr 37 z dnia
2018-06-29
Projekt uchwały nr do pkt 5 porządku obrad — Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 …inne do pkt 5 porządku obrad Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego […] i o wolontariacie na rok 2017 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego […] i o wolontariacie na rok 2017 2017 organizacje pozarządowe
organizacje pozarządowe
5. Sesja nr 1 z dnia
2018-11-23
Uchwała nr I/4/2018 — Uchwała NR I/4/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku — w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok (w załączeniu wyniki głosowania) …I/4/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku - w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku […] I/4/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku - w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku […] publicznego i o wolontariacie na 2019 rok (w załączeniu wyniki głosowania) program współpracy organizacje pozarządowe
organizacje pozarządowe
6. Sesja nr 8 z dnia
2019-06-28
Projekt uchwały nr Sprawozdanie — Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) na 2018 rok …Sprawozdanie Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U […] r. poz. 688) na 2018 rok Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego […] Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski organizacje pozarządowe
organizacje pozarządowe partycypacja
7. Sesja nr 13 z dnia
2019-10-29
Uchwała nr XIII/95/2019 — Uchwała NR XIII/95/2019 z dnia 29 października 2019 roku — w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. …do pkt 4e porządku obrad Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku […] o wolontariacie na 2020 rok. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku […] XIII/95/2019 z dnia 29 października 2019 roku - w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku…
organizacje pozarządowe partycypacja
8. Sesja nr 13 z dnia
2019-10-29
Uchwała nr XIII/96/2019 — Uchwała NR XIII/96/2019 z dnia 29 października 2019 roku — w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna Organizacja Turystyczna. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna. Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna XIII/96/2019 Uchwała NR XIII/96/2019 z dnia 29 października 2019 roku - w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Lubelska Regionalna Organizacja […] sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski organizacje pozarządowe
organizacje pozarządowe partycypacja
9. Sesja nr 15 z dnia
2019-12-23
Uchwała nr XV/124/2019 — Uchwała NR XV/124/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku — w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogów formalnych, jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji …Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski organizacje pozarządowe
organizacje pozarządowe partycypacja
10. Sesja nr 16 z dnia
2020-01-31
Uchwała nr XVI/136/2020 — Uchwała NR XVI/136/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku — w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Lubartowskiego …z dnia 31 stycznia 2020 roku - w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Lubartowskiego organizacje pozarządowe
organizacje pozarządowe
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Wyniki 1–10 z 12
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1. Kiedyś musiał być ten pierwszy raz. Ale musiał? 2018-03-11 …imiennie wskazać niedopełnienie obowiązków. Ot, chociażby jak w naszym przypadku: brak aktualizowania informacji o organizacjach pozarządowych, czy zapraszaniu ich na konsultacje. Można powiedzieć, że kult tajemnicy urzędniczej kwitnie. Różnica w tym…
2. Sesja 26 VII Kadencji 2017-06-22 …zapytania radnych. 5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016. 6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie…
3. Ustawa o jawności życia publicznego? Ale co mnie to obchodzi? 2017-11-16 …konsultacjach w Kancelarii Premiera było nas dużo. Podejrzałam 127 osób wpisanych na listę. Nie tylko organizacje, ale też obywatele po prostu. Mnóstwo zgłoszonych uwag. Bo to od tej ustawy będzie zależało […] nie uwzględnia naszej uwagi o tym, że radni bywają ich członkami, prezesami, członkami zarządów organizacji pozarządowych. Wykorzystujących mienie komunalne gminy. Dlaczego chcemy tej poprawki? Dlatego, że wierzymy, że radni nie muszą prowadzić kampanii…
4. Przekazujemy zaproszenie. Sesja 13 VIII Kadencji. Projekty 2019-10-22 …Miasto Lubartów, e) uchwalenia Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności…
5. Raport o stanie gminy miasto Lubartów — Part II 2020-05-29 …intensywnych działań promocyjnych Miasta Lubartów. Współpraca w tym zakresie z instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi, dała pozytywne efekty w postaci atrakcyjnej oferty kulturalnej i sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców oraz […] intensywnych działań promocyjnych Miasta Lubartów. Współpraca w tym zakresie z instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi, dała pozytywne efekty w postaci atrakcyjnej oferty kulturalnej i sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców oraz […] rozwiązania krosowania informacji pomiędzy profilem Urzędu Miasta, a profilami jednostek: LOK, MOSIR, Biblioteka, Lubartowiak oraz profilami organizacji pozarządowych, klubów sportowych i innych podmiotów. Pozwala to na osiągnięcie większego zasięgu informacji publikowanych…
6. Spokojnie, to tylko parę groszy 2018-04-28 …które zajmuje się polityką społeczną. Nie liczymy na to, że naszym zestawieniem zajmą się organizacje pozarządowe, zajmujące się pomocą m.in. osobom niepełnosprawnym, podobnie, jak nie zajęły się tym w 2016 roku.  Często…
7. Przewodniczący Rady zaprasza. Wasi Radni już Was zaprosili? 2018-06-29 …Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”. 6. Rozpatrzenie projekt…
8. Czego się dowiemy z Raportu o stanie Gminy Miasto Lubartów za 2018 rok 2019-06-17 …Jedną z nich była skarga składana przez nas (czytaj) . A dotyczyła m.in. wybiórczości traktowania organizacji pozarządowych i nadzoru nad pracownikami. Druga, grupy mieszkańców – braku reakcji urzędu na zgłaszane przez nich…
9. Sesja 8 VIII Kadencji 2019-06-19 …w. 6. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”. 7. Przedstawienie wynik…
10. Kronika przypadków w ogóle ze sobą nie związanych 2020-02-19 …związanej z alkoholizmem i narkomanią odgrywają miejskie placówki oświatowe a w zakresie rehabilitacji alkoholowej organizacje pozarządowe działające na terenie miasta. Skonkludowaliśmy efektywność Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Aktywność

Inne strony

Brak wyników